منو
 صفحه های تصادفی
شکل گیری خوارج
علم غیب
قضاوت امام علی علیه السلام بر اساس سنت پیامبر
امام زمان در قرآن - حج : 60
سیستم های فاصله گذاری و خر پای متناوب
رویش و ریزش دندان
طرح جامع IT
بوزینه دست دراز
جبر و تفویض
محتوای ندای آسمانی - نام امام زمان
 کاربر Online
356 کاربر online
تاریخچه ی: بی‌اختیاری‌ ادرار

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-65Lines: 1-67
 V{maketoc} V{maketoc}
   
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
-*بی‌اختیاری‌ ادرار در افرادی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ اختیار مثانه‌ طبیعی‌ دارند اما به‌علت‌ محدودیت‌های‌ فیزیکی‌ نمی‌توانند خود رابه‌ موقع‌ به‌ توآلت‌ برسانند. +*بی‌اختیاری‌ ادرار در افرادی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ اختیار ((مثانه))‌ طبیعی‌ دارند اما به‌علت‌ محدودیت‌های‌ فیزیکی‌ نمی‌توانند خود رابه‌ موقع‌ به‌ توآلت‌ برسانند.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 *فراموش‌ کردن‌ برای‌ رفتن‌ به‌ توآلت‌  *فراموش‌ کردن‌ برای‌ رفتن‌ به‌ توآلت‌
 *ادرار کردن‌ در مکان‌ها یا زمان‌های‌ نامناسب‌  *ادرار کردن‌ در مکان‌ها یا زمان‌های‌ نامناسب‌
 *مشکلات‌ گهگاهی‌ در بلند شدن‌ به‌ موقع‌ از تخت‌ برای‌ رفتن‌ به‌ توآلت‌  *مشکلات‌ گهگاهی‌ در بلند شدن‌ به‌ موقع‌ از تخت‌ برای‌ رفتن‌ به‌ توآلت‌
 !علل‌  !علل‌
 *زوال‌ عقل‌  *زوال‌ عقل‌
-*افسردگی‌ +*((افسردگی))
 *اختلالات‌ حرکت‌  *اختلالات‌ حرکت‌
 !عوامل تشدید کننده بیماری  !عوامل تشدید کننده بیماری
 *عفونت‌های‌ اداری‌  *عفونت‌های‌ اداری‌
-*دیابت‌ شیرین‌
*بالا رفتن‌ سن‌؛ کمبود استروژن‌
+*((دیابت‌ شیرین))
*بالا رفتن‌ سن‌؛ کمبود ((استروژن))
 *سابقه‌ چندین‌ زایمان‌ (در زنان‌)  *سابقه‌ چندین‌ زایمان‌ (در زنان‌)
 *آسیب‌ نخاعی‌  *آسیب‌ نخاعی‌
 *وجود یک‌ بیماری‌ عمومی‌ تعضیف‌کننده‌ فرد  *وجود یک‌ بیماری‌ عمومی‌ تعضیف‌کننده‌ فرد
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 *رژیم‌ غذایی‌ طبیعی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید و به‌طور منظم‌ ورزش‌ کنید تا قدرت‌ عضلانی‌ حفظ‌ و زیاد شود. پیش‌ از آغاز علایم‌ بی‌اختیاری‌ ادرار، تمرینات‌ کگل‌ را فرا گیرید و به‌کار ببندید:  *رژیم‌ غذایی‌ طبیعی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید و به‌طور منظم‌ ورزش‌ کنید تا قدرت‌ عضلانی‌ حفظ‌ و زیاد شود. پیش‌ از آغاز علایم‌ بی‌اختیاری‌ ادرار، تمرینات‌ کگل‌ را فرا گیرید و به‌کار ببندید:
 *هدف‌ از این‌ تمرینات‌ شناسایی‌، کنترل‌ و قوی‌ کردن‌ عضلات‌ کف‌ لگن‌ است‌. انسان‌ با استفاده‌ از این‌ عضلات‌ قادر به‌ قطع‌ ادرار در زمان‌ جاری‌ شدن‌ آن‌ است‌. تمرینات‌ زیر این‌ عضلات‌ را قوی‌ می‌کنند و بنابراین‌ فرد می‌تواند این‌ عضلات‌ را تحت‌کنترل‌ خود درآورد و هرگاه‌ که‌ خواست‌ آنها را شل‌ کند:  *هدف‌ از این‌ تمرینات‌ شناسایی‌، کنترل‌ و قوی‌ کردن‌ عضلات‌ کف‌ لگن‌ است‌. انسان‌ با استفاده‌ از این‌ عضلات‌ قادر به‌ قطع‌ ادرار در زمان‌ جاری‌ شدن‌ آن‌ است‌. تمرینات‌ زیر این‌ عضلات‌ را قوی‌ می‌کنند و بنابراین‌ فرد می‌تواند این‌ عضلات‌ را تحت‌کنترل‌ خود درآورد و هرگاه‌ که‌ خواست‌ آنها را شل‌ کند:
 *برای‌ این‌ که‌ مشخص‌ شود که‌ کدام‌ عضلات‌ درگیر هستند، به‌ هنگام‌ ادرار کردن‌ سعی‌ شود ادرار به‌طور متناوب‌ قطع‌ و وصل‌ شود.  *برای‌ این‌ که‌ مشخص‌ شود که‌ کدام‌ عضلات‌ درگیر هستند، به‌ هنگام‌ ادرار کردن‌ سعی‌ شود ادرار به‌طور متناوب‌ قطع‌ و وصل‌ شود.
