منو
 کاربر Online
300 کاربر online
تاریخچه ی: بازار

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-89Lines: 1-80
 V{maketoc} V{maketoc}
 !تعریف !تعریف
-هرشبکه ای که خرید و فروش کالاها و __خدمات__ در آن انجام پذیرد __بازار__ نامیده می شود. بازار نباید لزوماً وجود مادی داشته و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد. به عنوان مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی بازاری است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکه مخابرات بین المللی انجام می گیرد و در مجموع جای معینی ندارد. در اغلب رشته های ((اقتصاد)) عصر حاضر بازار نقش اساسی دارد، زیرا در ((اقتصاد بازار آزاد)) تخصیص منابع از طریق بازار انجام می گیرد. +هرشبکه ای که خرید و فروش کالاها و __خدمات__ در آن انجام پذیرد __بازار__ نامیده می شود. بازار نباید لزوماً وجود مادی داشته و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد. به عنوان مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی بازاری است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکه مخابرات بین المللی انجام می گیرد و در مجموع جای معینی ندارد. در اغلب رشته های ((اقتصاد)) عصر حاضر بازار نقش اساسی دارد، زیرا در ((اقتصاد بازار آزاد)) تخصیص منابع از طریق بازار انجام می گیرد.
-در اقتصاد سنتی ایران بازار معمولاً مکانی مسقف بوده که در آن ((صنف)) های مختلف در راسته های خاص خود به داد و ستد اشتغال داشته اند. بدین ترتیب بازار سنتی به دلیل مرکزیتی که در امور اقتصادی و ((تجاری)) داشت خود به خود به مرکز زندگی سیاسی نیز تبدیل می شد. +در اقتصاد سنتی ایران بازار معمولاً مکانی مسقف بوده که در آن ((صنف|صنف های)) مختلف در راسته های خاص خود به داد و ستد اشتغال داشته اند. بدین ترتیب بازار سنتی به دلیل مرکزیتی که در امور اقتصادی و ((تجاری)) داشت خود به خود به مرکز زندگی سیاسی نیز تبدیل می شد.
 ! بازار آزاد ! بازار آزاد
 اصطلاح __بازار آزاد__ دارای دو مفهوم اقتصادی نزدیک به هم است: اصطلاح __بازار آزاد__ دارای دو مفهوم اقتصادی نزدیک به هم است:
 #((بازار|بازاری)) که در آن ((دولت)) دخالتی نداشته باشد و نیروهای ((عرضه)) و ((تقاضا)) آزادانه عمل کنند. بازار آزاد در این مفهوم بیشتردر متون مربوط به نظریه های اقتصادی کاربرد داشته و معادل « اقتصاد بازار آزاد» است. #((بازار|بازاری)) که در آن ((دولت)) دخالتی نداشته باشد و نیروهای ((عرضه)) و ((تقاضا)) آزادانه عمل کنند. بازار آزاد در این مفهوم بیشتردر متون مربوط به نظریه های اقتصادی کاربرد داشته و معادل « اقتصاد بازار آزاد» است.
 #بازاری که در آن با سوء استفاده از تقاضای بازار، ((کالا|کالاهای)) کمیاب به ((قیمت)) گزاف به فروش روند و بدون وقفه به خریدار تحویل داده شوند. #بازاری که در آن با سوء استفاده از تقاضای بازار، ((کالا|کالاهای)) کمیاب به ((قیمت)) گزاف به فروش روند و بدون وقفه به خریدار تحویل داده شوند.
