منو
 کاربر Online
681 کاربر online
Lines: 1-86Lines: 1-72
-{FANCYTABLE(border=0)}<br> ~|~ ~w:5% {picture=cinema.gif width=50 } ~rs:5 ~|~ +{FANCYTABLE(border=0)}<br> ~|~ ~w:5% {picture=cinema.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000
- ~W:88% ::((تاریخ سینما))&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;((سینما| سینماوتلویزیون))&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;((گونه های سینمایی| گونه‌ها(ژانرها) ))&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;((متحرک‌سازی))&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;((فیلم‌سازی ساده))&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;((معرفی کتاب‌های سینمایی |معرفی کتاب)) :: ~|~ ~w:7% + ~W:88% ::((تاریخ سینما))   ((سینما| سینماوتلویزیون))   ((گونه های سینمایی| گونه‌ها(ژانرها) ))   ((متحرک‌سازی))   ((فیلم‌سازی ساده))   ((معرفی کتاب‌های سینمایی |معرفی کتاب)) :: ~|~ ~w:7%
 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000
-<BR> ~|~
~~brown:__@#25:داریوش مهرجویی#@__~~

~W:85% ~cs:3 {picture=mehrjui1.jpg width=110 height=130 align=LEFT width=50 } <BR>
>~~brown:بهترین فیلم~~ /
>بخش بهترین فیلم یکی از بخش های اصلی اسکار است که از اولین برگزاری این مراسم وجود داشته. بهترین فیلم ، تنها رشته از جایزه ها است که نامزدها و برنده آن ، توسط آرای تمامی اعضای آکادمی انتخاب می شوند. <br><br><br>
+<BR> ~|~
~W:85% ~cs:3 {picture=oscar5.jpg width=140 height=200 align=LEFT width=50 } <BR>@#20:~~brown:بهترین فیلم~~#@

بخش بهترین فیلم یکی از بخش های اصلی(( اسکار ))است که از اولین برگزاری این مراسم وجود داشته. بهترین فیلم ، تنها رشته از جایزه ها است که نامزدها و برنده آن ، توسط آرای تمامی اعضای آکادمی انتخاب می شوند. <br>
-@#18:~~brown:بهترین کارگردانی ~~ #@<br><br>
ای ر نیز از اولین سال برگزاری وجود داشته ولی در دو شاخه : کارگردانی فیلم های __درام__ و کارگردانی فیلم های __کمدی__. اما این شیوه در سال بعد برچیده شد و تنها یک جایزه به این رشته اختصاص یافت. <br>
با مروری بر نام کارگردان هایی که به دریافت جایزه نائل شده اند ، این نکته به وضوح دیده می شود که فیلم های آنها دارای مفهومی صریح و روشن بوده و به خوبی توانسته با تماشاگران ارتباط برقرار کند. در بین کارگردان ها ، ((جان فورد)) ، با 4 جایزه اسکار بیشترین افتخار را در این بخش کسب کرده است و ((مارتین اسکورسیسی)) با 5 بار نامزدی بی حاصل ، بد شانس ترین کارگردان بوده است. <br> />امکان تکرار و چندبار جایزه گرفتن در این بخش بیش از هر رشته دیگری است.<br> />اگر چه هر یک از رشته ها به صورت کاملا مستقل از هم عمل می کنند ، اما نوعی ارتباط بین جایزه بهترین فیلم و بهترین ((کارگردانی | کارگردان)) به چشم می خورد. معمولا فیلم هایی که برنده بهترین فیلم می شوند کارگردانشان نیز شانس بیشتری دارد. <br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین کارگردانی ~~ #@<br><br>
~W:85% ~cs:3 رشته ((کارگردانی یلم | کارگای)) ، نیز از اولین سال برگزاری وجود داشته ولی در دو شاخه : کارگردانی فیلم های __درام__ و کارگردانی فیلم های __کمدی__. اما این شیوه در سال بعد برچیده شد و تنها یک جایزه به این رشته اختصاص یافت. <br>
>~W:85% ~cs:3 {picture=john-ford.jpg width=120 height=150 align=LEFT width=50 } >با مروری بر نام کارگردان هایی که به دریافت جایزه نائل شده اند ، این نکته به وضوح دیده می شود که فیلم های آنها دارای مفهومی صریح و روشن بوده و به خوبی توانسته با تماشاگران ارتباط برقرار کند. در بین کارگردان ها ، ((جان فورد)) ، با 4 جایزه اسکار بیشترین افتخار را در این بخش کسب کرده است و ((مارتین اسکورسیسی)) با 5 بار نامزدی بی حاصل ، بد شانس ترین کارگردان بوده است.
امکان تکرار و چندبار جایزه گرفتن در این بخش بیش از هر رشته دیگری است.
اگر چه هر یک از رشته ها به صورت کاملا مستقل از هم عمل می کنند ، اما نوعی ارتباط بین جایزه بهترین فیلم و بهترین ((کارگردانی | کارگردان)) به چشم می خورد. معمولا فیلم هایی که برنده بهترین فیلم می شوند کارگردانشان نیز شانس بیشتری دارد. <br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین دستیار کارگردان ~~#@
این جایزه اولین بار در سال __1934__ اعطا شد و علت آن این بود که در آن زمان کارگردان ها بسیار پر کار بودند و ممکن بود هم زمان چند فیلم را بسازند ، به همین خاطر بخش زیادی از کارهایشان را به دستیارانشان می سپردند. لازم به ذکر است بسیاری از کارگردانان بزرگ بعدی ، دستیاران کارگردانان بزرگ قبلی بودند.<br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین دستیار کارگردان ~~#@


