منو
 کاربر Online
514 کاربر online
Lines: 1-26Lines: 1-23
-


((اصبغ بن نباته|اصبغ بن نباته ))می گوید: ((حارث همدانی ))همراه با گروهی از شیعیان به حضور امیر المؤمنین (علیه السلام) رسیدند و من نی در جم آنان بودم.
+((اصبغ بن نباته|اصبغ بن نباته)) میگوید:
((حارث همدانی)) همراه گروهی از شیعیان به حضور ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) رسیدند.
حارث بیمار ب
ود و خمیده راه می‌رفت. امام با دیدن ا فرمود:« ای حارث گونه‌ای»
حارث پاسخ
داد:«ای امیرالمؤمنین، روزگار مرا از پا انداخته و جدال یارانت کنار منل تو بر بیماری من افزوده است.»
فرمود:« جدال
آنها دربار یست؟»
حارث گفت:« در
باره مقام تو. برخی از آنها اهل افراط و مبالغه و غلو هستند و برخی اهل میانه‌روی. عده‌ای از انها بیعت خودشان را با تو شکسته‌اند، برخی نیز مضطرب و اهل تردید و شک شده‌اند و نمی‌دانند که امامت تو را بپذیرند یا انکار کنند.»
-حارث به جهت بیماری خمیده راه می رفت، حضرت که او را دید به او روی آورد، زیرا حارث مورد توجه حضرت بود و به او فرمود: ای حارث چگونه ای ؟r />
حارث پاسخ داد: ای امیرالمؤمنین روزگار مرا از پا انداخته است و تنازع یاران تو کنار در منزلت بر تشنگی و بیماری من افزوده است
. />
حضرت فرمود
: تنازع آنها در بارة چیست؟
+::{picture=imam_ali800.jpg height=400 width=600}::
-حرث گفت: ر اره ام و واد امحانات پی ا ت، بی نا اه ا ماه و ّلو هن و ری از ها اهل میه وی ستند وی یعت خودان را با و شکسته اند خی از ها ضطرب و ل ردید و شک شده ان و نمی داند که روی یارند یا شت کن.

د ی هنگام رت لیه الا) فرمود: ای باهای س است آگاه ا ک بترین ییا من گوه ینه و هد ه بای غلّو کنندگا به آنه گدن لو رفا نها پیوندند.
+حرت لی لیه اسام فود:« ی براد مانی، بس است. گاه با ک بهین یین ن میانه‌ر هت
ح
اث مای گف:« چه خوب ود گ زنر ا از های ما بر می‌گی مویت خود را برای م روشن ی‌ختی />ام رمود:« ر تو مشتبه شده ات. دین خداند به ویه مردا شناخته نی‌ود که یهای الهی اخت می‌شود. حق را بنا اه ق را یناس. ای اث، ح یکوترین گفر است من ز ح ه و ر ی دهم. وش به من بسپا و آنگا به ه ک دوتان ک ایستگی و رزاری نت‌دای دارند نیز خبر بده.
-ا همدانی گت: پدر و مادرم فدایت اگر نگار را ا د های ما بر می رتی و ما را نسبت به خدت در بیرت رار می دادی و بود. +گاه ش که من بنده خدا و برادر رسول خدا و نخستین تصدیق‌نن او هستم. من پیامبر را تصدیق کردم در آن زمان که آدم هنوز خلق نشده بود. بدان که من از نزدیکان مخصوص پیامبر، وصی او، ولی او، و رازدارش هستم. قدرت فهم قرآن، قضاوت و داوری، و علم قرن‌ها و زمینیان و آسمانیان به من داده شده است.
هز
ار لید علم ر من ویعه نهاده شده، ه هر کلیی هزار در را می‌گشای و هر دری ب هزار هزار عهد منتهی می‌شود.
خد
اوند با ((شب قدر|شب قدر)) مرا تأیید رد است و شب قدر، همانند جریان شب و روز، برای من و خاندانم جاری است، تا آن زمان که خداوند زمین و اهل آن را به ارث برد.( تا زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام)
ای حارث،
به تو مژده می دهم که سوگند به خدایی ک دانه را شکافت و موجودات را زندگی بشید، دوست و دشمنم، در لحظات ختلفی مرا خواهند دید: هنگام احتضار، در کنار ((صراط|صراط)) و هنگام تقسیم» />حارث همدانی پرسید:« تقسیم چیت؟»
فرم
و:« تقسیم آتش دوزخ. من به آتش می گویم این دوست من است، رهایش کن؛ و این دشمن من است، او را در خود فرو گیر.»
-حضرت فرمود: بس است، تو شخصی هستی که حق بر تو مشتبه گشته است، همانا دین خداوند بوسیله مردان شناخته نمی شود، بلکه با آیة حق و خدا شناخته می شود، حق را بشناس، اهل حق را می شناسی، ای حارث، حق نیکوترین گفتار است و آشکار کننده حق مجاهد است و من از حق به تو خبر می دهم، گوشت را بمن بسپار و آن گاه از دوستانت هر کس که شایستگی و راز داری و امانت داری داشت به او نیز خبر بده،

آگاه باش که من بندة خدا و برادر رسول خدایم و نخستین تصدیق کننده او هستم من پیامبر را تصدیق کردم در حالی که آدم میان روح و جسد بود. من در امت شما به حق اولین تصدیق کننده پیامبر هستم.

ما نخستین و آخرین هستیم، آگاه باش که من از نزدیکان مخصوص پیامبر، من وصی او و ولی او و صاحب راز او و نجوای با او هستم، فهم قرآن بمن داده شده است و حکم و داوری بمن
عنایت شده و علم قرنها و زمینیان و آسمانیان به من داده شده است، هزار کلید علم در من ودیعه نهاده شد، که هر کلیدی هزار در را می گشاید و هر دری به هزار هزار عهد منتهی می شود.

خداوند با ((شب قدر|شب قدر ))مرا تأیید کرده است و شب قدر برای من و خاندانم جاری است، همانند جریان شب و روز تا خداوند زمین و اهل آن را به ارث برد. تا زمان ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) ای حارث، من به تو مژده می دهم که سوگند به خدایی که دانه را شکافت و موجودات را جاندار کرد، دست و دشمن من مرا در موارد مختلفی می شناسد و می بیند، هنگام مرگ، در کنار ((صراط|صراط ))و هنگام تقسیم نمودن …

حارث همدانی پرسید
: تقسیم نمودن جیست؟

حضرت فرمود: تقسیم نمودن آتش، که درست و صحیح آن را تقسیم می کنم به آتش می گویم این دوست من است و این دشمن من است.

منابع:

بحارالانوار، ج 39، ص 239، حدیث 28 ----------- امالی شیخ طوسی
+!منابع:
*بحارالانوار، ج 39، ص 239، حدیث 28 ----- امالی شیخ طوسی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [17:11 ]   6   رضا معرب      جاری 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [06:28 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [06:28 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [12:50 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [10:46 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 خرداد 1383 [08:51 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..