منو
 صفحه های تصادفی
هیالوفان
استان ایلام
اسپینل
اولین هواسر تا سال 1900
دوستی و دشمنی بر اساس حق
شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی
بیماری نشانگان رویش دندان
اندازه های مختلف فیلم
نام شهدای حمله اول در کربلا
عیادت امام صادق علیه السلام از سید حمیری
 کاربر Online
491 کاربر online
تاریخچه ی: اینجا

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-47Lines: 1-91
 ~~brown:@#20:__با سلام__#@~~ ~~brown:@#20:__با سلام__#@~~
 ~~brown:@#20:__راهنمایی های زیر ممکن است بتواند به شما کمک کند:__#@~~ ~~brown:@#20:__راهنمایی های زیر ممکن است بتواند به شما کمک کند:__#@~~
 @#16:~~brown:__***__~~ __در بخش ~~brown:ساخت و تولید فیلم ~~، مباحث تقریبا علمی هستند و بهترین حالت برای وارد شدن به آنها ، طرح سوال و پاسخ دادن به آنهاست. مثلا:__#@ @#16:~~brown:__***__~~ __در بخش ~~brown:ساخت و تولید فیلم ~~، مباحث تقریبا علمی هستند و بهترین حالت برای وارد شدن به آنها ، طرح سوال و پاسخ دادن به آنهاست. مثلا:__#@
 @#16:~~purple:__میزانسن و دکوپاژ__~~#@ @#16:~~purple:__میزانسن و دکوپاژ__~~#@
 __شما می توانید مقاله تان را با پاسخ دادن به پرسش های زیرتهیه کنید:__  __شما می توانید مقاله تان را با پاسخ دادن به پرسش های زیرتهیه کنید:__
 __میزانسن چیست ؟__  __میزانسن چیست ؟__
 __دکوپاژ چیست؟__ __دکوپاژ چیست؟__
 __اهمیت و نقش میزانسن درتاثیر گزاری صحنه ها به چه میزان است؟__ __اهمیت و نقش میزانسن درتاثیر گزاری صحنه ها به چه میزان است؟__
 __اهمیت و نقش دکوپاژدرتاثیر گزاری صحنه ها به چه میزان است؟__ __اهمیت و نقش دکوپاژدرتاثیر گزاری صحنه ها به چه میزان است؟__
 __جایگاه و اهمیت میزانسن و دکوپاژ دربین وظایف کارگردان چیست؟__ __جایگاه و اهمیت میزانسن و دکوپاژ دربین وظایف کارگردان چیست؟__
  __و...__  __و...__
 @#16:~~purple:__انواع نماها__~~#@ @#16:~~purple:__انواع نماها__~~#@
 __انواع نماها را نام ببرید و در مورد هر یک توضیح بدهید و نیز شرح دهید که این نماها چه هنگامی مورد استفاده قرار می گیرند و چه نقشی در القای احساسات مختلف به تماشاگران دارند؟__ __انواع نماها را نام ببرید و در مورد هر یک توضیح بدهید و نیز شرح دهید که این نماها چه هنگامی مورد استفاده قرار می گیرند و چه نقشی در القای احساسات مختلف به تماشاگران دارند؟__
 @#16:~~brown:__***__~~ __در بخش ~~brown:گونه های سینمایی~~ ، مباحث هم به نوعی علمی و هم به نوعی تحلیلی هستند. مقاله شما می تواند یک مقاله ساده و شسته رفته تا یک تحقیق مفصل و کاملا تحلیلی را در بر بگیرد که هر دوی آنها برای هدف ما مناسب و با ارزش اند. به مثال زیر توجه کنید:__#@ @#16:~~brown:__***__~~ __در بخش ~~brown:گونه های سینمایی~~ ، مباحث هم به نوعی علمی و هم به نوعی تحلیلی هستند. مقاله شما می تواند یک مقاله ساده و شسته رفته تا یک تحقیق مفصل و کاملا تحلیلی را در بر بگیرد که هر دوی آنها برای هدف ما مناسب و با ارزش اند. به مثال زیر توجه کنید:__#@
 @#16:~~purple:__فیلم نوار__~~#@ @#16:~~purple:__فیلم نوار__~~#@
