منو
 کاربر Online
457 کاربر online
تاریخچه ی: بهشت

تفاوت با نگارش: 14

Lines: 1-158Lines: 1-147
 بهشت اقامتگاه ابدی مؤمنان و صالحان رستگار در جهان آخرت است و بهشتیان کسانی هستند که به تصریح قرآن، در ترازوی اعمال، کفه‌ی کارهای نیک‌شان از کفه‌ی بدی‌هاشان سنگین‌تر است. در قرآن مجید، بهشتیان به نام‌ها و صفت‌هایی همچون ((اصحاب الیمین|اصحاب الیمین )) و ((اصحاب الجنه)) خوانده می‌شوند.  بهشت اقامتگاه ابدی مؤمنان و صالحان رستگار در جهان آخرت است و بهشتیان کسانی هستند که به تصریح قرآن، در ترازوی اعمال، کفه‌ی کارهای نیک‌شان از کفه‌ی بدی‌هاشان سنگین‌تر است. در قرآن مجید، بهشتیان به نام‌ها و صفت‌هایی همچون ((اصحاب الیمین|اصحاب الیمین )) و ((اصحاب الجنه)) خوانده می‌شوند.
 بهشت معادل واژه __«الجنّة»__ است و در قرآن مجید با این اسامی و اوصاف به کار رفته است:  بهشت معادل واژه __«الجنّة»__ است و در قرآن مجید با این اسامی و اوصاف به کار رفته است:
 ~~green:__جنة المأموی، جنّات المأوی، جنة النعیم، جنات الخلد، دار السلام، دارالمتقین، دار المقامة، عدن، الفردوس. __~~ ~~green:__جنة المأموی، جنّات المأوی، جنة النعیم، جنات الخلد، دار السلام، دارالمتقین، دار المقامة، عدن، الفردوس. __~~
 توصیف بهشت در سه سوره الرحمن، واقعه و دهر به صورت مفصل و در برخی از سوره های دیگر قرآن به صورت گذرا و مجمل بیان شده است و به بسیاری از نعمت های بهشتی همچون میوه‌ها و باغها و چشمه‌ساران و زنان پری‌رو با لباس‌های حریر و ... و نیز نعمت‌های معنوی همچون رضوان خداوند و ... اشاره گردیده است.  توصیف بهشت در سه سوره الرحمن، واقعه و دهر به صورت مفصل و در برخی از سوره های دیگر قرآن به صورت گذرا و مجمل بیان شده است و به بسیاری از نعمت های بهشتی همچون میوه‌ها و باغها و چشمه‌ساران و زنان پری‌رو با لباس‌های حریر و ... و نیز نعمت‌های معنوی همچون رضوان خداوند و ... اشاره گردیده است.
 در اینکه آیا آن بهشت موعود، اکنون نیز موجود است یا نه، میان دانشمندان اسلامی اختلاف نظر است. اکثر دانشمندان معتقدند که بهشت هم اکنون وجود خارجی دارد و برای اثبات ادعای خود به ظواهر برخی از آیات استدلال می‌کنند.  در اینکه آیا آن بهشت موعود، اکنون نیز موجود است یا نه، میان دانشمندان اسلامی اختلاف نظر است. اکثر دانشمندان معتقدند که بهشت هم اکنون وجود خارجی دارد و برای اثبات ادعای خود به ظواهر برخی از آیات استدلال می‌کنند.
 در روایات مربوط به ((شب معراج|معراج)) و روایات دیگر نیز نشانه‌های روشنی از این موضوع دیده می‌شود. بنابراین می‌گویند بهشت در درون و باطن این جهان است اما برای ما قابل دید و درک نیست؛ به عبارت دیگر عالم آخرت و بهشت و ((جهنم|دوزخ))، بر این عالم احاطه دارد و این جهان همانند جنین در درون آن جهان قرار دارد.  در روایات مربوط به ((شب معراج|معراج)) و روایات دیگر نیز نشانه‌های روشنی از این موضوع دیده می‌شود. بنابراین می‌گویند بهشت در درون و باطن این جهان است اما برای ما قابل دید و درک نیست؛ به عبارت دیگر عالم آخرت و بهشت و ((جهنم|دوزخ))، بر این عالم احاطه دارد و این جهان همانند جنین در درون آن جهان قرار دارد.