-این وضعیت بویژه در خلال جنگ ها و انقلاب ها یا دوره های بحرانی پس از آن پدید می آید و اساساً با نظام دو قیمتی همراه است: قیمت متداولی که برخی مشتریان خاص می توانند بر اساس آن کالاهای کمیاب را مستقیماً از تولید کنندگان یا توزیع کنندگان اصلی دریافت دارند، و قیمت بسیار بالاتری که طبق آن همان کالا توسط برخی تولید کنندگان، توزیع کنندگان، یا ((دلال|دلالان)) به متقاضیان معمولی بازار عرضه می گردد. +
این وضعیت بویژه در خلال جنگ ها و انقلاب ها یا دوره های بحرانی پس از آن پدید می آید و اساساً با نظام دو قیمتی همراه است: قیمت متداولی که برخی مشتریان خاص می توانند براساس آن کالاهای کمیاب را مستقیماً از تولید کنندگان یا توزیع کنندگان اصلی دریافت دارند، و قیمت بسیار بالاتری که طبق آن همان کالا توسط برخی تولید کنندگان، توزیع کنندگان، یا ((دلال|دلالان)) به متقاضیان معمولی بازار عرضه می گردد.
 در ایران پس از انقلاب بازار آزاد در کنار بازار سیاه و نظام سهمیه بندی ((کالاهای اساسی)) عمل کرده و در خصوص بعضی کالاها مصداق داشته است. مثلاً کره، پنیر، یا گهگاه گوشت مرغ و گوشت قرمز از جمله کالاهایی بودند که مشمول کارکرد بازار آزاد می شده اند. در ایران پس از انقلاب بازار آزاد در کنار بازار سیاه و نظام سهمیه بندی ((کالاهای اساسی)) عمل کرده و در خصوص بعضی کالاها مصداق داشته است. مثلاً کره، پنیر، یا گهگاه گوشت مرغ و گوشت قرمز از جمله کالاهایی بودند که مشمول کارکرد بازار آزاد می شده اند.
 فرق این بازار با __بازار سیاه__ آنست که معاملات بازار آزاد منع قانونی ندارد.  فرق این بازار با __بازار سیاه__ آنست که معاملات بازار آزاد منع قانونی ندارد.
 ! بازار حراج ! بازار حراج
-منظور از __بازار حراج__ بازار سازمان یافته ای است که در آن ((قیمت)) ها پیوسته با تغییرات ((عرضه)) و ((تقاضا)) انطباق می یابند. مشخصات اصلی بازارهای حراج عبارتند از: اقلام و ((کالا|کالاهای))استاندارد شده، ((معاملات مجهول الطرفین))، و تعداد کافی ((خریدار)) و ((فروشنده)) که تضمین کننده رقابت باشند. بازار حراج در متون درسی الگویی برای نشان دادن رقابت در عرضه است.
+منظور از __بازار حراج__ بازار سازمان یافته ای است که در آن ((قیمت|قیمت ها)) پیوسته با تغییرات ((عرضه)) و ((تقاضا)) انطباق می یابند. مشخصات اصلی بازارهای حراج عبارتند از: اقلام و ((کالا|کالاهای))استاندارد شده، ((معاملات مجهول الطرفین))، و تعداد کافی ((خریدار)) و ((فروشنده)) که تضمین کننده رقابت باشند. بازار حراج در متون درسی الگویی برای نشان دادن رقابت در عرضه است.
 !بازار رقابتی !بازار رقابتی
-__بازار رقابتی__ به بازاری اطلاق می شود که در آن تعداد بسیاری ((خریدار)) و ((فروشنده)) به طور مستقل مشغول داد و ستد باشند. بدینسان هیچ عضو __بازار__ نمی تواند تاثیر زیادی بر ((قیمت)) بگذارد.
+__بازار رقابتی__ به بازاری اطلاق می شود که در آن تعداد بسیاری ((خریدار)) و ((فروشنده)) به طور مستقل مشغول داد و ستد باشند. بدینسان هیچ عضو __بازار__ نمی تواند تاثیر زیادی بر قیمت بگذارد.
 ! بازار سیاه ! بازار سیاه
 به هر بازار __غیر قانونی__ در جامعه ای که در آن ((دولت)) قیمت ها را در سطح حد اقل یا حد اکثر تثبیت کرده باشد __بازار سیاه__ اطلاق می شود. بدین ترتیب، هرگاه حداکثر حد ((قیمت)) ها تثبیت شده باشد، معاملات ممکن است با قیمت هایی بالاتر از این سطح انجام گیرد. به هر بازار __غیر قانونی__ در جامعه ای که در آن ((دولت)) قیمت ها را در سطح حد اقل یا حد اکثر تثبیت کرده باشد __بازار سیاه__ اطلاق می شود. بدین ترتیب، هرگاه حداکثر حد ((قیمت)) ها تثبیت شده باشد، معاملات ممکن است با قیمت هایی بالاتر از این سطح انجام گیرد.
