منو
 کاربر Online
302 کاربر online
Lines: 1-84Lines: 1-85
 V{maketoc} V{maketoc}
 !توضیح‌ کلی‌  !توضیح‌ کلی‌
-*به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون‌ کلسیم‌ یکی‌ از اجزای‌ معدنی‌ خون‌ است‌ که‌ به‌ تنظیم‌ ضربان‌ قلب‌، انتقال‌ پیام‌های‌ عصبی‌، انقباض‌ عضلات‌ و تشکیل‌ استخوان‌ و دندان‌ها کمک‌ می‌کند. *افزایش‌ یا کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌ می‌تواند مشکلات‌ جدی‌ و گاهی‌ تهدیدکننده‌ زندگی‌ به‌ بار آورد، به‌ نحوی‌ که‌ غشاهای‌ تمام‌ سلول‌های‌ بدن‌، عضلات‌، استخوان‌ها، غدد پاراتیرویید و هورمون‌های‌ پاراتیروییدی‌ (که‌ تنظیم‌کننده‌ جذب‌ و استفاده‌ از کلسیم‌ هستند) همگی‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌گیرند. +*به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون:((کلسیم‌)) یکی‌ از اجزای‌ معدنی‌ خون‌ است‌ که‌ به‌ تنظیم‌ ضربان‌ قلب‌، انتقال‌ پیام‌های‌ عصبی‌، انقباض‌ عضلات‌ و تشکیل‌ ((استخوان))‌ و ((دندان))‌ها کمک‌ می‌کند.
*افزایش‌ یا کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌ می‌تواند مشکلات‌ جدی‌ و گاهی‌ تهدیدکننده‌ زندگی‌ به‌ بار آورد، به‌ نحوی‌ که‌ غشاهای‌ تمام‌ سلول‌های‌ بدن‌، عضلات‌، استخوان‌ها، غدد پاراتیرویید و ((هورمون‌های‌ پاراتیروییدی‌)) (که‌ تنظیم‌کننده‌ جذب‌ و استفاده‌ از کلسیم‌ هستند) همگی‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌گیرند.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 *کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:  *کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:
 *اسپاسم‌، پرش‌، یا کرامپ‌ عضلانی‌  *اسپاسم‌، پرش‌، یا کرامپ‌ عضلانی‌
 *بی‌حسی‌ و سوزن‌ سوزن‌ در دست‌ها و پاها  *بی‌حسی‌ و سوزن‌ سوزن‌ در دست‌ها و پاها
 *تشنج‌  *تشنج‌
 *نامنظمی‌ ضربان‌ قلب‌  *نامنظمی‌ ضربان‌ قلب‌
-*افزایش‌ فشار خون‌ +*افزایش‌ ((فشار خون))
 *افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:  *افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:
 *افسردگی‌، دلیریوم‌، گیجی‌  *افسردگی‌، دلیریوم‌، گیجی‌
 *تشنج‌ و اغماء (تنها در بدترین‌ موارد)  *تشنج‌ و اغماء (تنها در بدترین‌ موارد)
 *بی‌حالی‌ و خواب‌آلودگی‌  *بی‌حالی‌ و خواب‌آلودگی‌
 *بی‌اشتهایی‌  *بی‌اشتهایی‌
-*استفراغ‌ و اسهال‌ +*استفراغ‌ و ((اسهال))
 *کم‌آبی‌ بدن‌ و تشنگی‌  *کم‌آبی‌ بدن‌ و تشنگی‌
 *نامنظمی‌ ضربان‌ قلب‌  *نامنظمی‌ ضربان‌ قلب‌
 *کاهش‌ فشار خون‌  *کاهش‌ فشار خون‌
 !علل‌  !علل‌
 *کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:  *کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:
 *کاهش‌ فعالیت‌ غدد پاراتیرویید به‌ علت‌ بیماری‌ یا آسیب‌ به‌ هنگام‌ جراحی‌ در گردن‌  *کاهش‌ فعالیت‌ غدد پاراتیرویید به‌ علت‌ بیماری‌ یا آسیب‌ به‌ هنگام‌ جراحی‌ در گردن‌
-*دریافت‌ ناکافی‌ کلسیم‌ و ویتامین‌ ـ د در رژیم‌ غذایی‌ +*دریافت‌ ناکافی‌ کلسیم‌ و ((ویتامین‌ ـ د)) در رژیم‌ غذایی‌