 __آیات قرآن و روایات اسلامی دلالت دارد که بهشت نیز همانند جهنم، درهایی دارد.__ __آیات قرآن و روایات اسلامی دلالت دارد که بهشت نیز همانند جهنم، درهایی دارد.__
 ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) فرمود: ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) فرمود:
 ~~green:«بهشت دارای هشت در است که عرض هر در، به اندازه چهل سال راه است.»~~ ~~green:«بهشت دارای هشت در است که عرض هر در، به اندازه چهل سال راه است.»~~
 ~~green:و در قرآن آمده است که جهنم هفت در دارد. ~~ ~~green:و در قرآن آمده است که جهنم هفت در دارد. ~~
 ((شیخ صدوق))، از علمای بزرگ ((شیعه))، می‌نویسد: ((شیخ صدوق))، از علمای بزرگ ((شیعه))، می‌نویسد:
 __^اعتقاد ما درباره بهشت این است که بهشت دارالبقاء و دارالسلام است. مرگ و پیری، بیماری و ناخوشی، زوال و زمینگیری، غم، فقر و خستگی و فرسودگی در آن نیست.^__ __^اعتقاد ما درباره بهشت این است که بهشت دارالبقاء و دارالسلام است. مرگ و پیری، بیماری و ناخوشی، زوال و زمینگیری، غم، فقر و خستگی و فرسودگی در آن نیست.^__
 !درجات در بهشت !درجات در بهشت
 درجات در بهشت متفاوت است:  درجات در بهشت متفاوت است:
 ~~green:بعضی‌ از بهشتیان از تسبیح و تقدیس و تکبیر خداوند بهره‌مندند  ~~green:بعضی‌ از بهشتیان از تسبیح و تقدیس و تکبیر خداوند بهره‌مندند
  بعضی از انواع خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، میوه‌ها، لباس‌های زربفت، حریر و سندس و همنشینی با ((حوریان بهشتی|حور العین)).» ~~  بعضی از انواع خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، میوه‌ها، لباس‌های زربفت، حریر و سندس و همنشینی با ((حوریان بهشتی|حور العین)).» ~~
 منابع:  منابع:
 تفسیر نمونه المیزان؛ مجمع البیان؛ دایرةالمعارف الشیعه العامه، ج 7، ‌ص 36؛ قرآن پژوهی، ‌ص 572 تفسیر نمونه المیزان؛ مجمع البیان؛ دایرةالمعارف الشیعه العامه، ج 7، ‌ص 36؛ قرآن پژوهی، ‌ص 572
 الجنّة و أهل الجنّة  الجنّة و أهل الجنّة
 1- الجنّة خیر مال، و النّار شرّ مقیل 1765.  1- الجنّة خیر مال، و النّار شرّ مقیل 1765.
 +~~blue:بهشت بهترین عاقبت، و آتش بدترین خوابگاه است~~
 2- ألا و إنّی لم أر کالجنّة نام طالبها، و لا کالنّار نام هاربها 2761.  2- ألا و إنّی لم أر کالجنّة نام طالبها، و لا کالنّار نام هاربها 2761.
- +~~blue:آگاه باشید که من ندیدم مثل بهشت، که طلب کننده‏اش در خواب باشد، و نه مانند آتش دوزخ، که گریزان از آن در خواب باشد. ~~
 3- إنّ أهل الجنّة کلّ مؤمن هین لین 3400.  3- إنّ أهل الجنّة کلّ مؤمن هین لین 3400.
 +~~blue:به راستى که اهل بهشت، هر مؤمن نرمخوى هموارى است~~
 4- إنّ اللّه تعالى یدخل بحسن النّیّة و صالح السّریرة من یشاء من عباده الجنّة 3544.  4- إنّ اللّه تعالى یدخل بحسن النّیّة و صالح السّریرة من یشاء من عباده الجنّة 3544.
 +~~blue:به راستى که خداى تعالى بواسطه حسن نیت، و شایستگى سریره و نهان، از بندگانش هر که را که خواهد داخل بهشت مى‏نماید (یعنى هر چند کارى که استحقاق بهشت را برساند نکرده باشد). ~~
-5- الجنّة دار الأمان 397. نیک طلب 1- نیست هر معتدل و نیکو طلب، بمحروم (یعنى به اندازه کافى به او خواهد رسید).
<br />بهشت 1- بهشت بهترین عاقبت، و آتش بدترین خوابگاه است.

