منو
 کاربر Online
752 کاربر online
تاریخچه ی: باونیت

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Bavenite.jpg} +{picture=Bavenite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 باونیت - آگرگات ورقه ای و لاملار (40 (میلیمتر باونیت - آگرگات ورقه ای و لاملار (40 (میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::باونیت (Bavenite)::__ ||__::باونیت (Bavenite)::__
-::Ca 4Al2 Be2 OH2 Si 9O26:: +::((کلسیم|Ca)) 4Al2 ((بریلیم|Be))2 OH2 ((سیلیکن|Si)) 9O26::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 ::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور)) ی - ((آگرگات)) رشته ای - شعاعی - قرصی::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور)) ی - ((آگرگات)) رشته ای - شعاعی - قرصی::|__::اشکال ظاهری::__
 :: کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((امریکا)) ((استرالیا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((امریکا)) ((استرالیا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
 ::محلول در ((HCl)) و H2SO4 و کمی در HCl غلیظ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::محلول در ((HCl)) و H2SO4 و کمی در HCl غلیظ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((کلسیم|Ca))O=23.99% ((آلومینیوم|Al))2O3=10.9% ((بریلیم|Be))O=5.35% ((سیلیکن|Si))O2=57.83% H2O=1.93%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +::CaO=23.99% Al2O3=10.9% BeO=5.35% SiO2=57.83% ((H2O))=1.93%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید - صورتی - سبز - قهوه ای ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - صورتی - سبز - قهوه ای ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((سختی)) - محلول در ((اسید))ها ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((سختی)) - محلول در ((اسید))ها ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((لامونتیت))::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__ ::((لامونتیت))::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__
-::((فلوئوریت)) - ((آلبیت)) - ((بریل)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ +::((فلوئوریت)) - ((آلبیت)) - ((بریل «کانی»|بریل)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((پگماتیتی)) - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((پگماتیتی)) - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::کانسار ((اورانیوم))::|__::((کاربرد))::__ ::کانسار ((اورانیوم))::|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.در ((ایتالیا)) اخذ شده است Baveno از نام محل کشف آن::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.در ((ایتالیا)) اخذ شده است Baveno از نام محل کشف آن::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|5.5|2.7|-|| -|5.5|2.7|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [12:56 ]   9   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [10:31 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [10:27 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [09:52 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:39 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:34 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:33 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:31 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:23 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..