منو
 صفحه های تصادفی
بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - الحدید : 17
قصّه
Palladium
مرغ
زیست شناسی
انگیزه پژوهش درباره دین
اصطلاحات رایج در ویروس شناسی
آموزش و پرورش در محیط اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
رشته ارشد ناپیوسته ویروس شناسی
 کاربر Online
740 کاربر online
تاریخچه ی: بهداشت روانی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-36Lines: 1-35
-__بهداشت روانی (Mental Health)__ +::__بهداشت روانی (Mental Health)__::
 !نگاه کلی  !نگاه کلی
 *کلمه بهداشت روانی چقدر برای شما آشناست؟
 *کلمه بهداشت روانی چقدر برای شما آشناست؟
 *چه ارتباطی بین بهداشت روانی و ((اختلالات روانی)) وجود دارد؟
 *چه ارتباطی بین بهداشت روانی و ((اختلالات روانی)) وجود دارد؟
 *چگونه می‌توانیم بهداشت روانی خود را حفظ کرده یا بهبود ببخشیم؟
 *چگونه می‌توانیم بهداشت روانی خود را حفظ کرده یا بهبود ببخشیم؟
 واژه ((بهداشت)) (Health) و سلامتی همیشه انسان را در طول تاریخ به خود مشغول کرده است. تدوین برنامه‌های تربیتی – بهداشتی برای حفظ سلامتی و مطالعه ، جلوگیری و درمان بیماریها نمونه‌ای از این اقدامات بشری است. بهداشت در یک تقسیم کلی به دو نوع "((بهداشت جسمی))" و "بهداشت روانی" تقسیم می‌شود. ولی آنها همپوشی‌های زیادی را با هم دارند (بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند).

بهداشت روانی از آن جهت که رابطه مستقیمی با "عملکرد فردی – اجتماعی" و آسیب‌های روانی – اجتماعی" دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت باعث تدوین و اجرای برنامه‌های متعدد بهداشت روانی در سه بعد " ((پیشگیری)) ، ((درمان)) و ((توانبخشی))" می‌شود این سه بعد در برگیرنده تمام اهداف و فعالیت‌های بهداشت روانی است.
 واژه ((بهداشت)) (Health) و سلامتی همیشه انسان را در طول تاریخ به خود مشغول کرده است. تدوین برنامه‌های تربیتی – بهداشتی برای حفظ سلامتی و مطالعه ، جلوگیری و درمان بیماریها نمونه‌ای از این اقدامات بشری است. بهداشت در یک تقسیم کلی به دو نوع "((بهداشت جسمی))" و "بهداشت روانی" تقسیم می‌شود. ولی آنها همپوشی‌های زیادی را با هم دارند (بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند).

بهداشت روانی از آن جهت که رابطه مستقیمی با "عملکرد فردی – اجتماعی" و آسیب‌های روانی – اجتماعی" دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت باعث تدوین و اجرای برنامه‌های متعدد بهداشت روانی در سه بعد " ((پیشگیری)) ، ((درمان)) و ((توانبخشی))" می‌شود این سه بعد در برگیرنده تمام اهداف و فعالیت‌های بهداشت روانی است.
 !تعاریف بهداشت روانی !تعاریف بهداشت روانی
 !!تعریف سازمان بهداشت جهانی !!تعریف سازمان بهداشت جهانی
 ((سازمان بهداشت جهانی)) ، بهداشت روانی را اینگونه تعریف می‌کند: "بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های روانی و جسمی ، بهداشت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست." ((سازمان بهداشت جهانی)) ، بهداشت روانی را اینگونه تعریف می‌کند: "بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های روانی و جسمی ، بهداشت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست."