2- آگاه باشید که من ندیدم مثل بهشت، که طلب کننده‏اش د
ر خواب باشد، و نه مانند آتش دوزخ، که گریزان از آن در خواب باشد.

3- به راست
ى که اهل بهشت، هر مؤمن نرمخوى هموارى است.

4- به راستى که خداى تعالى بواسطه حس
ن نیت، و شایستگى سریره و نهان، از بندگانش هر که را که خواهد داخل بهشت مى‏نماید (یعنى هر چند کارى که استحقاق بهشت را برساند نکرده باشد).

5- بهشت سراى امان است.

ــــــــــــــــــــــــــــ
ص 194
+5- الجنّة دار الأمان 397.
~~blue: بهشت سراى امان است.~~
ص 194
-6- إن کنتم راغبین لا محالة، فارغبوا فی جنّة عرضها السّموات و الأرض 3736.  
 7- الجنّة جزاء المطیع 417.  7- الجنّة جزاء المطیع 417.
 8- الجنّة دار الأتقیاء 438.  8- الجنّة دار الأتقیاء 438.
 9- الجنة غایة السّابقین 478.  9- الجنة غایة السّابقین 478.
 10- الجنّة أفضل غایة 1024.  10- الجنّة أفضل غایة 1024.
 11- الجنّة مال الفائز 1074.  11- الجنّة مال الفائز 1074.
 12- الجنّة جزاء کلّ مؤمن محسن 1431.  12- الجنّة جزاء کلّ مؤمن محسن 1431.
 13- نیل الجنّة بالتّنزّه عن المأثم 9953.  13- نیل الجنّة بالتّنزّه عن المأثم 9953.
-14- إنّک لن تلج الجنّة حتّى تزدجر عن غیّک، و تنتهی، و ترتدع عن 6- اگر ناچار در چیزى رغبت کنندگانید، پس در بهشتى رغبت نمائید که وسعت و عرض آن آسمانها و زمین است، و یا قیمت و ارزش و عرض آن آسمانها و زمین است (یعنى اگر آسمانها و زمین را قیمت کنند ارزش آن بهشت این اندازه خواهد بود).
<br />7- بهشت پاداش فرمانبر است.
+14- إنّک لن تلج الجنّة حتّى تزدجر عن غیّک، و تنتهی، و ترتدع عن .....
~~blue:7- بهشت پاداش فرمانبر است.
 8- بهشت سراى پرهیز کاران است.  8- بهشت سراى پرهیز کاران است.
 9- بهشت آخرین هدف سبقت گیرندگان، و آتش سرانجام افراط کنندگان است.  9- بهشت آخرین هدف سبقت گیرندگان، و آتش سرانجام افراط کنندگان است.
 10- بهشت افزونترین غرض و مقصود است.  10- بهشت افزونترین غرض و مقصود است.
 11- بهشت سرانجام کار پیروزمند است.  11- بهشت سرانجام کار پیروزمند است.
 12- بهشت پاداش هر مؤمن احسان کننده است.  12- بهشت پاداش هر مؤمن احسان کننده است.
 13- رسیدن به بهشت با پاکیزگى، و دورى از گناهانست.  13- رسیدن به بهشت با پاکیزگى، و دورى از گناهانست.
-14- به راستى که تو داخل بهشت نخواهى شد، تا آنکه از گمراهى خود باز +14- به راستى که تو داخل بهشت نخواهى شد، تا آنکه از گمراهى خود باز~~
-ــــــــــــــــــــــــــــ ص 195 + ص 195
