منو
 صفحه های تصادفی
بررسی انواع میوه (اگر وجود داشته باشد) برای مثال :
در ترجمه Tn10 ، یک RNA کوچک رپرسور است
معاهده پاریس بر سر هرات
پرورش قرقاول
اسکناس
سهولت جداشدن اتمهای هیدروژن
شرف الملوک پسر کیخسرو
ریپیدولیت
قابلیت های گازطبیعی درجهان
واژگان روانشناسی تربیتی
 کاربر Online
516 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخ علم فیزیک

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-60Lines: 1-39
-V{maketoc}

! سرچشمه اصلی علم فیزیک:

رسیدن به منبع و سرچشمه اصلی ((علم فیزیک)) به اندازه رسیدن به سرچشمه بسیاری از رودهای بزرگ دشوار است. همانگونه که یک رود بزرگ از چندین چشمه کوچک حاصل می گردد، چشمه هایی که رود عظیم علم فیزیک را بوجود آورده اند، در سراسر زمین پراکنده بودند که انسان اولیه، یعنی انسان متفکر بر آن سکونت داشته است. اما به نظر می رسد که بیشتر این مردم در دامنه جنوبی ((شبه جزیره بالکان)) (یونان)) باستان) بوده اند.

جالب توجه است که ملل قدیمی دیگر مانند ((بابلیان)) و ((مصریان)) که در توسعه ((ریاضیات)) و ((نجوم)) سهیم بوده اند، در پیشرفت ((فیزیک)) هیچ سهمی نداشته اند. چون خدایان بابلیان و مصریان دور از مردم و در میان ((ستارگان)) می زیستند، حال آنکه خدایان یونانیان در ارتفاعی تنها در حدود 3000 متر بر قله ((کوه اولمپ)) زندگی می کردند. و اصطلاح مانیتیسم ((«مغناطیس))) از نام چوپانی به نام (σηυγαm) سرچشمه می گیرد. تشخیص تقدم یا تأخر زمانی این کشفیات افسانه ای دشوار است.

! نقش ((دانشمندان)) در پیدایش فیزیک:

*کشف ((فیثاغورث)) کاملاً مستند است. وی با اطمینان از اینکه اعداد بر جهان حکومت می کنند، به تحقیق درمورد رابطه میان طول ((تار مرتعش|تار))ها در ((آلات موسیقی)) پرداخت که ترکیبات هماهنگی از ((صوت|اصوات)) تولید می کنند. این کشفیات او شاید نخستین بیان ریاضی یک ((قانون فیزیکی)) باشد و بتواند نخستین گام در پیدایش ((فیزیک نظری)) باشد. />
*یکی دیگر از افرادی که در پیدایش فیزیک سهم داشته است، ((ارسطو)) می باشد. هر چند ارسطو در تمام مباحث کارهای بزرگی انجام داده است که اندیشه انسانی را مدت 2000 سال پس از مرگ خود تحت تأثیر قرار داده است، اما مهمترین سهم او در فیزیک نام گذاری این علم می باشد که از کلمه ای یونانی به نام ((طبیعت)) اقتباس شده است. />
*((ارشمیدس)) دانشمند نامدار دیگری است که حدود یک قرن بعد از ارسطو زندگی می کرد. وی دانشمند ((مکانیک کلاسیک|علم مکانیک)) بوده که قوانین ((اهرم))ها را بیان نموده و مسأله یافتن ((مرکز ثقل)) هر جسم معین را مورد بحث قرار داد. مهمترین کشف ارشمیدس قانون او درمورد ((اجسام غوطه ور)) در یک مایع می باشد.

