>
    
 منو
 صفحه های تصادفی
محمد بن ابی الساج
فرآیندهای تشکیل انواع خاک
نوادر راوندی
دانشنامه:راهنمای تعیین زمینه های فعالیت کاربر
شرایط ادامه تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی 2
EPS
اشعه ایکس
معماها و جدول علمی
متوقف کردن توپ
نوبلیم
 کاربر Online
616 کاربر online
تاریخچه ی: بیسموت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-207Lines: 1-184
-V{maketoc} 
  
-right" style="margin-left:1em">

right">
+left" style="margin-left:1em">

left">

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
((Lead)) - __Bismuth__ - ((polonium)) +
((Lead)) - __Bismuth__ - polonium
 
 
-
((Ununpentium|Uup))
__Bi__
((Antimony|Sb))  
 
 
+
((Ununpentium|Uup))
__Bi__
((Antimony|Sb))

 
{picture=Bi_TableImage.png} 
{picture=Bi_TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره)) +نام , علامت اختصاری , شماره
 Bismuth, Bi, 83
 Bismuth, Bi, 83
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((فلزات ضعیف))
+گروه شیمیایی فلزات ضعیف
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 15|15 «VA))), ((عنصر دوره 6|6)) , ((بلوک p|p))
+گروه , تناوب , بلوک15 VA, 6 , p
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 9780 ((کیلوگرم بر مترمکعب|kg/m3)), 2.25
+جرم حجمی , سختی 9780 kg/m3 , 2.25
 
 
-((رنگ)) +رنگ
 سفید متمایل به قرمز درخشنده
{picture=125pxBi2C83.jpg}
 سفید متمایل به قرمز درخشنده
{picture=125pxBi2C83.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 208.98038 ((واحد جرم اتمی|amu))
+((جرم اتمی|وزن اتمی)) 208.98038 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) +شعاع اتمی (calc.)
 160 (143) ((پیکومتر|pm))
 160 (143) ((پیکومتر|pm))
 
 
-((شعاع کووالانسی)) +شعاع کووالانسی
 146 pm
 146 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) +شعاع واندروالس
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((xenon|Xe))~np~]~/np~4((اوربیتال f|f))14 5((اوربیتال d|d))10 6((اوربیتال s|s))2 6p3]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((xenon|Xe))~np~]~/np~4((اوربیتال f|f))14 5((اوربیتال d|d))10 6((اوربیتال s|s))2 6p3]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) +((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی
 2, 8, 18, 32, 18, 5
 2, 8, 18, 32, 18, 5
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) __3__, 5 (اسید)) ملایم)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) __3__, 5 (اسید ملایم)
 
 
-((ساختار کریستالی)) +ساختار کریستالی
 رومبوهدرال
 رومبوهدرال
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) +
((حالات ماده|حالت ماده))
 جامد
 جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) +نقطه ذوب
 544.4 ((کلوین|K)) (520.3 °((فارنهایت|F)))
 544.4 ((کلوین|K)) (520.3 °((فارنهایت|F)))
 
 
-((نقطه جوش)) +نقطه جوش
 1837 K (2847 °F)
 1837 K (2847 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 21.31 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 21.31 ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 104.8 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 104.8 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) +گرمای همجوشی
 11.3 kJ/mol
 11.3 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار))  ((فشار بخار))
-0.000627 ((پاسکال|Pa)) at 544 K
+0.000627 Pa at 544 K
 
