منو
 صفحه های تصادفی
آخرین راه حل از منظر دکتر کارل
امام رضا علیه السلام و حدیث سلسلة الذهب
امام کاظم علیه السلام و زنده ساختن گاو مرده
تورات در قرآن و فرهنگ شیعه
تیره کاسنی
Ununtrium
اصل استقراء ریاضی
روش پژوهش
مدیریت بر پایه ارزش
فکسوفنادین
 کاربر Online
624 کاربر online
Lines: 1-25Lines: 1-34
 V{maketoc} V{maketoc}
 +!مقدمه
 در دهه ((1330)) مطالعات گسترده ای برای تنظیم مقررات پولی و بانکی کشور آغازشد و سرانجام در اواخر دهه ی مذکور، یعنی در سال ((1339)) قانون بانکی و پولی کشور به تصویب رسید و به موجب این قانون __بانک مرکزی ایران__ تاسیس شد.  در دهه ((1330)) مطالعات گسترده ای برای تنظیم مقررات پولی و بانکی کشور آغازشد و سرانجام در اواخر دهه ی مذکور، یعنی در سال ((1339)) قانون بانکی و پولی کشور به تصویب رسید و به موجب این قانون __بانک مرکزی ایران__ تاسیس شد.
-طبق ((قانون)) مسئولیت تنظیم و اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی محول شده است. بانک مرکزی بانک ناشر ((اسکناس)) و((مسکوک))، بانکدار دولت، خزانه دار ارزی کشور، ناظر بر معاملات طلا، بانکدار بانکها، مسئول نظارت بر عملیات بانک ها و حافظ سلامت سیستم بانکی کشور است. +طبق ((قانون)) مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی محول شده است. بانک مرکزی بانک ناشر ((اسکناس)) و ((مسکوک))، بانکدار دولت، خزانه دار ارزی کشور، ناظر بر معاملات ((طلا))، بانکدار بانک ها، مسئول نظارت بر عملیات بانک ها و حافظ سلامت سیستم بانکی کشور است.
-بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت مسئولیت نگهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بر عهده دارد. این بانک در مواردی که لازم تشخیص بدهد می تواند با تعیین حداکثر مجاز مجموع ((وام)) ها و ((اعتبارات)) بانکی را متناسب با احتیاجات اقتصادی کشور و اولویت های برنامه های عمرانی تنظیم نماید.
ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((مجمع عمومی))، ((شورای پول واعتبار))، ((هیات عامل))، ((هیات نظارت اندوخته اسکناس)) و ((هیات نظار)).
+بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت مسئولیت نگهداری حساب های ((وزارتخانه|وزارتخانه ها)) و موسسات دولتی را بر عهده دارد. />این بانک در مواردی که لازم تشخیص بدهد می تواند با تعیین حداکثر مجاز مجموع ((وام|وام ها)) و ((اعتبارات)) بانکی را متناسب با احتیاجات اقتصادی کشور و اولویت های برنامه های عمرانی تنظیم نماید.
-! ریف جید ای بانک مکی، ازا و تکیلات ادا ن +ارکان نک مرکزی جمهوی لامی ایران عبارتند از: ((مم عمومی))، ((رای ول و اعتار))، ((هیات عامل))، ((هیات ظارت ادوخته اسکاس)) و ((هیت نظار)).
-بانک مرکزی به عنوان سازمانی مستقل از ((قوه مجریه)) باید مسئول اتخاذ و اعمال سیاست های پولی، نظارت بر بانک ها و موسسات پولی، کنترل کننده انواع ((معاملات ارزی)) و مسئول نظارت بر حسن اجرای(( قانون پولی و بانکی)) باشد. بانک مرکزی ایران در سازماندهی جدید، مرکب از یک بانک مرکزی ناشر ((اسکناس)) است که می تواند بر حسب ضرورت و با توجه به خصایص جمعیتی – اقتصادی مناطق کشور ( مثلاً حداکثر پنج منطقه) دارای واحدهای منطقه ای باشد. این واحدها ((بانک های تجاری))، ((بانک های تخصصی))، ((موسسات مالی))، ((شرکت های بیمه)) و ((بورس های محلی)) را تحت نظارت خود قرار خواهند داد. +! تعریف جدید برای بانک مرکزی، سازمان و تشکیلات و اهداف آن
بانک مرکزی به عنوان سازمانی مستقل از ((قوه مجریه)) باید مسئول اتخاذ و اعمال سیاست های پولی، نظارت بر ((بانک|بانک ها)) و موسسات پولی، کنترل کننده انواع ((معاملات ارزی)) و مسئول نظارت بر حسن اجرای ((قانون پولی و بانکی)) باشد.
-می نهیی بانک مرکزی ر چا ید حف ((ر)) ای خاجی ((یال)) در نگی ا دفهای هاانه دل، ینی ایجا تغا کامل، ((د اقتصادی))، ات بی قیمت ها و ال در پات ی ارجی خواهد ود. +ک رکزی یران در سازماندهی دید، مرکب از یک بانک مرکزی نشر ((اس)) ت که می تواند ر حب رو و ا جه ب خصای جمعیتی قتصادی مناطق کشور ( مثلاً حداکثر نطقه) ارای احدهای مطقه ای باشد. این حد ((انک های تجای)) ((اک های تخصصی))، ((موات مالی))، ((کت ی بیمه)) و ((وس های ملی)) را ت نظات خ قار خواهند اد.
-!ای بیر لینهای ینی ا مشاده کید +مولیت نهایی ک مکی چارچوب جدی حفظ ((ارزش)) داخلی و خارجی ((ریال)) در هماهنی با هدف های چهرگانه هر دولت، ینی یجاد شتغال کامل، ((رشد اتصادی))، ثبات نسبی قیمت ها تعادل در پرداخت های خارجی خواهد بود.
 +!همچنین ببینید
 +*((بانک))
 *(( روند شکل گیری بانکداری در ایران)) *(( روند شکل گیری بانکداری در ایران))
 *((مجمع عمومی بانک مرکزی)) *((مجمع عمومی بانک مرکزی))
 *((شورای پول و اعتبار)) *((شورای پول و اعتبار))
 *(( قانون پولی و بانکی کشور)) *(( قانون پولی و بانکی کشور))
 *((سیاست پولی)) *((سیاست پولی))
 *((سیاست های مالی)) *((سیاست های مالی))
 *((ارز)) *((ارز))
 *((خزانه داری کل)) *((خزانه داری کل))
 +*((بانک ملی ایران))
 +*((بانک مرکزی))
 +*((بانک تجاری))
 +*((لیست بانک ها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 آذر 1383 [14:36 ]   4   حمید حسن نیا      جاری 
 جمعه 13 آذر 1383 [13:44 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [07:17 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [19:22 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..