منو
 صفحه های تصادفی
میدان مغناطیسی زمین
ژرمانیم
تنقلات غذایی کم ارزش
کاربردهای الکترولیز
مواد بین ستاره‌ای
عام الفیل
اولیوین
دم اسبیها
دفاع محمدعلی میرزا ولیعهد از مشروطه
نماز ظهر، اولین نماز پیامبر اکرم
 کاربر Online
499 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخ اسلام

تفاوت با نگارش: 13

Lines: 1-232Lines: 1-232
  
 

 

 
 
   
 

 

  style='font-size:12.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>توضیحات کلی   style='font-size:12.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>توضیحات کلی
 :

 :

 

 align:right;line-height:11.5pt; align:right;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">اسلام یکی از ادیانی است که ماهیتی جهانی دارد 0 این بدان معناست که فراتر از یک منطقه جغرافیایی یا یک تمدن و فرهنگ و قومیت خاص را در برگرفته است 0 اکثر ادیان چنین نیستند 0
اسلام از خاورمیانه تا شمال آفریقا ، از اروپا تا قلب آفریقای سیاه ، از بیابان های روسیه تا مناطق جنوب شرق آسیا را در برگرفته است 0 انواع فرهنگ ها و اقوام در این گستره ساکن هستند 0


حضور اسلام برای مناطق بسیار بزرگی از جهان ، یک تحول بزرگ و آغاز یک مقطع جدید در تاریخ است 0 خواه ناخواه جهان غرب ، در اکثر زمان ها ، به اسلام و مسلمانان بصورت دشمن شماره یک خویش نگریسته است 0
نشانه ها و پس مانده های آن هنوز هویداست 0 آنها اسلام را دین شمشیرو جنگ و مبارزه می دانند و در مقابلش جنگ های صلیبی راه می اندازند 0 اما ، ما ساکنان این فرهنگ ،‌ تصویری دیگر از آن نیز دیده ایم 0

ما اسلام را در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد ، در مسجد جامع دمشق ، در قرطبه و اندلس ، بوعلی سینا و ابو ریحان ،‌ مدارس نظامیه ، طاق های مقرنس ، خطاطی های رضا عباسی ، مدرسه جامع الازهر، بخارا و سمرقند ، بنای تاج محل و بسیار بنا و یادبود و نوشته و دانش دیگر یافته ایم 0

نمی توان فریاد علی ع را در مسجد کوفه شنید ، یا سفارش های او به مالک اشتر را خواند و تنها عمروعاص و هارون رشید و محمود غزنوی را به یاد داشت 0 ما اسلام عارفان و هنرمندان و مصلحان و فیلسوفان را می شناسیم 0 بگذار برای یک بار هم که شده ، این درد دیرینه غفلت از خود را درمان کنیم 0
+size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>اسلام یکی از ادیانی است که ماهیتی جهانی دارد 0 این بدان معناست که فراتر از یک منطقه جغرافیایی یا یک تمدن و فرهنگ و قومیت خاص را در برگرفته است 0 اکثر ادیان چنین نیستند 0

اسلام از خاورمیانه تا شمال آفریقا ، از اروپا تا قلب آفریقای سیاه ، از بیابان های روسیه تا مناطق جنوب شرق آسیا را در برگرفته است 0 انواع فرهنگ ها و اقوام در این گستره ساکن هستند 0


حضور اسلام برای مناطق بسیار بزرگی از جهان ، یک تحول بزرگ و آغاز یک مقطع جدید در تاریخ است 0 خواه ناخواه جهان غرب ، در اکثر زمان ها ، به اسلام و مسلمانان بصورت دشمن شماره یک خویش نگریسته است 0
نشانه ها و پس مانده های آن هنوز هویداست 0 آنها اسلام را دین شمشیرو جنگ و مبارزه می دانند و در مقابلش جنگ های صلیبی راه می اندازند 0 اما ، ما ساکنان این فرهنگ ،‌ تصویری دیگر از آن نیز دیده ایم 0

