منو
 کاربر Online
1741 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخ اسلام

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-231Lines: 1-232
  
 

 

 
 
   
 

 

- style='font-size:1.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>توضیحات کلی + style='font-size:12.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>توضیحات کلی
 :

 :

 

 align:right;line-height:11.5pt; align:right;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">اسلام یکی از ادیانی است که ماهیتی جهانی دارد 0 این بدان معناست که فراتر از یک منطقه جغرافیایی یا یک تمدن و فرهنگ و قومیت خاص را در برگرفته است 0 اکثر ادیان چنین نیستند 0 اسلام از خاورمیانه تا شمال آفریقا ، از اروپا تا قلب آفریقای سیاه ، از بیابان های روسیه تا مناطق جنوب شرق آسیا را در برگرفته است 0 انواع فرهنگ ها و اقوام در این گستره ساکن هستند 0
حضور اسلام برای مناطق بسیار بزرگی از جهان ، یک تحول بزرگ و آغاز یک مقطع جدید در تاریخ است 0 خواه ناخواه جهان غرب ، در اکثر زمان ها ، به اسلام و مسلمانان بصورت دشمن شماره یک خویش نگریسته است 0 نشانه ها و پس مانده های آن هنوز هویداست 0 آنها اسلام را دین شمشیرو جنگ و مبارزه می دانند و در مقابلش جنگ های صلیبی راه می اندازند 0 اما ، ما ساکنان این فرهنگ ،‌ تصویری دیگر از آن نیز دیده ایم 0 ما اسلام را در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد ، در مسجد جامع دمشق ، در قرطبه و اندلس ، بوعلی سینا و ابو ریحان ،‌ مدارس نظامیه ، طاق های مقرنس ، خطاطی های رضا عباسی ، مدرسه جامع الازهر، بخارا و سمرقند ، بنای تاج محل و بسیار بنا و یادبود و نوشته و دانش دیگر یافته ایم 0 نمی توان فریاد علی ع را در مسجد کوفه شنید ، یا سفارش های او به مالک اشتر را خواند و تنها عمروعاص و هارون رشید و محمود غزنوی را به یاد داشت 0 ما اسلام عارفان و هنرمندان و مصلحان و فیلسوفان را می شناسیم 0 بگذار برای یک بار هم که شده ، این درد دیرینه غفلت از خود را درمان کنیم 0
+size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>اسلام یکی از ادیانی است که ماهیتی جهانی دارد 0 این بدان معناست که فراتر از یک منطقه جغرافیایی یا یک تمدن و فرهنگ و قومیت خاص را در برگرفته است 0 اکثر ادیان چنین نیستند 0

اسلام از خاورمیانه تا شمال آفریقا ، از اروپا تا قلب آفریقای سیاه ، از بیابان های روسیه تا مناطق جنوب شرق آسیا را در برگرفته است 0 انواع فرهنگ ها و اقوام در این گستره ساکن هستند 0


حضور اسلام برای مناطق بسیار بزرگی از جهان ، یک تحول بزرگ و آغاز یک مقطع جدید در تاریخ است 0 خواه ناخواه جهان غرب ، در اکثر زمان ها ، به اسلام و مسلمانان بصورت دشمن شماره یک خویش نگریسته است 0
نشانه ها و پس مانده های آن هنوز هویداست 0 آنها اسلام را دین شمشیرو جنگ و مبارزه می دانند و در مقابلش جنگ های صلیبی راه می اندازند 0 اما ، ما ساکنان این فرهنگ ،‌ تصویری دیگر از آن نیز دیده ایم 0

ما اسلام را در ایوان مقصوره ((مسجد گوهرشاد)) ، در ((مسجد جامع دمشق)) ، در ((قرطبه)) و اندلس ، ((ابن سینا|بوعلی سینا)) و ((ابوریحان بیرونی|ابو ریحان)) ،‌ مدارس نظامیه ، طاق های مقرنس ، خطاطی های رضا عباسی ، مدرسه ((جامع الازهر)) ، ((بخارا)) و ((سمرقند)) ، بنای ((تاج محل)) و بسیار بنا و یادبود و نوشته و دانش دیگر یافته ایم 0

