منو
 کاربر Online
570 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخ شهاب سنگها

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-33Lines: 1-87
-!((ستارگان)) تیر کشنده
یونانیان باستان ، شهابها را بعنوان ستارگان تیر کشنده می‌شناختند ولی می‌دانستند که آنها سقوط می‌کردند، جمعیت ستارگان آسمان ثابت می ماند. ((ارسطو)) معتقد بود که ستاره تیر کشنده پدیده‌ای است موقعی که ناشی از چیزی است که در ((اتمسفر|جو زمین)) روی می‌دهد. از آن زمان این اجسام را شهاب نامیدند.
!((شهاب سنگ|شهاب سنگهای)) باستانی
شهابهایی را که به سطح زمین می‌رسند ، ((شهاب سنگ)) می‌گویند. نیاکان ما حتی ناظر سقوط برخی از این شهاب سنگها بوده‌اند.
*گفته می‌شود که هیپاوکوس از مردم نیقیه گزارشی از یک چنین سقوطی داده است.
*تصور می شود که ((حجرالاسود)) یعنی سنگ سیاه ((کعبه)) در ((مکه)) ، یکی از این شهاب سنگهاست و حرمت آن بواسطه آنست که مبدی آسمانی داشته است.
*((ایلیاد)) به کلوخه زبری از ((آهن)) اشاره می‌کند که در ((مراسم تشییع جنازه)) به پاتروکلوس هدیه شد. این سنگ می‌بایستی مبدی شهابی داشته باشد، زیرا آن زمان ((عصر برنز)) بود و هنوز استخراج و ذوب سنگ معدن آهن متداول نشده بود. در واقع آهن شهابی احتمالا بیش از 3000 سال پیش از ((تریخ میلادی|میلاد)) به کار می‌رفته است.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*
((واژگان نجوم))
*((واژگان اختر فیزیک))
*((واژگان کیهان شنا
سی))
*((واژگان فیزیک فضا))
__مقالا
ت مرتبط__
*((نجوم|فهرست مق
الات نجوم))
*((اج
رام آسمانی))
*((اندازه شهاب سن
گها))
*((شهاب س
نگ تانگاسکا )) />*((ماده آلی در شهابسنگها))
*((مطالعه شهاب سنگها))
__ک
تابهای مرتبط__ />*((کتابهای نجوم))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
**[http://parssky.com|پارس اسکای]
**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره
شناسی تهران]
*سایتهای خارجی
**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
**[http://www.space-frontier.org|بنیا
د مرزهای فضا]
**[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب]
**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}
!دید کلی

یونانیان باستان ، شهابها را به عنوان ستارگان تیر کشنده می‌شناختند، ولی می‌دانستند که آنها سقوط می‌کردند، جمعیت ستارگان آسمان ثابت میماند. ((ارسطو)) معتقد بود که ستاره تیر کشنده پدیده‌ای است موقعی که ناشی از چیزی است که در ((جو زمین)) روی می‌دهد. از آن زمان این اجسام را ~~green:شهاب~~ نامیدند.
{picture=HD_209458_art_260.jpg}

!شهاب سنگهای باستانی
شهابهایی را که به سطح زمین می‌رسند ، شهاب سنگ می‌گویند. نیاکان ما حتی ناظر سقوط برخی از این شهاب سنگها بوده‌اند.


*گفته می‌شود که ~~green:هیپاوکوس~~ از مردم فنیقیه گزارشی از یک چنین سقوطی داده است.


*تصور میشود که ~~green:حجرالاسود~~ یعنی ((کعبه|سنگ سیاه کعبه)) در مکه ، یکی از این شهاب سنگهاست و حرمت آن بواسطه آنست که مبدی آسمانی داشته است.


