منو
 کاربر Online
510 کاربر online
تاریخچه ی: تئوتی واکان

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-52Lines: 1-78
 V{maketoc} V{maketoc}
 !تئوتی واکان !تئوتی واکان
-بین سالهای 300 الی 600 میلادی، حاکمان شهر عظیم «تئوتی واکان»، مناطق مرکزی مکزیک را اداره می کردند.این شهر بزرگ در زمینی به مساحت حدودا 21 کیلومتر مربع (8 مایل مربع) بر اساس یک طرح شبکه ای بنا شده بود. تئوتی واکان، شهری مقدی به حساب می آمد که معابدی در امتداد خیابان اصلی شهر، خیابان مردگان، ساخته شده بودند. هرم خورشید، بزرگترین معبد شهر بود. هیچ کس به درستی نمی داند که ساکنان تئوتی واکان از چه نژادی بوده و از کجا بودند. +بین سالهای 300 الی 600 میلادی، حاکمان شهر عظیم «تئوتی واکان»، مناطق مرکزی ((مکزیک)) را اداره می کردند.این شهر بزرگ در زمینی به مساحت حدودا 21 کیلومتر مربع (8 مایل مربع) بر اساس یک طرح شبکه ای بنا شده بود. تئوتی واکان، شهری مقدس به حساب می آمد که معابدی در امتداد خیابان اصلی شهر، ((خیابان مردگان))، ساخته شده بودند. ((هرم خورشید))، بزرگترین معبد شهر بود. هیچ کس به درستی نمی داند که ساکنان تئوتی واکان از چه نژادی بوده و از کجا بودند.
-زیرنویس عکس
مرکز برپایی مراسم
+ align=center>