ما اسلام را در ایوان مقصوره ((مسجد گوهرشاد)) ، در ((مسجد جامع دمشق)) ، در ((قرطبه)) و اندلس ، ((ابن سینا|بوعلی سینا)) و ((ابوریحان بیرونی|ابو ریحان)) ،‌ مدارس نظامیه ، طاق های مقرنس ، خطاطی های رضا عباسی ، مدرسه ((جامع الازهر)) ، ((بخارا)) و ((سمرقند)) ، بنای ((تاج محل)) و بسیار بنا و یادبود و نوشته و دانش دیگر یافته ایم 0

نمی توان فریاد ((علی ع)) را در ((مسجد کوفه)) شنید ، یا سفارش های او به ((مالک اشتر)) را خواند و تنها ((عمروعاص)) و ((هارون رشید)) و ((محمود غزنوی)) را به یاد داشت 0
ما اسلام عارفان و هنرمندان و مصلحان و فیلسوفان را می شناسیم 0 بگذار برای یک بار هم که شده ، این درد دیرینه غفلت از خود را درمان کنیم 0
>
  
 من با صبوری کینه ای دیرینه دارم
 من با صبوری کینه ای دیرینه دارم
 من داغ صدها ساله ای در سینه دارم
 من داغ صدها ساله ای در سینه دارم
 من به چشمم اشک و آه رنج را بنشسته دارم
 من به چشمم اشک و آه رنج را بنشسته دارم
  
   
   
 
 1.5pt; 1.5pt;
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

  10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial'> family:arial'>
  width=250 height=370  width=250 height=370
- src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18314">

+ src="img/daneshnameh_up/8/84/jahaneslam1.jpg">

 

 right:21.6pt;text-align:right; right:21.6pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مناطق مختلف :
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مناطق مختلف :
  
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
  1.((تاریخ ایران |ایران))
  1.((تاریخ ایران |ایران))
 2.((تاریخ مصر|مصر))
 2.((تاریخ مصر|مصر))
 3.((تاریخ عراق| عراق))
 3.((تاریخ عراق| عراق))
 4.((تاریخ حجاز|حجاز))
 4.((تاریخ حجاز|حجاز))
 5.((تاریخ یمن |یمن )):
 5.((تاریخ یمن |یمن )):
 6.((تاریخ مغرب | مغرب))
 6.((تاریخ مغرب | مغرب))
 7.((تاریخ شمال آفریقا |شمال آفریقا))
 7.((تاریخ شمال آفریقا |شمال آفریقا))
 8.((تاریخ سوریه و فلسطین | سوریه و فلسطین ))
 8.((تاریخ سوریه و فلسطین | سوریه و فلسطین ))
 9.((تاریخ اندلس|اندلس))
 9.((تاریخ اندلس|اندلس))
 10.((تاریخ آفریقای سیاه|آفریقا ی سیاه))
 10.((تاریخ آفریقای سیاه|آفریقا ی سیاه))
 11.((تاریخ ترکیه |ترکیه))
 11.((تاریخ ترکیه |ترکیه))
 12.((تاریخ آسیای جنوب شرقی| آسیای جنوب شرقی))
 12.((تاریخ آسیای جنوب شرقی| آسیای جنوب شرقی))
 13.((تاریخ شبه قاره هند| شبه قاره هند))
 13.((تاریخ شبه قاره هند| شبه قاره هند))
 14.((تاریخ اروپای مرکزی – بوسنی و کوزوو|اروپای مرکزی – بوسنی و کوزوو))
 14.((تاریخ اروپای مرکزی – بوسنی و کوزوو|اروپای مرکزی – بوسنی و کوزوو))
 15.((تاریخ مناطق مسلمان نشین روسیه| مناطق مسلمان نشین روسیه))
 15.((تاریخ مناطق مسلمان نشین روسیه| مناطق مسلمان نشین روسیه))
 

 