! تحولات اولیه ((علم فیزیک)):

با زوال فرهنگ یونانی، تکامل علم بطور کلی و علم فیزیک ، بخصوص به یک حالت رکود مجازی درآمد و این مدت تقریباً هزار سال طول کشید، تا اینکه سرانجام ((امپراطوری عربی)) در قرن هشتم تمام سرزمینهای جنوبی ((دریای مدیترانه)) را احاطه کردند و از ((تنگه جبل الطارق)) تا ((اسپانیا)) پیش رفتند. اعراب کتابهای بجامانده از کتابخانه های یونانیان را ترجمه کرده و پرچمدار علم شدند. اما اعراب درزمینه علم فیزیک چندان کار زیادی انجام ندادند. /> />سرانجام در قرن 12 امپراطوری عرب با حمله ((چنگیزخان مغول)) و ((سیر تاریخی جنگهای صلیبی)) در ((بیت المقدس)) به سرعت رو به زوال رفت و در همین دوران کشورهای اروپایی به تدریج از دوران هرج و مرج و تاریکی قرون وسطی خارج شدند. و آموزش دوباره رونق گرفت، اما این آموزش بیشتر زیر نظر ((کلیسا)) بود و لذا بیشتر مطالعات بر نوشته های ارسطو مبتنی بود. و چون ارسطو در زمینه ((علوم طبیعی)) چندان تبحری نداشت، لذا به تجدید حیات علم فیزیک در ((اروپا)) کمکی نکرد.

! سیر تکاملی علم فیزیک:

*درهم آمیختگی علوم طبیعی با علوم الهی را در این دوره می توان از ((کتاب هیأت)) مردوز یوهان ((کپلر)) دریافت. />
*یکی از افرادی که در این دوره در ((علم دینامیک)) به پیشرفتهای خوبی نایل شد، ((گالیله)) بود که با مطالعه حرکت ((آونگ)) شروع کرد. وی از نخستین فیزیکدانان نظری و عملی بود. />
*بعد از گالیله، ((اسحاق نیوتن)) دومین دانشمند فیزیک به شمار می رود که مطالعات ثمربخشی را در زمینه های مختلف ((فیزیک)) انجام داد، به طوری که بعد از او دانشمندان زیادی مانند ((پاسکال)) (Pascal) ، ((برنولی)) (Bernoulli) ، ((هویگنس)) و غیره هرکدام در زمینه خاصی مطالعات اسحاق نیوتن را ادامه دادند. />
*هویگنس به ادامه مطالعات اسحاق نیوتن در زمینه ((نور)) پرداخت. اسحاق نیوتن نور را ((ذره)) می دانست، اما هویگنس عقیده داشت که نور ((موج)) است، اما چون اسحاق نیوتن در این زمان در میان معاصرانش شخصیت برجسته ای بود، و نیز به دلیل ناتوانی هویگنس در تکمیل نظریه هایش با دقت ((ریاضی))، با وجود برتری ظاهری نظریه او بر نظریه نیوتن، نظریه هویگنس پذیرفته نشد. و لذا این بحث معلق ماند. تا اینکه در سال 1800 تامس ((یانگ)) توانست پدیده ((حلقه های نیوتن)) را بر مبنای طبیعت موجی نور توضیح دهد. />
*کارهای یانگ و معاصر فرانسویش ((فرنل)) (Fresnel) صحت و اعتبار نظریه موجی نور را به طرز قاطعی برقرار ساختند. بعد از این، تقریباً ((علم فیزیک)) به شاخه های مختلف تقسیم شد و ((دانشمندان)) مختلف در زمینه های گوناگون فیزیک مطالعات ارزندهای را انجام دادند که پایه و مبنای این مطالعات را می توان همان کارهای اسحاق نیوتن و گالیله دانست. و بدین ترتیب علم فیزیک در شاخه های مختلف توسعه یافت.

! سهم بکرل در تکامل علم فیزیک:

در سال 1896 هانری ((بکرل)) (Becquerel) که از کشف ((اشعه ایکس)) توسط ((رونتگن)) اطلاع یافته بود، بر آن شد که ببیند آیا چیز دیگری هم شبیه اشعه ایکس از ((مواد فلورسانس)) که براثر ((تابش)) نور درخشان می شوند، صادر می شود یا نه. لذا ((بلور))هایی از ((کانی)) (سنگ معدن) معروف به ((اورانیل)) (سولفات مضاعف اورانیوم و پتاسیم) را انتخاب کرد. چون بکرل عقیده داشت که تابش نتیجه ((روشنایی)) خارجی است، یک ((بلور اورانیل)) را در صفحه کاغذ سیاه قرار داد و آنرا جلوی پنجره گذاشت. وقتی که بعد از چند ساعت قرار دادن در مقابل نور ((خورشید)) ((فیلم عکاسی)) را ظاهر کرد، لکه های تیرهای را بر روی فیلم مشاهده کرد. /> />او این آزمایش را چند بار تکرار کرد و هر بار با آنکه کاغذ سیاه بیشتری دور صفحه می پیچید، بازهم لکه را مشاهده می کرد. چون هوای ((پاریس)) چندین روز بارانی بود، لذا بکرل صفحه عکاسی لفاف پوش با ((بلور اورانیل)) را در کشوی میز خود قرار داد تا هوا مساعد شود. خورشید تا چند روز در هوا نمایان نشد و روزی هم که خورشید در ((آسمان)) ظاهر می شد، اغلب ابرهایی آنرا پوشانده بود. /> />با این حال بکرل بازهم صفحه عکاسی را درمعرض ((نور)) آفتاب قرار داد. بعد از مدتی که صفحه عکاسی را ظاهر کرد، برخلاف تصور ملاحظه کرد که بجای لکه های سیاه که قبلاً در روزهای آفتابی ملاحظه می کرد، لکه سیاه قیر مانندی در زیر جایی که اورانیل قرار داشت روی صفحه ظاهر شده بود. لذا وی دریافت که ظاهر شدن لکه های سیاه ربطی به قراردادن در مقابل نور آفتاب ندارد. /> />بکرل بلور اورانیل را گرم کرد، سپس آنرا سرد کرد و به صورت گردی درآورد و در ((اسید))ها حل کرد. خلاصه دریافت که این خاصیت تازه کشف شده ((ماده)) که نام ((رادیواکتیویته)) بر آن داده شده است، هیچ سروکاری با راه فیزیکی یا شیمیایی که به وسیله آن اتمها به یکدیگر پیوسته اند، ندارد بلکه خاصیتی نهفته در خود ((اتم)) است.

! مباحث مرتبط با عنوان:
+!سرچشمه اصلی علم فیزیک
رسیدن به منبع و سرچشمه اصلی علم فیزیک به اندازه رسیدن به سرچشمه بسیاری از رودهای بزرگ دشوار است. همانگونه که یک رود بزرگ از چندین چشمه کوچک حاصل میگردد، چشمههایی که رود عظیم علم فیزیک را بوجود آوردهاند، در سراسر زمین پراکنده بودند که انسان اولیه ، یعنی انسان متفکر بر آن سکونت داشته است. اما به نظر میرسد که بیشتر این مردم در دامنه جنوبی شبه جزیره بالکان (یونان باستان) بودهاند. جالب توجه است که ملل قدیمی دیگر مانند بابلیان و مصریان که در توسعه ریاضیات و نجوم سهیم بودهاند، در پیشرفت فیزیک هیچ سهمی نداشتهاند.

چون خدایان بابلیان و مصریان دور از مردم و در میان ستارگان میزیستند، حال آنکه خدایان یونانیان در ارتفاعی تنها در حدود 3000 متر بر قله کوه اولمپ زندگی میکردند. و اصطلاح مانیتیسم (((مغناطیس))) از نام چوپانی به نام (σηυγαm) سرچشمه میگیرد. تشخیص تقدم یا تأخر زمانی این کشفیات افسانهای دشوار است. />