 *در حالت‌ مختلف‌ مثل‌ نشستن‌، ایستادن‌، راه‌ رفتن‌، رانندگی‌، تلویزیون‌ نگاه‌ کردن‌ یا گوش‌ کردن‌ به‌ موسیقی‌، به‌ تمرین‌ منقبض‌ کردن‌ و شل‌ کردن‌ این‌ عضلات‌ پرداخته‌ شود.  *در حالت‌ مختلف‌ مثل‌ نشستن‌، ایستادن‌، راه‌ رفتن‌، رانندگی‌، تلویزیون‌ نگاه‌ کردن‌ یا گوش‌ کردن‌ به‌ موسیقی‌، به‌ تمرین‌ منقبض‌ کردن‌ و شل‌ کردن‌ این‌ عضلات‌ پرداخته‌ شود.
 *عضلات‌ باید تدریجاً منقبض‌ شوند و به‌ آهستگی‌ هرچه‌ تمام‌تر شل‌ شوند.  *عضلات‌ باید تدریجاً منقبض‌ شوند و به‌ آهستگی‌ هرچه‌ تمام‌تر شل‌ شوند.
 *عضلات‌ از جلو به‌ عقب‌ منقبض‌ شوند، از جمله‌ عضلات‌ مقعد  *عضلات‌ از جلو به‌ عقب‌ منقبض‌ شوند، از جمله‌ عضلات‌ مقعد
 *هر صبح‌، بعداز ظهر، و عصر این‌ تمرینات‌ باید انجام‌ شوند. ابتدا در هر دفعه‌، 5 بار تمرینات‌ انجام‌ شوند، و سپس‌ این‌ میزان‌ به‌ 30-20 بار در هر دفعه‌ رسانده‌ شود.  *هر صبح‌، بعداز ظهر، و عصر این‌ تمرینات‌ باید انجام‌ شوند. ابتدا در هر دفعه‌، 5 بار تمرینات‌ انجام‌ شوند، و سپس‌ این‌ میزان‌ به‌ 30-20 بار در هر دفعه‌ رسانده‌ شود.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
 *اگر بتوان‌ علت‌ زمینه‌ساز را شناسایی‌ و درمان‌ نمود، مشکلات‌ بی‌اختیاری‌ را می‌توان‌ معالجه‌ کرد یا به‌ میزان‌ قابل‌ توجهی‌ بهبود داد.  *اگر بتوان‌ علت‌ زمینه‌ساز را شناسایی‌ و درمان‌ نمود، مشکلات‌ بی‌اختیاری‌ را می‌توان‌ معالجه‌ کرد یا به‌ میزان‌ قابل‌ توجهی‌ بهبود داد.
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 *عفونت‌های‌ ادراری‌  *عفونت‌های‌ ادراری‌
-*گوشه‌گیری‌ اجتماعی‌ به‌ علت‌ نگرانی‌ از بی‌اختیاری‌ در مکان‌ها و زمان‌های‌ نامناسب‌ و *شرمساری‌ ناشی‌ از آن‌ +*گوشه‌گیری‌ اجتماعی‌ به‌ علت‌ نگرانی‌ از بی‌اختیاری‌ در مکان‌ها و زمان‌های‌ نامناسب‌ و شرمساری‌ ناشی‌ از آن‌
 !درمان‌  !درمان‌
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
 *به‌ دنبال‌ درمان‌ علت‌ زمینه‌ساز، ممکن‌ است‌ نیاز به‌ وسایل‌ خارجی‌ یا صفحات‌ بسیار جاذب‌ وجود داشته‌ باشد.  *به‌ دنبال‌ درمان‌ علت‌ زمینه‌ساز، ممکن‌ است‌ نیاز به‌ وسایل‌ خارجی‌ یا صفحات‌ بسیار جاذب‌ وجود داشته‌ باشد.