*~~green:ایلیاد~~ به کلوخه زبری از آهن اشاره می‌کند که در مراسم تشییع جنازه به پاتروکلوس هدیه شد. این سنگ می‌بایستی مبدی شهابی داشته باشد، زیرا آن زمان ((عصر برنز)) بود و هنوز استخراج و ذوب سنگ معدن آهن متداول نشده بود. در واقع آهن شهابی احتمالا بیش از 3000 سال پیش از میلاد بکار می‌رفته است.
 !جرقه مطالعه !جرقه مطالعه
-در 13 نوامبر سال 1833 ، ایالات متحده مریکا در معرض بارانی شدید قرار گرفت که لئونید یا اسدی نامیده می شدند ، زیرا به نظر می‌رسید که از نقطه‌ای واقع در ((صورت فلکی اسد)) می‌تابند. در آن هنگام این شهابها به مدت دو ساعت در ((آسمان)) به نمایش ((آتش بازی)) جالب توجهی پرداختند و درخشش آسمان به حدی رسید که نه تا آن زمان دیده شده بود و نه بعدها دیده شد. تا آنجا که می‌دانیم هیچ شهاب سنگی به ((زمین)) نرسید اما این منظره شگرف ، انگیزه بررسی شهابها شد و اخترشناسان برای نخستین بار بطور جدی به مطالعه آنها پرداختند. /> />چند سال بعد «((یونس یاکوپ برسالیوس))» ، شیمیدان سوئدی ، رای تجزیه شهاب سنگها آغاز کرد. نتیجه چنین تجزیه‌هایی اطلاعاتی ارزشمند درباره عمر کلی ((منظومه شمسی)) و حتی ساختمان عمومی شیمیایی جهان در اختیار ((اخترشناسان)) قرار داد. +در 13 نوامبر سال 1833 ، ایالات متحده مریکا در معرض بارانی شدید قرار گرفت که لئونید یا اسدی نامیده میشدند، زیرا به نظر می‌رسید که از نقطه‌ای واقع در ((صورت فلکی اسد)) می‌تابند. در آن هنگام این شهابها به مدت دو ساعت در آسمان به نمایش آتش بازی جالب توجهی پرداختند و درخشش آسمان به حدی رسید که نه تا آن زمان دیده شده بود و نه بعدها دیده شد. تا آنجا که می‌دانیم هیچ شهاب سنگی به زمین نرسید. اما این منظره شگرف ، انگیزه بررسی شهابها شد و اخترشناسان برای نخستین بار بطور جدی به مطالعه آنها پرداختند.

