منو
 کاربر Online
979 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخچه بمب اتمی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-36Lines: 1-50
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-((هانری بکرل)) نخستین کسی بود که متوجه پرتودهی عجیب ((سنگ معدن اورانیم)) گردید. پس از آن در سال 1909 میلادی ((رادرفورد|ارنست رادرفورد)) ((هسته|هسته اتم)) را کشف کرد. وی همچنین نشان داد که ((تشعشع هسته‌ای|پرتوهای رادیواکتیو)) در ((میدان مغناطیسی)) به سه دسته تقیسیم می‌شوند (((ذره آلفا|پرتوهای آلفا)) ، ((ذره بتا|بتا)) و ((اشعه گاما|گاما))). بعدها دانشمندان دریافتند که منشا این پرتوها درون هسته اتم اورانیم می‌باشد.
!پیدایش بمب اتمی
+((هانری بکرل)) نخستین کسی بود که متوجه پرتودهی عجیب ((سنگ معدن اورانیوم)) گردید. پس از آن در سال 1909 میلادی ((رادرفورد|ارنست رادرفورد)) ((هسته اتم)) را کشف کرد. وی همچنین نشان داد که ((تشعشع هسته‌ای|پرتوهای رادیواکتیو)) در ((میدان مغناطیسی)) به سه دسته تقیسیم می‌شوند (((ذره آلفا|پرتوهای آلفا)) ، ((ذره بتا|بتا)) و ((اشعه گاما|گاما))). بعدها دانشمندان دریافتند که منشا این پرتوها درون هسته اتم اورانیم می‌باشد.


 
 
 +
 +
 {picture=PH_T_BOMB_A.jpg} {picture=PH_T_BOMB_A.jpg}
 +
 +
 
 
-در سال 1938 با انجام آزمایشاتی توسط دو دانشمند آلمانی به نامهای ((اتوهان)) و ((فریتس شتر اسمن)) ، ((فیزیک هسته‌ای)) به مرحله تازه‌ای پای نهاد. این فیزیکدانان با بمباران هسته اتم اورانیم بوسیله ((نوترون|نوترونها)) به ((عناصر رادیواکتیو|عناصر رادیواکتیوی)) دست یافتند که ((جرم اتمی)) کوچکتری نسبت به اورانیم داشت.

برای توصیف علت ایجاد این عناصر ((لیزه میتنر)) و اتو فریش ((شکافت هسته‌ای|پدیده شکافت هسته)) را در اورانیم تو ضیح دادند و در اینجا بود که ناقوس شوم اختراع بمب اتمی به صدا در آمد. هر ((فروپاشی هسته اورانیم)) می‌تواند تا ۲۰۰ مگا ولت ((انرژی هسته‌ای|انرژی)) آزاد کند. بدیهی است که اگر هسته‌های بیشتری فرو پاشیده می‌شد انرژی فراوانی حاصل می‌گردید. بعدها فیزیکدانان دیگری نیز در این محدوده به تحقیق پرداختند. یکی از آنان ((انریکو فرمی)) بود که بخاطر تحقیقاتش در سال ۱۹۳۸ موفق به دریافت ((جایزه نوبل)) گردید.
!تاریخچه
در سال 1939 یعنی قبل از شروع ((جنگ جهانی دوم)) در بین فیزیکدانان این بیم وجود داشت که آلمانیها به کمک فیزیکدانان نابغه‌ای مانند ((هایزنبرگ)) و دستیارانش می‌توانند با استفاده از دانش شکافت هسته‌ای بمب اتمی بسازند. به همین دلیل از ((انیشتین|آلبرت انیشتین)) خواستند که نامه‌ای به ((فرانکلین روزولت)) رئیس جمهور وقت ((آمریکا)) بنویسد. در آن نامه تاریخی از امکان ساخت بمبی صحبت شد که هرگز هایزنبرگ آن را نساخت.