نمی توان فریاد ((علی ع)) را در ((مسجد کوفه)) شنید ، یا سفارش های او به ((مالک اشتر)) را خواند و تنها ((عمروعاص)) و ((هارون رشید)) و ((محمود غزنوی)) را به یاد داشت 0
ما اسلام عارفان و هنرمندان و مصلحان و فیلسوفان را می شناسیم 0 بگذار برای یک بار هم که شده ، این درد دیرینه غفلت از خود را درمان کنیم 0

  
-من با صبوری کینه ای دیرینه دارم
من داغ صدها ساله ای در سینه دارم
من به چشمم اشک و آه رنج را بنشسته دارم
+من با صبوری کینه ای دیرینه دارم

من داغ صدها ساله ای در سینه دارم

من به چشمم اشک و آه رنج را بنشسته دارم
  
   
   
 
 1.5pt; 1.5pt;
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

  10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial'> family:arial'>
- width=280 height=290
src="img/daneshnameh_up/.jpg">

+ width=250 height=370
src="img/daneshnameh_up/8/84/jahaneslam1.jpg">

 

 right:21.6pt;text-align:right; right:21.6pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مناطق مختلف :
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مناطق مختلف :
  
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
- 1.((تاریخ ایران |ایران)) :

2.((تاریخ مصر|مصر)):

3.((تاریخ عراق| عراق)) :

4.((تاریخ حجاز|حجاز)):
+ 1.((تاریخ ایران |ایران))

2.((تاریخ مصر|مصر))

3.((تاریخ عراق| عراق))

4.((تاریخ حجاز|حجاز))
 5.((تاریخ یمن |یمن )):
 5.((تاریخ یمن |یمن )):
-6.((تاریخ مغرب | مغرب)) :

7.((تاریخ شمال آفریقا |شمال آفریقا)) :

8.((تاریخ سوریه و فلسطین | سوریه و فلسطین )):

9.((تاریخ اندلس|اندلس)) :

10.((تاریخ آفریقای سیاه|آفریقا ی سیاه)) :

11.((تاریخ ترکیه |ترکیه)) :

12.((تاریخ آسیای جنوب شرقی| آسیای جنوب شرقی)):

13.((تاریخ شبه قاره هند| شبه قاره هند)):
+6.((تاریخ مغرب | مغرب))

7.((تاریخ شمال آفریقا |شمال آفریقا))

8.((تاریخ سوریه و فلسطین | سوریه و فلسطین ))

9.((تاریخ اندلس|اندلس))

10.((تاریخ آفریقای سیاه|آفریقا ی سیاه))

11.((تاریخ ترکیه |ترکیه))

12.((تاریخ آسیای جنوب شرقی| آسیای جنوب شرقی))

13.((تاریخ شبه قاره هند| شبه قاره هند))
 14.((تاریخ اروپای مرکزی – بوسنی و کوزوو|اروپای مرکزی – بوسنی و کوزوو))
 14.((تاریخ اروپای مرکزی – بوسنی و کوزوو|اروپای مرکزی – بوسنی و کوزوو))
 15.((تاریخ مناطق مسلمان نشین روسیه| مناطق مسلمان نشین روسیه))
 15.((تاریخ مناطق مسلمان نشین روسیه| مناطق مسلمان نشین روسیه))
 

 

  
 
 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل اصلی :

 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل اصلی :

 

 margin-right:18.0pt;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> margin-right:18.0pt;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
-
((مرحله اول:امپراطوری اسلامی |مرحله اول : امپراطوری اسلامی )):( 227هج ــ10هج ) / ( 844م ــ 632م )