~W:85% ~cs:3 این جایزه اولین بار در سال __1934__ اعطا شد و علت آن این بود که در آن زمان کارگردان ها بسیار پر کار بودند و ممکن بود هم زمان چند فیلم را بسازند ، به همین خاطر بخش زیادی از کارهایشان را به دستیارانشان می سپردند. لازم به ذکر است بسیاری از کارگردانان بزرگ بعدی ، دستیاران کارگردانان بزرگ قبلی بودند. <br>امروزه دیگر به دستیار کارگردان جایزه ای تعلق نمی گیرد<br><br>
-@#18:~~brown:بهترین بازیگری ( زن و مرد)~~#@
ای ایه هم از اولین سال برگزاری اهدا شده. مقررات گزینش نامزدها و اهدای جایزه برای بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن ، یکسان است. <br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین بازیگری ( زن و مرد)~~#@


~W:85% ~cs:3 جایز ((ازیگی)) ، هم از اولین سال برگزاری اهدا شده است. مقررات گزینش نامزدها و اهدای جایزه برای بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن ، یکسان است. <br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین بازیگری نقش دوم ( مرد و زن)~~#@
در سال__ 1936 __این جایزه برای اولین بار اختصاص یافت.
اختلاف در تشخیص نقش های اول و دوم ، ابتدا آکادمی را بر آن داشت که از مسئولان فیلم ها بخواهند ، خودشان اعلام کنند که کدام نقش اول و کدام ، دوم است. آکادمی هم این اطلاعات را در فهرست سالانه خود قبل از رای گیری منتشر می کرد. اما در سال__ 1964 __هیات مدیره آکادمی تصمیم گرفت که این تشخیص را بر عهده خود رای دهندگان بگذارد.<br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین بازیگری نقش دوم ( مرد و زن)~~#@


در سال__ 1936 __این جایزه برای اولین بار اختصاص یافت.