به این ترتیب دولتمردان آمریکا برای پیشدستی بر آلمان ((طرح مانهاتان)) را به راه انداختند، و از انریکو فرمی دعوت به عمل آوردند تا مقدمات ساخت ((بمب اتمی)) را فراهم سازد. سه سال بعد ، در دوم دسامبر 1942 در ساعت 3 بعد از ظهر نخستین ((راکتور هسته‌ای)) دنیا در ((دانشگاه شیکاگو|دانشگاه شیکاگو آمریکا)) ساخته ش
د.
+


!پیدایش بمب اتمی
در سال 1938 با انجام آزمایشاتی توسط دو دانشمند آلمانی به نامهای __اتوهان__ و __فریتس شتر اسمن__ ، فیزیک هسته‌ای به مرحله تازه‌ای پای نهاد. این فیزیکدانان با بمباران هسته اتم اورانیوم بوسیله ((نوترون|نوترونها)) به ((عناصر رادیواکتیو|عناصر رادیواکتیوی)) دست یافتند که جرم اتمی کوچکتری نسبت به اورانیوم داشت. برای توصیف علت ایجاد این عناصر __لیزه میتنر__ و اتو فریش ((شکافت هسته‌ای|پدیده شکافت هسته)) را در اورانیوم تو ضیح دادند و در اینجا بود که ناقوس شوم اختراع بمب اتمی به صدا در آمد.

هر فروپاشی هسته اورانیم می‌تواند تا ۲۰۰ مگا ولت انرژی آزاد کند. بدیهی است که اگر هسته‌های بیشتری فرو پاشیده می‌شد انرژی فراوانی حاصل می‌گردید. بعدها فیزیکدانان دیگری نیز در این محدوده به تحقیق پرداختند. یکی از آنان ((انریکو فرمی)) بود که بخاطر تحقیقاتش در سال ۱۹۳۸ موفق به دریافت ((جایزه نوبل)) گردید.
 !سیر تحولی و رشد !سیر تحولی و رشد
-در 16 ژوی 1945 نین آزمایش بمب اتمی د ((رای ام روو|رای آام گرد نیومکزیکو)) اام د. سه بعد ((اار هیروشیما|هیروشیما)) در ساعت 8:15 صبح روز 6 آگوست 1945 بوسیله ((بمب اورانیمی)) بمباران گردید. سپس ((انفجار ناکازاکی|ناکازاکی)) در 9 آگوست سال 1945 در ساعت حدود 11:15 بوسیله ((بمب پلوتونیمی)) بمباران شد. در طی آن بمبارانها صدها هزار نفر جان باختند. +در سال 1939 یعنی قبل از شرو جنگ جهانی دم در بین فییکنان این بیم وجود داشت که آلمانیها به کمک فیزیکدانان نابغه‌ای مانند ((هایزنبرگ)) و دستیارانش می‌توانند با استفاده از دانش شکافت هسته‌ای بمب اتمی بسازند. ه همین دلیل از ((نیتین|آلبرت انیشتین)) استند که نام‌ای به __فرانلین روول__ ئیس جمهور وقت آمریکا بنویسد. در آ نام تاریخی از امان ساخت بمبی صحبت ش که هرگز یزنبر آ را نساخت.

به ا
ین ترتیب دولتمردان آمریکا برای پیشدستی بر آلمان ((طرح مانهاتان)) را به راه انداختند، و از انریکو فرمی دعوت به عمل آوردند تا مقدمات ساخت ((بمب اتمی)) را اهم ازد. سه سا بعد ، در دم سابر 1942 در ساعت 3 بعد از ظهر نخستین ((راکتر ته‌ای)) دنیا در دانشگاه شیکاگو آمریکا ساخته شد.

در 16 ژ
وئیه 1945 نخستین آزمایش بمب اتمی در صحرای آلامو گرودو نیومکزیکو انجام شد. سه هفته بعد ~~green:هیروشیما~~ در ساعت 8:15 صبح روز 6 آگوست 1945 بوسیله بمب اورانیومی بمباران گردید. سپس ناکازاکی در 9 آگوست سال 1945 در ساعت حدود 11:15 بوسیله بمب پلوتونیومی بمباران شد. در طی آن بمبارانها صدها هزار نفر جان باختند.
{img src=img/daneshnameh_up/d/d8/nuclearbomb.jpg} !پیشگامان ساخت بمب اتمی !پیشگامان ساخت بمب اتمی
 *انریکو فرمی و همکارانش در دانشگاه شیکاگو پس از ساخت نخستین ((راکتور هسته‌ای)) جهان به امید آنکه از راکتور هسته‌ای تنها در ((استفاده صلح آمیز انرژی هسته‌ای|اهداف صلح آمیز)) استفاده شود، و دنیا عاری از ((سلاح اتمی|سلاحهای اتمی)) گردد، در این زمینه گام برداشتند.

