منو
 کاربر Online
1016 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخ

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-97Lines: 1-225
-V{maketoc} +ml>
able width="800" >
top >

class=MsoNormal align=center dir=RTL>style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>توضیحات کلی :


تاریخ
حکایت طولانی انسان هاست 0 داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن
تمدن های بزرگ 0 انسان ها در نسل های پی درپی ، حاصل دست رنج گذشتگان خود را
توسعه دادند و به پیش رفتند 0

هر
قومی بر ویرانه های اقوام پیشین مستقر شدند و هر یک گمان بردند که عالی ترین
محصول همه تاریخ شده اند 0 پس از چندی غفلت ها و غرورها ، آنها را هم در خود
گرفت 0 از اصلاح مداوم خود غافل شدند و به خوش گذرانی و بی خبری روزگار گذراندند
0نتیجه آن شد که بلایای آسمانی و زمینی از همه سو آنها را احاطه کرد و تمام
هستی شان را نابود ساخت 0

اما
آنچه بر جای ماند ، دستاوردهای تمام بشریت بود که خواه نا خواه ،از هر قومی به
قومی دیگر منتقل می شد 0 تمدن ها از پی هم ظاهر شدند و به مرورو درطی قرن ها ،
هنر و معماری وعلوم و دیگر دستاوردهای انسانی را گسترش دادند 0

انسان
این موجود پیچیده ، گاه فجایع فراوان به بار آورد و گاه عالی ترین نمونه های
انسانیت را به پیشگاه تاریخ معرفی نمود 0

اما
به هر حال باید دانست که هرچه شده است ، حاصل دسترنج خود انسان است 0 و لذا هرچه
هستیم و هرانچه می خواهیم باشیم یا آرزویش را داریم ، محصولی است که زمینه ها و
نیازهایش را می توان مهیا نمود 0 می توان از نو ساخت و پدید آورد 0آری آری زندگی زیباست 0


زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست 0


ار بیافروزیش، رقص شعله اش در هر کران پیداست


lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#FF6600'>ورنه خاموش است و خاموشی اش
گناه ماست 0(( گاهشماری مهر))
((طبقه بندی تاریخ|طبقه بندی های دیگر))
style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل اصلی تاریخ :

style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((انسان های اولیه)) : ( 10000 ق م - 40000 ق م
)

2.((اولین دهکده ها)) : ( 3000 ق م - 10000ق م )

3.((اولین دولت ها)) : ( 1000ق م - 3000ق م )

4.((اولین امپراطوری ها)) : ( 200م – 1000ق م )

5.((عصر دین های جهانی)) : ( 1500م - 200م )

6.((پیدایش دولت های ملی)): ( 1750م - 1500م )

7.((گسترش استعمار)): ( 1914م - 1750م )

8.((دوران معاصر)) : ( از 1914م تا به
حال )


تاریخ مناطق
مختلف :


1.((جهان باستان)) :( کشورها و تمدن ها پیش از آنکه وارد قرون جدید
بشوند 0 )

2.((تاریخ اروپا|اروپا)) : (
از ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)

3.((آمریکای باستان)):( اقوام و تمدن های قاره آمریکا ، پیش از حمله اروپایی ها و آمدن کریستف
کلمب )

4.((تاریخ چین|چین)) :( از
ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)

5.((تاریخ هند|هند)) :( از
ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)

6.((تاریخ ایران|ایران)) :( از
ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)

7.((تاریخ آسیای جنوب
شرقی|آسیای جنوب شرقی)) :( کشورهایی نظیر مالزی ، سنگاپور، اندونزی ، تایلند و فیلیپین )

8.((تاریخ کره و ژاپن|کره و ژاپن)) :( از ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)

9.((تاریخ اسلام|جهان اسلام))
:( کشورهای اسلامی ، از ابتدای فتوحات مسلمانان تا تمدن بزرگ اسلامی و سپس قرون
جدید )

10.((آفریقای پیش از استعمار)) :( کشورهای قاره آفریقا بجز شمال
آن )

11.((تاریخ استرالیا|استرالیا))
:( استرالیا پیش از حضور اروپایی ها )

12.((تاریخ جزایر کوچک|جزایر کوچک))
:( مناطقی که به دور از تمدن های بزرگ قرار داشتند )


