منو
 کاربر Online
619 کاربر online
تاریخچه ی: ایلمنیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-35
-
 
-
 
- 
 


 
 
 
  
-
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Ilmenite.jpg} 
- 
- 
-
 
-
 
- 
-
 
- 
- 
-ایلمنیت - (بلورهای ناقص (تا 10 میلیمتر  
- 
- 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
 ||__::ایلمنیت (Ilmenite)::__ ||__::ایلمنیت (Ilmenite)::__
-::FeTiO3::
::((رمبوئدریک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
|__::::__
::((
فلز))ی - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__
::کدر(اپاک)::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خای منایسی))::__
::((
بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای ::|__::کا اری::__
::
فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((فرانسه)) ، ((انگلیس))، ((نروژ)) ، ((URSS)) ، ((امریکا)) و ((کانادا))::|__::((ژیزمان))::__
::
غیر محلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت یمییی|خواص شیمیایی))::__
((
FeO))=47.34% ((TiO2))=52.66% |__::((ترکی شییایی))::__
::
سیاه - قهوه ای تیره - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
::
خاکستری - سیاه::|__::((گ)) ا ::__
::
رنگ اثر خط - خاصیت مغناطیسی - واکنش های شیمیایی و ((اشعه ایکس)) |__::تفاوت با کانی ای مشابه::__
::((
پیروفانیت)) - ((مگنتیت)) - ((کرومیت)) - ((هماتیت))::|__::ابه انی ناسی::__
::((
مگنتیت)) - ((آپاتیت)) - ((تیتانیت)) - ((هماتیت ))- ((روتیل)) و غیره::|__::((از))::__
::((
ماگمای))ی - ((پگماتیت))ی - کوهزایی های تیپ آلپی - ((آبرفت)) ها::|__::منشا تشکیل::__
::قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کارد))::__
::((سوئد))::|__::محل پیدایش::__
ادخال های آن ((رادیواکتیویته)) کامل دارند|__::یر شخصات::__
::.
از نام محل کشف آن در ((کوه))های ilmen ((روسیه)) اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
5|6|4.5|5||
+__::FeTiO3::__
__سیستم تبلور__|تریگونال
__رده بندی__|اکسید
__ل__|فلزی - چرب
__شکستگی__|صدفی
__شفافیت__|کدر
__نوع سختی__|شکننده
__اکل اهی__|بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای - ماک />__ژیما__| فراوان ; آلمان غربی ، فرانسه
انگلیس، نروژ ،امریکا و کانادا
__خواص شیمیایی__|غیر محلول در اسیدها
__تکی شیمیایی__|FeO=47.34% TiO2=52.66%
__رنگ کی__|سیاه - قهوه ای تیره تا زرد
__رنگ اثر خط __|خاکستری - سیاه
__اوت با کنی هی مبه__|رنگ اثر خط - خاصیت مغناطیسی
واکنش های شیمیایی و اشعه ایکس
__تشابه کانی شاسی__|پیروفانیت - مگنتیت - کرومیت - هماتیت
__پان__|مگنتیت - آپاتیت - تیتانیت
هماتیت - روتیل و غیره
__نشا ی__|ماگمایی - پگماتیتی - کوهزایی های
تیپ آلپی - آبرفت ها
__شکل بلورها__|قری کل
__محل پیدایش__|سوئد
__سایر مشخصات__|ادخال های آن رادیواکتیویته کامل دارند
__وه سمی__|از نام محل کشف آن ilmen در
کوههای روسیه اخذ شده است||
  
 
 
 
 
- +{picture=Ilmenite.jpg}
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 24 تیر 1385 [20:49 ]   11   اصغر نامور      جاری 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [13:35 ]   10   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [15:27 ]   9   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [10:22 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [10:21 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [05:42 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [08:28 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [08:08 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [08:07 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [08:06 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [08:01 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..