منو
 کاربر Online
579 کاربر online
تاریخچه ی: بیماری وبا

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-53Lines: 1-69
 !مقدمه !مقدمه
 وبا یکی از بیماریهای واگیر عفونی است که فقط در انسان ایجاد بیماری می‌کند. عامل بیماریزایی وبا یک ((باکتری)) به نام __ویبریو کلرا__ است و این بیماری در اثر سم تولید شده از این باکتری که در ((روده کوچک)) تکثیر می‌یابد، ظاهر می‌شود. این بیماری چون اولین بار در منطقه‌ای به نام __التور در آفریقا__ پیدا شد، به این نام مشهور می‌باشد. عامل بیماری مدت زیادی در آب زنده می‌ماند و در مناطقی که سطح ((آبهای زیر زمینی)) آن بالا است، بیشتر شایع است و بیشتر عامل بیماریزا از طریق مدفوع و فاضلاب قابل انتقال است. وبا یکی از بیماریهای واگیر عفونی است که فقط در انسان ایجاد بیماری می‌کند. عامل بیماریزایی وبا یک ((باکتری)) به نام __ویبریو کلرا__ است و این بیماری در اثر سم تولید شده از این باکتری که در ((روده کوچک)) تکثیر می‌یابد، ظاهر می‌شود. این بیماری چون اولین بار در منطقه‌ای به نام __التور در آفریقا__ پیدا شد، به این نام مشهور می‌باشد. عامل بیماری مدت زیادی در آب زنده می‌ماند و در مناطقی که سطح ((آبهای زیر زمینی)) آن بالا است، بیشتر شایع است و بیشتر عامل بیماریزا از طریق مدفوع و فاضلاب قابل انتقال است.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/7/7a/32-cholera.jpg}
 +
 +
 +
 !خصوصیات عامل بیماریزا !خصوصیات عامل بیماریزا
 باسیلهای گرم منفی بی‌هوازی اختیاری در گروهی که شامل __خانواده ویبریوناسه__ است قرار دارند. از جنسهای مهم این خانواده __ویبریو__ و __آئروموناس__ می‌باشند. باکتریهای متعلق به جنس ویبریو خمیده بوده و اغلب غیر بیماریزا هستند. گونه مهم بیماریزا ویبریو کلرا (Vibrio Cholera) عامل بیماری وبا می‌باشد. این بیماری با ((اسهال|اسهال آبکی)) و فراوان مشخص می‌شود. ویبریو کلرا در گرمای 65 درجه سانتیگراد در مدت 30 دقیقه کشته می‌شود و در آب جوش ظرف چند ثانیه از بین می‌رود. ((کلر)) با غلظت 0.6 میلیگرم در لیتر ، این باکتری را از بین می‌برد. باسیلهای گرم منفی بی‌هوازی اختیاری در گروهی که شامل __خانواده ویبریوناسه__ است قرار دارند. از جنسهای مهم این خانواده __ویبریو__ و __آئروموناس__ می‌باشند. باکتریهای متعلق به جنس ویبریو خمیده بوده و اغلب غیر بیماریزا هستند. گونه مهم بیماریزا ویبریو کلرا (Vibrio Cholera) عامل بیماری وبا می‌باشد. این بیماری با ((اسهال|اسهال آبکی)) و فراوان مشخص می‌شود. ویبریو کلرا در گرمای 65 درجه سانتیگراد در مدت 30 دقیقه کشته می‌شود و در آب جوش ظرف چند ثانیه از بین می‌رود. ((کلر)) با غلظت 0.6 میلیگرم در لیتر ، این باکتری را از بین می‌برد.
 !علایم بالینی !علایم بالینی
 بیماری وبا دارای دو مرحله است. بیماری وبا دارای دو مرحله است.
 !!مرحله تخلیه ای !!مرحله تخلیه ای
 بیمار ناگهان دچار اسهال آبکی ، پرفشار و بدون درد می‌شود و اندکی بعد استفراغ روی می‌دهد. در موارد شدید ممکن است حجم مدفوع از 250 سی‌سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 24 ساعت بیشتر شود و بیمار تا 40 بار در روز مدفوع داشته باشد. مدفوع در این بیمار ، فاقد ((صفرا)) و ((بافت خون|خون)) و خاکستری رنگ (نمای آب برنجی) و دارای بوی غیر زننده می‌باشد. بیمار ناگهان دچار اسهال آبکی ، پرفشار و بدون درد می‌شود و اندکی بعد استفراغ روی می‌دهد. در موارد شدید ممکن است حجم مدفوع از 250 سی‌سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 24 ساعت بیشتر شود و بیمار تا 40 بار در روز مدفوع داشته باشد. مدفوع در این بیمار ، فاقد ((صفرا)) و ((بافت خون|خون)) و خاکستری رنگ (نمای آب برنجی) و دارای بوی غیر زننده می‌باشد.
