منو
 کاربر Online
687 کاربر online
تاریخچه ی: بورنونیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Bournonite.jpg} +{picture=Bournonite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (بورنونیت - تجمع بلورها (تا 10 میلیمتر  (بورنونیت - تجمع بلورها (تا 10 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::بورنونیت (Bournonite)::__ ||__::بورنونیت (Bournonite)::__
 ::((سرب|Pb)) ((مس|Cu)) ((آنتیموان|Sb))S3:: ::((سرب|Pb)) ((مس|Cu)) ((آنتیموان|Sb))S3::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::ناقص::|__::((رخ))::__ ::ناقص::|__::((رخ))::__
 ::((فلز)) ی::|__::((جلا))::__ ::((فلز)) ی::|__::((جلا))::__
 |__::((شکستگی))::__ |__::((شکستگی))::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور)) ی- ((اگرگات)) دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور)) ی- ((اگرگات)) دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
 :: نسبتاْ کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((اطریش ))، چک و اسلواکی ، ((رومانی)) ، ((انگلیس)) ، ((بولیوی)) ، ((روسیه)) و ((پرو)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: نسبتاْ کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((اطریش ))، چک و اسلواکی ، ((رومانی)) ، ((انگلیس)) ، ((بولیوی)) ، ((روسیه)) و ((پرو)) ::|__::((ژیزمان))::__
 :: ((HNO3)) حل شونده در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ :: ((HNO3)) حل شونده در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((سدیم|Na))2O=16.26% B2O3=36.51% H2O=47.23%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +::سدیم|Na2O=16.26% B2O3=36.51% H2O=47.23%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::خاکستری سربی - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__ ::خاکستری سربی - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((گالن)) - ((اسفالریت)) - ((کالکوپیریت)) - ((تترائدریت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((گالن)) - ((اسفالریت)) - ((کالکوپیریت)) - ((تترائدریت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::ماکله - ((منشور)) های کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::ماکله - ((منشور)) های کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::کانسار ((سرب)) ، ((مس ))و ((استیبین))::|__::((کاربرد))::__ ::کانسار ((سرب)) ، ((مس ))و ((استیبین))::|__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان)) غربی::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان)) غربی::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::از اسم یک کانی شناس
. مشتق شده است(j.l.de Bournon)فرانسوی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
 ::از اسم یک کانی شناس
. مشتق شده است(j.l.de Bournon)فرانسوی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 0|3|5.7|5.9|| 0|3|5.7|5.9||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 تیر 1384 [06:05 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [05:22 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [08:09 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..