-بازار سیاه هنگام ((جیره بندی)) یا بحران های ملی مانند وقوع جنگ، رواج می یابد. به نسبت تنوع، گستردگی و تداوم این قبیل بازارها، سوداگران و ((احتکار))گران بسیاری در رده های مختلف به ((سود|سودها)) و ((ثروت)) های باد آورده چنگ انداخته و درمقابل، ((قدرت خرید)) اقشار و طبقات پایین و متوسط، اعم از ((کارگر|کارگران)) و ((کارمند|کارمندان)) به شدت رو به کاهش می گذارد.
+بازار سیاه هنگام ((جیره بندی)) یا بحران های ملی مانند وقوع جنگ، رواج می یابد. به نسبت تنوع، گستردگی و تداوم این قبیل بازارها، سوداگران و ((احتکار|احتکارگران)) بسیاری در رده های مختلف به ((سود|سودها)) و ((ثروت)) های باد آورده چنگ انداخته و درمقابل، ((قدرت خرید)) اقشار و طبقات پایین و متوسط، اعم از ((کارگر|کارگران)) و ((کارمند|کارمندان)) به شدت رو به کاهش می گذارد.
 کارکرد چنین نظامی سرانجام به اختلاف طبقاتی بیشتر منجر می شود.  کارکرد چنین نظامی سرانجام به اختلاف طبقاتی بیشتر منجر می شود.
 !بازار طلا !بازار طلا
 بازار مبادله ((طلا)) به صورت ((سکه)) یا ((شمش)) __بازار طلا__ نامیده می شود. در همه مراکز مالی جهان غیر از نیویورک بازار طلا وجود دارد، ولی آزادی مبادله طلا در همه جا نامحدود نیست. ((بازار طلای لندن))، که سابقه ی آن به سال ((1684م)) باز می گردد، کاملاً آزاداست، ولی در دوره پیش از لغو کنترل ((ارز)) در ((اکتبر)) 1979 میلادی مبادله ی طلا صرفاً منحصر بود به ((دلال|دلالان)) مجاز و افراد غیر مقیم در بریتانیا. بازار مبادله ((طلا)) به صورت ((سکه)) یا ((شمش)) __بازار طلا__ نامیده می شود. در همه مراکز مالی جهان غیر از نیویورک بازار طلا وجود دارد، ولی آزادی مبادله طلا در همه جا نامحدود نیست. ((بازار طلای لندن))، که سابقه ی آن به سال ((1684م)) باز می گردد، کاملاً آزاداست، ولی در دوره پیش از لغو کنترل ((ارز)) در ((اکتبر)) 1979 میلادی مبادله ی طلا صرفاً منحصر بود به ((دلال|دلالان)) مجاز و افراد غیر مقیم در بریتانیا.
 در حال حاضر در بازار طلای لندن، که از معروفترین بازارهای جهانی است، پنج بنگاه دست اندر کار مبادلات طلا هر روز گرد هم می آیند و با در نظر گرفتن ((عرضه)) و ((تقاضا))، ((قیمت طلا)) را برای همان روز تعیین می کنند.  در حال حاضر در بازار طلای لندن، که از معروفترین بازارهای جهانی است، پنج بنگاه دست اندر کار مبادلات طلا هر روز گرد هم می آیند و با در نظر گرفتن ((عرضه)) و ((تقاضا))، ((قیمت طلا)) را برای همان روز تعیین می کنند.