  
 
 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل اصلی :

 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل اصلی :

 

 margin-right:18.0pt;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> margin-right:18.0pt;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
- +
 __((مرحله اول:امپراطوری اسلامی |مرحله اول : امپراطوری اسلامی ))__:( 227هج ــ10هج ) / ( 844م ــ 632م )
 __((مرحله اول:امپراطوری اسلامی |مرحله اول : امپراطوری اسلامی ))__:( 227هج ــ10هج ) / ( 844م ــ 632م )
 __((مرحله دوم : اوج گیری و آمیختگی فرهنگ ها |مرحله دوم : اوج گیری و آمیختگی فرهنگ ها))__( 485هج ــ 227 هج ) / ( 1092م ــ 844م )
 __((مرحله دوم : اوج گیری و آمیختگی فرهنگ ها |مرحله دوم : اوج گیری و آمیختگی فرهنگ ها))__( 485هج ــ 227 هج ) / ( 1092م ــ 844م )
 __((مرحله سوم : کند شدن ترقی ، بلایای خارجی| مرحله سوم : کند شدن ترقی ، بلایای خارجی))__:(900ــ485هج)/ ( 1495م ــ 1092 )
 __((مرحله سوم : کند شدن ترقی ، بلایای خارجی| مرحله سوم : کند شدن ترقی ، بلایای خارجی))__:(900ــ485هج)/ ( 1495م ــ 1092 )
 ((مرحله چهارم : دولت های ملی اسلامی|مرحله چهارم : دولت های ملی اسلامی )):( 1170ــ 900هج) / ( 1750م ــ 1495 م )
 ((مرحله چهارم : دولت های ملی اسلامی|مرحله چهارم : دولت های ملی اسلامی )):( 1170ــ 900هج) / ( 1750م ــ 1495 م )
 ((مرحله پنجم : عصر استعمار|مرحله پنجم : عصر استعمار )):( 1331ــ 1170هجری قمری )/ ( 1914م ــ 1750م )
 ((مرحله پنجم : عصر استعمار|مرحله پنجم : عصر استعمار )):( 1331ــ 1170هجری قمری )/ ( 1914م ــ 1750م )
 ((مرحله ششم : دوران معاصر|مرحله ششم : دوران معاصر )): (1425 ــ 1331 هجری قمری ) /( 2005ــ 1914 م ) /( 1383ــ 1292 هجری شمسی ) ((مرحله ششم : دوران معاصر|مرحله ششم : دوران معاصر )): (1425 ــ 1331 هجری قمری ) /( 2005ــ 1914 م ) /( 1383ــ 1292 هجری شمسی )
 

 

  
 
 
  
-http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18315">

+img/daneshnameh_up/b/bf/jahaneslam2.jpg">

  
  
 
 
 
 
 

 margin-bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt; margin-bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt;
 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF'>عناوین اصلی :

 font-family:arial;color:#0066FF'>عناوین اصلی :

 

 margin-right:18.0pt;text-align:right;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> margin-right:18.0pt;text-align:right;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  
  
 1.((شهرهادرجهان اسلام|شهرها))
 1.((شهرهادرجهان اسلام|شهرها))
 2.((جنگ هادرجهان اسلام|جنگ ها))
 2.((جنگ هادرجهان اسلام|جنگ ها))
 3.((وسعت سرزمین هادرجهان اسلام|وسعت سرزمین ها))
 3.((وسعت سرزمین هادرجهان اسلام|وسعت سرزمین ها))
 4.((ارتش هادرجهان اسلام|ارتش ها))
 4.((ارتش هادرجهان اسلام|ارتش ها))
 5.((نظام های اداری درجهان اسلام|نظام های اداری))
 5.((نظام های اداری درجهان اسلام|نظام های اداری))
 

 

  
 

 text-align:right;line-height:11pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> text-align:right;line-height:11pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 زمینه ها :
 زمینه ها :
  
