منو
 کاربر Online
738 کاربر online
تاریخچه ی: بتریوژن

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Botryogene.jpg} +{picture=Botryogene.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 بتریوژن - آگرگاتهای بلورهای کوچک گسترش یافته
( روی کانی هالوتریکیت (قطر 2 میلیمتر
 بتریوژن - آگرگاتهای بلورهای کوچک گسترش یافته
( روی کانی هالوتریکیت (قطر 2 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::بتریوژن (Botryogene)::__ ||__::بتریوژن (Botryogene)::__
-::((منگنز|Mg))Fe 3+(Oh(SO4)2).7H2O:: +::((منگنز|Mg))((آهن|Fe)) 3+(Oh(SO4)2).7H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل- مطابق با /010/ خوب - مطابق با /110::|__::رخ::__ ::/کامل- مطابق با /010/ خوب - مطابق با /110::|__::رخ::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 |__::((شکستگی))::__ |__::((شکستگی))::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگاتهای خوشه ای و شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگاتهای خوشه ای و شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
 :: تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((سوئد)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((مکزیک)) ، ((شیلی)) ، ((امریکا)) و::|__::((ژیزمان))::__ :: تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((سوئد)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((مکزیک)) ، ((شیلی)) ، ((امریکا)) و::|__::((ژیزمان))::__
 ::محلول در آب گرم و در((اسیدکلریدریک))::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::محلول در آب گرم و در((اسیدکلریدریک))::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((اکسید منیزیم|MgO))=9.64% ((آهن|Fe))2O3=19.28% ((SO3))=38.55% ((H2O))=32.53%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +::((اکسید منیزیم|MgO))=9.64% Fe2O3=19.28% SO3=38.55% ((H2O))=32.53%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::قرمزسنبلی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قرمزسنبلی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::((گل)) اخرای زرد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::((گل)) اخرای زرد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((رآلگار)) - ((سینابر))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((رآلگار)) - ((سینابر))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((اپسونیت)) - ((کوکیمبیت)) - ((کوپیاپیت)) - ((ولتائیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((اپسونیت)) - ((کوکیمبیت)) - ((کوپیاپیت)) - ((ولتائیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشورهای طویل و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشورهای طویل و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 ::محلول در آب گرم و در((اسیدکلریدریک))::|__::سایر مشخصات::__ ::محلول در آب گرم و در((اسیدکلریدریک))::|__::سایر مشخصات::__
 ::به معنای خوشه و botru از کلمات یونانی
.به مفهوم بوجودآوردن گرفته شده است gennan ::|__::((وجه تسمیه))::__||
 ::به معنای خوشه و botru از کلمات یونانی
.به مفهوم بوجودآوردن گرفته شده است gennan ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|2|2.1|| ــ|2|2|2.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 تیر 1384 [06:02 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [05:27 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [05:11 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [08:22 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [05:37 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..