~W:85% ~cs:3 اختلاف در تشخیص نقش های اول و دوم ، ابتدا آکادمی را بر آن داشت که از مسئولان فیلم ها بخواهند ، خودشان اعلام کنند که کدام نقش اول و کدام ، دوم است. آکادمی هم این اطلاعات را در فهرست سالانه خود قبل از رای گیری منتشر می کرد. اما در سال__ 1964 __هیات مدیره آکادمی تصمیم گرفت که این تشخیص را بر عهده خود رای دهندگان بگذارد.<br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین فیلم نامه~~#@
این جایزه از همان دوره اول اعطا شد. در این دوره این جایزه در دو رشته اهدا شد : بهترین فیلم نامه ارجینال و بهترین فیلم نامه اقتباسی. علت این مسئله آن بود که از همان ابتدا اقتباس از داستان ها و نمایش نامه ها در سینما بسیار رواج داشت. <br> />در دو دوره بعد این جایزه تنها به عنوان بهترین فیلم نامه اهدا شد و در دوره های دیگر در همان دو رشته اهدا شد. <br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین فیلم نامه~~#@


~W:85% ~cs:3 این جایزه از همان دوره اول اعطا شد. در این دوره این جایزه در دو رشته اهدا شد : بهترین فیلم نامه ارجینال و بهترین فیلم نامه اقتباسی. علت این مسئله آن بود که از همان ابتدا اقتباس از داستان ها و نمایش نامه ها در سینما بسیار رواج داشت.
در دو دوره بعد این جایزه تنها به عنوان بهترین ((فیلم نامه نویسی | فیلم نامه)) اهدا شد و در دوره های دیگر در همان دو رشته اهدا شد. <br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین فیلم برداری~~#@
در سال های اول اهدای جایزه که فیلم ها سیاه و سفید بودند تنها یک جایزه به فیلم برداری اهدا می شد اما با روی کار آمدن فیلم برداری رنگی این جایزه هم در دو بخش فیلم برداری سیاه و سفید و فیلم برداری رنگی اهدا می شد ( در سال __1939__ فیلم برداری رسما دارای دو جایزه شد) و این شیوه تا سال__ 1966 __ادامه یافت. تا سال 1964 فیلم های سیاه و سفید نسبت به فیلم های رنگی کمی بیشتر بودند و لی طی سه سال بعد به طور چشمگیری کاهش یافتند و دیگر فیلم ها به طور کامل رنگی شدند و جایزه هم فقط در یک شاخه ، ((فیلم برداری)) ، اهدا شد. <br> />فیلم هایی که جایزه فیلم برداری را به خود اختصاص داده اند ، برخی به دلیل آن بوده که دارای صحنه های غیر متعارف و مبتکرانه بوده اند ، مانند چشم انداز پوشیده از مه در بلندی های بادگیر __( 1939- Wuthering Heights )__ ، برخی به خاطر سبک خاصی که برای بیان تصویری فیلم برگزیده اند و برخی نیز به دلیل ماهرانه فیلم برداری کردن از صحنه هایی که سختی بسیار داشته اند. <br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین فیلم برداری~~#@


~W:85% ~cs:3 در سال های اول اهدای جایزه که فیلم ها سیاه و سفید بودند تنها یک جایزه به فیلم برداری اهدا می شد اما با روی کار آمدن فیلم برداری رنگی این جایزه هم در دو بخش فیلم برداری سیاه و سفید و فیلم برداری رنگی اهدا می شد ( در سال __1939__ فیلم برداری رسما دارای دو جایزه شد) و این شیوه تا سال__ 1966 __ادامه یافت. تا سال 1964 فیلم های سیاه و سفید نسبت به فیلم های رنگی کمی بیشتر بودند و لی طی سه سال بعد به طور چشمگیری کاهش یافتند و دیگر فیلم ها به طور کامل رنگی شدند و جایزه هم فقط در یک شاخه ، ((فیلم برداری)) ، اهدا شد.
فیلم هایی که جایزه فیلم برداری را به خود اختصاص داده اند ، برخی به دلیل آن بوده که دارای صحنه های غیر متعارف و مبتکرانه بوده اند ، مانند چشم انداز پوشیده از مه __در بلندی های بادگیر __ __( 1939- Wuthering Heights )__ ، برخی به خاطر سبک خاصی که برای بیان تصویری فیلم برگزیده اند و برخی نیز به دلیل ماهرانه فیلم برداری کردن از صحنه هایی که سختی بسیار داشته اند. <br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین طراحی صحنه~~#@
رشته طراحی صحنه نیز از اولین سال مراسم وجود داشته است. این رشته تا سال __1940__ با نام کارگردانی هنری ( Art Direction ) وجود داشت. در سال __1941__ که فیلم های رنگی رواج بیشتری یافتند این جایزه در دو رشته ، بهتری کارگردانی هنری فیلم سیاه و سفید و بهترین کارگردانی هنری فیلم رنگی اهدا شد. در سال __1942__ نام این رشته به آرایش صحنه های داخلی تغییر یافت ، اما کماکان در دو بخش فیلم های سیاه و سفید و فیلم های رنگی اهدا شد. <br> />بنا به تعریف آکادمی ، این جایزه به بهترین دستاورد در صحنه آرایی ، با توجه دقیق به کیفیت هنری ، جزئیات صحیح ، کاربرد داستانی و خلاقیت اعطا می شود. <br> />در سال__ 42__ این رشته را در دو شاخه گسترش دادند: طراحی صحنه و صحنه آرایی. ولی این دو جایزه به عنوان دو رشته جدا از هم به حساب نیامده ، به همین دلیل هر دو جایزه به فیلمی واحد تعلق می گیرد. <br> />از سال__ 1940 __تا سال __1967__ به استثنای سال های __1357 و 1358__ به تفکیک برای فیلم های سیاه و سفید و رنگی جایزه جداگانه داده شد. <br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین طراحی صحنه~~#@


