منو
 کاربر Online
733 کاربر online
تاریخچه ی: بادام

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-41Lines: 1-47
-V{maketoc}
+!مقدمه
بادام با نام علمی __~~green:Prunus a
mygdalus~~__ یکی از گیاهان ((تیره گل سرخ)) متعلق به ((رده بندی گیاهان دو لپه|دو لپه‌ایها)) می‌باشد. بادام یک درخت بومی آسیای غربی ، کرانه جنوبی دریای مدیترانه و مراکش است. این درخت اندازه ای متوسط ، برگهای نیزه‌ای با حاشیه دندانه‌دار و دارای گل در اوایل بهار است. میوه آن یک شفت با پوشش خارجی پرزدار است که برون‌بر نامیده می‌شود و پوسته سخت و شبکه‌دار یا درون‌بر را دربر‌می‌گیرد. دانه آن یک مغز است که بوسیله این پوششها محصور می‌گردد.dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/3/34//Almonds_th.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/b/bc/amygdalus1.JPG}
 
 
 +
 +!مشخصات گیاه شناسی
 +درخت به ارتفاع تا 8 متر ، شاخه‌های جوان بدون کرک ، اول سبز و بعد قهوه‌ای مایل به قرمز. شاخه‌های سال گذشته خاکستری ، برگها تخم مرغی- نیزه‌ای ، نیزه‌ای یا بیضی کشیده ، به طول تا 10 ساتیمتر و عرض 2 تا 3 سانتیمتر ، قاعده گوه‌ای پهن تا مورب ، نوک باریک ، نوک کشیده و یا به ندرت نوک کند ، سطح فوقانی برگ بدون کرک ، سطح تحتانی برگ بدون کرک یا با مقدار کمی کرک در اوایل سبز شدن ، حاشیه برگ دندانه‌ای- اره‌ای همراه با یک غده کوچک روی هر دندانه است.

دمبرگ 1 تا 2 سانتیمتر ، گل درشت به قطر تا 4 سانتیمتر ، سفید یا صورتی ، دمگل کوتاه حداکثر تا 5 میلیمتر. میوه تخم مرغی مورب تا تخم مرغی کشیده به طول 2.5 تا 5 سانتی متر و 1.5 تا 3 سانتی متر عرض ، دارای نوک کشیده ، پوشیده از کرکهای مخملی خاکستری ،‌ هسته قایقی شکل ، بدون شیار طوی مشخص ، سوراخ‌دار و گاهی دارای شیار کوچک در قاعده و فصل گلدهی اواخر زمستان و اوایل بهار می‌باشد.
 +!پراکندگی جغرافیایی
 +گیاه متعلق به منطقه ایرانو- تورانی ، ترکیه ، ایران ، قفقاز ، آسیای مرکزی و شما آفریقا. نمونه تیپ از موریتانی واقع در شمال افریقا ، پراکندگی آن در ایران در شمال غرب و غرب می باشد.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/7/7a/amygdalus2.JPG}
  
 +
 
 
-
ب
ادام میوه Prunus dulcis ( سابقا" بعنوان Prunus amygdalusیا Amygdalus communis طبقه بندی می شد) است که زیرتیره(( Prunoideae)) از خانواده(( روزاسیا)) تعلق دارد. منشاء این لغت که احتمالا"واژه فرانسه قدیمی almande یا alemande و لاتین دیرگاهی amandola می باشد ، بوسیله شکل amingdolaازیونانــی amugdale ( بادام) برگرفته شده است ؛ تبدیل al به a شاید به علت اشتباه شدن آن با حرف تعریف ال در عربی باشد ؛ ابتدا حرف a از این لغت حذف شد ( مانند شکل ایتالیایی mandorla) تلفظ انگلیسی a-mond و فرانسوی مدرن amande نشان دهنده شکل واقعی کلمه هستند. بعضی از زیست شناسان(( هلو))ها و بادامها را بعنوان زیررده ((Amygdalus)) در Prunus طبقه بندی می کنند که فاقد میوه های شیرین و گوشت داری است که در سایر اعضاء طبقه((Prunus)) یافت می شود( از قبیل ((آلو)) و ((گیلاس)))، و به جای آن ، دانه هایی خوراکی که دارای پوششی سفت هستند قرار میگیرند که آنها را معمولا" در مصارف آشپزی مغز می نامند.

