منو
 کاربر Online
970 کاربر online
Lines: 1-17Lines: 1-35
-امروزه بیماری سرخرگهای کرونر قلب، شایعترین عامل مرگ و میر در جهان را تشکیل می دهد. لذا باید کوچکترین ناراحتی قلبی را جدی گرفت و قبل از پیشرفته شدن آن ، برای تشخیص و درمان بیماری اقدام نمود. حملات قلبی در نزدیک به 1.3 موارد بطور ناگهانی و برای نخستین بار، بدون وجود آگاهی قبلی شخص از بیماری زمینه ای خود اتفاق می افتند. +!بیماری سرخرگهای کرونر قلب؛ CAD (بیماری ایسکمیک قلب)
امروزه بیماری سرخرگهای کرونر قلب، شایعترین عامل مرگ و میر در جهان را تشکیل میدهد. لذا باید کوچکترین ناراحتی قلبی را جدی گرفت و قبل از پیشرفته شدن آن ، برای تشخیص و درمان بیماری اقدام نمود. ((درد قلبی|حملات قلبی)) در نزدیک به 3/1موارد بطور ناگهانی و برای نخستین بار، بدون وجود آگاهی قبلی شخص از بیماری زمینه‌ای خود اتفاق می‌افتند.
!عوامل
خطر (Risk Factor) بیماری سرخرگهای کرونر قلب
*سابقه خانوا
دگی بیماریهای قلبی (وجود بیماری قلبی در بستگان جوانتر از 55 سال)
*سبک زندگی کم تحرک (از نظر
فیزیکی)
*((دی
ابت قندی)) />*کلسترول بالا
*((فشار خون بالا))
*
مصرف دخانیات />*بالا بودن وزن
*البته بعضی عوامل دیگر نظیر
فشارهای روحی- عصبی نیز در بروز این بیماریها نقش دارند. مثلا افراد بسیار پر کار ، پر مسئولیت، عجول، عصبی، کسانی که در زمانی کوتاه چندین کار را بطور یکجا و با هم انجام می‌دهند، افراد بسیار کمال‌گرا که از خود انتظاراتی به مراتب بالاتر از امکانات و تواناییهای خود دارند بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلاء به ((بیماریهای قلبی)) قرار دارند.
-اگر شما مردی ستید با سن بالاتر از 40 سال و یا یک خانم بالای 45 سال، در صورت داشتن حداقل 2 مورد از عوامل خطر(Risk Factor) نمبرده در زیر، لازم است خود را از نظر بیماری سرخرگهای ((کرونر قلب)) مورد بررسی قرار دهید:
*1- اه اادگی بیماریهای ی ود یماری قلبی ر بستگ ان تر 55 ال) />*2- سبک نگی ک حرک (از نظر فیزیکی)
*3((-
دیات ی))
*4- ((کل
ترول)) بلا />*5- ((فشا )) باا />*6- مصر دخانیت />*7- بالا ن زن
+مردا با سن بالاتر از 40 سال و خانمها بالای 45 سال، در صورت داشتن حداقل 2 مورد از عوامل خطر (Risk Factor) کر شده لازم است خود را از نظر بیماری سرخرگهای کرونر قلب مورد بررسی قرار دهند.
!لا ایی بیماری سرخرگهای کر
رد قفه سینه همیشه نشانه ((درد قلبی|مله قلبی)) نیست. گه همی باید خطرناکترین ل ا بی آ ر نظر دات. اره بیتر از 50 علت بای درد قفسه سینه شناته د ک بسیاری از آها چیز ممی نیتند و اصلا رنی ازم ندارند.
-له عضی عامل یگر ظیر شاهای حی- بی نیز در بروز این بیماریها نق دارند. ملا افراد بسیا پ کر ، مئولیت، عجول صبی، کسانی که در انی کواه چین کار ر طو یکا و ا م انجام می دهند، فراد ی کال گ که خود نظاای ه راتب بااتر از کاات واایی ای ود ار یشتر ایی م خطر اتلاء به بیمریهای لبی قار رند. />
قی ک کنون ، است دانکده پشک انشگاه اوا می گوی:

(
بسیای از ردم تصور می کنند قل داا کر ی کن لی ر حقیق د ا ه ضربان باضی تراحت معینی رای لب وجود دارد. وقی که طور تط ر قیه 70 با نبض ی ند منایش این است قلب فق 9 از 24 ساعت ا کار کده و 15 ساعت یه ا اتات می ک __م لبتان هیه سا خستگی اسراحت کنی__.)
+__ وقعی ل ک زشکان ه ((د قلبینژین صدری)) (Angina Pectoris) می‌گویند ویژگیهای اصی دارد: ردی ا ر یه وط ینه که همر با حساس ار و گرفگی ویف میو. عمولا این درد، ردی نری و لای نی بلکه دی ایا ده کتر از 20 ی و ی‌کد. ا لیت ی رات یا با مرف قرصهای ((یرولییرین)) کین می‌ی. ممکن است ه ردن فک پیین، شکم انه باوها (صو باوی چ) تیر بکشد. آنی دری الا ر نام عالی ی لا هیان ی یه یعنی ر واقی که کر یش یاته و نیا آن ب ون نی از اکسی بی ه است. ایر وامل ینهاز عباتن ا: م شد با های رد ، خری و ودن اهی سنگن مناسات زناشویی و ((یوست)).__
 +آنژین صدری در حین فعالیت، یک حالت اورژانس نیست اما یک زنگ خطر است. فرض کنید که مجرای داخلی یکی از سرخرگها بسیار باریک شود یا لخته‌ای خون، آن را کاملا مسدود سازد. در این صورت بخشی از عضله قلب می‌میرد (((سکته قلبی))). روی دادن چنین حالتی حمله قلبی نام دارد. درد حاصله شبیه آنژین صدری است اما طولانیتر و شدیدتر و اغلب همراه با سرگیجه ، حالت تهوع ، ((تنگی نفس)) و تعریق.
 +!!مکانیسم بروز آنژین قلبی
 +در آنژین صدری رسوب چربی در درون سرخرگهای کرونر قلب، مجرای آنها را تنگ کرده است. این بیماری که به ((آترواسکلروز|بیماری تصلب شرایین یا آترواسکلروز)) (Altherosclerosis) معروف است بطور تدریجی از دوران نوجوانی آغاز شده و در اثر کاهش جریان خون عضله قلب، آن بخش از عضله را دچار کمبود اکسیژن و در نتیجه درد می‌کند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آترواسکلروز))
 +*((اسکن قلب))
 +*((بیماری‌ التهابی‌ قلب))
 +*((بیماریهای قلب))
 +*__((تست ورزش))__
 +*((تب رماتیسمی))
 +*((تپش قلب))
 +*__((درد قلبی))__
 +*((دریچه‌های قلب))
 +*((رگهای کرونر))
 +*((سکته قلبی))
 +*((فشار خون بالا))
 +*((نوار قلب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [09:19 ]   3   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 14 دی 1383 [12:14 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [09:59 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..