منو
 کاربر Online
639 کاربر online
تاریخچه ی: بیسموتینیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Bismuthinite.jpg} +{picture=Bismuthinite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 بیسموتینیت - بلورهای منشوری (تا 20 میلیمتر) در سیدریت  بیسموتینیت - بلورهای منشوری (تا 20 میلیمتر) در سیدریت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::بیسموتینیت (Bismuthinite)::__ ||__::بیسموتینیت (Bismuthinite)::__
 ::Bi2S3:: ::Bi2S3::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::رده بندی::__ ::((سولفور))::|__::رده بندی::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__ ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - اگرگاتهای شعاعی - ورقه ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - اگرگاتهای شعاعی - ورقه ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
 :: تقریباْ کمیاب ; ((‌آلمان)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((رومانی)) ، ((بولیوی)) ، ((انگلیس ))و ((پرو))::|__::((ژیزمان))::__ :: تقریباْ کمیاب ; ((‌آلمان)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((رومانی)) ، ((بولیوی)) ، ((انگلیس ))و ((پرو))::|__::((ژیزمان))::__
-:: دراسیدهای درشعله شمع ذوب میشود((HCl)) گرم و(( HNO3 ))درقلیایی ها محلول است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Bi))=81.30% ((S))=18.70%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
+:: درشعله شمع ذوب میشود درقلیایی ها محلول است HNO3 گرم و دراسیدهای ((HCl)) ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((بیسموت|Bi))=81.30% ((گوگرد|S))=18.70%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::خاکستری ((فولاد))ی متمایل به زرد یا آبی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::خاکستری ((فولاد))ی متمایل به زرد یا آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری ، درخشان::|__::رنگ اثر خط ::__ ::خاکستری ، درخشان::|__::رنگ اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((آمپلکتیت)) - ((ویتیکنیت)) - ((کوزالیت))::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__ ::((آمپلکتیت)) - ((ویتیکنیت)) - ((کوزالیت))::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__
 ::((کالکوپیریت ))- ((آرسنوپیریت)) - ((کاسیتریت)) - ((ولفرامیت)) ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__ ::((کالکوپیریت ))- ((آرسنوپیریت)) - ((کاسیتریت)) - ((ولفرامیت)) ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال)) - ((پگماتیتی)) - دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال)) - ((پگماتیتی)) - دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشورهای طویل به طور عمودی و قائم شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشورهای طویل به طور عمودی و قائم شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::کانسار ((بیسموت)) ::|__::((کاربرد))::__ ::کانسار ((بیسموت)) ::|__::((کاربرد))::__
 ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::. نام آن از ترکیب شیمیایی اش گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. نام آن از ترکیب شیمیایی اش گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|2|6.8|7.2|| -|2|6.8|7.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [04:57 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 25 تیر 1384 [06:35 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [04:14 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 تیر 1384 [05:58 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 تیر 1384 [05:37 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..