منو
 صفحه های تصادفی
مدین
اسب آبی
مغیره بن شعبه
یونون پنتیوم
بلوتوث
مشاوره خانواده
شیرین بیان
فواید بستنی
آخرین نماز امام حسین علیه السلام در ظهر عاشورا
پروتروژین
 کاربر Online
409 کاربر online
تاریخچه ی: باباآدم «داروئی»

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-7Lines: 1-88
-کیت یاه ناسیبابا م که فیل گوش و آراقیطون نیز نامیده می شود گیاهی است علفی و دوساله ذکه ارتفاع ساقه آن تا 1/5 متر می رسد . این گیاه بحالت وحشی در دشت ها و نواحی معتدل و مرطوب و سایه در اروپا و آسیا می روید . ساقه آن که شبیه پوست مار است پوشیده از کرکهای خشن و زبر می باشد . برگهای آن بسیار بزرگ و پهن بحالت افتاده بر روی ساقه قرار درد .رنگ برگها در قسمت چسبیده به ساقه سبز کم رنگ و هر چه بطرف انتهای برگ نزدیک تر می شویم تیره تر می شود .ریشه گیاه دراز دوکی شکل و مانند هویج بضخامت انگشت دست بوده ودارای مقدر زیادی کربنات پتاسیم و نیترات پتاسیم است . پوست ریشه بابا آدم قهوه لی ، مغز آن سفید و طعم آن کمی شیرین است ولی بوی تهوع آوری درد . میوه آن پس از رسیدن بصورت فندقه ای با 3 یا 4 سطح و برنگ زرد حنایی ظاهر می شود .در انتهای میوه تارهای زرد رنگی وجود دارد که در موقع عبور گوسفندان و جانوران به پشم های آنها می چسبد و موجب پخش تخم این گیاه به مناطق دیگر می شود . بابا آدم در بعضی از نقاط ایران بحالت وحشی می روید . از ریشه این گیاه استفاده طبی بعمل می آید پساز خارج کردن ریشه بابا آدم از خاک آنرا بخوبی شسته و به قطعات کوچک سه سانتیمتری تقسیم کرده و در اثر حرارت خورشید یا در کوره های مخصوصی خشک می کنند .
ترکیبات شیمیایی: ریشه بابا آدم دارای ماده ی بام اینوین Inulin ، رون را ، تان ، رزین ، د آهن کلی و ویتامین C می ا . دانه اب دم دارای روغنی برنگ ر و طعم تلخ اسید لینولئیک و اسید اولئیک است .
خواص داروئی: از نظر طب قدیم ایران ریشه بابا آدم سرد و خشک است . 1) بهترین تصفیه کننده خون است و خون را تمیز کرده و سموم را از بدن خارج می کند .2)جوشهای صورت و کورک را برطرف می کند .3)ادرار آور و معرق است .4)سیستم لنف بدن را تمیز می کند .5)بیماریهای پوستی نظیر اگزما ، گل مژه و زخم ها را برطرف می کند .6)تورم را از بین میبرد .7) تقویت کننده بدن است .8)جوشانده برگهای بابا آدم را در معالجه سرگیجه و رماتیسم بکار می برند .9)برای تنظیم قند خون و معالجه بیماری قند از جوشانده برگهای بابا آدم بمقدر سه فنجان در روز استفاده کنید 10)برای معالجه سرخک ، برگهای بابا آدم را با کمی شکر بجوشانید و به مریض بدهید .11)جوشانده تخم بابا آدم ضد عفونی کننده است .12)تخم بابا آدم ضد کرم معده و روده است .13)در ناراحتی های ریوی و گلو درد از جوشانده تخم بابا آدم استفاده کنید .14)در معالجه ذات الریه بکار می رود .15)ریشه بابا آدم در برطرف کردن سرمخوردگی موثر است .16)تب حاصل از بیماری مخملک را برطرف می کند.17)در معالجه یبوست موثر است .18)بعنوان ضد سم در هنگام نیش زدن جانوران سمی استفاده می شود.19) برای معالجه کچلی برگ بابا آدم را دم کرده و روی پوست سر بمالید .20)برای معالجه زخم ها و التیام جراحات ، جوشانده برگ بابا آدم را با مقدر مساوی روغن زیتون مخلوط کرده و روی زخم ها و جراحات بمالید .21) ریشه بابا آدم علاج کم خونی و رنگ پریدگی است زیرا دارای مقدر زیادی آهن است .22)برای معالجه رماتیسم و آرتروز مفید است .23) نقرس را برطرف می کند .24)در معالجه بیماریهای عفونی موثر است .25)درد سیاتیک را آرام می کند .26)در برطرف کردن کمر درد موثر است .27)آب آد ن را درن می ک .28) هضم غذا را تسریع می کند .29)ورم کلیه را دفع می کند .30)نهیکه میل یادی خرد ییی و ک اند ر اتا ز دم کرده این یاه بوشی بوی ین ادت رع خوهد .31)کایکه میواهند قهوه ا ک کنند می تانند ریشه بابا آدم را با مقدر این مخلو را ی می ون فروگههای گیها دیی یا بری داروانه ها ابتیاع کد.32)کیر ا برطرف می کند.33)ریشه بابا آدم را له که یا بجاید و آنرا روی کرک و ی ما ماید تا ر طرف کند .34) برای وگیری از یزش مو ی جوشانده ی یه با آدم ر به ای .35)ری ر کد سو و در یدگی نبر ا را رگ بابا آدم ا ه که و ب مح یدی بمالی .در صور یدا نکرد ، یه اا آد ی وای تنور ر فروگهی یا دارویی و ی ری دارواه ها خریدری کنی . در ر نور ن 10-20 قره و ه ار د رو اس
ر تفا: م کره یه اا آد : ق 50 ر ری ب آد ا در یک یر ب وش ری و 20 دی د کنی .وشانده ریه با : ق 80 ر یه با م ا در یک لیتر و ریه و ذارید مت 10 دی ری وشد . نور باا د : ین نور ر ی وا ز فاهی گیان دارویی ی ری ا دارواه ها Store ریدری کنید .د کده ری باا د و یری ین : 30 ر یش اباد را ا ماوی آ یین یان در یک لیتر و ری و بد یم سا د کنی . ای م کرده ی کنند خون ات . رای ای منو ا ین که بمقدر ه نجان د رو بوشید .
م
رت : رات ای گفته ده ا .
+!قدمه />ابا آدم با نم لمی __~~green:Aractium Lappal~~__ که فیل گوش و آراقیطون نیز نامیده میشود متعلق به ((تیره گل مینا)) از ((رده بندی گیاهان دو لپه|گیاهان دو لپه)) می‌باشد. گیاهی است علفی و دو ساله که ارتفاع ساقه آن تا 5.1متر میرسد. این گیاه به حالت وحشی در دشتها و نواحی معتدل و مرطوب و سایه در اروپا و آسیا میروید. ساقه آن که شبیه پوست مار است پوشیده از کرکهای خشن و زبر میباشد. برگهای آن بسیار بزرگ و پهن به حالت افتاده بر روی ساقه قرار دارد. رنگ برگها در قسمت چسبیده به ساقه سبز کم رنگ و هر چه به طرف انتهای برگ نزدیکتر میشویم تیرهتر میشود. ریشه گیاه دراز دوکی شکل و مانند هویج به ضخامت انگشت دست بوده و دارای مقدر زیادی کربنات پتاسیم و نیترات پتاسیم است.