 
-((سرعت صوت)) 1790 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 1790 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته))  ((الکترونگاتیویته))
-2.02 (درجه پائولینگ)))
+2.02 (درجه پائولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 122 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg׋)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 122 J/kg׋
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 0.867 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 0.867 106/m اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 07.87 ((وات بر متر-کلوین|W/«)))
+رسانائی گرمایی 07.87 W/m׋
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) +1st پتانسیل یونیزاسیون
 703 kJ/mol
 703 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون  2nd پتانسیل یونیزاسیون
 1610 kJ/mol
 1610 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون  3rd پتانسیل یونیزاسیون
 2466 kJ/mol
 2466 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون  4th پتانسیل یونیزاسیون
 4370 kJ/mol
 4370 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون  5th پتانسیل یونیزاسیون
 5400 kJ/mol
 5400 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون  6th پتانسیل یونیزاسیون
 8520 kJ/mol
 8520 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+isoNA((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
 207Bi 207Bi
 ((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.})) ((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))
 31.55 ((سال|y)) 31.55 ((سال|y))
 ((الکترون گیری|ε)) ((الکترون گیری|ε))
 2.399 2.399
 ((lead|207Pb))
 ((lead|207Pb))
 
 
 208Bi{syn.} 208Bi{syn.}
 3,368,000 y 3,368,000 y
 ε ε
 2.880 2.880
 208Pb
 208Pb
 
 
 209Bi 209Bi
 __100%__ __100%__
 (1.9±0.2) ױ019y (1.9±0.2) ױ019y
 ((انتشار آلفا|α)) ((انتشار آلفا|α))
- ((thallium|205 Tl))
+ ((thallium|205 Tl))
 
 
 
 
 
 
 
 
- واحدهای ((SI)) & ((دما وفشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. + واحدهای SI & STP استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
 +!اطلاعات اولیه
 +بیسموت ، ((عنصر شیمیایی)) است با ((عدد اتمی)) 83 که در ((جدول تناوبی)) با نشان __Bi__ مشخص شده است. بیسموت ، فلز ضعیف سه ظرفیتی ، سفید بلورین ، سنگین و شکننده ای است که اثر خفیفی از رنگ صورتی در آن وجود دارد و از نظر شیمیایی شبیه ((آرسنیک)) و ((آنتیموان)) است.

بیسموت از تمامی فلزات مغناطیسی‌تر است و بجز ((جیوه)) از تمامی عناصر خاصیت هدایت حرارتی کمتری دارد. از ترکیبات بیسموت که فاقد ((سرب)) باشند، درساخت لوازم آرایش و اهداف پزشکی استفاده می‌شود.
 +!تاریخچه
 +بیسموت ( کلمه آلمانی Weisse Masse به معنی جرم سفید ، بعدها Wisuth و Bisemutum ) در ابتدا بخاطر شباهتش با ((سرب)) و ((قلع)) با این عناصر اشتباه گرفته شد. "__کلاد جوفروی جونین__" در سال 1753 تمایز آن را از سرب اثبات کرد.
 +!پیدایش
 +بیسموتینیت و بیسمیت ، مهمترین سنگهای معدن بیسموت هستند و کشورهای کانادا ِ بولیوی ِ ﮊاپن ِ مکزیک و پرو عمده‌ترین تولید کنندگان آن می‌باشند. بیسموتی که در آمریکا تولید می‌شود بعنوان محصول فرعی برای به عمل آوردن سنگهای معدن ((مس)) ِ ((طلا)) ِ ((سرب)) ِ ((نقره)) ِ ((قلع)) و بخصوص سرب فراهم آمده است. میانگین قیمت آن در سال 2000 ، هر پوند معادل 3,50 دلار آمریکا بود.
 +!ویژگیهای قابل توجه
 +تا قبل از سال 2003 تصور بر این بود که بیسموت سنگین‌ترین و پایدارترین عنصر است، اما تحقیقات در موسسه "__Astrophysique Spatial__" در ورسای فرانسه ثابت کرد بیسموت یک عنصر پایدار نیست. این عنصر ، یِک فلز شکننده دارای ته‌رنگ صورتی با یک ماتی رنگین کمانی است. دربین فلزات سنگین ، بیسموت سنگین‌ترین آنها و غیر سمی است. بجز جیوه ، هیچ فلز دیگری مغناطیسی‌تر از بیسموت نمی‌باشد.

