منو
 کاربر Online
347 کاربر online
تاریخچه ی: بازگشت ادبی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:5
بازگشت ادبی شیوه و سبک خاصی نیست بلکه نوعی تقلید از گذشته است.

این نهضت از اواخر قرن دوازدهم هجری شروع شد و در اول مرکز اولیه آن اصفهان بود.

علت ظهور این نهضت نه تنها تاسیس دولت قاجاریه و تشویق و علاقه پادشاهان و شاهزادگان قاجاریه به مدیحه و شعر درباری است بلکه بنا به قول ملک الشعرای بهار غالب شاعران این دوره به علت ابتذالی که در شیوه هندی راه یافته بود، از آن شیوه خسته شده بودند و به احیای شعر گذشته ایران رو آوردند.

این نهضت ابتدا در اصفهان آغاز می شد و شاعرانی مانند سید محمد شعله اصفهانی، میر سید علی مشتاق، لطفعلی بیگ آذربیگدلی و سید احمد هاتف اصفهانی به مخالفت با شیوه هندی، دست به سرودن اشعاری به شیوه شاعران متقدم مانندسعدی و حافظ می زدند. سپس در زمان سلطنت آغامحمدخان قاجار، عبدالوهاب نشاط اصفهانی انجمن ادبی در همان شهر تشکیل می داد و شاعران را به سرودن اشعاری به شیوه قدما خاصه به سبک عراقی تشویق کرد.تصویر

چندی بعد در زمان فتحعلی شاه "نشاط" به تهران می آمد و به دستور او انجمنی ادبی تشکیل می داد به نام "انجمن خاقان" که زیر نظر خود فتحعلی شاه کار می کرد.

این انجمن در واقع در جایی برای جمع شدن شاعران درباری و تجدید حیات شعر درباری بود.

هدف شاعران در این انجمن احیای شعر کهن، یعنی سبک خراسانی و عراقی بود.

شاعرانی مانند صبا، نشاط، مجمر، سحاب، وصال شیرازی غالباً به شیوه گذشته شعر می سرودند و به مدح فتحعلی شاه و شاهزادگان و تقلید از انواع و قالب های مختلف شعر پیشینیان سرگرم شدند و به این ترتیب روند شعر فارسی در تمام قرن سیزدهم یعنی تا زمان سلطنت ناصرالدین شاه با این رویه پیش می رود.

از معروف ترین شاعرانی که در قرن سیزدهم و قسمتی از قرن چهاردهم بدین شیوه شعر سروده اند می توان به فروغی بسطامی، قاآنی شیرازی، سروش اصفهانی و ملک الشعرای بهار اشاره کرد.

این شاعران هر چند گه گاه اشعار نسبتاً خوبی هم دارند اما بیشتر نیروی خود را صرف محکوم کردن شیوه هندی کرده و اکثراً از پیشینیان تقلید کرده اند.
در اینجا بد نیست اشاره ای کنیم به دوره ای از شعر فارسی که به دوره بازگشت ادبی معروف است. بازگشت ادبی البته شیوه سبک خاصی نیست بلکه نوعی تقلید از گذشته است. شروع این نهضت از اواخر قرن دوازدهم هجری و مرکز عمده آن ابتدا اصفهان و بعد تهران است.

علت ظهور این نهضت نه تنها تاسیس دولت قاجاریه و تشویق و علاقه پادشاهان و شاهزادگان قاجاریه به مدیحه و شعر درباری است بلکه بنا به قول ملک الشعرای بهار غالب شاعران در این عصر به علت بعضی ابتذالات که در شیوه هندی راه می یابد، از آن شیوه ملول می شوند و به احیای شعر گذشته ایران می پردازند.

همان طور که اشاره شد این نهضت ابتدا در اصفهان آغاز می شود و شاعرانی مانند سید محمد شعله اصفهانی، میر سید علی مشتاق، لطفعلی بیگ آذربیگدلی و سید احمد هاتف اصفهانی به مخالفت با شیوه هندی دست به سرودن اشعاری به شیوه شاعران متقدم خاصه سعدی و حافظ و ظهیر فاریابی و کمال الدین اصفهانی می زنند سپس در زمان سلطنت آغامحمدخان قاجار، عبدالوهاب نشاط اصفهانی انجمن ادبی در همان شهر تشکیل می دهد و شاعران را به سرودن اشعاری به شیوه قدما خاصه به سبک عراقی تشویق و تحریض می کند.
<br><br>
<table align=left>
<tr>
<td>
تصویر
</td>
</tr>
</table>
چندی بعد در زمان فتحعلی شاه "نشاط" به تهران می آید و به دستور آن پادشان انجمنی ادبی تشکیل می دهد به نام "انجمن خاقان" که زیر نظر خود فتحعلی شاه است. این انجمن در واقع در حکم تجمع شاعران درباری و تجدید حیات شعر درباری است. هدف شاعران در این انجمن احیای شعر کهن، یعنی سبک خراسانی و عراقی می باشد.

شاعرانی مانند صبا، نشاط، مجمر، سحاب، وصال شیرازی غالباً به شیوه گذشته به مدح فتحعلی شاه و شاهزادگان و تقلید از انواع و قالب های مختلف شعر پیشینیان سرگرم می شوند و بدین ترتیب شعر فارسی در تمام قرن سیزدهم پیش می رود و تا قسمت اعظمی از سلطنت ناصرالدین شاه ادامه می یابد.

از معروف ترین شاعرانی که در قرن سیزدهم و قسمتی از قرن چهاردهم بدین شیوه دست زده اند می توان نام فروغی بسطامی، قاآنی شیرازی، سروش اصفهانی و محمود خان ملک الشعرای بهار را ذکر کرد. این شاعران هر چند گه گاه اشعار نسبتاً خوبی هم دارند تنها کاری که می کنند این است که شیوه هندی را محکوم می کنند و به تقلید پیشینیان می پردازند.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 17 شهریور 1385 [05:40 ]   7   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:02 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:01 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:32 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:32 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:30 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:29 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..