/>
/> /> />
    
 منو
 کاربر Online
656 کاربر online
تاریخچه ی: باقلا «داروئی»

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-30Lines: 1-56
 !کلیات گیاه شناسی !کلیات گیاه شناسی
- />باقلا گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع آن تا 80 ((سانتیمتر)) می رسد . برگهای آن متناوب و مرکب است که دارای برگچه هایی بشکل ((تخم مرغ)) می باشد . گلهای باقلا درشت و سفید که دارای لکه های سیاه و یا بنفش است . میوه آن که همان باقلا است دارای غلافی پوشیده از کرک بطول تقریبا 12 سانتیمتر است .در هر غلاف تعدادی دانه قرار درد . گل و شاخه گلدار ، ((میوه)) و تخم باقلا مصارف طبی دارند . /> />__رکیبا یمییی:__ د رم دانه بال سز و ا مواد زی د است : />
72 مروتین 8/4 گ موا چر 0/4 ر نشاسته 15/8 گکلی 28 یی گرسف 155 یی گهن 2/2 یی گسدیم 40 میی گمپتایم 470 میلی گرمویتاین آ 220 میل گرویتامین 1 0/3 یلی گرویین 2 0/18 میی رمویامین 3 1/5 یلی گمیامین 30 میلی گرمرنیک 0/02 میلی گرمنا باا داری ا ای بنا فیتی Phytine م د ک بسیار مغذی است و قوی کننده بد ا . ای مده کسیم بد را امین ی کند لا ای خبی است رای دورن نقاه . />
__خ
ارئی:__ باقلا ا ر ب دیم این د و تر ا و آن گرم می اش.

#دم کرده گل باقلا ضد ((تشنج)) و ادرار آور است .
#دم کرده گل باقلا ((سنگ کلیه)) را دفع می کند و برای قولنج های کلیوی مفید است.
#جوشانده باقلا برای ورم مثانه مفید است.
#جوشانده باقلا اثر خوبی در رفع ((رماتیسم)) درد .
#از جوشانده باقلا برای درمان ((نقرس)) استفاده کنید.
#باقلا را اگر با آب ((سرکه)) و آب بپزید و با پوست بخورید اسهال مزمن را درمان می کند.
#برای رفع گرفتگی صدا در باقلا را با ((روغن بادام)) و ((قند)) مخلوط کنید و بخورید .
#برای رفع کوفتگی و روم پستان ، در باقلا را با آب جو مخلوط کرده و با سرکه و نعناع بپزید و ضمادی را که بدست می آید روی ورم و کوفتگی قرار دهید .
#ضماد در باقلا را با ((شنبلیله)) و ((عسل)) برای نرم کردن دمل و ورم بناگوش و زیر چشم مفید است.
#جوشانده باقلا شکم روشهای مزمن را برطرف می کند.
#ضماد باقلا جوش و کورک را می رساند و چرک را خارج می کند.
#برای درمان تکرر ادرار از جوشانده ریشه باقلا استفاده کنید.
#جوشانده سر شاخه های باقلا مستی مشروبات الکلی را برطرف می کند.
#
برای رفع التهاب و درد نوک انگشتان و ناخن باید یک مشت برگ باقلا را با نیم لیتر آب جوشانید و بگذارید کمی سرد شود و انگشتان خود را بمدت دو ساعت در آن قرار دهید تا برطرف شود.
#نان خوشمزه بمقدار 2% در باقلا بآن اضافه کنید.


__مضرات :__ باقلا در بعضی از اشخاص تولید نفخ و سنگینی سر و ((معده)) می کند برای جلوگیری از این عوارض باید ابتدا باقلا را پوست کنده و بجوشانید و آب آنرا دور بریزید . سپس بان مقدری آب اضافه کرده و بعد از پختن با روغن ((بادام)) و ((ادویه)) گرم مانند ((دارچین)) و ((فلفل)) بخورید .مصرف باقلای تازه ممکن است تولید مسمومیت و حساسیت شدید بکند که گاهی موجب مرگ می شود بنابراین باید در خوردن باقلای تازه و خام احتیاط کنید . معمولا اشخاصی که به باقلای تازه حساسیت دارند فاقد یک آنزیم مصوص هستند.

+باقلا با نام علمی __~~green:Vicia faba~~__ گیاهی از ((خانواده بقولات)) می‌باشد. گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع آن تا 80 سانتیمتر میرسد. برگهای آن متناوب و مرکب است که دارای برگچههایی به شکل تخم مرغ میباشد. گلهای باقلا درشت و سفید که دارای لکههای سیاه و یا بنفش است. میوه آن که همان باقلا است دارای غلافی پوشیده از کرک به طول تقریبا 12 سانتیمتر است. در هر غلاف تعدادی دانه قرار دارد. گل و شاخه گلدار ، میوه و تخم باقلا مصارف طبی دارند. باقلا ارای ماه‌ی به نام __~~green:فیین Phytine~~__ می‌د ه بسیار ذی اس و وی ک بدن است. این مه لیم بد را تمین می‌ن. الا غذای خوبی ات بری ورا نقاهت.

/> dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/0/02/viciafaba1.JPG} />
/>

الی تاز و طی اگر س کنده شود و با ک ده شود و خوب جید د پیش غذای مطبعی ست. باقلی خشک خیلی مقوی است و سرشار از آن و آهک می باشد گرچ ویتامین آن کم شده است لی اگر چد برگ آوین ر آ بینازند طعم مطبوعی یدا خواه کرد. جوانه گل بالا ه ما 30 تا 60 گرم ری یک لیتر نوشاب دری است که ر ر وا غذا یک فنجا آن مصرف شود برای رماتیس نق و رد فاصل بسیار مفید است. وانده بای قلا برای رع ورم انشتهای دست ک ب اطلاح می گیند گوه کد است یار فید است و ر این مور بای یک باقلا را ر یک یر ب ب مدت نیم سا وانید و انگشت مریض را آب جوشی آن که گرم و داغ است فرو برد و مدتی نگه اش.
!خواص داروئی
*دم کرده گل باقلا ضد تشنج و ادرارآور است.
*دم کرده گل باقلا سنگ کلیه را دفع میکند و برای قولنجهای کلیوی مفید است.
*جوشانده باقلا برای ورم مثانه مفید است.
*جوشانده باقلا اثر خوبی در رفع ((رماتیسم)) دارد.


