منو
 صفحه های تصادفی
نقد و بررسی دلایل پلورالیسم دینی توسط حسن معلمی
علل ختم پیامبران (نبوت شریعی
امام رضا علیه السلام و خبر از جنین در رحم
جنگ های فجار
کنترل توپ «فوتبال»
پرتقال
زهری
نور حضرت زهرا علیهاسلام در بهشت
دیوفانتوس
شمارنده سه رقمی با 7segment
 کاربر Online
507 کاربر online
تاریخچه ی: بی‌اختیاری‌ ادرار

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-65Lines: 1-67
 V{maketoc} V{maketoc}
   
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
-*بی‌اختیاری‌ ادرار در افرادی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ اختیار مثانه‌ طبیعی‌ دارند اما به‌علت‌ محدودیت‌های‌ فیزیکی‌ نمی‌توانند خود رابه‌ موقع‌ به‌ توآلت‌ برسانند. +*بی‌اختیاری‌ ادرار در افرادی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ اختیار ((مثانه))‌ طبیعی‌ دارند اما به‌علت‌ محدودیت‌های‌ فیزیکی‌ نمی‌توانند خود رابه‌ موقع‌ به‌ توآلت‌ برسانند.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 *فراموش‌ کردن‌ برای‌ رفتن‌ به‌ توآلت‌  *فراموش‌ کردن‌ برای‌ رفتن‌ به‌ توآلت‌
 *ادرار کردن‌ در مکان‌ها یا زمان‌های‌ نامناسب‌  *ادرار کردن‌ در مکان‌ها یا زمان‌های‌ نامناسب‌
 *مشکلات‌ گهگاهی‌ در بلند شدن‌ به‌ موقع‌ از تخت‌ برای‌ رفتن‌ به‌ توآلت‌  *مشکلات‌ گهگاهی‌ در بلند شدن‌ به‌ موقع‌ از تخت‌ برای‌ رفتن‌ به‌ توآلت‌
 !علل‌  !علل‌
 *زوال‌ عقل‌  *زوال‌ عقل‌
-*افسردگی‌ +*((افسردگی))
 *اختلالات‌ حرکت‌  *اختلالات‌ حرکت‌
 !عوامل تشدید کننده بیماری  !عوامل تشدید کننده بیماری
 *عفونت‌های‌ اداری‌  *عفونت‌های‌ اداری‌
-*دیابت‌ شیرین‌
*بالا رفتن‌ سن‌؛ کمبود استروژن‌
+*((دیابت‌ شیرین))
*بالا رفتن‌ سن‌؛ کمبود ((استروژن))
 *سابقه‌ چندین‌ زایمان‌ (در زنان‌)  *سابقه‌ چندین‌ زایمان‌ (در زنان‌)
 *آسیب‌ نخاعی‌  *آسیب‌ نخاعی‌
 *وجود یک‌ بیماری‌ عمومی‌ تعضیف‌کننده‌ فرد  *وجود یک‌ بیماری‌ عمومی‌ تعضیف‌کننده‌ فرد
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 *رژیم‌ غذایی‌ طبیعی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید و به‌طور منظم‌ ورزش‌ کنید تا قدرت‌ عضلانی‌ حفظ‌ و زیاد شود. پیش‌ از آغاز علایم‌ بی‌اختیاری‌ ادرار، تمرینات‌ کگل‌ را فرا گیرید و به‌کار ببندید:  *رژیم‌ غذایی‌ طبیعی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید و به‌طور منظم‌ ورزش‌ کنید تا قدرت‌ عضلانی‌ حفظ‌ و زیاد شود. پیش‌ از آغاز علایم‌ بی‌اختیاری‌ ادرار، تمرینات‌ کگل‌ را فرا گیرید و به‌کار ببندید:
 *هدف‌ از این‌ تمرینات‌ شناسایی‌، کنترل‌ و قوی‌ کردن‌ عضلات‌ کف‌ لگن‌ است‌. انسان‌ با استفاده‌ از این‌ عضلات‌ قادر به‌ قطع‌ ادرار در زمان‌ جاری‌ شدن‌ آن‌ است‌. تمرینات‌ زیر این‌ عضلات‌ را قوی‌ می‌کنند و بنابراین‌ فرد می‌تواند این‌ عضلات‌ را تحت‌کنترل‌ خود درآورد و هرگاه‌ که‌ خواست‌ آنها را شل‌ کند:  *هدف‌ از این‌ تمرینات‌ شناسایی‌، کنترل‌ و قوی‌ کردن‌ عضلات‌ کف‌ لگن‌ است‌. انسان‌ با استفاده‌ از این‌ عضلات‌ قادر به‌ قطع‌ ادرار در زمان‌ جاری‌ شدن‌ آن‌ است‌. تمرینات‌ زیر این‌ عضلات‌ را قوی‌ می‌کنند و بنابراین‌ فرد می‌تواند این‌ عضلات‌ را تحت‌کنترل‌ خود درآورد و هرگاه‌ که‌ خواست‌ آنها را شل‌ کند:
 *برای‌ این‌ که‌ مشخص‌ شود که‌ کدام‌ عضلات‌ درگیر هستند، به‌ هنگام‌ ادرار کردن‌ سعی‌ شود ادرار به‌طور متناوب‌ قطع‌ و وصل‌ شود.  *برای‌ این‌ که‌ مشخص‌ شود که‌ کدام‌ عضلات‌ درگیر هستند، به‌ هنگام‌ ادرار کردن‌ سعی‌ شود ادرار به‌طور متناوب‌ قطع‌ و وصل‌ شود.
