منو
 کاربر Online
1214 کاربر online
تاریخچه ی: برنامه سازی تلویزیون

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-9Lines: 1-9
 {FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=cinema.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
 {FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=cinema.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000
  ~W:88% ::((تاریخ سینما))   ((سینما| سینما))   ((تلویزیون| تلویزیون))   ((گونه های سینمایی| گونه‌ها(ژانرها) ))   ((متحرک‌سازی))   ((فیلم‌سازی ساده))   ((معرفی کتاب‌های سینمایی |معرفی کتاب)) :: ~|~ ~w:7%  ~W:88% ::((تاریخ سینما))   ((سینما| سینما))   ((تلویزیون| تلویزیون))   ((گونه های سینمایی| گونه‌ها(ژانرها) ))   ((متحرک‌سازی))   ((فیلم‌سازی ساده))   ((معرفی کتاب‌های سینمایی |معرفی کتاب)) :: ~|~ ~w:7%
 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000
 
~|~
 
~|~
-~W:85% ~cs:3 {picture=tvproduct.jpg width=300 height=340 align=right width=50 }
برای ساختن یک برنامه تلویزیونی تعداد آدمهای زیادی درگیر ساخت می‌شوند . این گروه را گروه تولید می‌گویند . این گروه عبارتند از :
1. (( تهیه کننده تلویزیونی| تهیه کننده )) : سازمان دهنده و سرپرست برنامه از ابتدا تا انتها .
2. (( کارگردان تلویزیونی | کارگردان )) : برنامه را تفسیر کرده ،و عملیات را هدایت و هماهنگ می‌کند .
3. (( کارگردان تلویزیونی |دستیار کارگردان )) : از سوی کارگردان مامور هدایت و راهنمایی گروه تولید است .
4. (( تهیه کننده تلویزیونی | دستیار تهیه کننده )) : در طول اجرا و ضبط کنترل می‌کند تا موارد مغایری با متن تصویب شده وجود نداشته باشد و از نظر برنامه زمان بندی هم اشتباهی صورت نگیرد
5. ((طراحی صحنه در تلویزیون | مدیر تدارکات )) :تهیه کننده و کارگردان را در زمینه هزینه‌ها وبودجه کمک می‌کند .
6. ((کارگردان تلویزیونی | مدیر صحنه )) : هدایت کننده بازیگران و مجریان بر اساس دستوراتی که از کارگردان دریافت می‌دارد.
7. ((نویسنده تصویرنامه )) : متن برنامه را تهیه می‌کند .
8. پژوهشگر: تحقیقات مربوط به موضوع را انجام می‌دهد .
9. تنظیم کننده تصویرنامه و گفتار مربوط به آن : شکل نوشته را بررسی و تنظیم می‌کند .
10. افرادی که مقابل دوربین قرار می‌گیرند عبارتند از : ((بازیگران)) ،‌ ((مجری تلویزیون |مجریان)) ،((نوازندگان)) ، ((خوانندگان)) ، ((اجراکنندگان حرکات موزون)) ، (( گویندگان تلویزیون | گویندگان )) ، ((مصاحبه در تلویزیون| مصاحبه شوندگان))، ((مصاحبه در تلویزیون| مصاحبه گران)) ، ((گردانندگان صحنه)) ، ((برنامه اخبار در تلویزیون|گویندگان اخبار)) ، ((گزارشگر|گزارشگران)) ، مهمانان برنامه و تماشاگران .
11. مدیر فنی ، ناظر فنی (( استودیوی تلویزیونی| استودیو)) ، هماهنگ کننده فنی ، مدیر مهندسی ، مسئول فنی : این فرد وسایل فنی را سازماندهی ، سرپرستی و هماهنگ می‌کنند.
12. ((واحد دوربین در تلویزیون |گروه متصدیان دوربین )) : تحت سرپرستی مسئول ارشد دوربین .
13. (( واحد دوربین در تلویزیون|متصدیان دوربین )) : با دوربین‌های ویدیویی فیلمبرداری می‌کنند .
14. ((واحد دوربین در تلویزیون |دستیار متصدی دوربین )) : مسئولان حرکت جرثقیلها و برای حرکت دادن پایه دوربین .