/>
{img src=img/daneshnameh_up/3/3c/arctium5.JPG} />پوست ریشه بابا آدم قهوه‌ای ، مغز آن سفید و طعم آن کمی شیرین است. میوه آن پس از رسیدن به صورت فندقهای با 3 یا 4 سطح و به رنگ زرد حنایی ظاهر میشود. در انتهای میوه تارهای زرد رنگی وجود دارد که در موقع عبور گوسفندان و جانوران به پشمهای آنها میچسبد و موجب پخش تخم این گیاه به مناطق دیگر میشود. بابا آدم در بعضی از نقاط ایران به حالت وحشی میروید. از ریشه این گیاه استفاده طبی به عمل میآید پس از خارج کردن ریشه بابا آدم از خاک آنرا به خوبی شسته و به قطعات کوچک سه سانتیمتری تقسیم کرده و در اثر حرارت خورشید یا در کورههای مخصوصی خشک میکنند.
!ترکیب شیمیایی />ریشه باباآدم دارا ((اینولین)) ماده چب ب مقدار ک ، کرنات نیترا پتاسی ، رزینهای متلف و ک گکوزید ه نم لپی یا لاپوزید است. برگ باباآدم دارای اکسیاهی فعال و دانه‌اش لاوه ب گلوکوید مزبور ، دارای 18 درصد روغن رنگ ک شونده با طعم تلخ مرکب از 50 درصد ((اسید چرب|اسید لینولئیک)) و 10 درصد ((اسید چرب|اسید اولئیک)) است.
{img src=img/daneshnameh_up/0/07/arctium2.JPG} />

!خواص دارویی />*بهترین تصفیه کننده خون است و خون را تمیز کرده و سموم را از بدن خارج میکند.
*((انواع جوش بدن|
جوشهای صورت)) و کورک را برطرف میکند.
*
ادرار آور و معرق است.
*((دستگاه لنفاوی|
سیستم لنف بدن)) را تمیز میکند.
*
بیماریهای پوستی نظیر ((اگزما)) ، ((گل مژه و شالازیون|گل مژه)) و زخمها را برطرف میکند.
*
تورم را از بین مبرد. />*تقویت کننده بدن است.
*
جوشانده برگهای بابا آدم را در معالجه سرگیجه و ((رماتیسم)) بکار میبرند.
*
برای تنظیم قند خون و معالجه بیماری قند از جوشانده برگهای بابا آدم به مقدار سه فنجان در روز استفاده کنید.
*
برای معالجه ((سرخک)) ، برگهای بابا آدم را با کمی شکر بجوشانید و به مریض بدهید.
*
جوشانده تخم بابا آدم ضد عفونی کننده است.
*
تخم بابا آدم ضد کرم معده و روده است.
*
در ناراحتیهای ریوی و ((گلودرد)) از جوشانده تخم بابا آدم استفاده کنید.
{img src=img/daneshnameh_up/0/01/arctium3.JPG}