~W:85% ~cs:3 رشته طراحی صحنه نیز از اولین سال مراسم وجود داشته است. این رشته تا سال __1940__ با نام __ کارگردانی هنری ( Art Direction )__ وجود داشت. در سال __1941__ که فیلم های رنگی رواج بیشتری یافتند این جایزه در دو رشته ، بهتری کارگردانی هنری فیلم سیاه و سفید و بهترین کارگردانی هنری فیلم رنگی اهدا شد. در سال __1942__ نام این رشته به آرایش صحنه های داخلی تغییر یافت ، اما کماکان در دو بخش فیلم های سیاه و سفید و فیلم های رنگی اهدا شد.
بنا به تعریف آکادمی ، این جایزه به بهترین دستاورد در صحنه آرایی ، با توجه دقیق به کیفیت هنری ، جزئیات صحیح ، کاربرد داستانی و خلاقیت اعطا می شود.
در سال__ 42__ این رشته را در دو شاخه گسترش دادند: طراحی صحنه و صحنه آرایی. ولی این دو جایزه به عنوان دو رشته جدا از هم به حساب نیامده ، به همین دلیل هر دو جایزه به فیلمی واحد تعلق می گیرد.
از سال__ 1940 __تا سال __1967__ به استثنای سال های __1357 و 1358__ به تفکیک برای فیلم های سیاه و سفید و رنگی جایزه جداگانه داده شد. <br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین موسیقی فیلم~~#@
بخش بهترین ((موسیقی فیلم |موسیقی)) در سال __1934__ ایجاد شد. در ابتدا جایزه های این رشته به دو شاخه بهترین موسیقی و بهترین موسیقی اورجینال تقسیم شد و لی این دسته بندی چندین بار دچار تغییر شد تا اینکه امروزه این جایزه در شاخه های بهترین موسیقی اورجینال و بهترین موسیقی برای آواز اورجینال و بهترین تنظیم اهدا می شود. <br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین موسیقی فیلم~~#@


~W:85% ~cs:3 بخش بهترین ((موسیقی فیلم |موسیقی)) در سال __1934__ ایجاد شد. در ابتدا جایزه های این رشته به دو شاخه بهترین موسیقی و بهترین موسیقی اورجینال تقسیم شد و لی این دسته بندی چندین بار دچار تغییر شد تا اینکه امروزه این جایزه در شاخه های بهترین موسیقی اورجینال و بهترین موسیقی برای آواز اورجینال و بهترین تنظیم اهدا می شود. <br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین دستاوردهای ویژه~~#@
در سال__ 1938__ اهدای جایزه ویژه به مسئولان خلق جلوه های خاص تصویری و تاثیرهای صوتی در فیلم ، در دستور کار آکادمی قرار گرفت و در سال __1939__ رسما جایزه جلوه های خاص به جمع جایزه ها افزوده شد. این جایزه تنها در سه سال __1951 ، 1953 و 1963__ اهدا نشده است.<br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین دستاوردهای ویژه~~#@