15. ((کارگردان فنی )) : با وسایل تولید ویدئو ، کار تغییر ((نمادرتلویزیون|نما))هاو تلفیق تصاویر و جایگزین شدن تصویری به جای تصویر دیگر.
16. ((نورپردازی در تلویزیون| مدیر نورپردازی یا طراح نور)) :طراحی و تنظیم و کنترل نور در صحنه تلویزیونی را انجام می‌دهد.
17. ((نورپردازی در تلویزیون|دستیار طراح نور)) طراح نور را همراهی می‌کند.
18. برقکار یا مسئول برق : تحت سرپرستی دستیار اول تصویربردار وسایلنورپردازی را نگهداری و مرتب می‌کند.
19. ((مسئوا کنترل تصاویر)): برای کنترل کیفیت تصاویر و همرنگی منابع نور
20. ((صدابرداری در تلویزیون |صدابردار،‌مهندس صدابرداری، ناظر صدابرداری ، صداگذار و تلفیق کننده باندهای صدا)) : کیفیت صدا را کنترل می کند و به وسیله گروه صدا برداری همراهی می‌شود .
21. ((صدابرداری در تلویزیون |مسئول بوم )) : بوم صدا یا بازوی دستی میکروفون را حرکت می‌دهد .
22. ((صدابرداری در تلویزیون |دستیار صدابردار)) : مسئول مرتب کردن و نگهداری وسایل صداست .
23. ((طراحی جلوه های ویژه تلویزیونی | مسئول طراحی و نوشتن حروف ، خطوط و عنوان بندی هنری برنامه . مسئول دستگاه مولد علائم و حروف)) ؛ هنرمندی که تصاویر گرافیک رایانه‌ای را خلق می‌کند

~W:60% ~cs:2 ((طراحی جلوه های ویژه تلویزیونی | طراح جلوه‌های ویژه ویدیویی)) .
25. ((طراحی صحنه در تلویزیون | طراح صحنه)) .
26. ((طراحی صحنه در تلویزیون | رسام طرحهای صحنه)) : طراح صحنه را در تهیه طرحهای صحنه و دکور کمک می‌کند .
27. ((طراحی صحنه در تلویزیون | سازندگان دکور)) : نجارها ، نقاشها وغیره که دکور صحنه رابر اساس خواست طراح آماده می‌کنند .
28. ((طراحی صحنه در تلویزیون | مسئول وسایل صحنه )) : تزیینات و وسایل صحنه و دکور را اجاره یا خریداری می‌کند .
29. ((طراحی صحنه در تلویزیون | تدوین‌کنندگان دکور)) :که دکور را با کمک گروه صحنه برپا می‌کنند.
30. ((طراحی صحنه در تلویزیون | متصدی وسایل صحنه )): وسایل صحنه را آماده و در جای خود نصب می‌کنند .
31. ((طراحی صحنه در تلویزیون | مسئول تزیین دکور صحنه )) : هنرمند نقاشی که زیباسازی دکور را انجام می‌دهند.
32. ((طراحی صحنه در تلویزیون | گروه صحنه)) :درطول پخش یا ضبط برنامه برای حرکت دادن دکوریا وسایل تلاش می‌کنند .
33. ((چهره پردازی برای تلویزیون |طراح چهره پردازی )) : برای برنامه‌های بزرگ طرح چهره‌پردازی را ارائه می‌کند .
34. ((چهره پردازی برای تلویزیون |چهره‌پردازان ( دستیار طراح) )) : بازیگران ومجریان را چهره‌پردازی می‌کنند .
35. ((چهره پردازی برای تلویزیون |آرایشگران)) : مسدولان آرایش موی بازیگران زن ومرد ، مجریان ،‌ گویندگان و... .
36. ((طراح لباس برای تلویزیون |طراح لباس )): در تولید برنامه‌های بزرگ ، لباسهای مورد نیاز مجریان یا بازیگران و غیره را یا دستور دوخت می‌دهند و یا از انبار اجاره می‌کنند.
37. ((طراح لباس برای تلویزیون |مسئول جامه‌داری )): لباسهای بازیگران و مجریان برنامه را تنظیم و مرتب می‌نماید.
38. ((طراح لباس برای تلویزیون |دستیار جامه‌دار)): افراد را در پوشیدن و درآوردن لباسهای مخصوص صحنه یاری می‌دهد.