این فلز که به شکل خالصش وجود دارد، دارای مقاومت الکتریکی بالا و Hall effect آن از تمامی فلزات بیشتر است (یعنی وقتی بیسموت در یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، بیشترین افزایش مقامت الکتریکی را دارد). وقتی در مجاورت هوا به آن حرارت داده شود، با شعله آبی رنگی شروع به ((سوختن)) می‌کند و اکسید آن ، بخار زرد رنگی تولید می‌کند.
 +!کاربردها
 +*اکسی کلرید بیسموت در لوازم آرایش کاربرد وسیعی دارد.
 +*ساب نیترات و ساب کربنات بیسموت در پزشکی بکار می‌رود.
 +*بیسمونال ( manganese Bi ) آهن ربای دائمی قویی می‌باشد.
 +*آلیاﮊهای بیسموت ، درجه ذوب پایینی دارند و به میزان زیادی برای یافتن آتش و وسایل ایمنی سیستمهای سرد کننده بکار می‌روند.
 +*بیسموت در تولید آهنهای چکش خوار و بعنوان ((کاتالیزور)) در ساخت الیاف اکریلیک بکار می‌رود.
 +*بیسموت بعنوان مواد ترموکوبل کاربرد دارد.
 +*حاملی برای سوخت U-235 یا uranium-234 در رآکتورهای اتمی می‌باشد.
 +*بیسموت در لحیم هم مورد استفاده واقع می‌شود.
 +*در اوایل دهه 90، تلاشهایی انجام شد تا از بیسموت بعنوان جایگزین غیر سمی سرب در مواردی مثل لعاب ظروف سفالی ِ وزنه های ماهیگیری ِ وسایل تهیه غذا ِ ابزارهای دستی در مصارف لوله کشی ِ روغنهای مربوط به روغن‌کاری و ساچمه‌های شکار پرندگان استفاده شود.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آرایش الکترونی عناصر))
 +*((ایزوتوپ))
 +*((جدول تناوبی))
 +*((عنصر شیمیایی))
 +*((فلز))
 +*((واکنش شیمیایی))
-<br />بیسموت ((عنصر شیمیایی)) است با ((عدد اتمی)) 83 که در ((جدول تناوبی)) با نشان Biمشخص شده است. بیسموت ((فلز ضعیف)) سه ظرفیتی ِ سفید بلورین ِ سنگین وشکننده ای است که اثر خفیفی از رنگ صورتی در آن وجود دارد و از نظر شیمیایی شبیه ((آرسنیک)) و ((آنتیموان)) است. بیسموت از تمامی فلزات مغناطیسی تر است و بجز جیوه از تمامی عناصر خاصیت هدایت حرارتی کمتری دارد.از ترکیبات بیسموت که فاقد ((سرب)) باشند درساخت ((لوازم آرایش)) و اهداف پزشکی استفاده می شود.

! ویژگیهای قابل توجه


تا قبل از سال 2003 تصور بر این بود که بیسموت سنگین ترین و پایدار ترین عنصر است اما تحقیقات 19در ((موسسه As
trophysique Spatial)) در ((اورسای)) فرانسه ((نیمه عمر)) این عنصر را +/-1.9X10 (2/0سال) تخمین زد که ثابت کرد بیسموت یک عنصر پایدار نیست.این عنصریِک فلز شکننده دارای ته رنگ صورتی با یک ماتی رنگین کمانی است.دربین فلزات سنگین بیسموت سنگین ترین آنها و غیر سمی است. بجز ((جیوه)) هیچ فلز دیگری ((مغناطیسی)) تر از بیسموت نمی باشد.این فلز که به شکل خالصش وجود دارد دارای ((مقاومت الکتریکی)) بالا و((Hall effect)) آن از تمامی فلزات بیشتر است(یعنی وقتی بیسموت در یک ((میدان مغناطیسی)) قرار می گیرد بیشترین افزایش مقامت الکتریکی را دارد).وقتی در مجاورت هوا به آن حرارت داده شود با شعله ((آبی)) رنگی شروع به سوختن می کند و ((اکسید)) آن بخار ((زرد)) رنگی تولید می کند.