 !!مرحله روی هم خوابیدگی عروق (کلاپس) !!مرحله روی هم خوابیدگی عروق (کلاپس)
 به زودی به علت کم شدن آب بدن ، بیمار وارد این مرحله می‌شود. با از دست دادن 5 - 3 درصد وزن طبیعی بدن ، __تشنگی__ و با کاهش 8 - 5 درصد وزن بدن ، __ضعف__ و __سرگیجه__ دیده می‌شود. کاهش بیش از 10 درصد وزن بدن ، منجر به ترشح کم ادرار و گاهی قطع کامل ادرار ، نبض ضعیف ، چشمهای گود رفته ، پوست چروکیده ، شکم فرورفته ، گرفتگی عضلانی به علت اختلالات در میزان الکترولیتهای بدن و در شیر خواران فرورفتگی ملاج و در نهایت خواب آلودگی و مرگ می‌شود. به زودی به علت کم شدن آب بدن ، بیمار وارد این مرحله می‌شود. با از دست دادن 5 - 3 درصد وزن طبیعی بدن ، __تشنگی__ و با کاهش 8 - 5 درصد وزن بدن ، __ضعف__ و __سرگیجه__ دیده می‌شود. کاهش بیش از 10 درصد وزن بدن ، منجر به ترشح کم ادرار و گاهی قطع کامل ادرار ، نبض ضعیف ، چشمهای گود رفته ، پوست چروکیده ، شکم فرورفته ، گرفتگی عضلانی به علت اختلالات در میزان الکترولیتهای بدن و در شیر خواران فرورفتگی ملاج و در نهایت خواب آلودگی و مرگ می‌شود.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/c/cd/vabaa.JPG}
 +
 +
 +
 !راههای انتقال !راههای انتقال
 !!تماس مستقیم !!تماس مستقیم
 این بیماری به ندرت از طریق دستهای آلوده ، تماس با مواد مدفوعی و استفراغ بیماران ، ملحفه و لوازم آلوده منتقل می‌شود. این بیماری به ندرت از طریق دستهای آلوده ، تماس با مواد مدفوعی و استفراغ بیماران ، ملحفه و لوازم آلوده منتقل می‌شود.
 !!تماس غیر مستقیم !!تماس غیر مستقیم
 از طریق آب آلوده به مدفوع انسان ، منابع آب حفاظت نشده ، غذای آلوده ، سبزیجات و میوه‌های آلوده و یا شسته شده با آب آلوده ، شیر آلوده و بستنی تهیه شده از منابع غیر مطمئن. از طریق آب آلوده به مدفوع انسان ، منابع آب حفاظت نشده ، غذای آلوده ، سبزیجات و میوه‌های آلوده و یا شسته شده با آب آلوده ، شیر آلوده و بستنی تهیه شده از منابع غیر مطمئن.
 !مخزن و منبع بیماری !مخزن و منبع بیماری
 __انسان تنها مخزن وبا است__ که به صورت بیمار یا حامل است و منبع بیماری ، اسهال و استفراغ بیماران و حاملان بیماری می‌باشد. __انسان تنها مخزن وبا است__ که به صورت بیمار یا حامل است و منبع بیماری ، اسهال و استفراغ بیماران و حاملان بیماری می‌باشد.
 !دوره کمون !دوره کمون
 دوره کمون این بیماری ممکن است خیلی کوتاه بوده و بستگی به مقدار ((باکتری)) وارد شده به بدن فرد دارد. متوسط دوره کمون 3 - 2 روز و از چند ساعت تا چند روز گزارش شده است. دوره کمون این بیماری ممکن است خیلی کوتاه بوده و بستگی به مقدار ((باکتری)) وارد شده به بدن فرد دارد. متوسط دوره کمون 3 - 2 روز و از چند ساعت تا چند روز گزارش شده است.
 !دوره واگیری !دوره واگیری
 تا زمانی که بیمار در مدفوع خود __ویبریو کلرا__ دفع نماید، می‌تواند برای محیط آلوده کننده باشد. افرادی که عفونت مزمن کیسه صفرا دارند می‌توانند به عنوان حاملین به ظاهر سالم در انتشار بیماری دخالت کنند. در این افراد ممکن است بطور متناوب کشت مدفوع مثبت شود. دادن ((آنتی بیوتیک)) مناسب در کوتاه کردن این دوره می‌تواند نقش داشته باشد. تا زمانی که بیمار در مدفوع خود __ویبریو کلرا__ دفع نماید، می‌تواند برای محیط آلوده کننده باشد. افرادی که عفونت مزمن کیسه صفرا دارند می‌توانند به عنوان حاملین به ظاهر سالم در انتشار بیماری دخالت کنند. در این افراد ممکن است بطور متناوب کشت مدفوع مثبت شود. دادن ((آنتی بیوتیک)) مناسب در کوتاه کردن این دوره می‌تواند نقش داشته باشد.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/1/10/vabaa.1}
 +
 +
 +
 !عوامل مربوط به میزبان !عوامل مربوط به میزبان
 !!سن و جنس شیوع !!سن و جنس شیوع
 بیماری در هر دو جنس و در همه سنین دیده می‌شود. در مناطق بومی کودکان نسبت به بزرگترها بیشتر مبتلا می‌شوند. ولی در کودکان زیر 2 سال به علت ((ایمنی اکتسابی)) از شیر مادر ، کمتر از بچه‌های بزرگتر است. بیماری در هر دو جنس و در همه سنین دیده می‌شود. در مناطق بومی کودکان نسبت به بزرگترها بیشتر مبتلا می‌شوند. ولی در کودکان زیر 2 سال به علت ((ایمنی اکتسابی)) از شیر مادر ، کمتر از بچه‌های بزرگتر است.