 __پیدا کردن پاسخ پرسش های زیرممکن است شما را در نوشتن مقاله تان و سر و صورت دادن به آن کمک کند:__  __پیدا کردن پاسخ پرسش های زیرممکن است شما را در نوشتن مقاله تان و سر و صورت دادن به آن کمک کند:__
 __1) چه نوع فیلم هایی را اصطلاحا نوار می گویند؟__ __1) چه نوع فیلم هایی را اصطلاحا نوار می گویند؟__
 __2) ساخت فیلم نوار از چه زمانی و در سینمای کدام کشور رواج یافت؟__ __2) ساخت فیلم نوار از چه زمانی و در سینمای کدام کشور رواج یافت؟__
 __3) دلایل اجتماعی ، سیاسی و... ساخت این دست فیلم ها چه بوده ؟__ __3) دلایل اجتماعی ، سیاسی و... ساخت این دست فیلم ها چه بوده ؟__
 __4) نوار به عنوان یک ژانر از چه سرچشمه هایی آبنوشی کرده؟__ __4) نوار به عنوان یک ژانر از چه سرچشمه هایی آبنوشی کرده؟__
 __5) چه کسانی پایه گذار این گونه سینمایی در سینما بوده اند و تا چه حد به ترویج آن کمک کرده اند؟__ __5) چه کسانی پایه گذار این گونه سینمایی در سینما بوده اند و تا چه حد به ترویج آن کمک کرده اند؟__
 __و... __ __و... __
 @#16:~~brown:__***__ ~~__در بخش ~~brown:فیلم ها~~ بحث ما تقریبا تحلیلی است و تا حد زیادی بر علاقه ، درک و توجه شما نسبت به داستان ، نوع روا یت و ساختارفیلم ها استوار است. در این زمینه شما هم می توانید بر تحلیل های شخصیتان و هم بر انچه منتقدان و نویسندگان عرصه سینما درباره آن فیلم مطرح کرده اند تکیه کنید( البته نه کاملا ، چون تحلیل شخصی شما بیش از هر چیز برای ما ارزش دارد ). چون ممکن است در ابتدای راه باشید پیش از هر چیز بد نیست به دو مقاله زیر رجوع کنید که با روشی بسیار ساده می تواند شما را وارد عرصه نویسندگی درباره فیلم کند__:#@ @#16:~~brown:__***__ ~~__در بخش ~~brown:فیلم ها~~ بحث ما تقریبا تحلیلی است و تا حد زیادی بر علاقه ، درک و توجه شما نسبت به داستان ، نوع روا یت و ساختارفیلم ها استوار است. در این زمینه شما هم می توانید بر تحلیل های شخصیتان و هم بر انچه منتقدان و نویسندگان عرصه سینما درباره آن فیلم مطرح کرده اند تکیه کنید( البته نه کاملا ، چون تحلیل شخصی شما بیش از هر چیز برای ما ارزش دارد ). چون ممکن است در ابتدای راه باشید پیش از هر چیز بد نیست به دو مقاله زیر رجوع کنید که با روشی بسیار ساده می تواند شما را وارد عرصه نویسندگی درباره فیلم کند__:#@
 @#16:((چگونه ببینیم))#@ @#16:((چگونه ببینیم))#@
 @#16:((چگونه بنویسیم ))#@  @#16:((چگونه بنویسیم ))#@
-~~brown:__***__~~ در بخش ~~brown:سینماگران~~ شما می توانید برای نمونه به ((شخصیت های مطرح سینمای جهان)) نظری بیفکنید. تا بدانید که در این بخش مقاله تان بهتر است بر چه شیوه ای بنا شده باشد. توجه داشته باشید که بیشتر، شخصیت سینمایی افراد و تاثیرشان بر سینما برای ما اهمیت دارد.
+@#16:~~brown:__***__~~ __در بخش ~~brown:سینماگران~~ شما می توانید برای نمونه به ((شخصیت های مطرح سینمای جهان)) نظری بیفکنید. تا بدانید که در این بخش مقاله تان بهتر است بر چه شیوه ای بنا شده باشد. توجه داشته باشید که بیشتر، شخصیت سینمایی افراد و تاثیرشان بر سینما برای ما اهمیت دارد. __ #@
/> />
@#16:~~brown:__***__~~__برخی از مباحثی که در بخش ~~brown:غیره~~ مطرح شده اند کاملا تحلیلی هستند و می توان آن ها را از منظرهای متفاوت نگریست و بررسی کرد. شما هم می توانید ابتکار عمل داشته باشید و ابعاد مختلف را بسنجید و از هر منظری که می خواهید به مباحث نگاه کنید و مقاله تان را بر آن اساس بنا کنید. برای مثال:__#@

