منو
 صفحه های تصادفی
واژگان روانشناسی رشد
ترکیبات فسفردار
پنین
جعبه ابزار ویروس شناسی
ابوالهیثم بن تیهان
یان اورت
نوسانات میرا
چگونگی رشد و تبلیغ اسلام
عضدالدوله دیلمی
سلسله مراتب علوم
 کاربر Online
297 کاربر online
تاریخچه ی: بوکوفسکیئیت

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Bukovskyite.jpg} +{picture=Bukovskyite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::بوکوفسکیئیت (Bukovskyite)::__ ||__::بوکوفسکیئیت (Bukovskyite)::__
-::Fe3+ 2 {OH-SO4-AsO4}.7H2O:: +::((آهن|Fe))3+ 2 {((OH))-((SO))4-((آرسنیک|As))O4}.7H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((بورات))::|__::((رده بندی))::__ ::((بورات))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 |__::((جلا))::__ |__::((جلا))::__
 ::نامنظم - خشن::|__::شکستگی::__ ::نامنظم - خشن::|__::شکستگی::__
 ::غیر((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::غیر((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((آگرگات)) میکروکریستالین::|__::اشکال ظاهری::__ ::((آگرگات)) میکروکریستالین::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((چک و اسلواکی)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((چک و اسلواکی)) ::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((Fe2O3))=32.61% ((SO3))=16.34% ((As2O5))=23.46% ((H2O))=27.59%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::Fe2O3=32.61% SO3=16.34% As2O5=23.46% H2O=27.59%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد روشن - نارنجی - خاکستری سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد روشن - نارنجی - خاکستری سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید-زرد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید-زرد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::سختی - محتوای ((ارسنیک)) ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::سختی - محتوای ((ارسنیک)) ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((دلواکسیت)) - ((دیادوکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((دلواکسیت)) - ((دیادوکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((ژیپس))،((آرسنوپیریت))،((لیمونیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((ژیپس))،((آرسنوپیریت))،((لیمونیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
 ::خوشه جواهری- رشته ای::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::خوشه جواهری- رشته ای::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 |__::محل پیدایش::__  |__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.((شیمی)) ست چک اخذ شده استA.Bukovsky از نام ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.((شیمی)) ست چک اخذ شده استA.Bukovsky از نام ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|5|2.34|ــ|| ــ|5|2.34|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 تیر 1384 [06:26 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [10:22 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [11:07 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [12:24 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [12:14 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [11:57 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [11:48 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..