منو
 کاربر Online
470 کاربر online
Lines: 1-29Lines: 1-23
-روی رسل ا حسن و حسین ا ر ف س ا بر اه ا ی ر شانه چ ود ند و ز تی به ی گارد. سن و ین ب ای کدد ه با م می دویدند و یکدیگ ا می گرفند. +در دوان کودکی ((حضرت امام حس مجتبی علیه للام|حسن)) و ((حضرت امام حسین لیه اللم|حسین))، ((ضرت محم مطفی لی لله یه و له|پیامبر سلا)) ا ن زی ی کر. یکی این بازی‌ها ای ود ک ت آنه را می‌رفت و ی‌فمود:« ُزقه، حٌقه، ترقٌ عین بقٌه » (ای کدکی ک گم‌های کوچکی بر می‌داری، ی کسی که چشمان کوچکی ری، بیا.)
نها پهای د ا ی پاای یامبر می‌گذاشتند و بالا می آمدند تا قدم‌هایان ه سینه پیامبر میرید.
- اینک به کشتی گرفتن مشغول شدند. پیامبر خدا ع ه تشویق حس نمود. با تشویق پیامبر امام حسن قوت می گرفت و نزدیک بود که بر امام حسین (علیه السلام) چیره شود. آنگاه امام حسین (علیه السلام) قوی می شد و مقاومت می نمود.
/>فاطمه (سلام الله علیها) به پیامبر عرض کرد: آیا بزرگتر را بر کوچکتر تشویق می کنی؟

پیامبر فرمود: ای فاطمه، بدان هرگاه حسن را تشویق می کنم ((جبرئیل)) و میکائیل* حسین را تشویق می کنند. برای همین است که هر دو پایداری نموده و با م در قدرت مساوی هستند.

بدان
در آن هنگام که، یابر خدا حسن را تشویق می کند و جبرئیل حسین را، اگر هر کدام بخواهند زمین را با کوهها و دریاها و هر چه آن است حمل کنند سبک تر از یک ار ویی اس که ر ن آنهاست. و اما اینکه هر دو در مقابل هم مقاومت می کنند به این اطر ت ک ه دو نظیر و همانند هستند.

این دو روشنی چشم منند این دو تکیه گاه و پشتوانه من هتند، ای ((سرور جوانان اهل بهشت|و مهتر جوانان اهل بهشت)) از اولین و آخرین هستند. و پدر آنان بهتر از د و جدشان رسول الله بهتر از همه آنان است.
+نین کچک بودند و با هم کشتی می‌گرفتند. پیامبر خدا ا تشویق ی‌نمود. حسن با تشویق پیامبر قوت می گرفت و نزدیک بود که بر حسین چیره شود اما حسین هم مقاومت می‌کرد.
((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه سلام الله علیها)) به پیامبر عرض کرد:« آیا بزرگتر را بر کوچک تر تشویق میکنید؟»
پیامبر فرمود:« ای فاطمه، هرگاه حسن را تشویق میکنم، ((جبرئیل)) و میکائیل* حسین را تشویق میکنند. برای همین است که هر دو پایداری نمودهاد و قدرت‌شان با هم مساوی است. در آن هنگام که حسن را تشویق می کند و جبرئیل حسین را، اگر بخواهند زمین را با کوهها و دریاها و هر چه آن است، حمل کنند، برایا سکر تار مویی ر نهاست. این دو روشنی چشم مناند و تکیه گاه و پشتوانه من. ین د ((سرور جوانان اهل بهشت|رور جوانان اهل بهشت)) هستند؛ پدر آنان بهتر از دشا و جدشان، رسول الله، بهتر از همه آنان است.»
 *میکائیل یکی از چهار فرشته مقرب خداست که مأمور روزی رساندن به مخلوقات است .  *میکائیل یکی از چهار فرشته مقرب خداست که مأمور روزی رساندن به مخلوقات است .
 منابع: بحار الانوار، ج 39، ص 107. منابع: بحار الانوار، ج 39، ص 107.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((سیب ی - یشینه نطفه))
>>((مت حسین عیه الام در دای یا))
>>((ازی پیامبر ا امام حسین علیه السلام))
>>((محبت پیامبر به ن ))
>>((نقش بازی در تربیت فرزند))
>>((معرفی حسین به مردم از نظر دودمان و فضیلت))
>
((میوه دل و بازوان پیامبر))
>((منزلت خانوادگی امام حسین علیه السلام))
>>((افتخار جبرئیل به هل ک))
>>((زیبائی و شباهت به پیامبر خدا))
>>((زهد در دوران زندگی))
+((نسل پیامبر کر ز یب بشتی))
((ن یار اکرم درباره دوتداران امام حسین عیه الم))
((واب زیار امام حسین علیه السلام از زبان پیامبر اکرم))
((محبت پیامبر به سنین لیهمللام))
((نقش بازی در تربیت فرزند))
((معرفی حسین به مردم از نظر دودمان و فضیلت))
((منزلت خانوادگی امام حسین علیه السلام))
((افتخار جبرئیل ب فگان))
((زیبائی و شباهت امام حسین علیه السلام به پیامبر خدا))
((زهد در دوران زندگی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:03 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [07:53 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [11:47 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [14:25 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [12:14 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 شهریور 1383 [08:04 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..