منو
 کاربر Online
575 کاربر online
تاریخچه ی: اینیوئیت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Inyoite.jpg} +{picture=Inyoite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اینیوئیت - آگرگات توده ای اینیوئیت  اینیوئیت - آگرگات توده ای اینیوئیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اینیوئیت (Inyoite)::__ ||__::اینیوئیت (Inyoite)::__
-::Ca(B3O3(OH)5).4H2O:: +::((کلسیم|Ca))(((برون|B))3O3(OH)5).4H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((بورات))::|__::((رده بندی))::__ ::((بورات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/خوب - مطابق با /001::|__::((رخ))::__ ::/خوب - مطابق با /001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__ ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
-::ش((کننده))::|__::نوع ((سختی))::__ +::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگاتهای توده ای و اسفرولیتی::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگاتهای توده ای و اسفرولیتی::|__::اشکال ظاهری::__
-:: کمیاب ; ((امریکا)) ،(کالیفرنیا) ، ((قزاقستان)) و ((کانادا)) ::|__::((ژیزمان))::__ +:: کمیاب ; ((امریکا)) ،(((کالیفرنیا))) ، ((قزاقستان)) و ((کانادا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.محلول درآب گرم و ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.محلول درآب گرم و ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((CaO))=20.2% ((B2O3))=37.61% ((H2O))=42.19%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__  ::((CaO))=20.2% ((B2O3))=37.61% ((H2O))=42.19%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید-صورتی ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید-صورتی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((ایندریت)) - ((آشاریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((ایندریت)) - ((آشاریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((پری سئیت)) - ((کوله مانیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__ ::((پری سئیت)) - ((کوله مانیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((دریاچه)) های ((برات ))دار::|__::منشا تشکیل::__ ::((دریاچه)) های ((برات ))دار::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشوری کوتاه - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشوری کوتاه - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::در ((صنایع شیمیائی))::|__::((کاربرد))::__ ::در ((صنایع شیمیائی))::|__::((کاربرد))::__
 ::((ترکیه))::|__::محل پیدایش::__  ::((ترکیه))::|__::محل پیدایش::__
 ::.دارای ((لومینسانس)) گاهی سفید متمایل به زرد ::|__::سایر مشخصات::__ ::.دارای ((لومینسانس)) گاهی سفید متمایل به زرد ::|__::سایر مشخصات::__
-:: از نام محل اکتشاف آن در((کالیفرنیا)) گرفته شده است Inyo County::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. در((کالیفرنیا)) گرفته شده است Inyo County از نام محل اکتشاف آن::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|1.87|ــ|| ــ|2|1.87|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 تیر 1384 [06:56 ]   7   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 18 تیر 1384 [05:49 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [05:39 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [05:35 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [07:49 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [07:45 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [11:31 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..