منو
 کاربر Online
624 کاربر online
تاریخچه ی: برونیت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Braunite.jpg} +{picture=Braunite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (برونیت - بلورهای خورد شده (تا 10 ملیمتر (برونیت - بلورهای خورد شده (تا 10 ملیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::برونیت (Braunite)::__ ||__::برونیت (Braunite)::__
-::Mn2O3.MnSiO3:: +::((منگنز|Mn))2O3.MnSiO3::
 ::((کوادراتیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((کوادراتیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::رده بندی::__ ::((اکسید))::|__::رده بندی::__
 ::/کامل - مطابق با /111::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق با /111::|__::((رخ))::__
 ::((فلز)) ی - چرب::|__::((جلا))::__ ::((فلز)) ی - چرب::|__::((جلا))::__
 ::نیمه صدفی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__ ::نیمه صدفی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده و ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده و ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور)) ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور)) ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) ، ((سوئد)) ، افریقای جنوبی ، ((امریکا)) ، ((برزیل)) و ((هند))::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) ، ((سوئد)) ، افریقای جنوبی ، ((امریکا)) ، ((برزیل)) و ((هند))::|__::((ژیزمان))::__
-::((HCl)) , ((SO4H2)),((NO3H))محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Mn2O8))=78.34% ((MnO))=11.73% ((SiO2))=9.93% با انکلوزیون ((آهن|Fe)),((کلسیم|Ca)),((B)),((باریم|Ba))::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
+::HCl , SO4H2,NO3Hمحلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Mn2O8=78.34% MnO=11.73% SiO2=9.93% با انکلوزیون ((آهن|Fe)),((کلسیم|Ca)),((B)),((باریم|Ba))::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 :: سیاه - قهوه ای سیاه ::|__::رنگ ((کانی))::__ :: سیاه - قهوه ای سیاه ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه متمایل به قهوه ای::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سیاه متمایل به قهوه ای::|__::رنگ اثر خط ::__
 ::((سختی)) - ((چگالی)) - محلول در ((اسید))ها::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((سختی)) - ((چگالی)) - محلول در ((اسید))ها::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::سیاه متمایل به قهوه ای::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__ ::سیاه متمایل به قهوه ای::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__
 ::((کلسیت)) - ((هوسمانیت)) - ((پیرولوزیت)) - ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__ ::((کلسیت)) - ((هوسمانیت)) - ((پیرولوزیت)) - ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
 ::دگرگونی - ((هیدروترمال)) - دگرگون ی مجاورتی - ((رسوب)) ی::|__::منشا تشکیل::__ ::دگرگونی - ((هیدروترمال)) - دگرگون ی مجاورتی - ((رسوب)) ی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((پسودواکتائدر)) - دوهرمی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((پسودواکتائدر)) - دوهرمی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 :: ((منگنز|Mn)) کانسار::|__::((کاربرد))::__ :: ((منگنز|Mn)) کانسار::|__::((کاربرد))::__
 ::((سوئد))::|__::محل پیدایش::__  ::((سوئد))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است K.Braun از نام شخصی::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است K.Braun از نام شخصی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|6.5|4.7|4.9|| 6|6.5|4.7|4.9||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 تیر 1384 [05:24 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 25 تیر 1384 [05:19 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [12:17 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:19 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:14 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:00 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..