 *سوءجذب‌ از دستگاه‌ گوارشی‌ (معمولاً بدون‌ علت‌ مشخص‌)  *سوءجذب‌ از دستگاه‌ گوارشی‌ (معمولاً بدون‌ علت‌ مشخص‌)
-*پانکراتیت‌ (التهاب‌ لوزالمعده‌)
*نارسایی‌ کلیه‌
+*((پانکراتیت))‌ (التهاب‌ لوزالمعده‌)
*نارسایی‌ ((کلیه))
 *سوختگی‌ یا عفونت‌ شدید  *سوختگی‌ یا عفونت‌ شدید
-*کاهش‌ غلظت‌ منیزیم‌ خون‌ +*کاهش‌ غلظت‌ ((منیزیم))‌ خون‌
 *افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:  *افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:
 *وجود شکستگی‌های‌ متعدد و استراحت‌ طولانی‌مدت‌ در تخت‌  *وجود شکستگی‌های‌ متعدد و استراحت‌ طولانی‌مدت‌ در تخت‌
 *تومورهای‌ خوش‌خیم‌ یا بدخیمی‌ که‌ استخوان‌ را تخریب‌ می‌کنند.  *تومورهای‌ خوش‌خیم‌ یا بدخیمی‌ که‌ استخوان‌ را تخریب‌ می‌کنند.
 *پرکاری‌ غدد پاراتیرویید  *پرکاری‌ غدد پاراتیرویید
 *میلوم‌ متعدد  *میلوم‌ متعدد
 !عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر  !عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر
 *کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:  *کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:
 **مصرف‌ بعضی‌ از داروها، از جمله‌ دیورتیک‌های‌ تیازیدی‌ و مسدودکننده‌های‌ کانال‌ کلسیمی‌  **مصرف‌ بعضی‌ از داروها، از جمله‌ دیورتیک‌های‌ تیازیدی‌ و مسدودکننده‌های‌ کانال‌ کلسیمی‌
 آسیب‌، سرطان‌، یا جراحی‌ غده‌ تیرویید یا غدد پاراتیرویید  آسیب‌، سرطان‌، یا جراحی‌ غده‌ تیرویید یا غدد پاراتیرویید
 **افراط‌ در مصرف‌ الکل‌ که‌ باعث‌ نامناسب‌ بودن‌ تغذیه‌ می‌شود.  **افراط‌ در مصرف‌ الکل‌ که‌ باعث‌ نامناسب‌ بودن‌ تغذیه‌ می‌شود.
 *افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:  *افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌:
 **تغذیه‌ نامناسب‌، به‌خصوص‌ مصرف‌ بیش‌ از اندازه‌ محصولات‌ لبنی‌ یا آنتی‌اسیدهای‌ حاوی‌ کلسیم‌ زیاد  **تغذیه‌ نامناسب‌، به‌خصوص‌ مصرف‌ بیش‌ از اندازه‌ محصولات‌ لبنی‌ یا آنتی‌اسیدهای‌ حاوی‌ کلسیم‌ زیاد
 **عدم‌ فعالیت‌ یا استراحت‌ طولانی‌مدت‌ در رختخواب‌ به‌ هر علت‌  **عدم‌ فعالیت‌ یا استراحت‌ طولانی‌مدت‌ در رختخواب‌ به‌ هر علت‌
-**تزریق‌ مکرر خون‌ حاوی‌ سیترات‌ +**تزریق‌ مکرر خون‌ حاوی‌ ((سیترات))
 **بیماری‌ مزمن‌ کلیه‌  **بیماری‌ مزمن‌ کلیه‌
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 *از آنتی‌اسیدهای‌ حاوی‌ کلسیم‌، به‌صورت‌ مرتب‌ استفاده‌ نکنید.  *از آنتی‌اسیدهای‌ حاوی‌ کلسیم‌، به‌صورت‌ مرتب‌ استفاده‌ نکنید.
 *داشتن‌ یک‌ رژیم‌ طبیعی‌ و متعادل‌  *داشتن‌ یک‌ رژیم‌ طبیعی‌ و متعادل‌
 *هیچ‌گاه‌ الکل‌ ننوشید.  *هیچ‌گاه‌ الکل‌ ننوشید.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
-*اغلب‌ موارد با درمان‌ در عرض‌ یک‌ هفته‌ معالجه‌ می‌شوند، مگر اینکه‌ علت‌ به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون‌، سرطان‌ باشد. +*اغلب‌ موارد با درمان‌ در عرض‌ یک‌ هفته‌ معالجه‌ می‌شوند، مگر اینکه‌ علت‌ به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون‌، ((سرطان))‌ باشد.