 *در حالت‌ مختلف‌ مثل‌ نشستن‌، ایستادن‌، راه‌ رفتن‌، رانندگی‌، تلویزیون‌ نگاه‌ کردن‌ یا گوش‌ کردن‌ به‌ موسیقی‌، به‌ تمرین‌ منقبض‌ کردن‌ و شل‌ کردن‌ این‌ عضلات‌ پرداخته‌ شود.  *در حالت‌ مختلف‌ مثل‌ نشستن‌، ایستادن‌، راه‌ رفتن‌، رانندگی‌، تلویزیون‌ نگاه‌ کردن‌ یا گوش‌ کردن‌ به‌ موسیقی‌، به‌ تمرین‌ منقبض‌ کردن‌ و شل‌ کردن‌ این‌ عضلات‌ پرداخته‌ شود.
 *عضلات‌ باید تدریجاً منقبض‌ شوند و به‌ آهستگی‌ هرچه‌ تمام‌تر شل‌ شوند.  *عضلات‌ باید تدریجاً منقبض‌ شوند و به‌ آهستگی‌ هرچه‌ تمام‌تر شل‌ شوند.
 *عضلات‌ از جلو به‌ عقب‌ منقبض‌ شوند، از جمله‌ عضلات‌ مقعد  *عضلات‌ از جلو به‌ عقب‌ منقبض‌ شوند، از جمله‌ عضلات‌ مقعد
 *هر صبح‌، بعداز ظهر، و عصر این‌ تمرینات‌ باید انجام‌ شوند. ابتدا در هر دفعه‌، 5 بار تمرینات‌ انجام‌ شوند، و سپس‌ این‌ میزان‌ به‌ 30-20 بار در هر دفعه‌ رسانده‌ شود.  *هر صبح‌، بعداز ظهر، و عصر این‌ تمرینات‌ باید انجام‌ شوند. ابتدا در هر دفعه‌، 5 بار تمرینات‌ انجام‌ شوند، و سپس‌ این‌ میزان‌ به‌ 30-20 بار در هر دفعه‌ رسانده‌ شود.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
 *اگر بتوان‌ علت‌ زمینه‌ساز را شناسایی‌ و درمان‌ نمود، مشکلات‌ بی‌اختیاری‌ را می‌توان‌ معالجه‌ کرد یا به‌ میزان‌ قابل‌ توجهی‌ بهبود داد.  *اگر بتوان‌ علت‌ زمینه‌ساز را شناسایی‌ و درمان‌ نمود، مشکلات‌ بی‌اختیاری‌ را می‌توان‌ معالجه‌ کرد یا به‌ میزان‌ قابل‌ توجهی‌ بهبود داد.
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 *عفونت‌های‌ ادراری‌  *عفونت‌های‌ ادراری‌
-*گوشه‌گیری‌ اجتماعی‌ به‌ علت‌ نگرانی‌ از بی‌اختیاری‌ در مکان‌ها و زمان‌های‌ نامناسب‌ و *شرمساری‌ ناشی‌ از آن‌ +*گوشه‌گیری‌ اجتماعی‌ به‌ علت‌ نگرانی‌ از بی‌اختیاری‌ در مکان‌ها و زمان‌های‌ نامناسب‌ و شرمساری‌ ناشی‌ از آن‌
 !درمان‌  !درمان‌
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
 *به‌ دنبال‌ درمان‌ علت‌ زمینه‌ساز، ممکن‌ است‌ نیاز به‌ وسایل‌ خارجی‌ یا صفحات‌ بسیار جاذب‌ وجود داشته‌ باشد.  *به‌ دنبال‌ درمان‌ علت‌ زمینه‌ساز، ممکن‌ است‌ نیاز به‌ وسایل‌ خارجی‌ یا صفحات‌ بسیار جاذب‌ وجود داشته‌ باشد.