 *پرستاران‌ کارآموزان‌ به‌ بیمار کمک‌ خواهند کرد که‌ چگونه‌ با مشکل‌ خود کنار بیاید. مثلاً برنامه‌ریزی‌ برای‌ ادرار، تشویق‌ به‌ ادرار در زمان‌ مناسب‌، و تمرینات‌ مخصوص‌ از جمله‌ کارهایی‌ هستند که‌ امکان‌ انجام‌ آنها وجود دارد.  *پرستاران‌ کارآموزان‌ به‌ بیمار کمک‌ خواهند کرد که‌ چگونه‌ با مشکل‌ خود کنار بیاید. مثلاً برنامه‌ریزی‌ برای‌ ادرار، تشویق‌ به‌ ادرار در زمان‌ مناسب‌، و تمرینات‌ مخصوص‌ از جمله‌ کارهایی‌ هستند که‌ امکان‌ انجام‌ آنها وجود دارد.
 *در بعضی‌ از موارد، برای‌ این‌ مشکل‌ نیاز به‌ کمک‌ فرد مراقبت‌کننده‌ از بیمار وجود دارد.  *در بعضی‌ از موارد، برای‌ این‌ مشکل‌ نیاز به‌ کمک‌ فرد مراقبت‌کننده‌ از بیمار وجود دارد.
 *امکان‌ دارد صفحات‌ جذب‌کننده‌ یا پوشک‌های‌ مخصوص‌ پوشیده‌ شوند.  *امکان‌ دارد صفحات‌ جذب‌کننده‌ یا پوشک‌های‌ مخصوص‌ پوشیده‌ شوند.
-*سوندهای‌ خارجی‌ برای‌ بعضی‌ از مردانی‌ که‌ بی‌ اختیاری‌ شدید دارند.
*تمرینات‌ کگل‌ را فرا گیرید (به‌ قسمت‌ پیشگیری‌ مراجعه‌ کنید).
+*((سوند))های‌ خارجی‌ برای‌ بعضی‌ از مردانی‌ که‌ بی‌ اختیاری‌ شدید دارند.
*((تمرینات‌ کگل‌ ))را فرا گیرید (به‌ قسمت‌ پیشگیری‌ مراجعه‌ کنید).
 !داروها  !داروها
 *تعدادی‌ از داروها برای‌ کم‌ کردن‌ یا کنترل‌ علایم‌ کمک‌کننده‌ هستند.  *تعدادی‌ از داروها برای‌ کم‌ کردن‌ یا کنترل‌ علایم‌ کمک‌کننده‌ هستند.
-*اگر عارضه‌ عفونت‌ ادراری‌ به‌ وجود آمده‌ باشد، امکان‌ دارد آنتی‌بیوتیک‌ تجویز شود. +*اگر عارضه‌ عفونت‌ ادراری‌ به‌ وجود آمده‌ باشد، امکان‌ دارد ((آنتی‌بیوتیک))‌ تجویز شود.
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 *تا حدی‌ که‌ توانایی‌ فرد اجازه‌ می‌دهد.  *تا حدی‌ که‌ توانایی‌ فرد اجازه‌ می‌دهد.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 *محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد.  *محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد.
 *اگر اضافه‌ وزن‌ وجود دارد، یک‌ رژیم‌ لاغری‌ مناسب‌ گرفته‌ شود.  *اگر اضافه‌ وزن‌ وجود دارد، یک‌ رژیم‌ لاغری‌ مناسب‌ گرفته‌ شود.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ بی‌اختیاری‌ عملکردی‌ را دارید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ بی‌اختیاری‌ عملکردی‌ را دارید.
-*اگر هرگونه‌ علامت‌ عفونت‌ رخ‌ دهد، مثل‌ تب‌، درد به‌ هنگام‌ ادرار کردن‌، تکرر ادرار، یا احساس‌ کسالت‌ +*اگر هرگونه‌ علامت‌ عفونت‌ رخ‌ دهد، مثل‌ ((تب))‌، درد به‌ هنگام‌ ادرار کردن‌، تکرر ادرار، یا احساس‌ کسالت‌
 +__منبع: www.irteb.com__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [04:00 ]   4   پریسا احمدی      جاری 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [04:16 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:43 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:43 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..