منو
 صفحه های تصادفی
اصلاح تظلم به شاه چه معنایی در جامعه صفوی داشت ؟
کلیسای مریم
دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
بحران خودکشی
آگاهی امام علی علیه السلام از شأن نزول آیات قرآن
سخنی در باب زهد امام زمان (عج)
هندسه نااقلیدسی و انحنای فضا
زوزدا
خداشناسی مبنای انسانیت
فخر الملوک رستم پسر نجم الدوله قارن
 کاربر Online
626 کاربر online
تاریخچه ی: بلازار

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-25Lines: 1-78
-((بلاار))
V{maketoc}
((سیاهچاله)) ای که در مرکز ((عصر تاریکی جهان|کهکشان لالا)) قرار گرفته است، صفحه ای از ((ستاره)) ها و گازهای درخشان را به دور خود می چرخاند. ستارگانی که عاقبتی جز فرو افتادن در این غول سیاه را پیش روی ندارند. این نیروی کشندی شدید و این فرو ریزش مواد بر روی سیاهچاله، انرژی چرخشی ((گرانش))ی بسیار قوی ای تولید می کند که حتی از همجوشی های هسته ای نیز به مراتب قدرتمند تر است. به واقع این نیروگاههای عظیم گرانشی، توانمندترین سرچشمه های شناخته شده انرژی در جهان ند.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*
((واژگان نجوم))
*((واژگان اختر فیزیک))
*((واژگان کیهان شناسی))
*((واژگان فیزیک فضا))
__مقالات مرت
بط__
*((نجوم|فهرست مقا
لا نجوم))
*((
اجرام آسمانی))
*((انواع ستاره))
*((سیاهچاله))
*((مرگ ستاره))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای نجوم))
__[http://217.218.177.31/
mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
**[http://parss
ky.com|پارس اسکای]
**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
**[http://www.sact.ir/hom
e.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
*سایتهای خارجی
**[http://www.astr
onomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
**[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا]
**[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب]
**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU
}
!مقدمه

((سیاهچاله|سیاهچاله‌ای)) که در مرکز ((عصر تاریکی جهان|کهکشان لالا)) قرار گرفته است، صفحهای از ((ستاره|ستاره‌ها)) و گازهای درخشان را به دور خود میچرخاند. ستارگانی که عاقبتی جز فرو افتادن در این غول سیاه را پیش روی ندارند. این نیروی کشندی شدید و این فرو ریزش مواد بر روی سیاهچاله ، انرژی چرخشی گرانشی بسیار قوی تولید میکند که حتی از ((همجوشی هسته‌ای|همجوشیهای هستهای)) نیز به مراتب قدرتمندتر است. به واقع این نیروگاههای عظیم گرانشی ، توانمندترین سرچشمههای شناخته شده انرژی در جهان هتند. />{img src=img/daneshnameh_up/5/50/blackhole_anim.gif}
 !سیاهچاله در حال بلعیدن کهکشان خود است! !سیاهچاله در حال بلعیدن کهکشان خود است!
-در میان سیاهچاله های شناخته شده، این یکی از پرخورترین آنهاست. در واقع سیاهچاله با سرعت بسیار زیادی در حال بلعیدن ((کهکشان)) خود است. هر چیزی که در گلوی این غول فرو می افتد، به نقطه ای می رود که دیگر هرگز امکان بازگشت از آن را نخواهد داشت: "افق رویداد". جایی که حتی نور را هم توان گریز از آن نیست. این فرو ریزش عظیم ذرات، باعث تولید انرژی زیادی در سیاهچاله می شود، سیاهچاله برای حفظ وضعیت خود در یک حالت پایدار، ناگزیر است انرژی درونی اش را کاهش دهد. این برون داد انرژی به صورت فورانهایی از ذرات پرشتاب که از سیاهچاله خارج می گردند، دیده می شوند.
+در میان سیاهچالههای شناخته شده ، این یکی از پر خورترین آنهاست. در واقع سیاهچاله با سرعت بسیار زیادی در حال بلعیدن کهکشان خود است. هر چیزی که در گلوی این غول فرو میافتد، به نقطهای میرود که دیگر هرگز امکان بازگشت از آن را نخواهد داشت: "افق رویداد". جایی که حتی نور را هم توان گریز از آن نیست. این فرو ریزش عظیم ذرات ، باعث تولید انرژی زیادی در سیاهچاله میشود. سیاهچاله برای حفظ وضعیت خود در یک حالت پایدار ، ناگزیر است انرژی درونیاش را کاهش دهد. این برون داد انرژی به صورت فورانهایی از ذرات پر شتاب که از سیاهچاله خارج میگردند، دیده میشوند.
 !بلازار !بلازار
-چنین "جت" هایی، به صورت رشته هایی باریک در فضا گسترده می شوند و تنها به صورت اتفاقی ممکن است ((زمین)) در راستای یکی از این فوران ها باشد و ما بتوانیم آن را ببنیم. در صورت رخ دادن چنین رویدادی، اخترشناسان به این جرم در حال فوران "بلازار" می گویند. جالب است که بلازارها تقریبا در تمامی سطوح انرژی، حتی پرتوهای پرانرژی ((گاما))، قابل تشخیص ند. در واقع به نظر می رسد که بلازارهای دور دست، به خصوص، بر آسمان پرتو گاما حکومت می کنند و اجرام دیگر در مقابل شان تللو چندانی ندارند.هرچند که ((تپ اختر))ها (پل سارها)، ((ستاره نوترونی|ستارهای نوترونی)) چرخانی که حتی در نزدیکی خودمان در کهکشان راه شیری نیز یافت می شوند، هم می توانند پرتوهای گاما تولید کنند، اما تا کنون تعداد بسیار کمی از آنها یافت شده اند. +چنین "جت" هایی ، بصورت رشتههایی باریک در فضا گسترده میشوند و تنها بصورت اتفاقی ممکن است زمین در راستای یکی از این فورانها باشد و ما بتوانیم آن را ببنیم. در صورت رخ دادن چنین رویدادی ، اخترشناسان به این جرم در حال فوران "~~green:بلازار~~" میگویند. جالب است که بلازارها تقریبا در تمامی سطوح انرژی ، حتی پرتوهای پرانرژی ((اشعه گاما|گاما)) ، قابل تشخیص هتند.