{picture=jeotivakan.jpg}
مرکز برپایی مراسم

 اهالی تئوتی واکان، معابد بسیاری در مرکز شهر ساختند. اهالی تئوتی واکان، معابد بسیاری در مرکز شهر ساختند.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 __حدود 600 ق.م__ __حدود 600 ق.م__
-نخستین آبادی، در «تئونی واکان» واقع در دشتهای آمریکای مرکزی، شکل گرفت. +نخستین آبادی، در «تئونی واکان» واقع در ((دشتهای آمریکای مرکزی))، شکل گرفت.
 __150__ __150__
 کار بنای «هرم خورشید» آغاز می شود. کار بنای «هرم خورشید» آغاز می شود.
 __200__ __200__
-کار بنای «هرم ماه» در انتهای خیابان اصلی شهر تئوتی واکان، خیابان مردگان، آغاز می شود. +کار بنای ((هرم ماه)) در انتهای خیابان اصلی شهر تئوتی واکان، خیابان مردگان، آغاز می شود.
 __400__ __400__
 «تئوتی واکان» در اوج قدرت به سر می برد. جمعیت شهر به حدود 250000 نفر می رسد. با گسترش شهر، تعداد فزاینده ای از درختان قطع می شوند. جنگل زدایی منجر به فرسایش خاک و کاهش محصولات کشاورزی می شود. «تئوتی واکان» در اوج قدرت به سر می برد. جمعیت شهر به حدود 250000 نفر می رسد. با گسترش شهر، تعداد فزاینده ای از درختان قطع می شوند. جنگل زدایی منجر به فرسایش خاک و کاهش محصولات کشاورزی می شود.
 __750__  __750__
-مرکز شهر «تئوتی واکان» به آتش کشیده می شود. آتش سوزی، با توسط قبایل کوچ نشین شمالی و با کارگران شورشی شروع شده است. تئوتی واکان به عنوان یک مرکز دینی باقی می ماند، اما دیگر هرگز اهمیت سیاسی و تجاری خود را باز نمی یابد. +مرکز شهر «تئوتی واکان» به آتش کشیده می شود. آتش سوزی، یا توسط ((قبایل کوچ نشین شمالی)) و یا کارگران شورشی شروع شده است. تئوتی واکان به عنوان یک مرکز دینی باقی می ماند، اما دیگر هرگز اهمیت سیاسی و تجاری خود را باز نمی یابد.
 کلمه «تئوتی واکان» به معنای «محل خدایان» می باشد. سایر اقوام ساکن آمریکایی مرکزی، مانند «((مایاها))»، «((تولتکها))»، و «((آزتکها))»، که بعد از سقوط واکان، تمدنهایی را پدید آوردند، بر این عقیده بودند که حیات انسان در این شهر مقدرس شروع شده است. بر اساس افسانه ای قدیمی، بزرگترین هرم شهر تئوتی واکان، «هرم خورشید»، بر روی غاری بنا شده است که تصور می رود نخستین انسانها از آن بیرون آمده باشند. کلمه «تئوتی واکان» به معنای «محل خدایان» می باشد. سایر اقوام ساکن آمریکایی مرکزی، مانند «((مایاها))»، «((تولتکها))»، و «((آزتکها))»، که بعد از سقوط واکان، تمدنهایی را پدید آوردند، بر این عقیده بودند که حیات انسان در این شهر مقدرس شروع شده است. بر اساس افسانه ای قدیمی، بزرگترین هرم شهر تئوتی واکان، «هرم خورشید»، بر روی غاری بنا شده است که تصور می رود نخستین انسانها از آن بیرون آمده باشند.
 !خدایان مردمان کشاورز !خدایان مردمان کشاورز
 ساکنین شهر «تئوتی واکان» خدایان متعددی می پرستیدند. برای زندگی در دشتهای شنی مکزیک، آب نقشی حیاتی داشت. بنابراین بیشتر خدایانی که مردمان تئوتی واکان می پرستیدند، با کشاورزی و آب لازم برای آبیاری محصولات کشاورزی، مرتبط بودند. ساکنین شهر «تئوتی واکان» خدایان متعددی می پرستیدند. برای زندگی در دشتهای شنی مکزیک، آب نقشی حیاتی داشت. بنابراین بیشتر خدایانی که مردمان تئوتی واکان می پرستیدند، با کشاورزی و آب لازم برای آبیاری محصولات کشاورزی، مرتبط بودند.
 !کتسال کوآتل !کتسال کوآتل
-«کتسال کو آتل» قدیمی ترین خدای شناخته شده در آمریکای مرکزی می باشد. معبد با شکوهی برای این خدا در شهر تئوتی واکان ساخته شده بود. کلمه «کتسال کوآتل» به معنای «مار پردار» می باشد. کتسال کوآتل خدای طبیعت بوده و بر باد و باران، تسلط داشت. بسیاری از نقوش برجسته بکار رفته در معبد، به شکل مارهای پردار می باشند که سمبل باران و باروری هستند. مارهای آتشین نیز، سمبل گرما و خشکی زمینهای منطقه می باشند. +((کتسال کوآتل)) قدیمی ترین خدای شناخته شده در ((آمریکای مرکزی)) می باشد. معبد با شکوهی برای این خدا در شهر تئوتی واکان ساخته شده بود. کلمه «کتسال کوآتل» به معنای «مار پردار» می باشد. کتسال کوآتل خدای طبیعت بوده و بر باد و باران، تسلط داشت. بسیاری از نقوش برجسته بکار رفته در معبد، به شکل مارهای پردار می باشند که سمبل باران و باروری هستند. مارهای آتشین نیز، سمبل گرما و خشکی زمینهای منطقه می باشند.
 !تلالوک !تلالوک
-«تلالوک»، خدای آب، در معبد «کتسال کوآتل» پرستش می شد. تلالوک رویش ((گیاهان)) و ((نباتات)) را در اختیاز خود، داشت. همسرش، «کالچی هوئیتلی کو»، الهه آب بود. +((تلالوک))، خدای آب، در معبد «کتسال کوآتل» پرستش می شد. تلالوک رویش ((گیاهان)) و ((نباتات)) را در اختیاز خود، داشت. همسرش، «کالچی هوئیتلی کو»، الهه آب بود.
 !خدایان پلنگ جاگوار !خدایان پلنگ جاگوار
-در آن دوران، ((یوزپلنگ))های جاگوار در آمریکای مرکزی می زیستند واغلب در نقاشیهایی معابد تئوتی واکان از تصاویر آنها استفاده می شد. یوزپلنگ جاگواردر آمریکای مرکزی می زیستند و اغلی در نقاشیهایی ((معابد)) تئوتی واکان از تصاویر آنها استفاده می شد. یوزپلنگ جاگوار، مظهر باروری خاک محسوب می شد. +در آن دوران، ((یوزپلنگ)) های جاگوار در آمریکای مرکزی می زیستند واغلب در نقاشیهایی ((معابد تئوتی واکان)) از تصاویر آنها استفاده می شد. یوزپلنگ جاگوار، مظهر باروری خاک محسوب می شد.
 !حقایق ثبت شده !حقایق ثبت شده
-«تئوتی واکان»، زمانی پرجمعیت ترین شهر قاره آمریکا بود. چنین تخمین زده می شود که جمعیت شهر در حدود سال 400 میلادی، تقریبا 250000 نفر بوده است.
{picture file=img/daneshnameh_up//jeotivakan.jpg}
+«تئوتی واکان»، زمانی پرجمعیت ترین شهر ((قاره آمریکا)) بود. چنین تخمین زده می شود که جمعیت شهر در حدود سال 400 میلادی، تقریبا 250000 نفر بوده است.
r />__((آمریکای باستان))__
/>
/>__(( ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان |ویژگیهای مهم آمریکای باستان ))__

__((ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان| مراحل تحول در آمریکای باستان ))__

__((تمدن های پیشرفته در آمریکای باستان))__

__(( شواهدی از سرخ پوستان کهن |شنیدنی ها ))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [15:36 ]   7   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [15:35 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [06:30 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [06:26 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [06:16 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:53 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:48 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..