 !!اسیدیته معده !!اسیدیته معده
 بیماریها یا داروهای کاهنده ((اسید معده)) ، ابتلا به بیماری وبا را افزایش می‌دهد. بیماریها یا داروهای کاهنده ((اسید معده)) ، ابتلا به بیماری وبا را افزایش می‌دهد.
 !!ایمنی زایی !!ایمنی زایی
 یک بار ابتلا به بیماری ، ایمنی طبیعی دائمی ایجاد می‌نماید. یک بار ابتلا به بیماری ، ایمنی طبیعی دائمی ایجاد می‌نماید.
 !!((گروههای خونی)) !!((گروههای خونی))
 افراد با گروه خونی O بیشترین ابتلا به بیماری وبا و افراد با گروه خونی AB کمترین خطر ابتلا را دارا هستند. افراد با گروه خونی O بیشترین ابتلا به بیماری وبا و افراد با گروه خونی AB کمترین خطر ابتلا را دارا هستند.
 !درمان !درمان
 سازمان بهداشت جهانی ، مصرف ترکیب __مایع درمانی خوراکی ors__ را توصیه کرده است. مصرف ors حتی در شیر خواران بدون خطر است به شرط این که با مصرف شیر مادر یا آب همراه باشد. سازمان بهداشت جهانی ، مصرف ترکیب __مایع درمانی خوراکی ors__ را توصیه کرده است. مصرف ors حتی در شیر خواران بدون خطر است به شرط این که با مصرف شیر مادر یا آب همراه باشد.
 !راههای پیشگیری !راههای پیشگیری
-*~~maroon:چون بیماری بیشتر از طریق آب آلوده شیوع می‌یابد، سعی کنیم برای نوشیدن آب ، شستشوی ظروف ، خوردن سبزیجات از آب لوله کشی کلردار استفاده کنیم. در غیر این صورت آب را بجوشانیم و پس از سرد شدن مصرف کنیم.~~<br>
*~~maroon:سبزیجات و میوه‌ها را قبل از مصرف با محلول پرکلرین گندزدایی و پس از شستن با آب سالم مصرف کنیم.~~<br>
*~~maroon:از خوردن ماهی خام یا کم پخته که از آب آلوده گرفته شده، اجتناب کنیم.~~<br>
+*~~maroon:چون بیماری بیشتر از طریق آب آلوده شیوع می‌یابد، سعی کنیم برای نوشیدن آب ، شستشوی ظروف ، خوردن سبزیجات از آب لوله کشی کلردار استفاده کنیم. در غیر این صورت آب را بجوشانیم و پس از سرد شدن مصرف کنیم.~~<br>
*~~maroon:سبزیجات و میوه‌ها را قبل از مصرف با محلول پرکلرین گندزدایی و پس از شستن با آب سالم مصرف کنیم.~~<br>
*~~maroon:از خوردن ماهی خام یا کم پخته که از آب آلوده گرفته شده، اجتناب کنیم.~~<br>
 *~~maroon:به دیگران توصیه کنیم از شنا کردن در استخرهای عمومی و از خوردن آبمیوه و ساندویچ یا هر غذایی که احتمال داده می شود آلوده باشد، جدا خودداری کنند.~~ *~~maroon:به دیگران توصیه کنیم از شنا کردن در استخرهای عمومی و از خوردن آبمیوه و ساندویچ یا هر غذایی که احتمال داده می شود آلوده باشد، جدا خودداری کنند.~~
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آنتی بیوتیک)) *((آنتی بیوتیک))
 *((باکتری)) *((باکتری))
 *((بیماری اسهال خونی)) *((بیماری اسهال خونی))
 *((بیماری حصبه)) *((بیماری حصبه))
 *((گروههای خونی)) *((گروههای خونی))
 *((گروههای عمده باکتریها)) *((گروههای عمده باکتریها))
 *((میکروبیولوژی)) *((میکروبیولوژی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 آبان 1384 [13:51 ]   7   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [13:45 ]   6   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [08:24 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [08:12 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [08:02 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [06:55 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [05:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..