منو
 صفحه های تصادفی
زندگینامه مارتین ریز
strabismus
حسن مثنی
بازار تنزیل
کافئین
مسلمان شدن ایرانیان؛ موهبت یا فاجعه؟
آیا قسم یاد کردن به مقام ائمه و بزرگان شرک است؟
جنگ چریکی
فرزندان فاطمه علیهاسلام
حقوق همسایه
 کاربر Online
270 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخ ایران

تفاوت با نگارش: 13

Lines: 1-165Lines: 1-166
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   
 

 

   
  چکیده:

  چکیده:

   
 

 

   
   
 دیر زمانی است که در این سرزمین نیاکان من و تو ساکن اند . نسل اندر نسل کاشتند و درو کردند و ساختند و هنر آفریدند . بسیار زمان ها مورد چپاول اقوام دور و نزدیک قرار گرفتند ، مقاومت کردند ، شکست خوردند و از نو تلاش خویش را افزون نمودند . پدران ما فراوان اشتباه نمودند ، بسیار فریب خوردند ، در دام آرزوهای بی فرجام گرفتار آمدند ، اما نه از پا ایستادند و نه دست از حرکت کشیدند . . نسل بعد عبرت گرفت ، راهی نو و تجربه ای جدید را برپا نمود . هرکس و هر زمان دستاوردی تازه بر جای گذاشت و میراث تجربه بشری را غنا بخشید .
 دیر زمانی است که در این سرزمین نیاکان من و تو ساکن اند . نسل اندر نسل کاشتند و درو کردند و ساختند و هنر آفریدند . بسیار زمان ها مورد چپاول اقوام دور و نزدیک قرار گرفتند ، مقاومت کردند ، شکست خوردند و از نو تلاش خویش را افزون نمودند . پدران ما فراوان اشتباه نمودند ، بسیار فریب خوردند ، در دام آرزوهای بی فرجام گرفتار آمدند ، اما نه از پا ایستادند و نه دست از حرکت کشیدند . . نسل بعد عبرت گرفت ، راهی نو و تجربه ای جدید را برپا نمود . هرکس و هر زمان دستاوردی تازه بر جای گذاشت و میراث تجربه بشری را غنا بخشید .
 ایرانیان به چند چیز معروف هستند : هنر بسیار درخشان ، فرهنگ و بناهای باستانی ، سرزمین چهارفصل با منابع غنی ، ساختار و جامعه ای کاملا مذهبی با گرایش های خاص ، و هوش و خلاقیت مردمانش . این سرزمین همواره دستخوش هجوم و غارت های پیاپی قرار گرفته است ، اما هیچ گاه هیچ قوم مهاجمی تاب مقاومت نیاورده است و پس از چندی قوم غالب مجذوب فرهنگ کهن ایرانی گشت و حتی همچون ((ترکان غزنوی ))و(( سلجوقیان|سلجوقی ))، ((سلطان محمود ))و ((ملکشاه ))، فرهنگ ایرانی را ترویجی روزافزون داده است .
 ایرانیان به چند چیز معروف هستند : هنر بسیار درخشان ، فرهنگ و بناهای باستانی ، سرزمین چهارفصل با منابع غنی ، ساختار و جامعه ای کاملا مذهبی با گرایش های خاص ، و هوش و خلاقیت مردمانش . این سرزمین همواره دستخوش هجوم و غارت های پیاپی قرار گرفته است ، اما هیچ گاه هیچ قوم مهاجمی تاب مقاومت نیاورده است و پس از چندی قوم غالب مجذوب فرهنگ کهن ایرانی گشت و حتی همچون ((ترکان غزنوی ))و(( سلجوقیان|سلجوقی ))، ((سلطان محمود ))و ((ملکشاه ))، فرهنگ ایرانی را ترویجی روزافزون داده است .
   
   
   
 

 

- http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18310"> + img/daneshnameh_up//04/05020110.jpg">
 

 

 

 

   
  دوره های تاریخی ایران :
  دوره های تاریخی ایران :
   
  1.(( ایران پیش از تاریخ ))
  1.(( ایران پیش از تاریخ ))
  2.(( ایران باستان ))
  2.(( ایران باستان ))
  3. ایران اسلامی( ((صفویه)) ، ((افشاریه)) ، ((زندیه)) ، ((قاجاریه)) )
  3. ایران اسلامی( ((صفویه)) ، ((افشاریه)) ، ((زندیه)) ، ((قاجاریه)) )
  4.(( ایران معاصر ))
  4.(( ایران معاصر ))
 

 

 

 

 

 

   
 + ((تمدن ایران|نگاهی به تمدن ایرانی ))
  ((مرزهای جغرافیایی فلات ایران))
  ((مرزهای جغرافیایی فلات ایران))
  (( مناطق جغرافیایی مرتبط با تمدن ایران ))
  (( مناطق جغرافیایی مرتبط با تمدن ایران ))
  (( نژاد های گوناگون ایرانی ))
  (( نژاد های گوناگون ایرانی ))
  (( مذاهب ایرانی ))
  (( مذاهب ایرانی ))
  (( زبان های ایرانی ))
  (( زبان های ایرانی ))
 