 !!تعریف انجمن بهداشت روانی کانادا !!تعریف انجمن بهداشت روانی کانادا
 ((انجمن بهداشت روانی کانادا)) در یک دید جامع بهداشت روانی را در سه قسمت "نگرش‌های مربوط به خود ، نگرش‌های مربوط به دیگران و نگرش‌های مربو به زندگی" تعریف می‌کند. از نظر این انجمن بهداشت روانی یعنی : ~~teal:"توانایی سازگاری با دیدگاههای خود ، دیگران و رویارویی با مشکلات روزمره زندگی."~~ ((انجمن بهداشت روانی کانادا)) در یک دید جامع بهداشت روانی را در سه قسمت "نگرش‌های مربوط به خود ، نگرش‌های مربوط به دیگران و نگرش‌های مربو به زندگی" تعریف می‌کند. از نظر این انجمن بهداشت روانی یعنی : ~~teal:"توانایی سازگاری با دیدگاههای خود ، دیگران و رویارویی با مشکلات روزمره زندگی."~~
 !عوامل موثر بربهداشت روانی !عوامل موثر بربهداشت روانی
 بهداشت روانی افراد متاثر از عوامل متعددی است، اگر چه این عوامل به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی در واقع این موضو ع چند وجهی متاثر از یکدیگر است. بدین معنی که افراد به علت شرایط محیطی یا عوامل فردی تعادل و آرامش روحی شان دچار تغییراتی می‌شود و هر چه شدت این عوامل زیادتر باشد، تاثیر و تهدیدش بیشتر خواهد بود. عواملی همچون : "عدم برآورده شدن نیازهای اولیه، ناکامی، استرس، یادگیری، مسائل اجتماعی و رسانه های جمعی و... از عمده ترین تاثیرگذاران بر بهداشت روانی هستند. بهداشت روانی افراد متاثر از عوامل متعددی است، اگر چه این عوامل به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی در واقع این موضو ع چند وجهی متاثر از یکدیگر است. بدین معنی که افراد به علت شرایط محیطی یا عوامل فردی تعادل و آرامش روحی شان دچار تغییراتی می‌شود و هر چه شدت این عوامل زیادتر باشد، تاثیر و تهدیدش بیشتر خواهد بود. عواملی همچون : "عدم برآورده شدن نیازهای اولیه، ناکامی، استرس، یادگیری، مسائل اجتماعی و رسانه های جمعی و... از عمده ترین تاثیرگذاران بر بهداشت روانی هستند.
 !ابعاد بهداشت روانی !ابعاد بهداشت روانی
 !!پیشگیری نوع اول (Primary Prevention) !!پیشگیری نوع اول (Primary Prevention)
 هدف این نوع از بهداشت روانی ممانعت از شروع یک بیماری یا اختلال است، "با حذف عوامل کلی کاهش عوامل خطرساز ، تقویت مقاومت افراد ، دخالت در فرایند اختلال" بدست می‌آید." برنامه‌های آموزش بهداشت روانی (نظیر آموزش والدین برای تربیت کودکان ، آموزش ((تاثیرات مصرف الکل)) و مواد و...)، برنامه‌های بالا بردن کارایی و توان افراد (نظیر برنامه‌های تقویتی برای کودکان محروم) ، ایجاد سیستم‌های حمایت اجتماعی (نظیر ((بیمه خدمات درمانی|بیمه‌های درمانی)) ، ایجاد و حمایت از گروه‌های محلی و اجتماعی حمایت کننده از افراد مبتلا)" نمونه‌های پیشگیری نوع اول می‌باشد. هدف این نوع از بهداشت روانی ممانعت از شروع یک بیماری یا اختلال است، "با حذف عوامل کلی کاهش عوامل خطرساز ، تقویت مقاومت افراد ، دخالت در فرایند اختلال" بدست می‌آید." برنامه‌های آموزش بهداشت روانی (نظیر آموزش والدین برای تربیت کودکان ، آموزش ((تاثیرات مصرف الکل)) و مواد و...)، برنامه‌های بالا بردن کارایی و توان افراد (نظیر برنامه‌های تقویتی برای کودکان محروم) ، ایجاد سیستم‌های حمایت اجتماعی (نظیر ((بیمه خدمات درمانی|بیمه‌های درمانی)) ، ایجاد و حمایت از گروه‌های محلی و اجتماعی حمایت کننده از افراد مبتلا)" نمونه‌های پیشگیری نوع اول می‌باشد.
 !!پیشگیری نوع دوم (Secondary Prevention) !!پیشگیری نوع دوم (Secondary Prevention)
 هدف اقدامات این بعد از برنامه بهداشت روانی ، شناخت به موقع و درمان فوری و مناسب اختلال (یا بیماری) است. تمام نظریه‌ها و اقدامات درمانی نظیر "((دارو درمانی)) ، ((رفتار درمانی)) ، ((شناخت درمانی)) ، ((گروه درمانی)) ، ((روانکاوی)) و ..." در غالب این بعد از بهداشت روانی قرار می‌گیرد. هدف اقدامات این بعد از برنامه بهداشت روانی ، شناخت به موقع و درمان فوری و مناسب اختلال (یا بیماری) است. تمام نظریه‌ها و اقدامات درمانی نظیر "((دارو درمانی)) ، ((رفتار درمانی)) ، ((شناخت درمانی)) ، ((گروه درمانی)) ، ((روانکاوی)) و ..." در غالب این بعد از بهداشت روانی قرار می‌گیرد.