 

width=300 height=267{picture=chine.jpg}

-__تاریخ__ از لحاظ لغوی به واژه‌ای اطلاق می‌شود که شامل اطلاعاتی راجع به گذشته است. مانند ''تاریخ زمین‌شناسی کره زمین''. زمانیکه تاریخ به عنوا یک زمینه و رشته مطالعه و تحصیل مطرح می‌شود به معنای __تاریخ بشری__ است که گذشته ثبت شده جوامع بشری می‌باشد.
واژه تاریخ از کلمه یونانی historia؛ شرحی از پرسشها و جستارهای شخصی گرفته شده و از لحاظ ریشه شناسی با کلمه انگلیسی __story__ مرتبط است.
مورخان از منابع مختلفی همچون سوابق نوشته یا چاپ شده؛ مصاحبه (تاریخ شفاهی) و باستان شناسی استفاده می‌نمایند. اشتراک در گوناگونی روشها ممکن است در برخی دوره‌ها بیش از سایر دوره‌ها باشد و مطالعه تاریخ رسم و رسوم و شیوه خاص خودش را دارد. (اریخ شناسی؛ تاریخ تاریخ؛ را مشاهده نی). به حوادث و اتفاقاتی که قبل از نگارشهای انسانها اتفاق افتاده اند؛ ما قبل تاریخ یا پیش تاریخ گفته می‌شود.

r />!__طبقه‌بندی‌ها__
در دانامه اطلاعات تاریخی بسیار زیادی جود دارد و برخی شیوه‌های طبقه‌بندی آنها در زیر آمده است.<br />
!!__ تاریخ طبقه‌بندی شده بر اساس مکان__
* ((آفریقا ))
* ((آمریکای شمالی و لاتین ))r />* ((اروپا ))
* ((اقیانوسیه ))r />* ((نوای قی «جوبگان» ))<br />* ((تاریخ ایران))<br />
!!__ تاریخ طبقه بندی شده بر اساس زمان وقوع __
* (( قرن ها ))
* (( دهه ها )) />* (( مرور یک سال ))
* (( دوره بندی ))r />* (( هت دره های زمانی نمذاری شده ))<br />* (( فهرست خط زمانی ها ))

!!__ بقه بندی آکادمیک (دانشگاهی) __
* ((
ا قبل تاریخ ))
* (( تاریخ باستان ))
* (( تاریخ مرن )) ؛ شامل (( تاری مرن اولیه ))
* ((تاریخ سلام))
* ((
اریخ مسیحیت )) />* (( تاریخ یهودیت ))
* ((تاریخ پیش ا کلمبیای آیکا)) ؛ (( Mesoamerica )) را هم مشاهده نمایید.
* ((تاریخ اروای رون وسطی))
* ((تاریخ ار))
* ((تاریخ ریق))
* (( ت
ای آریکی لاین )) />* (( تاریخ آسیا ))
* ((تاریخ خاویانه))
* (( تاریخ اترالیا )) ( استرالیا ؛ گینه نو ؛ میکرونزیا ؛ مانی لی نزیا )

!!__ طبق بدی ای تفرقه __
(لزوما&quot; بخشی از العات دانشای تاریخ نیست) /> />* (( فلسفه تاریخ ))
* (( تاریخ هنر))
* (( تایخ اشخاص «بیورافی» ))
* ((
اریخ یما))
* ((
جبش هی فهنی ))
* (( مطالعات اجتمای یهویان ))<br />* (( تاریخ اقتصادی )) />* (( تاریخ تفکر اقتصادی ))
* (( تاریخ کشورها و ملل منقرض شده ))
* (( تاریخ روشنفکری ))
* (( تاریخ رسمی ))
* (( ریز تاریخ ))
* (( تاریخ ادبیات )) />* (( تاریخ ریاضیات ))
* (( تاریخ پزشکی ))
* (( اری نظامی ))
* (( تاریخ فلسفه ))
* (( تاریخ عقاید ))
* (( تاریخ روانشناسی ))
* (( تاریخ کشورها ملل امروزی ))
* (( اری مذاه ))
* (( ت
ای علم و فن آوری «کنولوژی» ))
* ((
اریخ مایش ))
* ((
تیخ یمریهی روای«روحی» ))
* ((
ای نر ))

!!__
قه دی های کتبی __
تریخ دی یک (( مکتب )) مشخص مورد مطالعه قرار میگیرد ؛ کتبی که شاید از دید دست در کاران چندان اهمیت دارد.
* (( تاریخ مارکسیست ))
* (( اریخ فمینیست «تفکر طرفداران حقو زنان» ))
* (( غیره )) />
وی از تک عق تاریخی ی وود دارد که اطا به ن (( تاریخ معنوی )) (یا ''تای counterfactual'') گفه ی و. ای مقه توسط تاریخ نوینی مرح ده که بسی و ارزیی ی نموند که اگر بخی ا رویادها و حواث خا اف نمی افتاد یا به شک یگی ر ی دا چه م شد. />
ا
ر علاقمند ای می تانید به ستهای (( منبع تاریی مورد ک )) یا (( فسانه های تاریخی )) مراجعه نمایی. در آنجا فهرستی قاید و ویادایی مشاهده می شود ک گذشته ی ال انتشار یفته و مورد توجه واقع می وند در ایکه ابت ده ققت رد یا وقو آنها ه ثبا رسیده ست.