*از جوشانده باقلا برای درمان نقرس استفاده کنید.
*باقلا را اگر با آب سرکه و آب بپزید و با پوست بخورید ((اسهال|اسهال مزمن)) را درمان میکند.
*برای رفع گرفتگی صدا در باقلا را با روغن بادام و قند مخلوط کنید و بخورید.
*برای رفع کوفتگی و ورم پستان ، در باقلا را با آب جو مخلوط کرده و با سرکه و ((نعناع)) بپزید و ضمادی را که بدست میآید روی ورم و کوفتگی قرار دهید.
*ضماد در باقلا را با ((شنبلیله)) و ((عسل)) برای نرم کردن دمل و ورم بناگوش و زیر چشم مفید است.


*جوشانده باقلا شکم روشهای مزمن را برطرف میکند.
*ضماد باقلا جوش و کورک را میرساند و چرک را خارج میکند.
*برای درمان تکرر ادرار از جوشانده ریشه باقلا استفاده کنید.
*برای رفع التهاب و درد نوک انگشتان و ناخن باید یک مشت برگ باقلا را با نیم لیتر آب جوشانید و بگذارید کمی سرد شود و انگشتان خود را به مدت دو ساعت در آن قرار دهید تا برطرف شود.


/> dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/f/f3/viciafaba2.JPG}
>>
>>

!مضرات />باقلا در بعضی از اشخاص تولید نفخ و سنگینی سر و معده میکند. برای جلوگیری از این عوارض باید ابتدا باقلا را پوست کنده و بجوشانید و آب آنرا دور بریزید. سپس بان مقدری آب اضافه کرده و بعد از پختن با روغن بادام و ادویه گرم مانند ((دارچین)) و(( فلفل)) بخورید. مصرف باقلای تازه ممکن است تولید مسمومیت و حساسیت شدید بکند که گاهی موجب مرگ میشود بنابراین باید در خوردن باقلای تازه و خام احتیاط کنید. />!علت بیماری فاویسم
در ((فاویسم)) گلبولهای قرمز خون 24 تا 48 ساعت بعد از خوردن باقلا شروع به تخریب شدن نموده و ((هموگلوبین)) خود را به گردش خون آزاد می‌کنند
. در نتیجه زردی و گاهی نارسایی کلیوی ممکن است ایجاد شود. این علایم دارای یک پایه ژنتیکی هستند: __~~green:کمبود گلوکز 6 - فسفات دهیدروژناز~~__ که حدود 400 میلیون نفر به آن مبتلا هستند. این آنزیم اولین واکنش ((مسیر پنتوز فسفات)) را کاتالیز می‌کند که تولید NADPH می‌کند. این ماده احیا کننده در بسیاری از مسیرهای بیوسنتتیک ضروری بوده و همچنین سبب حفاظت سلول در برابر آسیب اکسیداتیو ((پراکسید هیدروژن)) و رادیکالهای آزاد سوپراکسید می‌شود.

در مبتلایان به کمبود گلوکز 6 - فسفات دهیدروژناز ، تولید NADPH کاهش یافته و سم‌زدایی پراکسید هیدروژن متوقف می‌شود. در این حالت آسیب سلولی به صورت پراکسیداسیون لیپیدی و شکسته شدن ((گویچه‌های قرمز
خون|غشای گلبولهای قرمز)) و اکسیداسیون پروتئین و DNA رخ می‌دهد. __~~green:فیثاغورث~~__ ، فیلسوف و ریاضیدان یونانی ، پیروان خود را از مصرف باقلای فاوا منع کرد که احتمالا علت آن ایجاد بیماری فاویسم در تعداد زیادی از مردم بوده است که در مواردی می‌توانست کشنده باشد.
!روایات
محمد بن یعقوب درکتاب فروع کافی از __~~green:حضرت امام رضا (ع) روایت کرده که فرمود: خوردن
باقلا موجب زیادی مغز ساقهای پا و تقویت آنها می‌شود.~~__ __~~green:امام صادق (ع) می‌فرماید: باقلا را با پوست بخورید زیرا که باقلا را با پوست خوردن معده را شستشو می‌کند.~~__ در کتاب مکارم‌الاخلاق از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: طعام حضرت عیسی باقلا بود تا آن موقعی که به آسمان بالا رفت، حضرت عیسی چیزی نخورد که آتش آن را تغییر داده باشد.
!مباحث م
رتبط با عنوان
>

||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آوکادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «داروئی»))|((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((بابونه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((هویج «داروئی»))|((برنج «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرت
قال «داروئی»)) />((پیاز «داروئی»))|((تخم کتان «داروئی»))|((ترب و تربچه «داروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خاک شیر «داروئی»))|((ختمی «داروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم اسب «داروئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص دارویی ریحان))|
((زرد
آو «داروئی»))|((زردوبه «داروئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل الطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب ز
مینی «داروئی»))|((سیر «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرم «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «داروئی»))|((عناب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قا
صدک «داروئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای
سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «دارئی»))|((ماروبه «داروئی»))
((مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|
>||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [03:40 ]   9   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:23 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [08:12 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:43 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:38 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:31 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:12 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:00 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:48 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..