 ! بازار عوامل ! بازار عوامل
 بازار خرید و فروش عوامل تولید را __بازار عوامل__ می نامند. تجزیه و تحلیل این بازارها چگونگی تعیین ((قیمت)) ((عوامل تولید)) را مشخص می کند و از این رو زمینه مناسبی برای تعیین توزیع ((درآمد)) است. بازار خرید و فروش عوامل تولید را __بازار عوامل__ می نامند. تجزیه و تحلیل این بازارها چگونگی تعیین ((قیمت)) ((عوامل تولید)) را مشخص می کند و از این رو زمینه مناسبی برای تعیین توزیع ((درآمد)) است.
 ! بازار کار ! بازار کار
-__بازار کار__ بازاری است که در آن ((عرضه)) و ((تقاضا)) برای ((کار)) معین جهت انجام فعالیت معین، نمود می یابد و فرآیند تعیین میزان پرداخت برای کارهای مختلف دنبال می شود. افزون بر این، چگونگی تغییرات ((دستمزد|دستمزدها)) و جابجایی ((کارگر|کارگران)) میان ((شغل|شغل های)) مختلف و مراجعه آنها به ((کارفرما|کارفرمایان)) مختلف نیز در این بازار انجام می گیرد. +__بازار کار__ بازاری است که در آن ((عرضه)) و ((تقاضا)) برای ((کار)) معین جهت انجام فعالیت معین، نمود می یابد و فرآیند تعیین میزان پرداخت برای کارهای مختلف دنبال می شود. افزون بر این، چگونگی تغییرات ((دستمزد|دستمزدها)) و جابجایی کارگران میان ((شغل|شغل های)) مختلف و مراجعه آنها به ((کارفرما|کارفرمایان)) مختلف نیز در این بازار انجام می گیرد.
 باید توجه داشت که کاربرد اصطلاح __بازار__ در این مورد به معنای مشابهت کامل کار با دیگر ((کالا|کالاها)) نیست، بلکه __« بازار کار»__ در ((اقتصاد))، « مکان » یا مکانیسمی است که از طریق آن عرضه و تقاضا برای کار با یکدیگر روبرو شده و تلاقی می یابند. باید توجه داشت که کاربرد اصطلاح __بازار__ در این مورد به معنای مشابهت کامل کار با دیگر ((کالا|کالاها)) نیست، بلکه __« بازار کار»__ در ((اقتصاد))، « مکان » یا مکانیسمی است که از طریق آن عرضه و تقاضا برای کار با یکدیگر روبرو شده و تلاقی می یابند.
 ! بازار مشترک ! بازار مشترک
-__بازار مشترک__ بازاری است که علاوه بر اعمال ((تعرفه مشترک خارجی)) و اتخاذ سیاست بازرگانی واحد ((اتحادیه گمرکی)) در پی یکپارچگی همراه با حرکت آزادانه کالاها، خدمات و عوامل ((تولید)) نیزهست. +__بازار مشترک__ بازاری است که علاوه بر اعمال ((تعرفه مشترک خارجی)) و اتخاذ سیاست بازرگانی واحد ((اتحادیه گمرکی)) در پی یک پارچگی همراه با حرکت آزادانه کالاها، خدمات و عوامل ((تولید)) نیزهست.
-
!ازار مکاره
+!بازار مکاره
  __بازار مکاره__ بازاری است که هر ازگاه برای مدتی کوتاه برپا می شود و فروشندگان و خریداران گوناگون از نقاط مختلف یک یا چند کشور برای معامله در آن گرد هم می آیند. این گونه بازارها در قرون گذشته تا قبل از عمومیت یافتن وسایل حمل و نقل جدید هنگام برگزاری مراسم مذهبی و جشن ها بر سر مهمترین گذرگاه ها تشکیل می شد و دراروپا هریک به نام یکی از قدیسان شهرت می یافت. پیدایش وسائط حمل و نقل جدید و نظام نوین داد و ستد که حمل مستمر ((کالا)) به نقاط مختلف جهان را امکان پذیر می ساخت اندک اندک از رونق بازارهای مکاره کاست، تا جایی که امروزه ((نمایشگاه بین المللی| نمایشگاه های بین المللی)) جایگزین آنها شده اند.  __بازار مکاره__ بازاری است که هر ازگاه برای مدتی کوتاه برپا می شود و فروشندگان و خریداران گوناگون از نقاط مختلف یک یا چند کشور برای معامله در آن گرد هم می آیند. این گونه بازارها در قرون گذشته تا قبل از عمومیت یافتن وسایل حمل و نقل جدید هنگام برگزاری مراسم مذهبی و جشن ها بر سر مهمترین گذرگاه ها تشکیل می شد و دراروپا هریک به نام یکی از قدیسان شهرت می یافت. پیدایش وسائط حمل و نقل جدید و نظام نوین داد و ستد که حمل مستمر ((کالا)) به نقاط مختلف جهان را امکان پذیر می ساخت اندک اندک از رونق بازارهای مکاره کاست، تا جایی که امروزه ((نمایشگاه بین المللی| نمایشگاه های بین المللی)) جایگزین آنها شده اند.