'' راهنما
یی هایی راجع به تاریخ را می تونید در (( یکیپدیا : تای )) ویکیپدیا پیدا کنید ''

!__ سایر وضعات مرتبط __
* (( باستان شناسی ))
* (( مورخ ))
* (( هست مرخان )) /
>* (( فهرست موخان بر ا میه ای مطالعاتی ))
* (( نقا اریخی ))
* ((
فهرست هانردا تاریی ))
* ((
تای وانشاسی )) />
!__ پیوند (لینک) های اجی مب __ />
* ستجیی ر اریخ NPOV همره ایخ مری وقای تاریخ ؛ اسطه نسی و ولکو ( رسوم و فسانه های ومی و اجدادی ) " : http://www.b17.com/family/lwp/frameset/frameset.html
* " زمانی هی ریخ" مجموع ای از وقایع که ااس ا کن و موع مرتب و ته ی گردید اد : http://timelines.ws
+ width="34%"> class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0text-align:right;line-height:11.5pt; />direction:rtl;unicode-bidi:embed'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF />'>عناین اصلی :

/> class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0margin-right:18.0pt;text-align:right;
line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>an dir=LTR> />dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> dir=LTR>
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>1.((شهرها))

/> class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0margin-right:18.0pt;text-align:right; />line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR> />dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> dir=LTR> />lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>2.((نگ ها))

/>

dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0margin-right:18.0pt;text-align:right;
>line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
>dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'
>> dir=LTR></span>
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>3.((عت سرزین ها))span>>
class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0margin-right:18.0pt;text-align:right;
line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR>
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>> dir=LTR></span>
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>4.((ا ا)) span
>p
>
class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0margin-right:18.0pt;text-align:right;
text-indent:2.4pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
dir=LTR> dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>>r=LTR></span>
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>5.(( های اداری))span
>

width="34%"> class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0text-align:right;line-height:11pt;
>direction:rtl;unicode-bidi:embed'
>مینه ا :

lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((تاریخ مماریمری))

2.((تاریخ لوم|لوم))

3.((تاریخ ایا|ین)) r>
4.((تاریخ فنو|نون))

5.((تاریخ هنر|))

6.((تاریخ رای|رای))

7.((تاریخ نژاا|نژادها))

8.((تاریخ مهارت />ها|ما ا))


>

href="#naghl">نق :


ul>بیا ول نیم :


href="#vaghean">
واقا را ؟ کی من جاب ه !!


href=#motaleat>مطالعات تایی:a> ><
/span>>
class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0text-align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;
color:#FF6600'> 


class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0text-align:justify;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>

r></table>>
class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:right;line-height:10.0pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'> lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>نینی ها:


class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:right;line-height:10.0pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> 


class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;line-height:10.0pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>هگامی
که ر مان هامنین ینی 2500 ال یش ، ت می را ی ان ، ا
تور کسی ت دی به کار گرته نشده است 0 که ادام...

class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:right;line-height:10.0pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'> name=ghabul> lang=FA
style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>
یا قبو نکنیم :
style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000;line-height:14.0pt;'>>
>
1.((ا می />ت تاریخ امی اد مر هموا موی به اطر مراعات پاها رو />تملقی نون ب از گت آ زمن هم بیا چیها ا خاره ها ف است 0 ))

2.((
این مه کتاب ک بین رف ا شاید ل ای گذشت به گه ای یگ بوده ست ؟))
/>3.((یا تاریخ یک سیر منظم داد یا هر اد ادی ممک ت ))
/>4.((چا تاری را می وان ه کل اعه نبت اد ، ریدا های ای سیاری جهت تاریخ را تییر داده ا ؟))
/>
class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:right;line-height:10.0pt;
>direction:rtl;unicode-bidi:embed'>نقل و :


class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:right;line-height:10.0pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>امیر
مان علی (ع) :
در خبار گتگان أم ک

