منو
 صفحه های تصادفی
خسوف
تقویت خداباوری در کودکان
بریل طلائی
صنایع هوایی آمریکا
دمیکیت
اعتقادات
تحلیل ادراک
آزمایش گرم شدن با تابش
کاربرد انگيزه‌هاي دروني
خشم آتش جهنم بر دشمنان امام علی علیه السلام
 کاربر Online
416 کاربر online
تاریخچه ی: اینیوئیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Inyoite.jpg} +{picture=Inyoite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اینیوئیت - آگرگات توده ای اینیوئیت  اینیوئیت - آگرگات توده ای اینیوئیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اینیوئیت (Inyoite)::__ ||__::اینیوئیت (Inyoite)::__
-::Ca(B3O3(OH)5).4H2O:: +::((کلسیم|Ca))(((برون|B))3O3(OH)5).4H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((بورات))::|__::((رده بندی))::__ ::((بورات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/خوب - مطابق با /001::|__::((رخ))::__ ::/خوب - مطابق با /001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__ ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
-::ش((کننده))::|__::نوع ((سختی))::__ +::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگاتهای توده ای و اسفرولیتی::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگاتهای توده ای و اسفرولیتی::|__::اشکال ظاهری::__
-:: کمیاب ; ((امریکا)) ،(کالیفرنیا) ، ((قزاقستان)) و ((کانادا)) ::|__::((ژیزمان))::__ +:: کمیاب ; ((امریکا)) ،(((کالیفرنیا))) ، ((قزاقستان)) و ((کانادا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.محلول درآب گرم و ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.محلول درآب گرم و ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((CaO))=20.2% ((B2O3))=37.61% ((H2O))=42.19%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__  ::((CaO))=20.2% ((B2O3))=37.61% ((H2O))=42.19%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید-صورتی ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید-صورتی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((ایندریت)) - ((آشاریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((ایندریت)) - ((آشاریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((پری سئیت)) - ((کوله مانیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__ ::((پری سئیت)) - ((کوله مانیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((دریاچه)) های ((برات ))دار::|__::منشا تشکیل::__ ::((دریاچه)) های ((برات ))دار::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشوری کوتاه - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشوری کوتاه - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::در ((صنایع شیمیائی))::|__::((کاربرد))::__ ::در ((صنایع شیمیائی))::|__::((کاربرد))::__
 ::((ترکیه))::|__::محل پیدایش::__  ::((ترکیه))::|__::محل پیدایش::__
-::دارای ((لومینسانس)) گاهی سفید متمایل به زرد ::|__::سایر مشخصات::__
::در((کالیفرنیا)) گرفته شده است Inyo Countyاز نام محل اکتشاف آن::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.دارای ((لومینسانس)) گاهی سفید متمایل به زرد ::|__::سایر مشخصات::__
::. در((کالیفرنیا)) گرفته شده است Inyo County از نام محل اکتشاف آن::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|1.87|ــ|| ــ|2|1.87|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 تیر 1384 [06:56 ]   7   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 18 تیر 1384 [05:49 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [05:39 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [05:35 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [07:49 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [07:45 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [11:31 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..