-واژه مکاره در زبان فارسی از نام قدیس ماکاریف (Saint Makariev)، که در روسیه تزاری بر بازار موسمی پر رونقی گذاشته شده بود، گرفته شده و ظاهراً از زمان ((ناصرالدین شاه)) به تدریج در این زبان رواج یافته است. در گذشته اینگونه بازارها در ایران بسیار برپا می شد، لیکن امروزه بازارهای موقت در مراسم قالیشویان مشهداردهال(کاشان)، جشن قره کلیسا، مراسم زرتشتیان و یا شاید بازارهای هفتگی را می توان باقیمانده این سنت کهن دانست.


+واژه مکاره در زبان فارسی از نام قدیس ماکاریف (Saint Makariev)، که در روسیه تزاری بر بازار موسمی پر رونقی گذاشته شده بود، گرفته شده و ظاهراً از زمان ((ناصرالدین شاه)) به تدریج در این زبان رواج یافته است. در گذشته اینگونه بازارها در ایران بسیار برپا می شد، لیکن امروزه بازارهای موقت در مراسم قالیشویان مشهد اردهال (کاشان)، جشن قره کلیسا، مراسم زرتشتیان و یا شاید بازارهای هفتگی را می توان باقیمانده این سنت کهن دانست.
 +!همچنین ببینید
 *((بازار ارز)) *((بازار ارز))
 *((بازار پول)) *((بازار پول))
 *((بازار تنزیل)) *((بازار تنزیل))
 *((بازار رقابت کامل)) *((بازار رقابت کامل))
 *((بازار سازمان نیافته پول)) *((بازار سازمان نیافته پول))
 *((بازار سازمان یافته پول)) *((بازار سازمان یافته پول))
 *((بازار سرمایه)) *((بازار سرمایه))
 *((رقابت کامل)) *((رقابت کامل))
 *((سوداگری))  *((سوداگری))
 *((طلای بانکی)) *((طلای بانکی))
 *((طلای غیر بانکی)) *((طلای غیر بانکی))
 *((سکه)) *((سکه))
 *((اونس)) *((اونس))
 *((فرضیه بازار کار دوگانه)) *((فرضیه بازار کار دوگانه))
 *((گردش نیروی کار)) *((گردش نیروی کار))
 *((دستمزد واقعی)) *((دستمزد واقعی))
 *((کارگر یدی)) *((کارگر یدی))
 *((کارگر جمعی)) *((کارگر جمعی))
 *((شغل باز)) *((شغل باز))
 *((شغل بسته)) *((شغل بسته))
 *((بازار سلف)) *((بازار سلف))
 *((بازار سلف ارز)) *((بازار سلف ارز))
 *((بازار نقدی)) *((بازار نقدی))
 *((جامعه اقتصادی اروپا)) *((جامعه اقتصادی اروپا))
 *((ستاد بسیج اقتصادی)) *((ستاد بسیج اقتصادی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:49 ]   7   حمید حسن نیا      جاری 
 جمعه 13 آذر 1383 [08:24 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [08:22 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [08:18 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [07:59 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:01 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 جمعه 08 آبان 1383 [01:55 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..