به نظر می رسد بادام یک درخت بومی(( آسیای)) غربی ، کرانه جنوی دریای مدیترانه و ((مراکش)) باشد اما بصورت گسترده ای در مناطق گرمسیری جهان کهن پراکنده بوده است. درخت بادام میوه خود را در جنو(( انلستـــان)) بعمل می آورد. این درخت اندازه ای متوسط ؛ برگهای نیزه ای با حاشیه دندانه دارو دارای گل در اوایل بهار است . میوه آن یک(( شفت)) با پوشش خارجی پرزدار است که برون بر نامیده می شو و پوسته سخت وشبکه دار یا درون بررا دربر می گیرد. دانه آن یک مغز است که بوسیله این پوششها محصور می گردد. درخت بادام در ((سوریه)) و(( فلسطین)) رشد می کند و در(( انجیل)) به این درخت تحت عنوان"Shaked" به معنی عجله اشاره شده است . کلمه Luz که در کتاب پیدایش 30:37 وجود دارد و در بعضی ترجمه ها بصورت hazel دیده می شود نام دیگری برای بادام است . در فلسطین این درخت در((ژانویه)) به گل می نشیند . استعمال نام Shaked یا hasten برای بادام مثل کاربرد نام May برای زالزالک است که معمولا" در همین ماه در انگلستان گل می دهد. عصای(( هارون)) که در شماره های 17 به آن اشاره شد از درخت بادام بود و هنوز یهودیان برای روزهای کنیسه یا جشنهای بزرگ عصاهایی از شکوفه بادام همراه دارند. میوه بــادام الگوی را برای انواع خاصی از آثار تزئینی خمیده ارائـــــه می کند( کتاب خروج 34-33: 25 ؛ 20-19: 37).

به
نظر می رسد بادام یک درخت بومی(( آسیای)) غربی ، کرانه جنوبی دریای مدیترانه و ((مراکش)) باشد اما بصورت گسترده ای در مناطق گرمسیری جهان کهن پراکنده بوده است. درخت بادام میوه خود را در جنوب(( انگلستـــان)) بعمل می آورد. این درخت اندازه ای متوسط ؛ برگهای نیزه ای با حاشیه دندانه دارو دارای گل در اوایل بهار است . میوه آن یک(( شفت)) با پوشش خارجی پرزدار است ه برون بر نامیه می شود و پوسته سخت وشبکه دار یا درون بررا دربر می گیرد. دانه آن یک مغز است که بوسیله این پوششها محصور می گردد. درخت بادام در ((سوریه)) و(( فلسطین)) رشد می کند و در(( انجیل)) به این درخت تحت عنوان"Shaked" به معنی عجله اشاره شده است . کلمه Luz که در کتاب پیدایش 30:37 وجود دارد و در بعضی ترجمه ها بصورت hazel دیده می شود نام دیگری برای بادام است . در فلسطین این درخت در((ژانویه)) به گل می نشیند . استعمال نام Shaked یا hasten برای بادام مثل کاربرد نام May برای زالزالک است که معمولا" در همین ماه در انگلستان گل می دهد. عصای(( هارون)) که در شماره های 17 به آن اشاره شد از درخت بادام بود و هنوز یهودیان برای روزهای کنیسه یا جشنهای بزرگ عصاهایی از شکوفه بادام همراه دارند. میوه بـــادام الگویی را برای انواع خاصی از آثار تزئینی خمیده ارائـــــه می کند( کتاب خروج 34-33: 25 ؛ 20-19: 37).