@#16:~~purple:__اهمیت و کاربرد سینما در زندگی بشر امروز__~~#@
__دیگر سینما به جایی رسیده که از یک سرگرمی معمولی بسیار فراتر رفته . جایگاه سینما در مسائل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی غیر قابل انکار و بسیار پیچیده است. این بحث بسیار گسترده و عمیق است. تحلیل و نتیجه گیری شخصی شما برای ما بسیار ارزش دارد. شما می توانید از مقاله ها و کتاب هایی که در این زمینه منتشر شده نیز کمک بگیرید.__
__برخی از مباحثی که می توانید به آنها بپردازید را به عنوان مثال مطرح می کنیم:__

__1) نقش سینما در زندگی شما و همه هم سن و سال های شما.__
__2) سلایق سینمایی جوانان و نوجوانان کشورهای مختلف چه تفاوتی با هم دارند و متاثر از چه چیزهایی هستند.__
__3) نقش سینما در تصویر سازی از ادیان ، فرهنگ ها و کشورها در اذهان عمومی.__
__4) آیا سینمای ما در تصویر سازی درست از کشورمان موفق بوده.__
__5) آیا سینما وسیله مناسبی برای تبلیغ است ؟ چرا ؟__
__6) برای این که سینما ما را به گمراهی نکشاند ، چه کار باید کرد؟__
__7) درجه بندی فیلم های سینمایی یعنی چه ؟ این روش چه چیزی را دنبال می کند ؟ آیا می تواند موفقیت آمیز باشد ؟ آیا بهتر نیست ما هم در کشورمان ، محصولات فرهنگی را درجه بندی کنیم؟__
__و...__


@#16:~~purple:__تاثیر مسائل اجتماعی ، سیاسی و مناسبات جهانی بر سینما__~~#@
__بسیاری از جنبش ها و مکاتب سینمایی متاثر از جامعه و مناسبات آنها بوده اند. در واقع مکان ها و زمان ها بستر مناسبی هستند برای شکل گیری عقاید و مسلک های هنری و در این جا اختصاصا سینما__.
__شما می توانید به یکی از این جنبش ها بپردازید و یا از هر منظری که دوست دارید به این مسئله بپردازید. __
__برخی از مباحثی که می توانید به آنها بپردازید را به عنوان مثال مطرح می کنیم:__

__1) فیلم های تبلیغاتی.__
__2) نقش حکومت ها در جهت دادن به سینما و تلوزیون.__
__3) سانسورهای تحمیلی اجتماعی و سیاسی.__
__4) آمریکا و تصوری که سینمای آمریکا از این کشور ایجاد می کند.__
__5) پدیده ای به نام مایکل مور__.
__6) تاثیر متقابل تاریخ جهان بر تاریخ سینما.__
__7) نئورئالیسم__
__8) موج نو__
__و...__


@#16:~~purple:__کتاب ارباب حلقه ها و فیلم هایش__~~#@
__برخی از مباحثی که می توانید به آنها بپردازید:__

__1) هنر تالکین در خلق یک دنیای دیگر و توانایی پیتر جکسون در تصویر سازی از ذهنیت تالکین.__
__2) تفاوت های کتاب و فیلم__
__3) گالوم و معصومیت از دست رفته__
__4) عناصر خیر و شر در ارباب حلقه ها__
__و...__

!__ (موفق باشید) __

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 19 اسفند 1384 [21:22 ]   6   مهناز نظری      جاری 
 جمعه 19 اسفند 1384 [21:20 ]   5   مهناز نظری      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [21:11 ]   4   مهناز نظری      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [21:09 ]   3   مهناز نظری      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [21:05 ]   2   مهناز نظری      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [20:58 ]   1   مهناز نظری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..