~W:85% ~cs:3 در سال__ 1938__ اهدای جایزه ویژه به مسئولان خلق جلوه های خاص تصویری و تاثیرهای صوتی در فیلم ، در دستور کار آکادمی قرار گرفت و در سال __1939__ رسما جایزه جلوه های خاص به جمع جایزه ها افزوده شد. این جایزه تنها در سه سال __1951 ، 1953 و 1963__ اهدا نشده است.<br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین صدا~~#@
در اولین دوره برگزاری مراسم جایزه ای به صدا تعلق نگرفت زیرا هنوز ناطق شدن سینما جا نیفتاده بود ، اما در سال بعد فیلم های ناطق وارد میدان شدند و همه جایزه ها را درو کردند و به این ترتیب اهمیت صدا بیش از پیش درک شد. به همین خاطر در سال سوم رشته جدیدی به جایزه ها اضافه شد به نام بهترین صدا برداری. از سال__ 1957__ این بخش تغییر نام داد و فقط جایزه صدا نامیده شد.<br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین صدا~~#@


~W:85% ~cs:3 در اولین دوره برگزاری مراسم جایزه ای به صدا تعلق نگرفت ، زیرا هنوز ناطق شدن سینما جا نیفتاده بود ، اما در سال بعد فیلم های ناطق وارد میدان شدند و همه جایزه ها را درو کردند و به این ترتیب اهمیت صدا بیش از پیش درک شد. به همین خاطر در سال سوم رشته جدیدی به جایزه ها اضافه شد به نام بهترین صدا برداری. از سال__ 1957__ این بخش تغییر نام داد و فقط جایزه صدا نامیده شد.<br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین فیلم مستند ~~#@
با وجود آنکه فیلم های ((سینمای مستند | مستند)) جزء اولین گونه های سینمایی بودند و در دهه سی به شکوفایی رسیدند و به عنوان گونه ای مهم و مطرح معرفی شدند ، اما در آکادمی برای آن جایزه ای در نظر گرفته نشد ، تا بعد از جنگ جهانی دوم. علت این مسئله شاید فیلم های درخشان و تاثیر گذاری بود که مستند سازان از جنگ تهیه کرده بودند و دیگر جایی برای بی توجهی نسبت به فیلم های مستند باقی نمی گذاشتند. <br> />از سال __1942__ تا __1947__ ، جایزه اسکار تنها به مستندی تعلق می گرفت که با فیلم قطع 35 میلیمتر و توسط یک استودیوی بزرگ یا یک سازمان دولتی تهیه شده باشند. از سال __1975__ ، همه نوع فیلم مستند قابل قبول بودند به شرط آنکه قبلا در یک مسابقه معتبر سینمایی شرکت کرده و جایزه دریافت کرده باشند.<br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین فیلم مستند ~~#@