((مرحله دوم : اوج گیری و آمیختگی فرهنگ ها |مرحله دوم : اوج گیری و آمیختگی فرهنگ ها))( 485هج ــ 227 هج ) / ( 1092م ــ 844م )

((مرحله سوم : کند شدن ترقی ، بلایای خارجی| مرحله سوم : کند شدن ترقی ، بلایای خارجی)):(900ــ485هج)/ ( 1495م ــ 1092 )
+
__((مرحله اول:امپراطوری اسلامی |مرحله اول : امپراطوری اسلامی ))__:( 227هج ــ10هج ) / ( 844م ــ 632م )

__((مرحله دوم : اوج گیری و آمیختگی فرهنگ ها |مرحله دوم : اوج گیری و آمیختگی فرهنگ ها))__( 485هج ــ 227 هج ) / ( 1092م ــ 844م )

__((مرحله سوم : کند شدن ترقی ، بلایای خارجی| مرحله سوم : کند شدن ترقی ، بلایای خارجی))__:(900ــ485هج)/ ( 1495م ــ 1092 )
 ((مرحله چهارم : دولت های ملی اسلامی|مرحله چهارم : دولت های ملی اسلامی )):( 1170ــ 900هج) / ( 1750م ــ 1495 م )
 ((مرحله چهارم : دولت های ملی اسلامی|مرحله چهارم : دولت های ملی اسلامی )):( 1170ــ 900هج) / ( 1750م ــ 1495 م )
 ((مرحله پنجم : عصر استعمار|مرحله پنجم : عصر استعمار )):( 1331ــ 1170هجری قمری )/ ( 1914م ــ 1750م )
 ((مرحله پنجم : عصر استعمار|مرحله پنجم : عصر استعمار )):( 1331ــ 1170هجری قمری )/ ( 1914م ــ 1750م )
 ((مرحله ششم : دوران معاصر|مرحله ششم : دوران معاصر )): (1425 ــ 1331 هجری قمری ) /( 2005ــ 1914 م ) /( 1383ــ 1292 هجری شمسی ) ((مرحله ششم : دوران معاصر|مرحله ششم : دوران معاصر )): (1425 ــ 1331 هجری قمری ) /( 2005ــ 1914 م ) /( 1383ــ 1292 هجری شمسی )
 

 

  
 
 
  
-

+b/bf/jahaneslam2.jpg">

  
  
 
 
 
 
 

 margin-bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt; margin-bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt;
 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF'>عناوین اصلی :

 font-family:arial;color:#0066FF'>عناوین اصلی :

 

 margin-right:18.0pt;text-align:right;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> margin-right:18.0pt;text-align:right;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  
  
 1.((شهرهادرجهان اسلام|شهرها))
 1.((شهرهادرجهان اسلام|شهرها))
 2.((جنگ هادرجهان اسلام|جنگ ها))
 2.((جنگ هادرجهان اسلام|جنگ ها))
 3.((وسعت سرزمین هادرجهان اسلام|وسعت سرزمین ها))
 3.((وسعت سرزمین هادرجهان اسلام|وسعت سرزمین ها))
 4.((ارتش هادرجهان اسلام|ارتش ها))
 4.((ارتش هادرجهان اسلام|ارتش ها))
 5.((نظام های اداری درجهان اسلام|نظام های اداری))
 5.((نظام های اداری درجهان اسلام|نظام های اداری))
 

 

  
 

 text-align:right;line-height:11pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> text-align:right;line-height:11pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 زمینه ها :
 زمینه ها :
  