 1.((تاریخ معماری اسلامی|معماری))
 1.((تاریخ معماری اسلامی|معماری))
 2.((تاریخ علوم اسلامی|علوم))
 2.((تاریخ علوم اسلامی|علوم))
 3.((تاریخ دین درجهان اسلام|دین))
 3.((تاریخ دین درجهان اسلام|دین))
 4.((تاریخ فنون اسلامی|فنون))
 4.((تاریخ فنون اسلامی|فنون))
 5.((تاریخ هنراسلامی|هنر))
 5.((تاریخ هنراسلامی|هنر))
 6.((تاریخ شهرسازی اسلامی|شهرسازی))
 6.((تاریخ شهرسازی اسلامی|شهرسازی))
 7.((تاریخ نژادها درجهان اسلام|نژادها))
 7.((تاریخ نژادها درجهان اسلام|نژادها))
 8.((تاریخ مهاجرت هادرجهان اسلام|مهاجرت ها))

 8.((تاریخ مهاجرت هادرجهان اسلام|مهاجرت ها))

  
 

 margin-bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt; margin-bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt;
 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>
 font-family:arial'>
 نقل قول :

 نقل قول :

 بیاقبول نکنیم :

 بیاقبول نکنیم :

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

 

 text-align:right;line-height:11.5pt; text-align:right;line-height:11.5pt;
 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#FF6600'> 

 font-family:arial;color:#FF6600'> 

 

 text-align:justify;line-height:11.5pt; text-align:justify;line-height:11.5pt;
 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

 
 
 
 
  
 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> color:#0066FF;font-family:arial'>شنیدنی ها:

 color:#0066FF;font-family:arial'>شنیدنی ها:

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>وصف بیمارستان منصوری در قاهره :
 font-family:arial'>وصف بیمارستان منصوری در قاهره :
 زمانی که بنای بیمارستان تمام شد ،‌ ملک منصور بسیاری زمانی که بنای بیمارستان تمام شد ،‌ ملک منصور بسیاری
 ادامه... ادامه...
 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  
  
 بیا قبول نکنیم : بیا قبول نکنیم :
 

 

 1.((چطور ممکن است یک تمدن بزرگ ، مثل ما ، این قدر افول کند ؟))
 1.((چطور ممکن است یک تمدن بزرگ ، مثل ما ، این قدر افول کند ؟))
 2.((این تمدن ، مربوط به اسلام است یا مسلمانان ؟ شاید بیشتر کار شاهان و خلفا ست تا اسلام ؟))
 2.((این تمدن ، مربوط به اسلام است یا مسلمانان ؟ شاید بیشتر کار شاهان و خلفا ست تا اسلام ؟))
 3.((چطور می شود زمانی یک جامعه دانشمندان بزرگ بوجود می آورد ؟))
 3.((چطور می شود زمانی یک جامعه دانشمندان بزرگ بوجود می آورد ؟))
 4.((چرا الان ، حداقل برای تقلید هم که شده ، مانند آن بنا ها و مساجد و شهرها را نمی سازند ؟))
 4.((چرا الان ، حداقل برای تقلید هم که شده ، مانند آن بنا ها و مساجد و شهرها را نمی سازند ؟))
 5.((چطور شاهان با آن همه ظلم و حماقت ، این تمدن های باشکوه را پدید می آوردند ؟))
 5.((چطور شاهان با آن همه ظلم و حماقت ، این تمدن های باشکوه را پدید می آوردند ؟))
  
  
 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> color:#0066FF;font-family:arial'> color:#0066FF;font-family:arial'>
  
 نقل قول :

 نقل قول :

 

-direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>جواهر لعل نهرو ، نخست وزیر معروف هند و معمار هندوستان جدید در مورد هنر و فرهنگ ایرانی می گوید :  font-family:arial'>جواهر لعل نهرو ، نخست وزیر معروف هند و معمار هندوستان جدید در مورد هنر و فرهنگ ایرانی می گوید :
 نقشه