منو
 کاربر Online
562 کاربر online
Lines: 1-86Lines: 1-101
 V{maketoc} V{maketoc}
 
 
 ||بافتهای نگهدارنده اطراف دندان یعنی “ Periodental " از دو واژه یونانی به معنای « اطراف دندان » تشکیل شده است. بافتهای نگهدارنده اطراف دندان می‌توانند به انواع مختلفی از بیماریها مبتلا شوند که همگی در اثر عفونت باکتریایی لثه‌ها، استخوان و رباطهایی که از دندان حمایت کرده و آنها را در داخل آرواره نگه می‌دارند، به وجود می‌آیند. بیماریهای بافتهای نگهدارنده اطراف دندان معمولاً بدون درد بوده و ممکن است پیشرفتی آهسته یا کاملاً سریع داشته باشند. بدون معاینه منظم دندانها ، ممکن است تا آسیب شدید بر لثه‌ها و استخوانهای آرواره از بیماری بافتهای نگهدارنده اطراف دندانهای خود مطلع نشوید و آنگاه دیگر از دست رفتن دندان غیر قابل اجتناب خواهد بود. || ||بافتهای نگهدارنده اطراف دندان یعنی “ Periodental " از دو واژه یونانی به معنای « اطراف دندان » تشکیل شده است. بافتهای نگهدارنده اطراف دندان می‌توانند به انواع مختلفی از بیماریها مبتلا شوند که همگی در اثر عفونت باکتریایی لثه‌ها، استخوان و رباطهایی که از دندان حمایت کرده و آنها را در داخل آرواره نگه می‌دارند، به وجود می‌آیند. بیماریهای بافتهای نگهدارنده اطراف دندان معمولاً بدون درد بوده و ممکن است پیشرفتی آهسته یا کاملاً سریع داشته باشند. بدون معاینه منظم دندانها ، ممکن است تا آسیب شدید بر لثه‌ها و استخوانهای آرواره از بیماری بافتهای نگهدارنده اطراف دندانهای خود مطلع نشوید و آنگاه دیگر از دست رفتن دندان غیر قابل اجتناب خواهد بود. ||
-!مقدمه />دندانهای شما برای یک عمر باید کار کنند و با مراقبت مناسب نیز از پس این کار بر می‌آیند و این به معنای مسواک زدن روزانه و تمیز کردن بین دندانها در طول روز و پاکسازی صحیح و منظم دندانها است تا از بیماریهای بافتهای نگهدارنده اطراف دندان جلوگیری شود. بیماریهای بافتهای نگهدارنده اطراف دندان علت عمده از دست رفتن دندانها در بزرگسالان است، ولی می‌توان از این بیماریها پیشگیری کرد. />
بیش از نیمی از افراد بالای ١٨ سال حداقل در مراحل اولیه زندگی تا حدی درگیر بیماری بافتهای نگهدارنده اطراف دندان هستند. پس از 35 سالگی، تقریباً سه چهارم بزرگسالان دچار نوعی بیماری بافت اطراف دندان می‌باشند. با این همه، بیماریهای بافت اطراف دندان می‌تواند در هر سنی اتفاق بیافتد. حتی کودکان پنج یا شش ساله هم می‌توانند علائم بیماریهای بافت اطراف دندان را نشان دهند. برای پیشگیری از این بیماریها لازم است بدانید چه عواملی باعث ایجاد این نوع بیماریها می‌شود، عادات بهداشتی خوبی برای ((بهداشت دهان و دندان|حفظ سلامت دهان و دندان)) خود داشته باشید و تحت مراقبت منظم قرار گیرید.
!پیرادندانی

+


dir align = left>
 
 
  
-{picture=1000231_2.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/f/fa/dentis3.JPG}
  
 
 
 
 
-یرادندانی گ می‌د، ام 4 بات متف ات ه عارتند از: +!قدمه
دندانها
ی شما برای یک عمر باید کار کنند و با مراقبت مناسب نیز از ای کار بر می‌ید و ن ه معنای مساک زدن روزانه و تمیز کردن بین دنداها در طول روز و پاکسازی صحیح و منظم دندانها است تا از بیمریهای بافتای نگهدارنده اطراف دندان لوگیری شود. بیماریهای بافتهای نهدارنده اطراف دندان عل عمده از دست رفتن دندانها در بزرگسالان است، ولی می‌توان از این بیماریها پیشگیری کرد.
-*وان اراف حفره ندا ک ب تخوا اچای گفته میود. />*ر پیادان ه در حد ال ی ((دندان)) استخن ا ی‌گیر ه‌طر عمده ز رته‌های کلاژن شیل شده ات و دان را ب ان م می‌کند. />*مان ا ار ک طح ((ری دندان)) را می‌پوشاند و تر یرادای سطح دان ب آن مل اس.
*((
لثه)) که بات نرم پوشاننده همه این بافت‌هات و در م یرون من ندان مانند یقه آن ا رر یگیر. />