منو
 صفحه های تصادفی
درس هواشناسی
نشانگان مفصل گیجگاهی ـ فک تحتانی
مدارهای الکترونیکی
پشیمانی شیعیان کوفه پس از شهادت امام حسین علیه السلام
رشته هوشبری
لیبرالیسم ، زمینه‌ها و عوامل پیدایش آن
درس هندسه ترسیمی
مایع
اثرات خورشید بر شرایط اقلیمی زمین
مدت عمر امام حسن مجتبی علیه السلام
 کاربر Online
637 کاربر online
تاریخچه ی: بیستون بن وشمگیر

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-36Lines: 1-36
 V{maketoc} V{maketoc}
 !بیستون زیاری !بیستون زیاری
  «367-356ق / 978-967 م»   «367-356ق / 978-967 م»
 __نزاع های جانشینی__ __نزاع های جانشینی__
 با مرگ ((وشمگیر))، بین دو پسرش بیستون و ((قابوس بن وشمگیر|قابوس))، بر سر جانشینی و حکومت بر قلمرو ((آل زیار ))رقابتی پدیدار شد.  با مرگ ((وشمگیر))، بین دو پسرش بیستون و ((قابوس بن وشمگیر|قابوس))، بر سر جانشینی و حکومت بر قلمرو ((آل زیار ))رقابتی پدیدار شد.
 سپاه ((سامانیان)) که ابوالحسن سیمجور، ((سپهسالار)) خراسان در رأس آن بود، به حکومت قابوس تمایل داشت، به خصوص که وی از خاندان ((اسپهبدان باوند)) بود و دایی هایش فرانروایان ((فریم))، جبال و ((قارن)) بودند، و از حکومت او پشتیبانی می کردند.  سپاه ((سامانیان)) که ابوالحسن سیمجور، ((سپهسالار)) خراسان در رأس آن بود، به حکومت قابوس تمایل داشت، به خصوص که وی از خاندان ((اسپهبدان باوند)) بود و دایی هایش فرانروایان ((فریم))، جبال و ((قارن)) بودند، و از حکومت او پشتیبانی می کردند.
 __حکومت بیستون__ __حکومت بیستون__
 در هر صورت، بیستون که زودتر خود را به ((جرجان)) رسانده بود به جای پدر بر تخت نشست و قابوس به ناچار کنار کشید.  در هر صورت، بیستون که زودتر خود را به ((جرجان)) رسانده بود به جای پدر بر تخت نشست و قابوس به ناچار کنار کشید.
 اما در همین ایام، بیستون با این مواجه شد که سپاه خراسانی سامانیان ، درخواست پرداخت هزین هایش را نمود .  اما در همین ایام، بیستون با این مواجه شد که سپاه خراسانی سامانیان ، درخواست پرداخت هزین هایش را نمود .
 این از آن رو بود که پدرش وشمگیر به هنگام طرح این لشکرکشی و درخواست کمک از سامانیان ، تعهد کرده بود که تمام یا قسمتی از مخارج سپاه و لشکرکشی را بپردازد . این از آن رو بود که پدرش وشمگیر به هنگام طرح این لشکرکشی و درخواست کمک از سامانیان ، تعهد کرده بود که تمام یا قسمتی از مخارج سپاه و لشکرکشی را بپردازد .
  و به همین سبب لشکر خراسان جانشین او را مسئول و متعهد پرداخت هزینه این می‏دانست.   و به همین سبب لشکر خراسان جانشین او را مسئول و متعهد پرداخت هزینه این می‏دانست.
 اما، خزانه‏ای که از وشمگیر باقی مانده بود، کفایت پرداخت این هزینه را نمی‏کرد، از این رو، بیستون به بهانه آن که اموالش در ((طبرستان)) است، برای تدارک پول هایی که گفته شد ، به آن دیار رفت و لشکر خراسان نیز ناچار به بازگشت شد.  اما، خزانه‏ای که از وشمگیر باقی مانده بود، کفایت پرداخت این هزینه را نمی‏کرد، از این رو، بیستون به بهانه آن که اموالش در ((طبرستان)) است، برای تدارک پول هایی که گفته شد ، به آن دیار رفت و لشکر خراسان نیز ناچار به بازگشت شد.
 __ارتباط با آل بویه__ __ارتباط با آل بویه__
-بیستون که اوضاع را بسیار پریشان و پایه‏های حاکمیتش را سست یافت، به رغم تمایل سپاه خراسان ، با دشمن دیرینه خاندانش یعنی ((رکن الدوله دیلمی))سازش کرد و نسبت به ((آل بویه)) اظهار اطاعت نمود. +بیستون که اوضاع را بسیار پریشان و پایه‏های حاکمیتش را سست یافت، به رغم تمایل سپاه خراسان ، با دشمن دیرینه خاندانش یعنی ((ابو علی حسن بن بویه |رکن الدوله دیلمی))سازش کرد و نسبت به ((آل بویه)) اظهار اطاعت نمود.
