منو
 کاربر Online
429 کاربر online
تاریخچه ی: بودانتیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-67Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- +{picture=Beudantite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::بودانتیت (Beudantite)::__ ||__::بودانتیت (Beudantite)::__
-::PbFe3+ 3 {(OH)6 - SO4 - AsO4}::
تری گونال|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((سرب|Pb))((آهن|Fe))3+ 3 OH 6 - SO4 - ((آرسنیک|As)) O4::
::((تری گونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
-ناقص|__::((رخ))::__
::الماسی - شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
+::ناقص::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - ((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-شفاف - نیمه کدر|__::((شفافیت))::__
ترد|__::نوع ((سختی))::__
ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
بلوری|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان غربی ، چک و اسلواکی ، یونان ، استرالیا و نامیبیا::|__::((ژیزمان))::__
::.حل میشودHCl در شعله زیاد در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((یونان)) ، ((استرالیا)) و ((نامیبیا))::|__::((ژیزمان))::__
::.حل میشود((HCl)) در شعله زیاد در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 |__::ترکیب شیمیایی::__  |__::ترکیب شیمیایی::__
 |__::رنگ ((کانی))::__ |__::رنگ ((کانی))::__
 |__::((رنگ)) اثر خط ::__ |__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کریت))، ((تیتایت)) ،((آلبیت))،((کورتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیوترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((ور))ی غب شیارر::|__::شکل ((بلور))ها::__
+:: ((پارماکسیدریت))،((مااکیت))،((لیمونیت)) و یره::|__::((پاراژنز))::__
::نوی::|__::منشا تشکیل::__
::((گزائدر)) - ((روئدر)) - ((وکوبیک)) - قری کل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((ایش)) گرفته شده است Adula از نام ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.ا شده استF.Beudant از نام کانی شناس راسوی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|4|4.3|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 تیر 1384 [06:15 ]   10   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [04:56 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [05:58 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [05:32 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [11:27 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [06:08 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:12 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:01 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [04:49 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [04:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..