 

   
   
   
 ایرانیان تنها مردمانی از ((تاریخ اسلام |جهان اسلام ))هستند که پیش از همه مغلوب گشتند و بیش از همه در ترویج اسلام و ترویج دستاوردهای علمی و فرهنگی و تمدنی آن کوشیدند و هیچ گاه هم زبان کهن خویش را رها ننمودند .
 ایرانیان تنها مردمانی از ((تاریخ اسلام |جهان اسلام ))هستند که پیش از همه مغلوب گشتند و بیش از همه در ترویج اسلام و ترویج دستاوردهای علمی و فرهنگی و تمدنی آن کوشیدند و هیچ گاه هم زبان کهن خویش را رها ننمودند .
 هنوز فرهنگ ایرانی در منطقه جغرافیایی ((فلات ایران ))، از ماورای ((آسیای میانه ))تا ((افغانستان ))و بخش هایی از ((پاکستان ))تا ((ارمنستان ))و ((گرجستان ))و بخش هایی از(( ترکیه ))و ((عراق ))ریشه دارد . من و تو وارث تمدنی کهن با ریشه هایی بسیار دور هستیم . این میراث تنها اختصاص به ما ندارد . هرکس که همسایه ماست ، هم چون جوان ((ارمنی ))یا پیرمرد ترک ، آن زن کهنسال ((گرجی ))یا کودک پرسشگر ((بلوچ )) ، ((ترکمن ))تازه مستقل شده یا ((افغانی)) گریخته از ستم ((طالبان ))، همه و همه میراث خوار این سابقه طولانی هستیم . اما اینکه کدام میراث را بهره بگیریم به خودمان بستگی دارد . کشتارهای فاتحان یا خرد ((بوعلی سینا)) و ((شیخ بهایی)) ، ((نظامیه بغداد ))و شیخ اجل (( سعدی)) یا سرهای قطع شده و کشته های انباشته شده ، انتخاب با خود ماست .
 هنوز فرهنگ ایرانی در منطقه جغرافیایی ((فلات ایران ))، از ماورای ((آسیای میانه ))تا ((افغانستان ))و بخش هایی از ((پاکستان ))تا ((ارمنستان ))و ((گرجستان ))و بخش هایی از(( ترکیه ))و ((عراق ))ریشه دارد . من و تو وارث تمدنی کهن با ریشه هایی بسیار دور هستیم . این میراث تنها اختصاص به ما ندارد . هرکس که همسایه ماست ، هم چون جوان ((ارمنی ))یا پیرمرد ترک ، آن زن کهنسال ((گرجی ))یا کودک پرسشگر ((بلوچ )) ، ((ترکمن ))تازه مستقل شده یا ((افغانی)) گریخته از ستم ((طالبان ))، همه و همه میراث خوار این سابقه طولانی هستیم . اما اینکه کدام میراث را بهره بگیریم به خودمان بستگی دارد . کشتارهای فاتحان یا خرد ((بوعلی سینا)) و ((شیخ بهایی)) ، ((نظامیه بغداد ))و شیخ اجل (( سعدی)) یا سرهای قطع شده و کشته های انباشته شده ، انتخاب با خود ماست .
  امروزه فرهنگی تازه از اقصایی دور ، از آنسوی دریاها به ما هجوم آورده است . غرب و فرهنگ غربی همه چیز را دگرگون می خواهد . اما این بار هم این هجوم ناشی از ضعف خود ماست . مغول زمانی پیروز شد که سالیانی طولانی درگیر نزاع ها و خصومت های خانگی بودیم . بدانیم که تنها با رستاخیزی فرهنگی ، آن هم نه در حرف که در عمل ، توان حرکت خواهیم داشت . بیا برخیزیم . مهاجمان هنرها و ابزارهای قدرت تازه فراهم آورده اند . می توان آموخت . من و تو ، امید را از نیاکانمان بهره بگیریم ، همین میراث ما را کافی است .
  امروزه فرهنگی تازه از اقصایی دور ، از آنسوی دریاها به ما هجوم آورده است . غرب و فرهنگ غربی همه چیز را دگرگون می خواهد . اما این بار هم این هجوم ناشی از ضعف خود ماست . مغول زمانی پیروز شد که سالیانی طولانی درگیر نزاع ها و خصومت های خانگی بودیم . بدانیم که تنها با رستاخیزی فرهنگی ، آن هم نه در حرف که در عمل ، توان حرکت خواهیم داشت . بیا برخیزیم . مهاجمان هنرها و ابزارهای قدرت تازه فراهم آورده اند . می توان آموخت . من و تو ، امید را از نیاکانمان بهره بگیریم ، همین میراث ما را کافی است .
 بیا ره توشه برداریم
 بیا ره توشه برداریم
 قدم در راه بگذاریم
 قدم در راه بگذاریم
 ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟
 ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟
 