-رکن الدوله نیز به او وعده کمک داد و ازدواج با یکی از دختران ((عضدالدوله دیلمی )) نیز او را تحت الحمایه آل بویه قرار داد. بالاخره به دستور آل بویه، از جانب ((خلیفه المطیع |المطیع الله، خلیفه عباسی))، منشور ولایت جرجان و طبرستان با لقب ظهیرالدوله به او داده شد «360 ق / 970 - 1 م» و از آن پس از بیم تعرض سامانیان نیز ایمن شد. +رکن الدوله نیز به او وعده کمک داد و ازدواج با یکی از دختران ((ابو شجاع فنا خسرو |عضدالدوله دیلمی )) نیز او را تحت الحمایه آل بویه قرار داد. بالاخره به دستور آل بویه، از جانب ((خلیفه المطیع |المطیع الله، خلیفه عباسی))، منشور ولایت جرجان و طبرستان با لقب ظهیرالدوله به او داده شد «360 ق / 970 - 1 م» و از آن پس از بیم تعرض سامانیان نیز ایمن شد.
 __تأثیر شکست در میان سامانیان__ __تأثیر شکست در میان سامانیان__
 با حمایتی که خلیفه دست نشانده آل بویه از امارت بیستون زیاری کرد، این ولایات با واسطه تحت نفوذ آل بویه قرار گرفت و در ((بخارا)) این شکست سیاسی ناشی از ضعف و عجز ((ابوالحسن سیمجور)) تلقی شد.  با حمایتی که خلیفه دست نشانده آل بویه از امارت بیستون زیاری کرد، این ولایات با واسطه تحت نفوذ آل بویه قرار گرفت و در ((بخارا)) این شکست سیاسی ناشی از ضعف و عجز ((ابوالحسن سیمجور)) تلقی شد.
 اغتشاشهایی که در همان ایام در خراسان پیش آمد، امیر بخارا را از هر گونه اقدام برای جبران این شکست سیاسی باز داشت.  اغتشاشهایی که در همان ایام در خراسان پیش آمد، امیر بخارا را از هر گونه اقدام برای جبران این شکست سیاسی باز داشت.
 __مصالحه آل بویه و سامانیان__ __مصالحه آل بویه و سامانیان__
 در این میان بین آل بویه و سامانیان قرار مصالحه‏ای گذاشته شد «361 ق / 971 - 2 م» و مقرر شد که آل بویه سالانه مبلغی به امیر بخارا بپردازد. در صلح نامه که پیوند خویشاوندی بین عضدالدوله و امیر خراسان بقرار می‏کرد، قلمرو بیستون را هم از تعرض سامانیان مصون نگه می‏داشت.  در این میان بین آل بویه و سامانیان قرار مصالحه‏ای گذاشته شد «361 ق / 971 - 2 م» و مقرر شد که آل بویه سالانه مبلغی به امیر بخارا بپردازد. در صلح نامه که پیوند خویشاوندی بین عضدالدوله و امیر خراسان بقرار می‏کرد، قلمرو بیستون را هم از تعرض سامانیان مصون نگه می‏داشت.
 __مرگ بیستون__ __مرگ بیستون__
 مع هذا فرانروایی بیستون طولی نکشید و با وفات او در ((استرآباد)) که در رجب 367 ق / فوریه 978 م« اتفاق افتاد، برادرش قابوس با تأیید سپاه جرجان ادعای حکومت کرد . مع هذا فرانروایی بیستون طولی نکشید و با وفات او در ((استرآباد)) که در رجب 367 ق / فوریه 978 م« اتفاق افتاد، برادرش قابوس با تأیید سپاه جرجان ادعای حکومت کرد .
 __منازعات جانشینی__ __منازعات جانشینی__
 پسر بچه‏ای که از بیستون باقی مانده کسی بود که جد مادری اش ، دباج بن بانی گیلی بود . او برای امارت این پسر بچه و نیابت خودش، سعی فراوان کرد ، اما عاقبت حاصلی نداد و به کناری گذاشته شدند . پسر بچه‏ای که از بیستون باقی مانده کسی بود که جد مادری اش ، دباج بن بانی گیلی بود . او برای امارت این پسر بچه و نیابت خودش، سعی فراوان کرد ، اما عاقبت حاصلی نداد و به کناری گذاشته شدند .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [07:25 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [07:14 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:18 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..