 *پرستاران‌ کارآموزان‌ به‌ بیمار کمک‌ خواهند کرد که‌ چگونه‌ با مشکل‌ خود کنار بیاید. مثلاً برنامه‌ریزی‌ برای‌ ادرار، تشویق‌ به‌ ادرار در زمان‌ مناسب‌، و تمرینات‌ مخصوص‌ از جمله‌ کارهایی‌ هستند که‌ امکان‌ انجام‌ آنها وجود دارد.  *پرستاران‌ کارآموزان‌ به‌ بیمار کمک‌ خواهند کرد که‌ چگونه‌ با مشکل‌ خود کنار بیاید. مثلاً برنامه‌ریزی‌ برای‌ ادرار، تشویق‌ به‌ ادرار در زمان‌ مناسب‌، و تمرینات‌ مخصوص‌ از جمله‌ کارهایی‌ هستند که‌ امکان‌ انجام‌ آنها وجود دارد.
 *در بعضی‌ از موارد، برای‌ این‌ مشکل‌ نیاز به‌ کمک‌ فرد مراقبت‌کننده‌ از بیمار وجود دارد.  *در بعضی‌ از موارد، برای‌ این‌ مشکل‌ نیاز به‌ کمک‌ فرد مراقبت‌کننده‌ از بیمار وجود دارد.
 *امکان‌ دارد صفحات‌ جذب‌کننده‌ یا پوشک‌های‌ مخصوص‌ پوشیده‌ شوند.  *امکان‌ دارد صفحات‌ جذب‌کننده‌ یا پوشک‌های‌ مخصوص‌ پوشیده‌ شوند.
-*سوندهای‌ خارجی‌ برای‌ بعضی‌ از مردانی‌ که‌ بی‌ اختیاری‌ شدید دارند.
*تمرینات‌ کگل‌ را فرا گیرید (به‌ قسمت‌ پیشگیری‌ مراجعه‌ کنید).
+*((سوند))های‌ خارجی‌ برای‌ بعضی‌ از مردانی‌ که‌ بی‌ اختیاری‌ شدید دارند.
*((تمرینات‌ کگل‌ ))را فرا گیرید (به‌ قسمت‌ پیشگیری‌ مراجعه‌ کنید).
 !داروها  !داروها
 *تعدادی‌ از داروها برای‌ کم‌ کردن‌ یا کنترل‌ علایم‌ کمک‌کننده‌ هستند.  *تعدادی‌ از داروها برای‌ کم‌ کردن‌ یا کنترل‌ علایم‌ کمک‌کننده‌ هستند.
-*اگر عارضه‌ عفونت‌ ادراری‌ به‌ وجود آمده‌ باشد، امکان‌ دارد آنتی‌بیوتیک‌ تجویز شود. +*اگر عارضه‌ عفونت‌ ادراری‌ به‌ وجود آمده‌ باشد، امکان‌ دارد ((آنتی‌بیوتیک))‌ تجویز شود.
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 *تا حدی‌ که‌ توانایی‌ فرد اجازه‌ می‌دهد.  *تا حدی‌ که‌ توانایی‌ فرد اجازه‌ می‌دهد.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 *محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد.  *محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد.
 *اگر اضافه‌ وزن‌ وجود دارد، یک‌ رژیم‌ لاغری‌ مناسب‌ گرفته‌ شود.  *اگر اضافه‌ وزن‌ وجود دارد، یک‌ رژیم‌ لاغری‌ مناسب‌ گرفته‌ شود.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ بی‌اختیاری‌ عملکردی‌ را دارید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ بی‌اختیاری‌ عملکردی‌ را دارید.
-*اگر هرگونه‌ علامت‌ عفونت‌ رخ‌ دهد، مثل‌ تب‌، درد به‌ هنگام‌ ادرار کردن‌، تکرر ادرار، یا احساس‌ کسالت‌ +*اگر هرگونه‌ علامت‌ عفونت‌ رخ‌ دهد، مثل‌ ((تب))‌، درد به‌ هنگام‌ ادرار کردن‌، تکرر ادرار، یا احساس‌ کسالت‌
 +__منبع: www.irteb.com__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [04:00 ]   4   پریسا احمدی      جاری 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [04:16 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:43 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:43 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..