منو
 صفحه های تصادفی
پوسن ژاکیت
بوئینگ737
نقش آدامس در تغذیه و سلامت
شیوه‏های تربیت جوان
زمین و زمین شناسی
امتیاز تنباکو
STAR
استان آذربایجان شرقی
اعجاز قرآن از جنبه علمی و فکری
خفاشان خون آشام
 کاربر Online
623 کاربر online
تاریخچه ی: برخورد شدید با منافقین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-12Lines: 1-23
-بشیر می گوید: در یکی از سفر ها که به ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه ))رفتم خدمت امام باقر علیه السلام سیدم، اما علیه السلام فرمود: « در راه با چه کسانی همراه بودی؟» پاسخ گفتم: « با گروهی از ((مرجئه )).» امام علیه السلام فرمود: « وی بر این مرئه! ن ها به چه کسانی پناه خاهند برد وقتی که قائم علیه لسلام ظهو می کند؟» گفتم: آنان می گویند: « در آن زمان ما و شما در عدالت مثل هم هستیم !» +__بشیر می گوید: __
در یکی از سفرها که به ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه)) رفتم، خدمت ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|مام بار علیه السلام)) رسیدم. امام فرمود: ر ره ا چه کسانی هراه وی؟
-اام علیه السلم فرمود: « هر کس توبه کند، خداوند نیز بر او توبه می کند و باز می گردد و هر کس نفاق خود را پنهان کند خداوند او را از خود دور می کند و هر ک چیی (فاق خود را )اظهار کند، خداوند خونش بریزد.» امام علیه السلام دست به گلویش کشید و فرمود: « سوگن به کی ک جانم در تیار اوست حضرت مهدی آن ها را می کد همچنان که قصاب گسفند ا ی ک.» گم: می ویند: « ر آن زمان وقتی کار ها به رال ود جریان ابد حتی ب اندازه حجامت هم خون یخته نمی ود +اس دادم: ===« با گروه از ((مر)).» ===
امام علیه السلام فرمود: وی بر ی مره! وقت ((حضرت امام مهدی اروانا له افدائم عیه لم)) ند آنها به چ کانی ناه خوهند رد؟
-امام علیه السلام فرمود: « ون به ک که ا د ایر اوت، ایگونه ن. ک اوا ون ی است ک ا (ا ک و رو می ویم که) اید و عر از خ اک کنیم ن ه به یشنی ود ره ک. در رخی ا احادیث آده است که حضرت مهدی یه اللام وه کسی را نمی پذد اید ون این دو ه ا ادی به این ت ی کد ک ر وبه کسانی را که در اهر اای تبه ی کد می یر؛ وی کای که واع و نمیند به آان پذیه ا. + گفتم آنان می‌گویند: ===در آن زمان ما و شما در عدالت مثل هم هستیم! ===
__
امام علیه السلام فرمود:__ />'' ه توبه کند، داد نی او مخشد. هر کس نفاق خو را نهان کند د او ا ز د ور می‌کند ه کس ا ا اظر ک، داوند نش را میید.''
__
ا عیه اام دت به گویش کید و فمود__:
__::^
وگن ه کی که انم در ختیا است، حضرت مهدی ها ا می ک همچنان که قصاب گوسفندش را میکد.^::__
گف
م نها می‌گویند: « ن زمان وقتی که به روال ود یان یبد، ی به اناز جامت هم ن یته نمی‌ود
__ا
ام یه للام فرمو:__
''
وگند به کسی که جانم در ختیار او، این گونه نیست. بکه به گنه‌ای است ک شما (با کلاتی رو ه رو ی یم که) باید خن و ع ز خو اک کنیم. ن گ به یشانی اره کرد. ''
-منابع :
<BR>بحارالانوار،52/357 حدیث122--------- غیبه النعمانی
+در برخی از احادیث نیز آمده است که حضرت مهدی علیه السلام توبه کسی را نمی‌پذیرد. شاید بتوان این دو دسته از احادیث را به این صورت تفسیر کرد که امام مهدی علیه السلام توبه‌ی کسانی را که در ظاهر ادعای توبه می‌کنند، نمی‌پذیرد،''=== ولی کسانی که واقعاً توبه نمایند توبه آنان پذیرفته است. ===''
<br />منابع:
>بحارالانوار،52/357 حدیث 122 --------- غیبه النعمانی
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((روش حضرت مهدی عج با شدت عمل))
+((روش حضرت مهدی عج با شدت عمل))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [07:14 ]   4   رضا معرب      جاری 
 شنبه 01 مرداد 1384 [07:07 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:58 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [08:56 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..