 معاصیک، و ترعوی 3795.  معاصیک، و ترعوی 3795.
 15- إذا آمنت باللّه و اتّقیت محارمه أحلّک دار الأمان، و إذا أرضیته تغمّدک بالرّضوان 4146.  15- إذا آمنت باللّه و اتّقیت محارمه أحلّک دار الأمان، و إذا أرضیته تغمّدک بالرّضوان 4146.
 16- ثمن الجنّة العمل الصّالح 4698.  16- ثمن الجنّة العمل الصّالح 4698.
 17- ثمن الجنّة الزّهد فی الدّنیا 4700.  17- ثمن الجنّة الزّهد فی الدّنیا 4700.
 18- سادة أهل الجنّة الأسخیاء، و المتّقون 5584.  18- سادة أهل الجنّة الأسخیاء، و المتّقون 5584.
 19- سادة أهل الجنّة المخلصون 5591.  19- سادة أهل الجنّة المخلصون 5591.
 20- سادة أهل الجنّة الأتقیاء الأبرار 5599.  20- سادة أهل الجنّة الأتقیاء الأبرار 5599.
 21- طلب الجنّة بلا عمل حمق 5991.  21- طلب الجنّة بلا عمل حمق 5991.
-22- لا تحصل الجنّة بالتّمنّی 10566. ایستاده و دور شوى، و از گناهان خود دست کشى و باز گردى. +22- لا تحصل الجنّة بالتّمنّی 10566. /> ~~teal:ایستاده و دور شوى، و از گناهان خود دست کشى و باز گردى.
 15- هر گاه به خدا ایمان آورده‏اى، و از حرامهایش دورى نمائى تو را در خانه امان فرود آورده چون او را خوشنود گردانى تو را بخوشنودى فرو پوشاند. (شکى نیست در این که خوشنودى خدا از نعمتى بالاتر خواهد، رزقنا اللّه و إیاکم بمحمد و آله الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین).  15- هر گاه به خدا ایمان آورده‏اى، و از حرامهایش دورى نمائى تو را در خانه امان فرود آورده چون او را خوشنود گردانى تو را بخوشنودى فرو پوشاند. (شکى نیست در این که خوشنودى خدا از نعمتى بالاتر خواهد، رزقنا اللّه و إیاکم بمحمد و آله الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین).
 16- بهاى بهشت عمل صالح است. (یعنى هر که بهشت خواهد باید عمل صالح انجام دهد).  16- بهاى بهشت عمل صالح است. (یعنى هر که بهشت خواهد باید عمل صالح انجام دهد).
 17- بهاى بهشت بى‏رغبتى در دنیاست.  17- بهاى بهشت بى‏رغبتى در دنیاست.
 18- بزرگان اهل بهشت سخاوتمندان، و خویشتن داران است.  18- بزرگان اهل بهشت سخاوتمندان، و خویشتن داران است.
 19- بزرگان اهل بهشت افراد مخلصند.  19- بزرگان اهل بهشت افراد مخلصند.
 20- مهتران اهل بهشت خویشتن‏داران نیکو کار است.  20- مهتران اهل بهشت خویشتن‏داران نیکو کار است.
 21- طلب کردن بهشت بدون عمل حماقت است.  21- طلب کردن بهشت بدون عمل حماقت است.
-22- بهشت با آرزو کردن حاصل نخواهد شد (بلکه نیازمند به عمل است).