دونوع درخت بادام وجود دارد یک نوع ( دارای گلهای صورتی) بادام شیرین تولید می کند و نوع دیگرآن ( با گلهای سفید)
بادام تلخ دارد. مغز نوع اول حاوی روغن نافرار و امولسیون است . تا اوایل قرن بیستم از آن به صورت خوراکی در پزشکی استفاده می شد اما به این شرط که بادام نوع تلخ به آن اضافه نشده بود؛ در پزشکی نوین هم نسبتا" متداول بود اما پزشکان دیگر آنرا تجویز نکردند. />
بادام تلخ نسبتا" پهن تر و کوتاه تر از نوع شیرین است و حاوی تقریبا" 50% روغن نافرار موجود در بادامهای شیرین می باشد. همچنین دارای امولسیون مخمر است که در حضور آب روی(( آمیگدالین)) و ((گلوکوئید))(( قابل حل)) اثر کرده ، تولید(( گلوکز))، سیانور و روغن عصاره ای بادام تلخ یا بنزالدئید می کند. ممکن است بادامهای تلخ بین 6 تا 8 درصد اسید پروسیک ((« سیانید هیدروژن))) تولید نمایند. زمانی عصاره بادام تلخ مصرف پزشکی داشت اما حتی مقدار کم آن خطرناک و مقدار زیاد آن کشنده بود ؛ اسید پروسیک را قبل از مصرف باید خارج نمود. /
> />روغن غیر فرار را( "Oleum Amygdalae") که می توان از هر یک از انواع بادام تهیه نمود ، یک استراسیداولئیک گلیسریل است که دارای کمی بو و طعم میوه های مغز دار است. در آب غیر قابل حل می باشد اما به سرعت در کلروفرم یا اتر حل می گردد. از آن می توان بعنوان جایگزینی مطلوب برای روغن زیتون استفاده کرد . خود بادام شیرین عملا" فاقد نشاسته است بنابراین می توان از آن در تهیه کیک و بیسکویت برای بیماران(( دیابتی)) یا هر نوع دیگری از بیماریهای قندی استفاده کرد. همچنین عصاره بادام می تواند جایگزین مناسبی برای عصاره وانیل دربین بیماران دیابتی باشد. از بادام شیرین در(( شیرینی بادامی)) ،(( نقل بادامی))، ((ماکارون)) ( نان شیرینی نارگیل دار) و سایر دسرها استفاده می شود. بادامها در هر اونس حاوی 35% USRDA(( ویتامین E)) و مقدار زیادی چربی monounsaturated که یک چربی خوب و پایین آورنده(( کلسترول LDL ))است، می باشد.

هر دو
نوع بادام تلخ و شیرین بومی خاو رمیانه است،اما قرنهاست که در اروپا وآمریکا نیز کاشته می‌شود. />
کالیفرنیا از زمان عرضه بادام دراواسط دهه اول قرن هجدهم ، بزرگترین تولید کننده این محصول به حساب آمده است و بادام هفتمین ماده غذایی صادراتی کلان کالیفرنیا محسوب می شود.بعد از کالیفرنیا دومین تولید کننده بزرگ بادام کشور اسپانیا است که انواع تجاری و عظیم بادامهای شیرین را تولید می کند ؛ بارزترین آنها بادام اردن ( وارداتی از مالاگا) و بادام ولنسیا می باشند.

!گرده افشان
ـــــ

((گرده افشانی)) بادامهای
کالیفرنیا وسیع ترین(( گرده افشانی کنترل شده ))سالانه حتی در سطح جهان به شمار می رود. این گرده افشانی به گونه ای است که نزدیک به یک میلیون کندو در ماه فوریه به باغات بادام ( نزدیک به نیمی از کل(( کندو))های آمریکا) فرستاده می شود. بیشتر این گرده افشانی را کارگزاران گرده افشانی اداره می کنند که با(( زنبورداران)) مهاجرکه حداقل از 38 ایالت برای این امر آمده اند قرارداد منعقد می کنند.
+!انواع بادام
دو نو درخت بادام وجود دارد یک نو دارای گلهای صورتی __~~green:بادام شیرین~~__ تولید میکند و نوع دیگر آن با گلهای سفید __~~green:بادام تلخ~~__ دارد. مغز نوع اول حاوی روغن نافرار و امولسیون است. تا اوایل قرن بیستم از آن به صورت خوراکی در پزشکی استفاده میشد اما به این شرط که بادام نوع تلخ به آن اضافه نشده بود. در پزشکی نوین هم نسبتا متداول بود اما پزشکان دیگر آنرا تجویز نکردند. بادام تلخ نسبتا پهنتر و کوتاهتر از نوع شیرین است و حاوی تقریبا 50 درصد روغن نافرار موجود در بادامهای شیرین میباشد. همچنین دارای امولسیون مخمر است که در حضور آب روی __~~green:آمیگدالین~~__ و __~~green:گلوکوئید~~__ اثر کرده ، تولید ((گلوکز)) ، ((سیانور)) و روغن عصارهای بادام تلخ یا بنزالدئید میکند. ممکن است بادامهای تلخ بین 6 تا 8 درصد ((سیانید هیدروژن)) تولید نمایند.