 !!پیشگیری نوع سوم !!پیشگیری نوع سوم
-هدف این بعد از بهداشت روانی ، بازگرداندن و حفظ تمام یا قسمتی از توانایی‌های از دست رفته فرد به علت اختلال (یا بیماری) است، تا فرد بتواند به گونه‌ای مفید و سازنده به زندگی ~~green:"خانوادگی ، اجتماعی و شغلی"~~ خود باز گردد. در واقع برنامه‌های این بعد با "((توانبخشی))" (Rehabilitation) افراد و جلوگیری از بازگشت مجدد اختلال (یا بیماری) در فرد و حفظ و پیشبرد سلامت ایجاد شده توسط درمان ، سروکار داشته ، اقدامات قبلی را تکمیل می‌کند.
!چشم انداز ینه
موضوع بهداشت روانی و تامین آن برای "مردم ، سازمانها و دولتها" بسیار مهم است، چرا که با کارایی فردی و اجتماعی افراد و در کنار آن با پیشرفت‌های "علمی ، صنعتی و..." جامعه گره خورده است. امروزه اکثر کشورها منابع زیادی را برای بهبود بهداشت روانی جامعه صرف می‌کنند و در کنار آن با تدوین برنامه‌های جامع از "سازمان‌ها و منابع محلی – اجتماعی" نیز استفاده می‌کنند. متاسفانه ((ایران)) از این حرکت جامعه بشری به دور مانده است.

بطوری که افراد و بیماران دچار مشکلات روحی از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی ((بیمه خدمات درمانی|بیمه خدمات درمانی بهداشتی)) محروم هستند و تاکنون هیچگونه نشانه و حرکت موثری که نشان دهنده اهمیت بهداشت و سلامتی این افراد باشد در دولت دیده نشده است. در واقع افراد و بیماران دچار "مشکلات روحی – روانی" افراد "فراموش شده" در ایران هستند.
+هدف این بعد از بهداشت روانی ، بازگرداندن و حفظ تمام یا قسمتی از توانایی‌های از دست رفته فرد به علت اختلال (یا بیماری) است، تا فرد بتواند به گونه‌ای مفید و سازنده به زندگی ~~green:"خانوادگی ، اجتماعی و شغلی"~~ خود باز گردد. در واقع برنامه‌های این بعد با "توانبخشی" (Rehabilitation) افراد و جلوگیری از بازگشت مجدد اختلال (یا بیماری) در فرد و حفظ و پیشبرد سلامت ایجاد شده توسط درمان ، سروکار داشته ، اقدامات قبلی را تکمیل می‌کند.
!چشم انداز ث
موضوع بهداشت روانی و تامین آن برای "مردم ، سازمانها و دولتها" بسیار مهم است، چرا که با کارایی فردی و اجتماعی افراد و در کنار آن با پیشرفت‌های "علمی ، صنعتی و..." جامعه گره خورده است. امروزه اکثر کشورها منابع زیادی را برای بهبود بهداشت روانی جامعه صرف می‌کنند و در کنار آن با تدوین برنامه‌های جامع از "سازمان‌ها و منابع محلی – اجتماعی" نیز استفاده می‌کنند. متاسفانه ((ایران)) از این حرکت جامعه بشری به دور مانده است.

بطوری که افراد و بیماران دچار مشکلات روحی از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی ((بیمه خدمات درمانی|بیمه خدمات درمانی بهداشتی)) محروم هستند و تاکنون هیچگونه نشانه و حرکت موثری که نشان دهنده اهمیت بهداشت و سلامتی این افراد باشد در دولت دیده نشده است. در واقع افراد و بیماران دچار "مشکلات روحی – روانی" افراد "فراموش شده" در ایران هستند.
  !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((بهداشت)) *((بهداشت))
 *((بهداشت جسمی)) *((بهداشت جسمی))
 *((حفظ بهداشت روانی)) *((حفظ بهداشت روانی))
 *((دارو درمانی)) *((دارو درمانی))
 *((رفتار درمانی)) *((رفتار درمانی))
 +*((روان درمانی))
 *((روانشناسی)) *((روانشناسی))
 *((روانشناسی اجتماعی)) *((روانشناسی اجتماعی))
 *((روانشناسی فردی)) *((روانشناسی فردی))
 *((روانکاوی)) *((روانکاوی))
 *((شناخت درمانی)) *((شناخت درمانی))
 *((گروه درمانی)) *((گروه درمانی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 10 دی 1384 [07:05 ]   3   حسین خادم      جاری 
 جمعه 05 فروردین 1384 [12:22 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [05:24 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..