چند سال بعد «~~green:یونس یاکوپ برسالیوس~~» ، شیمیدان سوئدی ، کر تجزیه شهاب سنگها را آغاز کرد. نتیجه چنین تجزیه‌هایی اطلاعاتی ارزشمند درباره ((تاریخ کائنات|عمر کلی منظومه شمسی)) و حتی ساختمان عمومی شیمیایی جهان در اختیار اخترشناسان قرار داد.
 !وقایع و فجایع !وقایع و فجایع
-*در کوکونینو واقع در آریزونا دهانه مدوری وجود دارد که قطر آن حدود 1200 متر و عمق آن 180 متر است. اطراف این دهانه را تا ارتفاع 30 تا 50 متر خاک پوشانده است. این دهانه شبیه ((انه ششا|دهانه‌های آتشفشانی کره ماه)) بنظر می‌رسد. مدتها تصور می‌شد که این دهانه مربوط به یک آتشفشان خاموش است. اما یک ((مهندسی معدن|مهندس معدن)) به نام «((دانیل مورو بارینگر))» معتقد بود که این دهانه نتیجه برخورد یک شهاب سنگ با کره زمین است. از آن به بعد این دهانه ، حفره بارینگر نامیده شده است. منش شهابی این دهانه با کشفی که در سال 1906 بعمل آمد ، مجددا تئید شد. این دهانه حدود چهل هزار سال پیش ایجاد شده است. />
*3500 سال پیش ، شهاب سنگ «واکاموارتا» در ((شیلی)) به زمین اصابت کرد که حدود 1 متر عرض و چندین تن وزن داشت. />
*در سال 1908 بر اثر سقوط یک شهاب سنگ در ((سیبری|سیبری شمالی)) ، ((حفر چاه|چاهی حفر)) شد که قطر دهانه آن متجاوز از 45 متر بود و همه درختانی را که در 30 کیلومتری اطراف محل سقوط بود، از جا کند. خوشبختانه این منطقه غیر مسکونی بود. اگر این شهاب از همین قسمت آسمان حدود 5 ساعت بعد سقوط می‌کرد ، ممکن بود در ((سن پطرزبورگ)) که تا آن زمان پایتخت روسیه بود ، فرود آید. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد ، شهر سن پطرزبورگ چنان ویران می‌شد که گویی با یک ((بمب هیدروژنی)) ویران شده است. وزن این شهاب سنگ حدود 40000 تن بود. />
*یک بار یک شهاب سنگ به وزن چندین کیلو گرم در وسط ((اتاق نشیمن)) یک خانواده مریکایی سقوط کرد. />
*شهاب سنگی به اندازه یازده سانتیمتر ، در سال 1991 درست در فاصله 5/3 متری دو پسر بچه در ((ایالت ایندیانای)) مریکا سقوط کرد. />
*در سال 1992 ، یک شهاب سنگ 12 کیلوگرمی به صندوق عقب اتومبیلی که در پیکسویل نیویورک پارک شده بود ، برخورد کرد. گزارش شده است که این قطعه از گوی آتشین که درخشانتر از ماه بود ، جدا شد و هنگامی که با سرعت 700 کیلو متر در ساعت در آسمان در حرکت بود ، تکه تکه شد. عده زیادی از این واقعه فیلم تهیه کردند. از اطلاعات فوق توانستند از منش این اجرام اطلاع حاصل کنند که مدار آن در فاصله سه واحد نجومی و در نزدیکی مدار ((زهره)) قرار داشته است. />
*یک حفره شهابی ، بنام «گاسربلاف» در ((استرالیا)) وجود دارد که 22 کیلومتر عرض دارد و دور آن کوه است. این حفره 130 میلیون سال پیش تشکیل شده است و شاید قدیمی ترین گودال شهاب سنگی روی زمین باشد.
+*در کوکونینو واقع در آریزونا دهانه مدوری وجود دارد که قطر آن حدود 1200 متر و عمق آن 180 متر است. اطراف این دهانه را تا ارتفاع 30 تا 50 متر خاک پوشانده است. این دهانه شبیه ((ایی ا|دهانه‌های آتشفشانی کره ماه)) به نظر می‌رسد. مدتها تصور می‌شد که این دهانه مربوط به یک آتشفشان خاموش است. اما یک ((مهندسی معدن|مهندس معدن)) به نام «~~green:دانیل مورو بارینگر~~» معتقد بود که این دهانه نتیجه برخورد یک شهاب سنگ با ((کره زمین)) است. از آن به بعد این دهانه ، ~~green:__حفره بارینگر__~~ نامیده شده است. منش شهابی این دهانه با کشفی که در سال 1906 به عمل آمد، مجددا تیید شد. این دهانه حدود چهل هزار سال پیش ایجاد شده است.>>
*3500 سال پیش ، ((شهاب سنگ واکاموارتا)) در شیلی به زمین اصابت کرد که حدود 1 متر عرض و چندین تن وزن داشت.>>
*در سال 1908 بر اثر سقوط یک شهاب سنگ در سیبری شمالی ، چاهی حفر شد که قطر دهانه آن متجاوز از 45 متر بود و همه درختانی را که در 30 کیلومتری اطراف محل سقوط بود، از جا کند. خوشبختانه این منطقه غیر مسکونی بود. اگر این شهاب از همین قسمت آسمان حدود 5 ساعت بعد سقوط می‌کرد ، ممکن بود در سن پطرزبورگ که تا آن زمان پایتخت روسیه بود ، فرود آید. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد ، شهر سن پطرزبورگ چنان ویران می‌شد که گویی با یک ((بمب هیدروژنی)) ویران شده است، وزن این شهاب سنگ حدود 40000 تن بود.>>
*یک بار یک شهاب سنگ به وزن چندین کیلوگرم در وسط اتاق نشیمن یک خانواده مریکایی سقوط کرد.>>
*شهاب سنگی به اندازه یازده سانتیمتر ، در سال 1991 درست در فاصله 3.5 متری دو پسر بچه در ایالت ایندیانای مریکا سقوط کرد.>>
*در سال 1992 ، یک شهاب سنگ 12 کیلوگرمی به صندوق عقب اتومبیلی که در پیکسویل نیویورک پارک شده بود، برخورد کرد. گزارش شده است که این قطعه از گوی آتشین که درخشانتر از ماه بود، جدا شد و هنگامی که با سرعت 700 کیلومتر در ساعت در آسمان در حرکت بود، تکه تکه شد. عده زیادی از این واقعه فیلم تهیه کردند. از اطلاعات فوق توانستند از منش این اجرام اطلاع حاصل کنند که مدار آن در فاصله سه واحد نجومی و در نزدیکی مدار زهره قرار داشته است.>>
*یک حفره شهابی ، به نام «~~green:گاسربلاف~~» در استرالیا وجود دارد که 22 کیلومتر عرض دارد و دور آن کوه است. این حفره 130 میلیون سال پیش تشکیل شده است و شاید قدیمیترین گودال شهاب سنگی روی زمین باشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آتشفشان)) *((آتشفشان))
 +*((آتشفشانهای کره ماه))
 *((آسمان)) *((آسمان))
 +*((اجرام آسمانی))
 +*((اندازه شهاب سنگها))
 *((بمب هیدروژنی)) *((بمب هیدروژنی))
-*((ستاره)) +*((تجزیه شهاب سنگها))
*((حفره بارینگر))
*((حفره شهابی))
*((ستارگان تیر کشنده))
 *((شهاب سنگ)) *((شهاب سنگ))
 +*((شهاب سنگ تانگاسکا ))
 +*((شهاب سنگهای باستانی))
 +*((شهاب سنگ واکاموارتا))
 +*((عصر برنز))
 +*((گوی آتشین))
 +*((ماده آلی در شهابسنگها))
 +*((مطالعه شهاب سنگها))
 +*((مکانیک سماوی))
 *((مهندسی معدن)) *((مهندسی معدن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 18 فروردین 1386 [15:10 ]   9   اصغر نامور      جاری 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [10:00 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [13:46 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [13:40 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [15:40 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [12:33 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [05:57 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [13:39 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [16:20 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..