39. ((جلوه های ویژه تلویزیونی|طراح جلوه‌های ویژه)) : جلوه‌های ویژه فنی را ، مثل بارش باران وبرف و آتش‌سوزی و.. را طراحی و اجرا می‌کند.
40. ((مسئول ضبط نوار ویدیوئی)) :مسئول ضبط تصاویر و صداها روی نوار مغناطیسی ویدئو .
41. ((تدوین تلویزیونی|مسئول تدوین نوار ویدئو)) .
42. متصدی دستگاه((تله‌سینما)) : با دستگاهی کار می‌کند که تصویر و صدای فیلمهای مختلف را قابل ضبط روی نوار مغناطیسی ویدئو می‌سازد .
43. 43.((کنترل تولید| کارهای پس‌تولید)) : تدوین نهایی ،‌تلفیق و ضبط صوتی و تصویری روی نوار اصلی ویدئو .
آنچه ممکن است عجیب به نظر آید تعداد زیاد گروه تولید است ولی باید در نظر داشته باشیم ، سازمان‌ها و شبکه‌های تلویزیونی که از این تعداد افراد استفاده می‌کنند همه این کار را باید در صرفه‌جویی کامل انجام بدهند و می‌شود نتیجه گرفت که این تعداد کاملا برای تولید یک برنامه ضروری هستند ، و بدون بخشی از این افراد حتما قسمتی از کار ناقص انجام خواهد شد .
__((سبکهای برنامه تلویزیونی))
((روشهای اساسی کارگردانی و تولید))
((راه و رسم امروزی برنامه سازی))
((طراحی شیوه های تولید))
((تمرینات در تلویزیون))
((اندیشه اقتصادی در تولید تلویزیونی))__
~|~:: ((برنامه سازی تلویزیون| برنامه‌تلویزیونی)) ::
:: ((کارگردان تلویزیونی | کارگردانی)) ::
:: (( استودیوی تلویزیونی| استودیو)) ::
:: ((دوربین تلویزیونی|دوربین)) ::
:: ((نمادرتلویزیون|نما)) ::
:: ((صدابرداری در تلویزیون |صدا)) ::
:: ((طراحی صحنه در تلویزیون | صحنه‌آرایی)) ::
:: ((چهره پردازی برای تلویزیون |چهره‌پردازی)) ::
:: ((طراح لباس برای تلویزیون |لباس)) ::
~cbgc:#c0c0c0
+~W:85% ~cs:3 {picture=tvproduct.jpg width=300 height=340 align=right width=50 }
برای ساختن یک برنامه تلویزیونی تعداد آدمهای زیادی درگیر ساخت می‌شوند . این گروه را گروه تولید می‌گویند . این گروه عبارتند از :
1. (( تهیه کننده تلویزیونی| تهیه کننده )) : سازمان دهنده و سرپرست برنامه از ابتدا تا انتها .
2. (( کارگردان تلویزیونی | کارگردان )) : برنامه را تفسیر کرده ،و عملیات را هدایت و هماهنگ می‌کند .
3. (( کارگردان تلویزیونی |دستیار کارگردان )) : از سوی کارگردان مامور هدایت و راهنمایی گروه تولید است .
4. (( تهیه کننده تلویزیونی | دستیار تهیه کننده )) : در طول اجرا و ضبط کنترل می‌کند تا موارد مغایری با متن تصویب شده وجود نداشته باشد و از نظر برنامه زمان بندی هم اشتباهی صورت نگیرد
5. ((طراحی صحنه در تلویزیون | مدیر تدارکات )) :تهیه کننده و کارگردان را در زمینه هزینه‌ها وبودجه کمک می‌کند .
6. ((کارگردان تلویزیونی | مدیر صحنه )) : هدایت کننده بازیگران و مجریان بر اساس دستوراتی که از کارگردان دریافت می‌دارد.
7. ((نویسنده تصویرنامه )) : متن برنامه را تهیه می‌کند .
8. پژوهشگر: تحقیقات مربوط به موضوع را انجام می‌دهد .
9. تنظیم کننده تصویرنامه و گفتار مربوط به آن : شکل نوشته را بررسی و تنظیم می‌کند .