 1.((تاریخ معماری اسلامی|معماری))
 1.((تاریخ معماری اسلامی|معماری))
 2.((تاریخ علوم اسلامی|علوم))
 2.((تاریخ علوم اسلامی|علوم))
 3.((تاریخ دین درجهان اسلام|دین))
 3.((تاریخ دین درجهان اسلام|دین))
 4.((تاریخ فنون اسلامی|فنون))
 4.((تاریخ فنون اسلامی|فنون))
 5.((تاریخ هنراسلامی|هنر))
 5.((تاریخ هنراسلامی|هنر))
 6.((تاریخ شهرسازی اسلامی|شهرسازی))
 6.((تاریخ شهرسازی اسلامی|شهرسازی))
 7.((تاریخ نژادها درجهان اسلام|نژادها))
 7.((تاریخ نژادها درجهان اسلام|نژادها))
 8.((تاریخ مهاجرت هادرجهان اسلام|مهاجرت ها))

 8.((تاریخ مهاجرت هادرجهان اسلام|مهاجرت ها))

  
 

 margin-bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt; margin-bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt;
 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>
 font-family:arial'>
 نقل قول :

 نقل قول :

 بیاقبول نکنیم :

 بیاقبول نکنیم :

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

 

 text-align:right;line-height:11.5pt; text-align:right;line-height:11.5pt;
 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#FF6600'> 

 font-family:arial;color:#FF6600'> 

 

 text-align:justify;line-height:11.5pt; text-align:justify;line-height:11.5pt;
 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

 
 
 
 
  
 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> color:#0066FF;font-family:arial'>شنیدنی ها:

 color:#0066FF;font-family:arial'>شنیدنی ها:

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>وصف بیمارستان منصوری در قاهره :
 font-family:arial'>وصف بیمارستان منصوری در قاهره :
 زمانی که بنای بیمارستان تمام شد ،‌ ملک منصور بسیاری زمانی که بنای بیمارستان تمام شد ،‌ ملک منصور بسیاری
 ادامه... ادامه...
 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  
  
 بیا قبول نکنیم : بیا قبول نکنیم :
 

 

 1.((چطور ممکن است یک تمدن بزرگ ، مثل ما ، این قدر افول کند ؟))
 1.((چطور ممکن است یک تمدن بزرگ ، مثل ما ، این قدر افول کند ؟))
 2.((این تمدن ، مربوط به اسلام است یا مسلمانان ؟ شاید بیشتر کار شاهان و خلفا ست تا اسلام ؟))
 2.((این تمدن ، مربوط به اسلام است یا مسلمانان ؟ شاید بیشتر کار شاهان و خلفا ست تا اسلام ؟))
 3.((چطور می شود زمانی یک جامعه دانشمندان بزرگ بوجود می آورد ؟))
 3.((چطور می شود زمانی یک جامعه دانشمندان بزرگ بوجود می آورد ؟))
 4.((چرا الان ، حداقل برای تقلید هم که شده ، مانند آن بنا ها و مساجد و شهرها را نمی سازند ؟))
 4.((چرا الان ، حداقل برای تقلید هم که شده ، مانند آن بنا ها و مساجد و شهرها را نمی سازند ؟))
 5.((چطور شاهان با آن همه ظلم و حماقت ، این تمدن های باشکوه را پدید می آوردند ؟))
 5.((چطور شاهان با آن همه ظلم و حماقت ، این تمدن های باشکوه را پدید می آوردند ؟))
  
  
 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> color:#0066FF;font-family:arial'> color:#0066FF;font-family:arial'>
  
 نقل قول :

 نقل قول :

 

-direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>جواهر لعل نهرو ، نخست وزیر معروف هند و معمار هندوستان جدید در مورد هنر و فرهنگ ایرانی می گوید :  font-family:arial'>جواهر لعل نهرو ، نخست وزیر معروف هند و معمار هندوستان جدید در مورد هنر و فرهنگ ایرانی می گوید :
 نقشه شهر اصفهان یک شاهکار ذوق و ظرافت کلاسیک هنری نامیده می شود.
 نقشه شهر اصفهان یک شاهکار ذوق و ظرافت کلاسیک هنری نامیده می شود.
 فرهنگ ایرانی در مناطق وسیع و پهناوری از ترکیه در غرب تا هند در شرق گسترده بود 0 زبان فارسی در دربار امپراطوران مغول هند و بطور کلی در آسیای غربی زبان فرهنگ شمرده می شد و مانند زبان فرانسوی در اروپا بود
 فرهنگ ایرانی در مناطق وسیع و پهناوری از ترکیه در غرب تا هند در شرق گسترده بود 0 زبان فارسی در دربار امپراطوران مغول هند و بطور کلی در آسیای غربی زبان فرهنگ شمرده می شد و مانند زبان فرانسوی در اروپا بود
 هنر ایرانی در معماری عثمانی در نواحی دوردست غربی مانند قسطنطنیه أثر می گذاشت و در آنجا ساختمان های بزرگ و زیبایی ساخته می شد که نفوذ ایرانی را منعکس می ساخت 0
 هنر ایرانی در معماری عثمانی در نواحی دوردست غربی مانند قسطنطنیه أثر می گذاشت و در آنجا ساختمان های بزرگ و زیبایی ساخته می شد که نفوذ ایرانی را منعکس می ساخت 0
  
  
- +0/09/jahaneslam3.jpg">
  
 
 
 
 
 

 line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 
 font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !! font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
 

 

 

 line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'> line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
 1.((چطورشد ایران این قدر عقب ماند ؟))
 1.((چطورشد ایران این قدر عقب ماند ؟))
 2.((تا کی اوضاع کشور ما خوب بود ؟ ))
 2.((تا کی اوضاع کشور ما خوب بود ؟ ))
 3.((جهان اسلام تا کی وضعش خوب بود؟ ))
 3.((جهان اسلام تا کی وضعش خوب بود؟ ))
 4.((چرا ایران کوچک شد و قسمت هایی را از دست داد ؟))
 4.((چرا ایران کوچک شد و قسمت هایی را از دست داد ؟))
 5.((اعراب خلیج فارس قبل از اکتشاف نفت ، چه وضعی داشتند ؟ ))
 5.((اعراب خلیج فارس قبل از اکتشاف نفت ، چه وضعی داشتند ؟ ))
 6.((مغول ها چطور توانستند همه کشورها را شکست بدهند ؟))
 6.((مغول ها چطور توانستند همه کشورها را شکست بدهند ؟))
 7.((چرا بعد از چنگیز هیچ گاه مغول ها دیگر قدرت نگرفتند ؟ ))
 7.((چرا بعد از چنگیز هیچ گاه مغول ها دیگر قدرت نگرفتند ؟ ))
 8.((چرا اکثر مسلمانان زبان عربی دارند ولی ما فارسی صحبت می کنیم ؟))
 8.((چرا اکثر مسلمانان زبان عربی دارند ولی ما فارسی صحبت می کنیم ؟))
 9.((آیا ایران هیچ وقت دریانورد و نیروی دریایی داشته است ؟))
 9.((آیا ایران هیچ وقت دریانورد و نیروی دریایی داشته است ؟))
 10.((چطور مناطقی درون اروپا مثل بوسنی یا وسط روسیه ، مسلمان شدند ؟))
 10.((چطور مناطقی درون اروپا مثل بوسنی یا وسط روسیه ، مسلمان شدند ؟))
 11.((اسلام کی وارد هند شد ؟))
 11.((اسلام کی وارد هند شد ؟))
 12.((زبان فارسی با اسلام در هندوستان چه ارتباطی داشت ؟))
 12.((زبان فارسی با اسلام در هندوستان چه ارتباطی داشت ؟))
 13.((چرا مسلمانان همه اروپا را فتح نکردند ؟))
 13.((چرا مسلمانان همه اروپا را فتح نکردند ؟))
 14.((چطور مناطقی دور مثل اندونزی یا مالزی مسلمان شدند ؟))
 14.((چطور مناطقی دور مثل اندونزی یا مالزی مسلمان شدند ؟))
-((پرسش ها در فلسفه تاریخ)) +15. ((علل انحطاط مسلمانان و کشور های غربی))
16.
((پرسش ها در فلسفه تاریخ))
 