*
در معالجه ((ذاتالریه)) بکار میرود.
*
ریشه بابا آدم در برطرف کردن ((سرماخوردگی)) موثر است.
*
تب حاصل از بیماری مخملک را برطرف میکند.
*
در معالجه ((یبوست)) موثر است.
*
به عنوان ضد سم در هنگام نیش زدن جانوران سمی استفاده میشود. />*برای معالجه کچلی برگ بابا آدم را دم کرده و روی پوست سر بمالید.
*
برای معالجه زخمها و التیام جراحات ، جوشانده برگ بابا آدم را با مقدر مساوی ((روغن زیتون)) مخلوط کرده و روی زخمها و جراحات بمالید. />*ریشه بابا آدم علاج ((بیماری کم خونی|کم خونی)) و رنگ پریدگی است زیرا دارای مقدار زیادی ((آهن)) است.
*
برای معالجه ((رماتیسم)) و ((آرتروز)) مفید است. />*((نقرس)) را برطرف میکند.
*
در معالجه بیماریهای عفونی موثر است.
*
درد سیاتیک را آرام میکند. />*در برطرف کردن کمر درد موثر است. />*(( ا نزیمهای ور بر آن|هضم غذا)) را تسریع میکند.
*
ورم کلیه را دفع میکند. />{img src=img/daneshnameh_up/6/67/arctium4.JPG}

!
ستفاده />*__~~green: کرد ی ا دم:~~__ مقدر 50 گم ی باا دم را در ی یر آب و یت و ه م 20 یقه دم کنی.


*__~~green:ج
وشانده ریشه ا آدم:~~__ قدا 80 رم ریشه بابا آدم را در یک لیر و یته و گارید ه د 10 یه بآرمی وشد.

/>*__~~green:دم کره ریشه بابا د و شیرین یان:~~__ 30 گرم ریشه باباآدم را قدار ای آن شیرین بیان در یک یتر آب جوش ریته و ه م نیم ساعت م کید. این کره فیه کننده خون است. برای ی منظور از ین دم کرد قار فنجان در نوشی. />!مبا مربط عوا
>

||
((آرتیو «اروى»))|((آقطی یه «ارئی»))|((آوکد «داروئی»))|((اسطوووس «داروی»))|((اسفناج «روئی»))|((انار «داروئی»|))((نب «داروی»))|((انجیر «روئی»))|((انگو «اروئی»))|((باباآدم «اروئی»)) />((بابنه «بونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادا زمیی «روئی»))|((بادمجان «اروئی»))|((باقل «داروئی»))|((برن «دارئی»))|((بلوط «دار»))|((به «اروئی»))|((پته «اوئی»))|((پرتقال «دارئی»)) />((یاز «ارئی»))|((خم کتان «اروئی»))|((تر ترچه «روی»))|((بر هنی «اری»))|((تس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((و «اروی»))|((ووسر «داروی»))|((چای کهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»)) />((خاک شی «دارئی»))|((ختی «داری»))|((خرا «روئی»))|((خیار «روی»))|((ارچین «دروی»))|((دم اس «اروی»))|((ت «دای»))|((رینه «اوئی»))|((روناس «دارئی»))|((خ اریی ریا))| />(( آو «ارئی»))|((رچوبه «اروئی»))|((زرشک «داروئی»))|((ران «داروی»))|((زیل «دارئی»))|((زا «دارئی»))|((یون «داروئی»))|((یره سب «اوی»))|((سبل ای «اری»))|((یب «داوی»)) />((ی زمینی «اروئی»))|((سیر «وی»))|((ه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قم «دارئی»))|((شغ «روی»))|((شبلیله «روئی»))|((شوید «روئی»))|((شیرین بیان «ای»))|((ر زر «دارئی»))|((عدس «ارئی»)) />((لف هف بد «داری»))|((اب «داروئی»))|((نق «اروی»))|((قادک «داروی»))|((هوه «داروئی»))|((کاهو «اروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «دارئی»))|((کواد «داروئی»))|((گزبان «اروئی»)) />((گد «داروی»))|((گری فوت «داروئی»))|((گنه «اری»))|((گشیز «اروئی»))|((گلابی «داوی»))|((جه فرنگی «ارئی»))|((وی «اروئی»))|((ویی ویا «داروئی»))|((لیمو ترش «وی»))|((مچب «درئی»))
((
مامی کبی «داروئی»))|((و «دئی»))|((یخک «دارئی»))|((خوا ارویی نارگی))|((نو «داوی»))|((ن «داروی»))|((ه «دروی»))|((لو «دروی»))|((نوانه «اوئی»))|((هی «داوی»)) />||
>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 اردیبهشت 1385 [03:01 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [06:44 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [06:19 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [06:01 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..