>>
/>


{img src=img/daneshnameh_up/d/db/physics.JPG}

!
نقش دانشمندان در پیدایش فیزیک
*کشف ((فیثاغورث)) کاملاً مستند است. وی با اطمینان از اینکه اعداد بر جهان حکومت میکنند، به تحقیق درمورد رابطه میان طول تارها در آلات موسیقی پرداخت که ترکیبات هماهنگی از ((صوت|اصوات)) تولید میکنند. این کشفیات او شاید نخستین بیان ریاضی یک قانون فیزیکی باشد و بتواند نخستین گام در پیدایش ((فیزیک نظری)) باشد.>>
*یکی دیگر از افرادی که در پیدایش فیزیک سهم داشته است، ((ارسطو)) میباشد. هر چند ارسطو در تمام مباحث کارهای بزرگی انجام داده است که اندیشه انسانی را مدت 2000 سال پس از مرگ خود تحت تأثیر قرار داده ، اما مهمترین سهم او در فیزیک نام گذاری این علم میباشد که از کلمهای یونانی به نام طبیعت اقتباس شده است.>>
*((ارشمیدس)) دانشمند نامدار دیگری است که حدود یک قرن بعد از ارسطو زندگی میکرد. وی دانشمند ((مکانیک کلاسیک|علم مکانیک)) بوده که ((اهرم|قوانین اهرمها)) را بیان نموده و مسأله یافتن ((مرکز ثقل)) هر جسم معین را مورد بحث قرار داد. مهمترین کشف ارشمیدس قانون او درمورد اجسام غوطه ور در یک مایع میباشد.
!تحولات اولیه علم فیزیک
با زوال فرهنگ یونانی ، تکامل علم بطور کلی و علم فیزیک ، بخصوص به یک حالت رکود مجازی در آمد و این مدت تقریباً هزار سال طول کشید، تا اینکه سرانجام امپراطوری عربی در قرن هشتم تمام سرزمینهای جنوبی دریای مدیترانه را احاطه کردند و از تنگه جبل الطارق تا اسپانیا پیش رفتند. اعراب کتابهای به جا مانده از کتابخانههای یونانیان را ترجمه کرده و پرچمدار علم شدند. اما اعراب در زمینه علم فیزیک چندان کار زیادی انجام ندادند.

سرانجام در قرن 12 امپراطوری عرب با حمله چنگیزخان مغول و سیر تاریخی جنگهای صلیبی در بیت المقدس به سرعت رو به زوال رفت و در همین دوران کشورهای اروپایی به تدریج از دوران هرج و مرج و تاریکی قرون وسطی خارج شدند. و آموزش دوباره رونق گرفت، اما این آموزش بیشتر زیر نظر کلیسا بود و لذا بیشتر مطالعات بر نوشتههای ارسطو مبتنی بود. و چون ارسطو در زمینه علوم طبیعی چندان تبحری نداشت، لذا به تجدید حیات علم فیزیک در اروپا کمکی نکرد.
!سیر تکاملی علم فیزیک
*درهم آمیختگی علوم طبیعی با علوم الهی را در این دوره میتوان از کتاب هیأت مردوز ((کپلر|یوهان کپلر)) دریافت.>>
*یکی از افرادی که در این دوره در علم دینامیک به پیشرفتهای خوبی نایل شد، ((گالیله)) بود که با مطالعه حرکت ((آونگ ساده|آونگ)) شروع کرد. وی از نخستین فیزیکدانان نظری و عملی بود.>>
*بعد از گالیله ، ((اسحاق نیوتن)) دومین دانشمند فیزیک به شمار میرود که مطالعات ثمربخشی را در زمینههای مختلف فیزیک انجام داد، بطوری که بعد از او دانشمندان زیادی مانند ((پاسکال)) (Pascal) ، ((برنولی)) (Bernoulli) ، ((هویگنس)) و غیره هر کدام در زمینه خاصی مطالعات اسحاق نیوتن را ادامه دادند.>>
*هویگنس به ادامه مطالعات اسحاق نیوتن در زمینه ((نور)) پرداخت. اسحاق نیوتن نور را ذره میدانست، اما هویگنس عقیده داشت که نور موج است، اما چون اسحاق نیوتن در این زمان در میان معاصرانش شخصیت برجستهای بود و نیز به دلیل ناتوانی هویگنس در تکمیل نظریههایش با دقت ریاضی ، با وجود برتری ظاهری نظریه او بر نظریه نیوتن ، نظریه هویگنس پذیرفته نشد و لذا این بحث معلق ماند. تا اینکه در سال 1800 ((یانگ|تامس یانگ)) توانست پدیده ((حلقههای نیوتن)) را بر مبنای طبیعت موجی نور توضیح دهد.>>
*کارهای یانگ و معاصر فرانسویش ((فرنل)) (Fresnel) صحت و اعتبار نظریه موجی نور را به طرز قاطعی برقرار ساختند. بعد از این ، تقریباً ((علم فیزیک)) به شاخههای مختلف تقسیم شد و دانشمندان مختلف در زمینههای گوناگون فیزیک مطالعات ارزندهای را انجام دادند که پایه و مبنای این مطالعات را میتوان همان کارهای اسحاق نیوتن و گالیله دانست و بدین ترتیب علم فیزیک در شاخههای مختلف توسعه یافت.
!سهم بکرل در تکامل علم فیزیک
در سال 1896 ((هانری بکرل)) (Becquerel) که از کشف ((اشعه ایکس)) توسط ((رونتگن)) اطلاع یافته بود، بر آن شد که ببیند آیا چیز دیگری هم شبیه اشعه ایکس از مواد فلورسانس که براثر تابش نور درخشان میشوند، صادر میشود یا نه. لذا بلورهایی از کانی (سنگ معدن) معروف به اورانیل (سولفات مضاعف اورانیوم و پتاسیم) را انتخاب کرد. چون بکرل عقیده داشت که تابش نتیجه روشنایی خارجی است، یک بلور اورانیل را در صفحه کاغذ سیاه قرار داد و آنرا جلوی پنجره گذاشت. وقتی که بعد از چند ساعت قرار دادن در مقابل نور خورشید فیلم عکاسی را ظاهر کرد، لکههای تیرهایی را بر روی فیلم مشاهده کرد.