 

 align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align: align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 name=motaleat> name=motaleat>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((باستان شناسی – شناخت شهرها و فرهنگ های گذشته ))
 1.((باستان شناسی – شناخت شهرها و فرهنگ های گذشته ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
 3.((زبان شناسی تاریخی – شناخت زبان ها و لهجه های گذشته ))
 3.((زبان شناسی تاریخی – شناخت زبان ها و لهجه های گذشته ))
  
  4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; "
 align="center"> align="center">
   
 
 

 line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed '> font-family:arial'> font-family:arial'>
 شنیدنی ها:
 شنیدنی ها:
 

 text-align:right;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"> text-align:right;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
  
 وصف بیمارستان منصوری در قاهره :
 وصف بیمارستان منصوری در قاهره :
 زمانی که بنای بیمارستان تمام شد ،‌ ملک منصور بسیاری از ثروت های شخصی خویش را برای تأمین نیازهای آن درنظر گرفت 0 بازارها ، زمین های کشاورزی ، دکان ها ، گرمابه ها ، مهمان خانه ها و انبارهای غله 0 آن گاه سلطان خود به بیمارستان رفت و گفت : این مرکز را بر شاه و رعیت و بزرگ و کوچک و غلام و مرد و زن ، به رایگان قرار داده است 0 ملک منصور برای بیماران شفا یافته جامه ها و لباس ها در نظر گرفت و برای آنها که می مردند ، وسائل کفن و دفن 0 انواع پزشکان را در آنجا جمع کرد و به آن ها حقوق می داد 0 کارکنانی برای رسیدگی به کارهای بیماران قرار داد و داروخانه هایی تا داروهای رایگان در اختیار بیماران بگذارند 0 جایگاهی برای سخنرانی های علمی و استفاده دانشجویان پزشکی 0 حتی به بیماران خارج از بیمارستان اجازه داد تا داروهای خود را از آنجا تهیه کنند 0 او برای بیمارستان برنامه دقیقی در نظر گرفت تا منظم و با قاعده اداره گردد 0 زمانی که بنای بیمارستان تمام شد ،‌ ملک منصور بسیاری از ثروت های شخصی خویش را برای تأمین نیازهای آن درنظر گرفت 0 بازارها ، زمین های کشاورزی ، دکان ها ، گرمابه ها ، مهمان خانه ها و انبارهای غله 0 آن گاه سلطان خود به بیمارستان رفت و گفت : این مرکز را بر شاه و رعیت و بزرگ و کوچک و غلام و مرد و زن ، به رایگان قرار داده است 0 ملک منصور برای بیماران شفا یافته جامه ها و لباس ها در نظر گرفت و برای آنها که می مردند ، وسائل کفن و دفن 0 انواع پزشکان را در آنجا جمع کرد و به آن ها حقوق می داد 0 کارکنانی برای رسیدگی به کارهای بیماران قرار داد و داروخانه هایی تا داروهای رایگان در اختیار بیماران بگذارند 0 جایگاهی برای سخنرانی های علمی و استفاده دانشجویان پزشکی 0 حتی به بیماران خارج از بیمارستان اجازه داد تا داروهای خود را از آنجا تهیه کنند 0 او برای بیمارستان برنامه دقیقی در نظر گرفت تا منظم و با قاعده اداره گردد 0
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 03 تیر 1385 [18:10 ]   16   محمد رضا قدوسی      جاری 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:58 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:52 ]   14   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:51 ]   13   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:50 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:46 ]   11   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:40 ]   10   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:37 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:43 ]   8   مهدی رضائی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:38 ]   7   مهدی رضائی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [14:38 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [14:33 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 23 بهمن 1383 [18:09 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [20:24 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [07:55 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [06:55 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..