منو
 کاربر Online
703 کاربر online
تاریخچه ی: بوهریوم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-42Lines: 1-34
-V{maketoc} 
  
-right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
-right">
+left">
 
 
 خواص شناخته شده__
 خواص شناخته شده__
 
 
 ((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Bohrium, Bh, 107
 ((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Bohrium, Bh, 107
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
+گروه شیمیایی فلز انتقالی
 
 
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 7|7)), ((عنصر دوره 7|7)) , ((بلوک d|d))
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 7|7)), ((عنصر دوره 7|7)) , ((بلوک d|d))
 
 
-((رنگ)) ناشناخته; احتمالا فلزی,
سفید نقرهای یا خاکستری
+رنگ ناشناخته; احتمالا فلزی,
سفید نقرهای یا خاکستری
 
 
-((وزن اتمی)) ((1 E-25 kg|~np~[264]~/np~ amu))
+وزن اتمی ((1 E-25 kg|~np~[264]~/np~ amu))
 
 
-((ساختار الکترونی)) احتمالا ~np~~/np~((radon|Rn))~np~]~/np~5((اوربیتال f|f))14 6d5 7((اوربیتال s|s))2]
+ساختار الکترونی احتمالا ~np~~/np~((radon|Rn))~np~]~/np~5((اوربیتال f|f))14 6d5 7((اوربیتال s|s))2]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
+((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
 
 
-((حالت ماده)) احتمالا یک جامد
+((حالات ماده|حالت ماده)) احتمالا یک جامد
 
 
-

__بوهریوم__ ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان Bh و ((عدد اتمی)) 107 قرار دارد.بوریوم ((عنصر مصنوعی|عنصری مصنوعی)) است که پایدارترین ((ایزوتوپ)) آن Bh-262 دارای ((نیمه عمر)) ((1 E-1 s|102 ms)) می باشد .

__
تاریخچه__

این عنصر در سال 1976 بوسیله یک گروه ((روس|روسی)) به رهبری Y. Oganessian در موسسه مشترک تحقیقات اتمی ((دوبنا)) ((کشف عناصر شیمیائی|تولید)) گردید . این شخص ایزوتوپ Bh-261 را با نیمه عمر ms1-2 بدست آورد ( اطلاعات بعدی نیمه عمر ms10 را ارائه می کند.)این گروه با بمباران ((بیسموت)) 204 بوسیله هسته های سنگین ((کروم))54 موفق به انجام آن شدند. />در سال 1981 یک گروه ((المان|آلمانی)) به رهبری P. Armbruster و G. Mnzenbergدر ((Gesellschaft fr Schwerionenforschung)) ( موسسه تحقیقاتی روی یونهای سنگین) در Darmstadt ضمن تایید نتایج کسب شده بوسیله گروه روسی وتولید بوهریوم ، اینبار موفق به تولید بوهریوم بادوام تر Bh-262 شدند. />آلمانیها به احترام ((Niels Bohr)) فیزیکدان دانمارکی به نام nielsbohrioum را برای این عنصر پیشنهاد دادند. روسها هم این نام را برای عنصر 105 (dubnium)) )پیشنهاد دادند . />مدتها ((بحث و جدل نامگذاری عناصر)) از 101 تا 109 وجود داشت بنابراین ((IUPAC)) نام موقتunnilseptium را با نشان Uns برای این عنصر انتخاب کرد.کمیته ای از IUPAC در سال 1994 پیشنهاد نمود تا عنصر 107 بوهریوم نامیده شود.درحالیکه این نام با نام سایر عناصر و اشخاص مورد احترام مطابقت داشت ( تنها نام خانوادگی گرفته شده بود) ، افراد بسیاری به علت احتمال اشتباه آن با ((بورون)) با این نام مخالفت کردند اما به رغم آن در سال 1997 نام بوهریوم برای عنصر 107 بصورت بین المللی رسمیت یافت .
+

!اطلاعات اولیه

__بوهریوم__ عنصر شیمیایی است که در ((جدول تناوبی)) با نشان Bh و ((عدد اتمی)) 107 قرار دارد. بوهریوم عنصری مصنوعی است که پایدارترین ((ایزوتوپ) آن Bh-262 دارای ((نیمه عمر)) 102ms میباشد.
!تاریخچه
این عنصر در سال 1976 بوسیله یک گروه روسی به رهبری "__Y. Oganessian__" در موسسه مشترک تحقیقات اتمی __دوبنا__ تولید گردید. این شخص ایزوتوپ Bh-261 را با نیمه عمر ms1-2 بدست آورد ( اطلاعات بعدی نیمه عمر ms10 را ارائه میکند. ) این گروه با بمباران ((بیسموت)) 204 بوسیله هستههای سنگین کروم 54 موفق به انجام آن شدند.>>در سال 1981 یک گروه آلمانی به رهبری "__P. Armbruster__" و "__G. Mnzenberg__" در Gesellschaft fr Schwerionenforschung ( موسسه تحقیقاتی روی یونهای سنگین) در Darmstadt ضمن تایید نتایج کسب شده بوسیله گروه روسی و تولید بوهریوم ، اینبار موفق به تولید بوهریوم بادوام تر Bh-262 شدند. آلمانیها به احترام "__نیلز بوهر__" فیزیکدان دانمارکی به نام __nielsbohrioum__ را برای این عنصر پیشنهاد دادند. روسها هم این نام را برای عنصر 105 ( dubnium )پیشنهاد دادند.>>مدتها بحث و جدل نامگذاری عناصر از 101 تا 109 وجود داشت، بنابراین IUPAC نام موقت__unnilseptium__ را با نشان Uns برای این عنصر انتخاب کرد. کمیته ای از IUPAC در سال 1994 پیشنهاد نمود تا عنصر 107 بوهریوم نامیده شود. درحالیکه این نام با نام سایر عناصر و اشخاص مورد احترام مطابقت داشت ( تنها نام خانوادگی گرفته شده بود) ، افراد بسیاری به علت احتمال اشتباه آن با ((بور|بورون)) با این نام مخالفت کردند، اما به رغم آن در سال 1997 نام بوهریوم برای عنصر 107 بصورت بینالمللی رسمیت یافت.
 !مرجع !مرجع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/107.html|کتابخانه|ملی|Los Alamos - بوهریم] *[http://periodic.lanl.gov/elements/107.html|کتابخانه|ملی|Los Alamos - بوهریم]
 ! اتصالات خارجی ! اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Bh/index.html WebElements.com - Bohrium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Bh/index.html WebElements.com - Bohrium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Bh.html EnvironmentalChemistry.com - Bohrium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Bh.html EnvironmentalChemistry.com - Bohrium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [11:53 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [10:33 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 مهر 1383 [11:37 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..