10. افرادی که مقابل دوربین قرار می‌گیرند عبارتند از : ((بازیگران)) ،‌ ((مجری تلویزیون |مجریان)) ،((نوازندگان)) ، ((خوانندگان)) ، ((اجراکنندگان حرکات موزون)) ، (( گویندگان تلویزیون | گویندگان )) ، ((مصاحبه تلویزیونی| مصاحبه شوندگان))، ((مصاحبه تلویزیونی| مصاحبه گران)) ، ((گردانندگان صحنه)) ، ((برنامه اخبار در تلویزیون|گویندگان اخبار)) ، ((گزارشگر|گزارشگران)) ، مهمانان برنامه و تماشاگران .
11. مدیر فنی ، ناظر فنی (( استودیوی تلویزیونی| استودیو)) ، هماهنگ کننده فنی ، مدیر مهندسی ، مسئول فنی : این فرد وسایل فنی را سازماندهی ، سرپرستی و هماهنگ می‌کنند.
12. ((واحد دوربین در تلویزیون |گروه متصدیان دوربین )) : تحت سرپرستی مسئول ارشد دوربین .
13. (( واحد دوربین در تلویزیون|متصدیان دوربین )) : با دوربین‌های ویدیویی فیلمبرداری می‌کنند .
14. ((واحد دوربین در تلویزیون |دستیار متصدی دوربین )) : مسئولان حرکت جرثقیلها و برای حرکت دادن پایه دوربین .
15. ((کارگردان فنی )) : با وسایل تولید ویدئو ، کار تغییر ((نمادرتلویزیون|نما))هاو تلفیق تصاویر و جایگزین شدن تصویری به جای تصویر دیگر.
16. ((نورپردازی در تلویزیون| مدیر نورپردازی یا طراح نور)) :طراحی و تنظیم و کنترل نور در صحنه تلویزیونی را انجام می‌دهد.
17. ((نورپردازی در تلویزیون|دستیار طراح نور)) طراح نور را همراهی می‌کند.
18. برقکار یا مسئول برق : تحت سرپرستی دستیار اول تصویربردار وسایلنورپردازی را نگهداری و مرتب می‌کند.
19. ((مسئوا کنترل تصاویر)): برای کنترل کیفیت تصاویر و همرنگی منابع نور
20. ((صدابرداری در تلویزیون |صدابردار،‌مهندس صدابرداری، ناظر صدابرداری ، صداگذار و تلفیق کننده باندهای صدا)) : کیفیت صدا را کنترل می کند و به وسیله گروه صدا برداری همراهی می‌شود .
21. ((صدابرداری در تلویزیون |مسئول بوم )) : بوم صدا یا بازوی دستی میکروفون را حرکت می‌دهد .
22. ((صدابرداری در تلویزیون |دستیار صدابردار)) : مسئول مرتب کردن و نگهداری وسایل صداست .
23. ((طراحی جلوه های ویژه تلویزیونی | مسئول طراحی و نوشتن حروف ، خطوط و عنوان بندی هنری برنامه . مسئول دستگاه مولد علائم و حروف)) ؛ هنرمندی که تصاویر گرافیک رایانه‌ای را خلق می‌کند

~W:60% ~cs:2 ((طراحی جلوه های ویژه تلویزیونی | طراح جلوه‌های ویژه ویدیویی)) .
25. ((طراحی صحنه در تلویزیون | طراح صحنه)) .
26. ((طراحی صحنه در تلویزیون | رسام طرحهای صحنه)) : طراح صحنه را در تهیه طرحهای صحنه و دکور کمک می‌کند .
27. ((طراحی صحنه در تلویزیون | سازندگان دکور)) : نجارها ، نقاشها وغیره که دکور صحنه رابر اساس خواست طراح آماده می‌کنند .
28. ((طراحی صحنه در تلویزیون | مسئول وسایل صحنه )) : تزیینات و وسایل صحنه و دکور را اجاره یا خریداری می‌کند .
29. ((طراحی صحنه در تلویزیون | تدوین‌کنندگان دکور)) :که دکور را با کمک گروه صحنه برپا می‌کنند.
30. ((طراحی صحنه در تلویزیون | متصدی وسایل صحنه )): وسایل صحنه را آماده و در جای خود نصب می‌کنند .