 *انریکو فرمی و همکارانش در دانشگاه شیکاگو پس از ساخت نخستین ((راکتور هسته‌ای)) جهان به امید آنکه از راکتور هسته‌ای تنها در ((استفاده صلح آمیز انرژی هسته‌ای|اهداف صلح آمیز)) استفاده شود، و دنیا عاری از ((سلاح اتمی|سلاحهای اتمی)) گردد، در این زمینه گام برداشتند.

-*لیزه میتنر که لقب ((لیزه میتنر|مادر انرژی اتمی)) گرفت، در سال ۱۸۷۸ در یک خانواده هشت نفری به دنیا آمد. وی سومین فرزند خانواده بود، با وجود تمامی مشکلاتی که بر سر راه وی بخاطر ((زن)) بودنش بود. در سال 1901 وارد ((دانشگاه وین)) شد و تحت نظارت ((بولتزمن)) که یکی از فیزیکدانان بنام دنیا بود ((فیزیک)) را آموخت. لیزه توانست در سال 1907 به درجه دکترا نایل گردد و سپس راهی ((برلین)) شد تا در دانشگاهی که ((پلانک|ماکس پلانک)) ریاست بخش ((فیزیک)) آن را بر عهده داشت به مطالعه و تحقیق بپردازد.

بیشتر کارهای تحقیقاتی وی در همین دانشگاه بود وی هیچگونه علاقه‌ای به ((سیاست)) نداشت ولی به علت دخالتهای روز افزون ((ارتش نازی)) مجبور به ترک برلین گردید و در سال 1938 به یک انستیتو در ((استکهلم)) رفت. لیزه میتنر به همراه همکارش ((اتو فریش)) اولین کسانی بودند که ((شکافت هسته‌ای|شکافت هسته)) را توضیح دادند. آنان در سال 1939 در مجله طبیعت مقاله معروف خود را در مورد شکافت هسته‌ای ارائه دادند.

بدین ترتیب راه را برای استفاده از ((انرژی هسته‌ای)) گشوده شد. به همین دلیل پس از ((جنگ جهانی دوم)) به میتنر لقب __مادر بمب اتمی__ داده شد. ولی چون وی نمی‌خواست از کشف خود به عنوان ((بمب اتمی|بمبی هولناک)) استفاده ردد. بنابراین بهتر است به لیزه لقب مادر انرژی اتمی داده شود.
+*لیزه میتنر که لقب ~~green:مادر انرژی اتمی~~ گرفت، در سال ۱۸۷۸ در یک خانواده هشت نفری به دنیا آمد. وی سومین فرزند خانواده بود، با وجود تمامی مشکلاتی که بر سر راه وی بخاطر زن بودنش بود. در سال 1901 وارد دانشگاه وین شد و تحت نظارت ((بولتزمن)) که یکی از فیزیکدانان بنام دنیا بود فیزیک را آموخت. لیزه توانست در سال 1907 به درجه دکترا نایل گردد و سپس راهی برلین شد تا در دانشگاهی که ((پلانک|ماکس پلانک)) ریاست بخش فیزیک آن را بر عهده داشت به مطالعه و تحقیق بپردازد.

بیشتر کارهای تحقیقاتی وی در همین دانشگاه بود وی هیچگونه علاقه‌ای به سیاست نداشت، ولی به علت دخالتهای روز افزون ارتش نازی مجبور به ترک برلین گردید و در سال 1938 به یک انستیتو در استکهلم رفت. لیزه میتنر به همراه همکارش __اتو فریش__ اولین کسانی بودند که شکافت هسته را توضیح دادند. آنان در سال 1939 در مجله طبیعت مقاله معروف خود را در مورد شکافت هسته‌ای ارائه دادند.