در واقع به نظر میرسد که بلازارهای دور دست بخصوص بر آسمان پرتو گاما حکومت میکنند و اجرام دیگر در مقابلشان تللؤ چندانی ندارند. هر چند که ((پالسار|تپ اخترها))السارها) ، ((ستاره نوترونی|ستاره‌های نوترونی)) چرخانی که حتی در نزدیکی خودمان در ((کهکشان راه شیری)) نیز یافت میشوند، هم میتوانند پرتوهای گاما تولید کنند، اما تا کنون تعداد بسیار کمی از آنها یافت شدهاند.
 !بررسی منابع گاما !بررسی منابع گاما
-قرار است برای بررسی این منابع پرتو گاما، که چندان شناخته شده هم نیستند، در سال 2007 کاوشگری به فضا پرتاب شود. این سفینه در ابتدا اقدام به بررسی 200 بلازار می کند. اما دانشمندان امیدوارند با کمک این طرح در نهایت 2 هزار منبع گاما بررسی و شناسایی شود. در این مموریت از تلسکوپ فضایی پرتوگاما با نام GLAST استفاده خواهد شد تا بر روی منابع تابشی پرانرژی جهان مطالعه کنند. منابعی همچون سیاهچاله های بسیار سنگین، ستاره های نوترونی در حال ادغام و جریانهای بسیار گرم از گاز که با سرعتهای نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند.
+قرار است برای بررسی این منابع پرتو گاما ، که چندان شناخته شده هم نیستند، در سال 2007 کاوشگری به فضا پرتاب شود. این سفینه در ابتدا اقدام به بررسی 200 بلازار میکند. اما دانشمندان امیدوارند با کمک این طرح در نهایت 2 هزار منبع گاما بررسی و شناسایی شود. در این مموریت از تلسکوپ فضایی پرتو گاما با نام GLAST استفاده خواهد شد تا بر روی منابع تابشی پر انرژی جهان مطالعه کنند. منابعی همچون سیاهچالههای بسیار سنگین ، ستارههای نوترونی در حال ادغام و جریانهای بسیار گرم از گاز که با سرعتهای نزدیک به سرعت نور حرکت میکنند. />


