منو
 کاربر Online
303 کاربر online
تاریخچه ی: بازگشت ادبی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-19Lines: 1-26
-در اینجا بد نیست اشاره ای کنیم به دوره ای از شعر فارسی که به دوره بازگشت ادبی معروف است. بازگشت ادبی ابته شیوه سبک خاصی نیست بلکه نوعی تقلید از گذشته است. شروع این نهضت از اواخر قرن دوازدهم هجری و مرکز عمده آن ابتدا اصفهان و بعد تهران است. +بازگشت ادبی شیه و سبک خاصی نیست بلکه نوعی تقلید از گذشته است.
-علت ظهور این نهضت نه نه تاسیس دولت قااریه و تشویق و اقه پادشاهان و شاهزادگا اجاریه به مدیحه و شعر درباری است بلکه بنا به قول ((ملک الشعرای هر)) غاب شاعران در ای عصر به علت بعضی ابتذات که ر یو هندی راه می یابد، از آن یوه ملول می ند و به احیای شعر گذشته ایران می پدازد. +این نهضت اوار ق دوازدم جری شروع در ال ک ویه آن هان د.
-هان ور که اشاره شد این نهضت ابتدا در اصفهان آغاز می شود و شاعرانی مانند سید محمد شعله اصفهانی، میر سید علی مشتاق، لطفعلی بیگ آذربیگدلی و سید احمد هاتف اصفهانی به مخالفت با شیوه هندی دست به سرودن اشعاری به شیوه شاعران متقدم خاص ((سعدی )) و ((حافظ )) ظهیر فریابی و کمال الدین اصفهانی می زنند سپس در زمان سلطنت آغامحمدخان قاجار، عبدالوهاب نشاط اصفهانی انجمن ادبی در همان شهر تشکیل می دهد و شاعران را به سرودن اشعاری به شیوه قدما خاصه به ((سبک عراقی)) تشویق و تحریض می کند. +علت ظهر این نهت نه تنها تاسیس دولت قاجاریه و تشویق و علاقه پادشاهان و شاهزادگان قاجاریه به مدیحه و شعر درباری است بلکه بنا به قول ((ملک الشعرای بهار)) غالب شاعران این دوره به علت ابتذالی که در شیوه هندی راه یافته بود، از آن شیوه خسته شده بودند و به احیای شعر گذشته ایران رو آوردند.

این نهضت ابتدا در اصفهان آغاز می شد و شاعرانی مانند سید محمد شعله اصفهانی، میر سید علی مشتاق، لطفعلی بیگ آذربیگدلی و سید احمد هاتف اصفهانی به مخالفت با شیوه هند دست به سرودن اشعاری به شیوه شاعران متقدم ماند((سعدی )) و ((حافظ )) ی دند. سپس در زمان سلطنت آغامحمدخان قاجار، عبدالوهاب نشاط اصفهانی انجمن ادبی در همان شهر تشکیل می داد و شاعران را به سرودن اشعاری به شیوه قدما خاصه به ((سبک عراقی)) تشویق کرد.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20470} +{img src=img/daneshnameh_up/d/d2/sabke-adabi.jpg}
  
 
 
 
 
-چندی بعد در زمان فتحعلی شاه "نشاط" به تهران می آید و به دستور آن پادشا انجمنی ادبی تشکیل می دهد به نام "انجمن خاقان" که زیر نظر خود فتحعلی شاه ا. این انجمن در واقع در کم جمع شاعران درباری و تجدید حیات شعر درباری ت. هدف شاعران در این انجمن احیای شعر کهن، یعنی سبک خراسانی و عراقی می باشد. +چندی بعد در زمان فتحعلی شاه "نشاط" به تهران می آمد و به دستور ا انجمنی ادبی تشکیل می داد به نام "انجمن خاقان" که زیر نظر خود فتحعلی شاه کا می کد. />
این انجمن در واقع در ایی رای جمع شدن شاعران درباری و تجدید حیات شعر درباری و.

هدف شاعران در این انجمن احیای شعر کهن، یعنی سبک خراسانی و عراقی بود.
-شاعرانی مانند صبا، نشاط، مجمر، سحاب، ((وصال شیرازی )) غالباً به شیوه گذشته به مدح فتحعلی شاه و شاهزادگان و تقلید از انواع و قالب های مختلف شعر پیشینیان سرگرم می شوند و بین ترتیب شعر فارسی در تمام قرن سیزدهم پی ی رود و تا قمت اعظی از سلطنت ناصرالدین شاه اداه ی یبد. +شاعرانی مانند صبا، نشاط، مجمر، سحاب، ((وصال شیرازی )) غالباً به شیوه گذشته شعر می سرودند و به مدح فتحعلی شاه و شاهزادگان و تقلید از انواع و قالب های مختلف شعر پیشینیان سرگرم شدند و به ین ترتیب روند شعر فارسی در تمام قرن سیزدهم یی تا ما سلطنت ناصرالدین شاه با ای رویه یش می ود.
-از معروف ترین شاعرانی که در قرن سیزدهم و قسمتی از قرن چهاردهم بدین شیوه ده اند می توان ن فروغی بسطامی، قاآنی شیرازی، سروش اصفهانی و محمود خان ((ملک الشعرای بهار )) را ذکر کرد. این شاعران هر چند گه گاه اشعار نسبتاً خوبی هم دارند تنها کاری که می کنند این است که شیوه هندی را محکوم می کنند و به تقلید پیشینیان می پردازند. +از معروف ترین شاعرانی که در قرن سیزدهم و قسمتی از قرن چهاردهم بدین شیوه روده اند می توان (( فروغی بسطامی))، ((قاآنی شیرازی))، ((سروش اصفهانی)) و ((ملک الشعرای بهار )) اشاره کرد.
 +این شاعران هر چند گه گاه اشعار نسبتاً خوبی هم دارند اما بیشتر نیروی خود را صرف محکوم کردن شیوه هندی کرده و اکثراً از پیشینیان تقلید کرده اند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 17 شهریور 1385 [05:40 ]   7   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:02 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:01 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:32 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:32 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:30 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:29 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..