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
- http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18311">

+ img/daneshnameh_up/9/9a/05020012.jpg">

   
   
 
 
 
 
   
 

 

   
  عناوین اصلی :

  عناوین اصلی :

 

 

   
  1.((شهرهای ایران|شهرها))
  1.((شهرهای ایران|شهرها))
  2.((جنگ های ایران|جنگ ها))
  2.((جنگ های ایران|جنگ ها))
  3.((وسعت سرزمین های ایران|وسعت سرزمین ها))
  3.((وسعت سرزمین های ایران|وسعت سرزمین ها))
  4.((ارتش های ایران|ارتش ها))
  4.((ارتش های ایران|ارتش ها))
  5.((نظام های اداری ایران|نظام های اداری))
  5.((نظام های اداری ایران|نظام های اداری))
   
   
 

 

   
  زمینه ها :
  زمینه ها :
   
  1.((معماری درایران|معماری))
  1.((معماری درایران|معماری))
  2.((علوم درایران|علوم))
  2.((علوم درایران|علوم))
  3.((دین درایران|دین))
  3.((دین درایران|دین))
  4.((فنون درایران|فنون))
  4.((فنون درایران|فنون))
  5.((هنردرایران|هنر))
6.((شهرسازی درایران|شهرسازی))
  5.((هنردرایران|هنر))
6.((شهرسازی درایران|شهرسازی))
  7.((نژادها درایران|نژادها))
  7.((نژادها درایران|نژادها))
  8.((مهاجرت هادرایران|مهاجرت ها))

  8.((مهاجرت هادرایران|مهاجرت ها))

   
   
 

 

 
 
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  مطالعات تاریخی:

  مطالعات تاریخی:

 

 

   

   

 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 

 

   
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 

 

   
   
  1.((چرا زبان ایرانی ها عربی نشد ؟))
  1.((چرا زبان ایرانی ها عربی نشد ؟))
  2.((چرا ایران این قدر کوچک شد و بسیاری مناطق را از دست داد ؟ ))
  2.((چرا ایران این قدر کوچک شد و بسیاری مناطق را از دست داد ؟ ))
  3.((آیا واقعا شاهان قاجار بی عرضه بودند ؟))
  3.((آیا واقعا شاهان قاجار بی عرضه بودند ؟))
  4.((چگونه ایران هخامنشی با آن همه قدرت ، از اسکندر شکست خورد ؟ ))
  4.((چگونه ایران هخامنشی با آن همه قدرت ، از اسکندر شکست خورد ؟ ))
  5.((چرا بسیاری شاهان کشتارهای وحشتناک می کردند ؟ آیا اقتضای زمانه بود ؟ یعنی ممکن است الان هم بشود ؟))
  5.((چرا بسیاری شاهان کشتارهای وحشتناک می کردند ؟ آیا اقتضای زمانه بود ؟ یعنی ممکن است الان هم بشود ؟))
  6.((ارمنی ها و گرجی ها چه ارتباطی با مردم و فرهنگ ایرانی دارند ؟ ))
  6.((ارمنی ها و گرجی ها چه ارتباطی با مردم و فرهنگ ایرانی دارند ؟ ))
  7.((سعدی و حافظ و مولوی و خواجه نصیر طوسی تقریبا معاصر هم بودند و حدود قرن هفت و هشت هجری ، چطور شد این همه بزرگان در آن زمان خاص ظهور کردند و نه بعد یا قبل از آن ؟))
  7.((سعدی و حافظ و مولوی و خواجه نصیر طوسی تقریبا معاصر هم بودند و حدود قرن هفت و هشت هجری ، چطور شد این همه بزرگان در آن زمان خاص ظهور کردند و نه بعد یا قبل از آن ؟))
  8.((چرا بسیاری از بزرگان علمی و فرهنگی از منطقه خراسان بزرگ و ماوراء النهر ظهور کردند ؟ کسانی همانند بوعلی سینا و ابو ریحان بیرونی و بسیاری دانشمندان دیگر . ))
  8.((چرا بسیاری از بزرگان علمی و فرهنگی از منطقه خراسان بزرگ و ماوراء النهر ظهور کردند ؟ کسانی همانند بوعلی سینا و ابو ریحان بیرونی و بسیاری دانشمندان دیگر . ))
 

 

   
   
 

 

   
   
  مطالعات تاریخی :

  مطالعات تاریخی :

   
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
  2.((فلسفه تاریخ ))
  2.((فلسفه تاریخ ))
   
   
 
  
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 03 تیر 1385 [17:30 ]   14   محمد رضا قدوسی      جاری 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:27 ]   13   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:06 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [17:30 ]   11   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [03:36 ]   10   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [17:49 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [17:46 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [17:43 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [15:38 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [12:09 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [08:46 ]   4   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [08:45 ]   3   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [06:48 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 تیر 1383 [06:35 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..