به یا یاور که بر نها پی ا و وده اند ، چه گذشت است 0

در خانه ها و قایی یان بگد 0

ر ر هرنچه که که ان ین ا ک ره ن و ب کا رسیه اد <br>
000 ان که ه وی و یز یکی ایان ای ب و به هما ورت ه هی پید

 +
 +

 +lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 +

 

+right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 +lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14.0pt;'>
 +1.((چطورشد ایران این قدر عقب ماند ؟))
 +2.((چرا اروپاپیشرفت کرد ؟))
 +3.((تا کی اوضاع کشور ما خوب بود ؟ ))
 +5.((آیا اکثرا بیگانگان بر کشور ما حاکم بودند ؟))
 +6.((جهان اسلام تا کی وضعش خوب بود ؟))
 +7.((آیا واقعا بعضینژاد ها مثل اروپایی ها باهوش ترند ؟))
 +8.((چطور یک زمانی هندوستان این قدر فقیر و پرجمعیت،ثروتمند بود ؟ ))
 +9.((چرا ایران کوچک شد و قسمت هایی را از دست داد ؟))
 +10.((اعراب خلیج فارس قبل از اکتشاف نفت ، چه وضعی داشتند ؟))
 +11.((زمان کورش و داریوش ، اروپایی ها مثل آلمان و انگلستان و سوئد ، چه وضعی داشتند ؟))
 +12.((چطور اسکندر توانست ایران آن زمان را شکست بدهد ؟))
 +13.((چرا دانشمندان بزرگ باستان مثل افلاطون و سقراط ، از یونان ظهور کردند ؟))
 +14.((چرا بابل و مصر و ایران و چین دانشمندان بزرگی نداشتند ؟))
 +15.((مغول ها چطور توانستند همه کشورها را شکست بدهند ؟ ))
 +16.((چرا بعد از چنگیز هیچ گاه مغول ها دیگر قدرت نگرفتند ؟))

 +17.((چرا اکثر مسلمانان زبان عربی دارند ولی ما فارسی صحبت می کنیم ؟))
 +18.((آیا ایران هیچ وقت دریانورد و نیروی دریایی داشته است ؟))
 +19.((ارمنی ها با بقیه مسیحی ها چه فرقی دارند ؟))
 +

 

+right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 +lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

 +
 +lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 +1.((دیرین شناسی ))
 +( بررسی انسان ها و موجوداتی که در زمان های بسیار بسیار دور می زیستند 0 از ملیون ها سال پیش تا ده هزار سال پیش )
 +2.((باستان شناسی))
 +3.((فلسفه تاریخ ))
 +( بررسی " چرا ها " در تاریخ و هر سؤالی که از کلیت تاریخ و کار مورخان پرسیده می شود 0)
 +4.((زبان های باستانی ))
 +( بررسی و فهم زبان های مربوط به اقوام کهن ، زبان هایی که مردم عادی بدان صحبت نمی کنند 0 )
 +5.((تاریخ تمدن ویل دورانت))
 +:(تاربخ تمدن جهان از نگاه نویسنده مشهور ویل دورانت)
 +
 +
 + +
 +

 +name=shenidani>شنیدنی ها:
 + +direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
 +هنگامی که در زمان هخامنشیان یعنی 2500 سال پیش ، تخت جمشید را می ساختند ، بر خلاف تصور کسی بصورت بردگی به کار گرفته نشده است 0 بلکه همه کارگر مزد گیر بودند 0 در کشفیات تخت جمشید تعداد زیادی لوح های گلی بدست آمده است که مربوط به بایگانی تخت جمشید بوده است 0 در این لوح ها صورت حقوق کارگران ذکر شده است 0 اروپایی ها تا حدود سال 1850 م یعنی 2350 سال پس از آن کارگران روزمزد ، با شدت فراوان به برده داری وکار اجباری بردگان می پرداختند 0
 +تصور اینکه بیست و پنج قرن پیش ، سیستم بایگانی تا این حد از جزئیات را نگهداری و حفظ می نموده است ، جالب است 0

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 03 تیر 1385 [17:24 ]   23   محمد رضا قدوسی      جاری 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:24 ]   25   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:24 ]   24   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:24 ]   23   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 بهمن 1384 [11:32 ]   22   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [10:52 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [10:51 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [10:50 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [08:36 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [08:33 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [08:32 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [08:31 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [10:31 ]   14   مهدی سالم      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [10:23 ]   13   مهدی سالم      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [16:12 ]   12   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [07:10 ]   11   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [08:50 ]   10   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [17:40 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 بهمن 1383 [04:57 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [19:03 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [12:20 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [07:13 ]   5   admin      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..