! کاربردها


((اکسی کلرید بیسموت)) در ((لوازم آرایش)) کاربرد وسیعی دارد و ((ساب نیترات)) و ((ساب کربنات)) بیسموت در پزشکی بکار می رود.((بیسمونال)) ((«manganese|Mn))B
i )((آهن ربای)) دائمی قوی ای می باشد.سایر کاربردها :r />
* ((آلیاﮊ))های بیسموت ((درجه)) ذوب پایینی دارند و به میزان زیادی برای یافتن آتش و وسایل ایمنی سیستمهای سد کننده بکار می روند.

* بیسموت در تولید آهنهای چکش خوار و بعنوان کاتالیزور در ساخت الیاف اکریلیک بکار می رود.

* همچنِن بعنوان مواد ترموکوبل کاربرد دارد

* حاملی برای سوخت U-235یا ((uranium|U ))-234 در ((رآکتورهای اتمی))

* بیسموت در لحیم هم مورد استفاده واقع مِ شود.


در اوایل ((دهه 90)) تلاشهایی انجام شد تا ازبیسموت بعنوان جایگزین غیر سمی سرب در مواردی مثل لعاب ((ظروف سفالی)) ِ وزنه های ((ماهیگیری)) ِ وسایل ((تهیه غذا)) ِ ابزارهای دستی در مصارف لوله کشی ِ روغنهای مربوط به روغنکاری و ساچمه های شکار پرندگان استفاده شود.

! تاریخچه


بیسموت ( کلمه ((آلمان))ی Weisse Masse به معنی جرم سفید بعدها Wisuthو Bisemutum) در ابتدا بخاطر شباهتش با ((سرب)) و ((قلع)) با این عناصر اشتباه گرفته شد.((کلاد جوفروی جونین)) در سال ((1753)) تمایز آنرا از سرب اثبات کرد.

! پیدایش


((بیسموتینیت)) و ((بیسمیت)) مهمترین ((سنگهای معدن)) بیسموت هستند و کشورهای ((کانادا)) ِ ((بولیوی)) ِ ((ﮊاپن)) ِ ((مکزیک)) و ((پرو)) عمده ترین تولید کنندگان آن مِی باشند.
align=left>
+ble dir align=left>
 {picture=300px_Bismuth_Crystal.jpg} {picture=300px_Bismuth_Crystal.jpg}
- 
-
 
 
 
-بیسموتی که در ((آمریکا)) تولید می شود بعنوان محصول فرعی برای به عمل آوردن سنگ های معدن ((مس)) ِ ((طل))ا ِ ((سرب)) ِ ((نقره)) ِ ((قلع)) و بخصوص سرب فراهم آمده است.میانگین قیمت ((دلار)) در سال 2000 هرپوند معادل 50/3 دلار آمریکا بود.   !منابع !منابع  *[http://periodic.lanl.gov/elements/83.html|Los|Alamos|National Laboratory - Bismuth] *[http://periodic.lanl.gov/elements/83.html|Los|Alamos|National Laboratory - Bismuth] -
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی  *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Bi/index.html WebElements.com - Bismuth] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Bi/index.html WebElements.com - Bismuth]  *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Bi.html EnvironmentalChemistry.com - Bismuth] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Bi.html EnvironmentalChemistry.com - Bismuth]  *[http://physicsweb.org/article/news/7/4/16 Bismuth breaks half-life record for alpha decay] *[http://physicsweb.org/article/news/7/4/16 Bismuth breaks half-life record for alpha decay]
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 بهمن 1385 [17:34 ]   7   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 01 بهمن 1385 [17:32 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 بهمن 1385 [17:32 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 بهمن 1385 [17:28 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 بهمن 1385 [17:22 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [08:42 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 24 مهر 1383 [08:48 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..