31. ((طراحی صحنه در تلویزیون | مسئول تزیین دکور صحنه )) : هنرمند نقاشی که زیباسازی دکور را انجام می‌دهند.
32. ((طراحی صحنه در تلویزیون | گروه صحنه)) :درطول پخش یا ضبط برنامه برای حرکت دادن دکوریا وسایل تلاش می‌کنند .
33. ((چهره پردازی برای تلویزیون |طراح چهره پردازی )) : برای برنامه‌های بزرگ طرح چهره‌پردازی را ارائه می‌کند .
34. ((چهره پردازی برای تلویزیون |چهره‌پردازان ( دستیار طراح) )) : بازیگران ومجریان را چهره‌پردازی می‌کنند .
35. ((چهره پردازی برای تلویزیون |آرایشگران)) : مسدولان آرایش موی بازیگران زن ومرد ، مجریان ،‌ گویندگان و... .
36. ((طراح لباس برای تلویزیون |طراح لباس )): در تولید برنامه‌های بزرگ ، لباسهای مورد نیاز مجریان یا بازیگران و غیره را یا دستور دوخت می‌دهند و یا از انبار اجاره می‌کنند.
37. ((طراح لباس برای تلویزیون |مسئول جامه‌داری )): لباسهای بازیگران و مجریان برنامه را تنظیم و مرتب می‌نماید.
38. ((طراح لباس برای تلویزیون |دستیار جامه‌دار)): افراد را در پوشیدن و درآوردن لباسهای مخصوص صحنه یاری می‌دهد.
39. ((جلوه های ویژه تلویزیونی|طراح جلوه‌های ویژه)) : جلوه‌های ویژه فنی را ، مثل بارش باران وبرف و آتش‌سوزی و.. را طراحی و اجرا می‌کند.
40. ((مسئول ضبط نوار ویدیوئی)) :مسئول ضبط تصاویر و صداها روی نوار مغناطیسی ویدئو .
41. ((تدوین تلویزیونی|مسئول تدوین نوار ویدئو)) .
42. متصدی دستگاه ((تله‌سینما)) : با دستگاهی کار می‌کند که تصویر و صدای فیلمهای مختلف را قابل ضبط روی نوار مغناطیسی ویدئو می‌سازد .
43. .((کنترل تولید| کارهای پس‌تولید)) : تدوین نهایی ،‌تلفیق و ضبط صوتی و تصویری روی نوار اصلی ویدئو .
آنچه ممکن است عجیب به نظر آید تعداد زیاد گروه تولید است ولی باید در نظر داشته باشیم ، سازمان‌ها و شبکه‌های تلویزیونی که از این تعداد افراد استفاده می‌کنند همه این کار را باید در صرفه‌جویی کامل انجام بدهند و می‌شود نتیجه گرفت که این تعداد کاملا برای تولید یک برنامه ضروری هستند ، و بدون بخشی از این افراد حتما قسمتی از کار ناقص انجام خواهد شد .
__((سبکهای برنامه تلویزیونی))
((روشهای اساسی کارگردانی و تولید))
((راه و رسم امروزی برنامه سازی))
((طراحی شیوه های تولید))
((تمرینات در تلویزیون))
((اندیشه اقتصادی در تولید تلویزیونی))__
~|~:: ((برنامه سازی تلویزیون| برنامه‌تلویزیونی)) ::
:: ((کارگردان تلویزیونی | کارگردانی)) ::
:: (( استودیوی تلویزیونی| استودیو)) ::
:: ((دوربین تلویزیونی|دوربین)) ::
:: ((نمادرتلویزیون|نما)) ::
:: ((صدابرداری در تلویزیون |صدا)) ::
:: ((طراحی صحنه در تلویزیون | صحنه‌آرایی)) ::
:: ((چهره پردازی برای تلویزیون |چهره‌پردازی)) ::
:: ((طراح لباس برای تلویزیون |لباس)) ::
~cbgc:#c0c0c0
  {FANCYTABLE}   {FANCYTABLE}
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 11 اسفند 1384 [08:58 ]   5   محمد جواد قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [14:44 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [14:30 ]   3   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [14:16 ]   2   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [13:54 ]   1   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..