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 *ایست‌ قلبی‌  *ایست‌ قلبی‌
 *شکستگی‌ استخوان‌های‌ ضعیف‌  *شکستگی‌ استخوان‌های‌ ضعیف‌
-*سنگ‌ کلیه‌ (در موارد افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌)
*زخم‌ معده‌ و اثنی‌عشر (در موارد افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌)
+*((سنگ‌ کلیه‌)) (در موارد افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌)
*((زخم‌ معده‌ و اثنی‌عشر)) (در موارد افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌)
 !درمان‌  !درمان‌
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
 *آزمایشات‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمایش‌ خون‌ از نظر سطح‌ کلسیم‌، نوار قلب‌، و عکسبرداری‌ از استخوان‌ها باشد.  *آزمایشات‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمایش‌ خون‌ از نظر سطح‌ کلسیم‌، نوار قلب‌، و عکسبرداری‌ از استخوان‌ها باشد.
 *پیش‌ از اینکه‌ برنامه‌ درمانی‌ برای‌ پیشگیری‌ از عود مشکل‌ طرح‌ریزی‌ شود، باید علت‌ زمینه‌ساز معلوم‌ شود.  *پیش‌ از اینکه‌ برنامه‌ درمانی‌ برای‌ پیشگیری‌ از عود مشکل‌ طرح‌ریزی‌ شود، باید علت‌ زمینه‌ساز معلوم‌ شود.
 !داروها  !داروها
 *در حالت‌ کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌، گلوکونات‌ یا کربنات‌ کلسیم‌ وریدی‌  *در حالت‌ کاهش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌، گلوکونات‌ یا کربنات‌ کلسیم‌ وریدی‌
-*در حالت‌ افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌، محلول‌ سالین‌ داخل‌ وریدی‌ و دیورتیک‌های‌ قوس‌ هنله‌ (مثل‌ فورسماید ] لازیکس‌ [ و اسید اتاکرینیک‌) +*در حالت‌ افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌، محلول‌ سالین‌ داخل‌ وریدی‌ و دیورتیک‌های‌ قوس‌ هنله‌ (مثل‌ فورسماید ] لازیکس‌ [ و ((اسید اتاکرینیک‌)))
 !فعالیت‌  !فعالیت‌
 *پس‌ از شروع‌ درمان‌، با رو به‌ بهبود گذاشتن‌ علایم‌، فعالیت‌های‌ عادی‌ خود را از سر گیرید.  *پس‌ از شروع‌ درمان‌، با رو به‌ بهبود گذاشتن‌ علایم‌، فعالیت‌های‌ عادی‌ خود را از سر گیرید.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 *در موارد کاهش‌ خفیف‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌، از مکمل‌ کلسیمی‌ و ویتامین‌ ـ د استفاده‌ نمایید. شیر و محصولات‌ لبنی‌ نیز بیشتر مصرف‌ کنید.  *در موارد کاهش‌ خفیف‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌، از مکمل‌ کلسیمی‌ و ویتامین‌ ـ د استفاده‌ نمایید. شیر و محصولات‌ لبنی‌ نیز بیشتر مصرف‌ کنید.
 *در موارد افزایش‌ خفیف‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌، مصرف‌ محصولات‌ لبنی‌ و آنتی‌اسیدهای‌ حاوی‌ کلسیم‌ را محدود کنید.  *در موارد افزایش‌ خفیف‌ غلظت‌ کلسیم‌ خون‌، مصرف‌ محصولات‌ لبنی‌ و آنتی‌اسیدهای‌ حاوی‌ کلسیم‌ را محدود کنید.
 !در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید  !در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایم‌ به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون‌ را دارید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایم‌ به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون‌ را دارید.
 *اگر پس‌ از آغاز درمان‌، علایم‌ بدتر شوند یا رو به‌ بهبود نگذارند.  *اگر پس‌ از آغاز درمان‌، علایم‌ بدتر شوند یا رو به‌ بهبود نگذارند.
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:42 ]   3   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:01 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..