او این آزمایش را چند بار تکرار کرد و هر بار با آنکه کاغذ سیاه بیشتری دور صفحه میپیچید، باز هم لکه را مشاهده میکرد. چون هوای پاریس چندین روز بارانی بود، لذا بکرل صفحه عکاسی لفاف پوش با بلور اورانیل را در کشوی میز خود قرار داد تا هوا مساعد شود. خورشید تا چند روز در هوا نمایان نشد و روزی هم که خورشید در آسمان ظاهر میشد، اغلب ابرهایی آنرا پوشانده بود.

با این حال بکرل بازهم صفحه عکاسی را درمعرض نور آفتاب قرار داد. بعد از مدتی که صفحه عکاسی را ظاهر کرد، برخلاف تصور ملاحظه کرد که بجای لکه های سیاه که قبلاً در روزهای آفتابی ملاحظه می کرد، لکه سیاه قیر مانندی در زیر جایی که اورانیل قرار داشت روی صفحه ظاهر شده بود. لذا وی دریافت که ظاهر شدن لکه های سیاه ربطی به قراردادن در مقابل نور آفتاب ندارد.

بکرل بلور اورانیل را گرم کرد، سپس آنرا سرد کرد و بصورت گردی درآورد و در اسیدها حل کرد. خلاصه دریافت که این خاصیت تازه کشف شده ماده که نام رادیواکتیویته بر آن داده شده است، هیچ سر و کاری با راه فیزیکی یا شیمیایی که بوسیله آن اتمها به یکدیگر پیوستهاند، ندارد بلکه خاصیتی نهفته در خود ((اتم)) است.
!مباحث مرتبط با عنوان
 *((فیزیک)) *((فیزیک))
 *((علم فیزیک)) *((علم فیزیک))
 *((فیزیک نظری))  *((فیزیک نظری))
 *((مکانیک کلاسیک)) *((مکانیک کلاسیک))
 *((علوم طبیعی)) *((علوم طبیعی))
 *((علم دینامیک)) *((علم دینامیک))
 *((برنامه فیزیک)) *((برنامه فیزیک))
 *((اشعه ایکس)) *((اشعه ایکس))
 *((مواد فلورسانس)) *((مواد فلورسانس))
 *((خورشید)) *((خورشید))
 *((نجوم)) *((نجوم))
 *((کیهان شناسی)) *((کیهان شناسی))
 *((فلسفه علم فیزیک)) *((فلسفه علم فیزیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [06:17 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [11:57 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [08:03 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 مهر 1383 [13:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..