~W:85% ~cs:3 با وجود آنکه فیلم های ((سینمای مستند | مستند)) جزء اولین گونه های سینمایی بودند و در دهه سی به شکوفایی رسیدند و به عنوان گونه ای مهم و مطرح معرفی شدند ، اما در آکادمی برای آن جایزه ای در نظر گرفته نشد ، تا بعد از جنگ جهانی دوم. علت این مسئله شاید فیلم های درخشان و تاثیر گذاری بود که مستند سازان از جنگ تهیه کرده بودند و دیگر جایی برای بی توجهی نسبت به فیلم های مستند باقی نمی گذاشتند.
از سال __1942__ تا __1947__ ، جایزه اسکار تنها به مستندی تعلق می گرفت که با فیلم قطع 35 میلیمتر و توسط یک استودیوی بزرگ یا یک سازمان دولتی تهیه شده باشند. از سال __1975__ ، همه نوع فیلم مستند قابل قبول بودند به شرط آنکه قبلا در یک مسابقه معتبر سینمایی شرکت کرده و جایزه دریافت کرده باشند.<br><br><br>
-@#18:~~brown:بهترین فیلم کوتاه~~#@
در سال __1932__ ، رشته ای به رشته ها اظافه شد ، به نام ، موضوع های کوتاه. این جایزه به هر نوع فیلم کوتاهی چه انیمیشن و چه زنده می توانست ، تعلق بگیرد. این جایزه اولین بار به انیمیشن کوتاهی از ((کمپانی والت دیسنی)) __( Walt Disney )__ به نام __گل ها و درختان ( 1932- Flowers And Trees )__ تعلق گرفت. />در سال __1936__ ، این جایزه در جهار رشته اعطا شد : انیمیشن کوتاه ، فیلم کوتاه سیاه و سفید یک پرده ای ، فیلم کوتاه سیاه و سفید دو پرده ای و فیلم کوتاه رنگی. />بار دیگر در سال __1957__ ، این بخش تنها به دو رشته تقسیم شد : فیلم کوتاه انیمیشن و فیلم کوتاه زنده و تا به امروز هم حفظ شده است. <br><br><br>
+@#20:~~brown:بهترین فیلم کوتاه~~#@


~W:85% ~cs:3 {picture=Flowers-Trees.jpg width=210 height=170 align=LEFT width=50 }
~W:85% ~cs:3
در سال __1932__ ، رشته ای به رشته ها اظافه شد ، به نام ، موضوع های کوتاه. این جایزه به هر نوع فیلم کوتاهی چه انیمیشن و چه زنده می توانست ، تعلق بگیرد. این جایزه اولین بار به انیمیشن کوتاهی از ((کمپانی والت دیسنی)) __( Walt Disney )__ به نام __گل ها و درختان ( 1932- Flowers And Trees )__ تعلق گرفت.
در سال __1936__ ، این جایزه در جهار رشته اعطا شد : انیمیشن کوتاه ، فیلم کوتاه سیاه و سفید یک پرده ای ، فیلم کوتاه سیاه و سفید دو پرده ای و فیلم کوتاه رنگی.
بار دیگر در سال __1957__ ، این بخش تنها به دو رشته تقسیم شد : فیلم کوتاه انیمیشن و فیلم کوتاه زنده و تا به امروز هم حفظ شده است. <br><br><br>
-@#18:~~brown:جایزه هنری~~#@
این جایزه از همان دوره اول ، جزء جوایز بود ، ولی اهدای آن به طور مرتب ، هر ساله ، انجام نشده است و بستگی به این دارد که آیا در آن سال ، اعضای آکادمی فردی را لایق دریافت این جایزه بدانند یا نه. <br> />این جایزه اولین بار به ((چارلی چاپلین)) برای فیلم __سیرک ( 1928- Circus )__ و همچنین به ((کمپانی برادران وارنر)) __( Warner Bros )__ برای ارائه نخستین فیلم ناطق سینمای آمریکا به نام __خواننده جاز ( 1928- The Jazz Singer)__ اهدا شد. <br><br.<br>
+@#20:~~brown:جایزه هنری~~#@


~W:85% ~cs:3 این جایزه از همان دوره اول ، جزء جوایز بود ، ولی اهدای آن به طور مرتب ، هر ساله ، انجام نشده است و بستگی به این دارد که آیا در آن سال ، اعضای آکادمی فردی را لایق دریافت این جایزه بدانند یا نه.
این جایزه اولین بار به ((چارلی چاپلین)) برای فیلم __سیرک ( 1928- Circus )__ و همچنین به ((کمپانی برادران وارنر)) __( Warner Bros )__ برای ارائه نخستین فیلم ناطق سینمای آمریکا به نام __خواننده جاز ( 1928- The Jazz Singer)__ اهدا شد. <br><br.<br>
   
  {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}
   
   
   
   
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [07:36 ]   4   مهناز نظری      جاری 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [07:35 ]   3   مهناز نظری      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [07:33 ]   2   مهناز نظری      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [07:11 ]   1   مهناز نظری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..