بادام شیرین عملا فاقد نشاسته است بنابراین میتوان از آن در تهیه کیک و بیسکویت برای بیماران دیابتی یا هر نوع دیگری از بیماریهای قندی استفاده کرد. همچنین عصاره بادام میتواند جایگزین مناسبی برای عصاره وانیل دربین بیماران دیابتی باشد. هر دو نوع بادام تلخ و شیرین بومی خاورمیانه است، اما قرنهاست که در اروپا و آمریکا نیز کاشته می‌شود. کالیفرنیا از زمان عرضه بادام در اواسط دهه اول قرن هجدهم ، بزرگترین تولید کننده این محصول به حساب آمده است و بادام هفتمین ماده غذایی صادراتی کلان کالیفرنیا محسوب میشود. بعد از کالیفرنیا دومین تولید کننده بزرگ بادام کشور اسپانیا است که انواع تجاری و عظیم بادامهای شیرین را تولید میکند.
 !ابعاد فرهنگــــــــی !ابعاد فرهنگــــــــی
-
بادام در بعضی از فرهنگها بسیار مقدس است . در بین(( یهودیان)) به علت گل آوری زود هنگام آن نماد هشیاری و تعهد می باشد درحالیکه برای مردم(( چین)) نماد اندوه جاودانی و زیبایی زنان به حساب می آید . نمادگرایان مسیحی اغلب ازشاخه های بادام بعنوان سمبلی برای تولد(( مسیح ))از مریم باکره استفاده می کنند ؛ نقاشیها بیشتر شامل بادامهایی است که مسیح را درکودکی احاطه کرده اند و نمادی برای(( حضرت مریم)) می باشد. در(( ایل)) ، ((هارون)) یا ای بی اسائیل بویه عایی که ادا بار و نتخا می د. دان شاهی ،(( ا ا)) زمای اها م ک مری ه ام(( نهویزر)) ا انیکه ی چوبی او دوباره کوفه کد ده واهد شد. این س از سه روز اتاق تا ما نهوی را پیدا نکرد . همچنی مغزمیوه این دخت بعنوان اارند(( مسمومیت اک)) مورد سته قرار می گیر. ف یز معتد است باام ری(( روباه)) ــــی می باشد.
ب
ا بسی مود اقه عنه ر وده است و ن بام ر در نان خود بسیار دست داد. بادا در ه نژادی مناطق مت جایگاه همی دت اس. رومی بادام ا در م عروی به عنوان سل خوشختی و باری ب روس دااد یه می ادند. ای ن هنوز هم در ایتایا را درد.
بادام، منبع مهمی ا ویمین ا و مو مدی ات غنی از پروین منیز فر، کیم فولا و یامین ((E)) ا.

به موارد یر هم ماه کنید:
* ((رختان میوه))
* ((ال رخ یوه))
* ((هر دختان میوه))
* ((کثیر دان یوه))
+بادام در بعضی از فرهنگها بسیار مقدس است. در بین یهودیان به علت گل آوری زود هنگام آن نماد هشیاری و تعهد میباشد در حالی که برای مردم چین نماد اندوه جاودانی و زیبایی زنان به حساب میآید. نمادگرایان مسیحی اغلب از شاخههای بادام به عنوان سمبلی برای تولد مسیح از مریم باکره استفاده می کنند. نقاشیها بیشتر شامل بادامهایی است که مسیح را در کودکی احاطه کردهاند و نمادی برای حضرت مریم میباشد. بادا بیار مو عاه فانه صر بو اس و ها طعم اا ا در نا د بسیار و اد. دام فهنگ ژای ناط ملف ایگا ممی داته ات. رمی بادا ر ر راسم روسی ه وان مل وشبختی و باروری به روس دم دیه ی‌ادند. این نوز هم در ایتایا ا ارد. />{img src=img/daneshnameh_up/9/90/amygdalus3.JPG}

!
و داریی
یر میوه بادم با ک سر ا ان سی و ه را نرم مین و بری ی سینه پهلو مید است و ا ((ونریی ریوی)) گیری می‌کند. ا پست س میوه اد را که سه ه سر د خاکستر دن ی با گر دندان نموده و به ددانهی د بماید ه ندان را مک ن دن را سفی می‌ک. بادام ه سبب لعابی که دارد ج م روه و مثانه و اسل و پیچش کم مفید ات. ربای بادا ر چا کردن اراد غر اثری معجزه سا دارد. کهنه اد ده بادام باعث زیا ن غ و ه د و اتا ر میک گر اد ی نک تولی غش خواه نمود. />!احث مرتبط با نون
*((آلبالو))
*((بادم «اوی»))
*((ه))
*((یه ل رخ))
*((
بدی گیاهان))
*((ره بندی گیهان دو لپه))
*((ردلو))
*((
ی)) />*((گابی))
*((گیاه شناسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [20:16 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [10:59 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [04:38 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..