>>

{picture=2005-0110blackhole-lg.jpg}
 !شکار یک بلازار  !شکار یک بلازار
-در عکسهای معمولی بلازار همانند یک ستاره است. پس چگونه ستاره شناسان آنها را کشف می کنند؟ آنها نخست پرتوهای گاما را با استفاده از "تلسکوپ آزمایشگاه پرتوهای پرانرژی گاما" (EGRET) شناسایی می کنند. این تلسکوپ پیش نمایی از GLAST است که در دهه 1970 ساخته شده است. بعد، سعی می شود با استفاده از آرایه ای از ((تلسکوپ))ها به نام "VLBA" از فوران های بلازار تصویر تهیه کنند. در واقع VLBA یک دوربین عکاسی رادیویی بسیار بزرگ است. این آرایه مرکب از 10 آنتن بشقابی 25 متری ست که در سراسر ((آمریکا)) از هاوایی تا کرویکس گسترده شده است. این آنتن ها با کمک کامپیوتر به هم متصل هستند و با ترکیب تصاویر آنها با یکدیگر می توان عکسهایی با کیفیت بسیار بالا تهیه کرد. توان این آرایه به اندازه بشقابی به بزرگی تمام قاره مریکا است!
+در عکسهای معمولی بلازار همانند یک ستاره است. پس چگونه ستاره شناسان آنها را کشف میکنند؟ آنها نخست پرتوهای گاما را با استفاده از "تلسکوپ آزمایشگاه پرتوهای پرانرژی گاما" (EGRET) شناسایی می کنند. این تلسکوپ پیش نمایی از GLAST است که در دهه 1970 ساخته شده است. بعد سعی میشود با استفاده از آرایهای از تلسکوپها به نام "VLBA" از فورانهای بلازار تصویر تهیه کنند. در واقع VLBA یک دوربین عکاسی رادیویی بسیار بزرگ است. این آرایه مرکب از 10 آنتن بشقابی 25 متری است که در سراسر آمریکا از هاوایی تا کرویکس گسترده شده است. این آنتنها با کمک کامپیوتر به هم متصل هستند و با ترکیب تصاویر آنها با یکدیگر میتوان عکسهایی با کیفیت بسیار بالا تهیه کرد. توان این آرایه به اندازه بشقابی به بزرگی تمام قاره مریکا است!
 !یافتن فاصله بلازار تا زمین !یافتن فاصله بلازار تا زمین
-برای یافتن فاصله بلازار تا زمین، دانشمندان از تلسکوپ هوبی ابرلی (HET) استفاده می کنند. یک ابزار نوری که در ناحیه ای دورافتاده در تگزا قرار دارد، خطوط طیفی جرم را در نور مریی و نور ((فرو سرخ)) تهیه می کند. طیف نمایی، تغییرات عناصر گازی مختلف در یک کهکشان را مشخص می کند. عناصری همچون ((هیدروژن))، ((نیتروژن))، ((کربن)) و ((اکسیژن)) در سطوح انرژی یا طول موج مشخصی تابش می کنند. تثیر ((انبساط جهان)) بر اجرامی که از ما دور می شوند، باعث می شود که این خطوط کمی به سمت سرخ طیف تمایل پیدا کنند. در واقع به این اثر "((انتقال به سرخ))" می گویند.انتقال به سرخ با سن جرم برابر است. بزرگ بودن این عدد نشان می دهند وقتی که نور از آنجا به راه افتاده بود، جهان کوچکتر بوده است و این بدان معناست که به جهان جوانتری نگاه می کنیم. عدد بزرگی که برای انتقال به سرخ بلازار مورد اشاره بدست آمد بدان معنی ست که در آن زمان که بر پشت بام هایمان ستاره های چندانی نمی درخشیدند، این بلازار منبع عظیمی از نور و انرژی را در سراسر عالم تابانیده است. البته آن هنگام هنوز ((خورشید)) و ((منظومه شمسی)) ای در جهان وجود نداشت!

!یوست مه:
+برای یافتن فاصله بلازار تا زمین ، دانشمندان از ((تلسکوپ هوبی ابرلی)) (HET) استفاده میکنند. یک ابزار نوری که در ناحیهای دور افتاده در تگزا قرار دارد، خطوط طیفی جرم را در نور مرئی و نور فرو سرخ تهیه میکند. طیف نمایی ، تغییرات عناصر گازی مختلف در یک کهکشان را مشخص میکند. عناصری همچون ((هیدروژن)) ، ((نیتروژن)) ، ((کربن)) و ((اکسیژن)) در سطوح انرژی یا طول موج مشخصی تابش میکنند. تثیر ((نظریه انبساط جهان|انبساط جهان)) بر اجرامی که از ما دور میشوند، باعث میشود که این خطوط کمی به سمت سرخ طیف تمایل پیدا کنند.

در واقع به این اثر "((انتقال به سرخ))" میگویند. انتقال به سرخ با سن جرم برابر است. بزرگ بودن این عدد نشان میدهند وقتی که نور از آنجا به راه افتاده بود، جهان کوچکتر بوده است و این بدان معناست که به جهان جوانتری نگاه میکنیم. عدد بزرگی که برای انتقال به سرخ بلازار مورد اشاره بدست آمد بدان معنی است که در آن زمان که بر پشت بامهایمان ستارههای چندانی نمیدرخشیدند، این بلازار منبع عظیمی از نور و انرژی را در سراسر عالم تابانیده است. البته آن هنگام هنوز ((خورشید)) و ((منظومه شمسی)) در جهان وجود نداشت!
!مبحث مرتبط با عنوان
*((ستار شناسی ستی))
*((سن کی
هان))
 *((سیاهچاله)) *((سیاهچاله))
-*((نجار بزرگ)) +*((یف نایی))
 *((عصر تاریکی جهان)) *((عصر تاریکی جهان))
 *((انتقال به سرخ)) *((انتقال به سرخ))
 *((انتقال به آبی)) *((انتقال به آبی))
 *((کهکشان)) *((کهکشان))
 +*((نظریه انفجار بزرگ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 06 تیر 1385 [13:51 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [09:41 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [23:14 ]   2   احمد شکیب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [13:21 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..