ــــــــــــــــــــــــــــ
ص 196
+22- بهشت با آرزو کردن حاصل نخواهد شد (بلکه نیازمند به عمل است).~~
ص 196
 23- لا یدخل الجنّة خبّ و لا منّان 10792.  23- لا یدخل الجنّة خبّ و لا منّان 10792.
 24- لا یفوز بالجنّة إلّا من حسنت سریرته و خلصت نیّته 10868.  24- لا یفوز بالجنّة إلّا من حسنت سریرته و خلصت نیّته 10868.
 25- کلّ نعیم دون الجنّة محقور 6867.  25- کلّ نعیم دون الجنّة محقور 6867.
 26- لن یفوز بالجنّة إلّا السّاعی لها 7403.  26- لن یفوز بالجنّة إلّا السّاعی لها 7403.
 27- لن یحوز الجنّة إلّا من جاهد نفسه 7421.  27- لن یحوز الجنّة إلّا من جاهد نفسه 7421.
 28- من اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشّهوات 8591.  28- من اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشّهوات 8591.
 29- نیل الجنّة بالتّنزّه عن المآثم 9953.  29- نیل الجنّة بالتّنزّه عن المآثم 9953.
 30- نال الجنّة من اتّقى عن المحارم 9954.  30- نال الجنّة من اتّقى عن المحارم 9954.
-31- هیهات لا یخدع اللّه عن جنّته، و لا ینال ما عنده إلّا بمرضاته 10043. 23- بسیار مکر کننده، و بسیار منّت گذارنده وارد بهشت نخواهند شد. +31- هیهات لا یخدع اللّه عن جنّته، و لا ینال ما عنده إلّا بمرضاته 10043. />
~~maroon:
23- بسیار مکر کننده، و بسیار منّت گذارنده وارد بهشت نخواهند شد.
 24- به بهشت پیروز نخواهد گردید مگر کسى که نهان او نیکو بوده، و نیّتش خالص باشد.  24- به بهشت پیروز نخواهد گردید مگر کسى که نهان او نیکو بوده، و نیّتش خالص باشد.
 25- هر نعمتى غیر از بهشت کوچک است.  25- هر نعمتى غیر از بهشت کوچک است.
 26- هرگز به بهشت پیروزى حاصل نکند، مگر سعى کننده و کوشا براى آن.  26- هرگز به بهشت پیروزى حاصل نکند، مگر سعى کننده و کوشا براى آن.
 27- هرگز بهشت را حیازت نخواهد نمود، مگر کسى که با نفس خود پیکار کند.  27- هرگز بهشت را حیازت نخواهد نمود، مگر کسى که با نفس خود پیکار کند.
 28- هر که مشتاق بهشت باشد، شهوتها را فراموش نماید.  28- هر که مشتاق بهشت باشد، شهوتها را فراموش نماید.
 29- رسیدن به بهشت، به پاکیزگى از گناهان است.  29- رسیدن به بهشت، به پاکیزگى از گناهان است.
 30- به بهشت رسیده است، هر که از حرامها پرهیز نماید.  30- به بهشت رسیده است، هر که از حرامها پرهیز نماید.
-31- (تتمه کلامى است از خطبه 129 نهج البلاغه که در باره وزن وکیل بیان داشته) چه دور است (اندیشه شما) خداوند از بهشت او فریب داده نشده، و به آنچه در نزد اوست رسیده نمى‏شود مگر به خشنودى او.

ــــــــــــــــــــــــــــ ص 197

32- و فد الجنّة أبدا منعّمون 10113.
+31- (تتمه کلامى است از خطبه 129 نهج البلاغه که در باره وزن وکیل بیان داشته) چه دور است (اندیشه شما) خداوند از بهشت او فریب داده نشده، و به آنچه در نزد اوست رسیده نمى‏شود مگر به خشنودى او.~~
-33- ورد الجنّة مخلّد النّعماء 10115. + 197

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [06:05 ]   16   رضا معرب      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [05:54 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [11:10 ]   14   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:43 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:42 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:41 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:40 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:37 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:36 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:34 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [06:49 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [09:54 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [09:53 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [08:06 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 شهریور 1383 [05:21 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 خرداد 1383 [09:16 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..