بدین ترتیب راه را برای استفاده از ((انرژی هسته‌ای)) گشوده شد. به همین دلیل پس از جنگ جهانی دوم به میتنر لقب __مادر بمب اتمی__ داده شد. ولی چون وی نمی‌خواست از کشف خود به عنوان بمبی هولناک استفاده گردد. بنابراین بهتر است به لیزه لقب مادر انرژی اتمی داده شود.
!بمبهای هسته‌ای چگونه ساخته می‌شوند؟
بمبهای هسته‌ای به دو شکل ساخته می‌شوند.
((بمب هسته‌ای|بمبهای شکافتی)) (اتمی) و ((بمب هیدروژنی|بمبهای همجوشی)) (هیدروژنی). در حالیکه جزئیات این بمبها محرمانه است ولی نکات اساسی آنها قابل دسترس است. سوخت در یک بمب شکافتی مشتمل بر ~~green:__235U__~~ و ~~green:__239Pu__~~ تقریبا خالص است که هر دو هسته‌های شافت پذیری دارند. یک تکه ی کوچک از چنین ماده‌ای نمی‌تواند منفجر شود، زیرا تعداد بسیار زیادی از نوترونها فرار می‌کنند. ولی در یک جرم به قدر کافی بزرگ (بحرانی) واکنش زنجیره‌ای صورت می‌گیرد. یک نوترون اولیه اتفاقی باعث شروع شکافت خواهد شد.

یک بمب نوعی تقریبا 1024 ((نوترون)) در کم
تر از 7-10 ثانیه آزاد می‌کند که باعث گرمای بسیار شدید می‌شود. همجوشی فرق دارد. همجوشی وقتی رخ می‌دهد که دو هسته سبک را آنقدر به هم نزدیک کنیم که در حوزه عمل جاذبه متقابل نیروی هسته‌ای قوی قرار گیرند. از آن به بعد به شدت همدیگر را جذب می‌کنند و اتمی سنگینتر تولید می‌کنند و مقداری انرژی آزاد می‌کنند.

همجوشی را می‌توان در محیط پلاسمایی
بوجود آورد و اخیرا با ((لیزر)) هم این کار را می‌کنند. در این همجوشی قرصهای کوچکی از ((دوتریم)) و ((تریتیم)) (عناصری سبک که هم خانواده هیدروژن هستند) را بوسیله فوجهای لیزری پر قدرت گرم می‌کنند. ر توان لیزرها کم باشد انفجارهای کوچکی در این قرصهای کوچک رخ می‌دهد. اما اگر قدرت بالا باشد و در زمان کوتاه اثر کنند همجوشی رخ می‌دهد. توان این نوع لیزرها بیش از توان نیروی برق آمریکاست، پس تهیه‌اش بسیار سخت است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انرژی هسته‌ای)) *((انرژی هسته‌ای))
 *((انفجار اتم)) *((انفجار اتم))
 *((انفجار ناکازاکی)) *((انفجار ناکازاکی))
 *((انفجارهای هسته‌ای)) *((انفجارهای هسته‌ای))
 *((انفجارهای اولیه هسته‌ای)) *((انفجارهای اولیه هسته‌ای))
 *((انفجار هیروشیما)) *((انفجار هیروشیما))
-*((غنی سازی اورانیم))
*((بمب اورانیمی))
*((بمب پلوتونیمی))
+*((بمب اورانیومی))
*((بمب پلوتونیومی))
 *((بمب هسته‌ای)) *((بمب هسته‌ای))
 *((بمب هیدروژنی)) *((بمب هیدروژنی))
 *((راکتور هسته‌ای)) *((راکتور هسته‌ای))
 *((سلاح اتمی)) *((سلاح اتمی))
 *((سلاح هسته‌ای)) *((سلاح هسته‌ای))
-*((سنگ معدن اورانیم))
*((شکافت ایم))
+*((سنگ معدن اورانیوم))
*((شکافت ‌ای))
 *((طرح مانهاتان)) *((طرح مانهاتان))
 *((عناصر رادیواکتیو)) *((عناصر رادیواکتیو))
 +*((غنی سازی اورانیم|غنی سازی اورانیوم))
 *((فیزیک هسته‌ای)) *((فیزیک هسته‌ای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [07:01 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:19 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [07:25 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 آذر 1383 [05:45 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..