منو
 کاربر Online
381 کاربر online
تاریخچه ی: ایدز

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-62Lines: 1-118
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان ویروس شناسی))
 +*((واژگان میکروبیولوژی))
 +*((واژگان باکتری شناسی))
 +*((واژگان سم شناسی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
 +*((ایدز))
 +*((بحران ایدز))
 +*((بیماریزایی ویروسی))
 +*((روشهای انتقال و انتشار ویروسها))
 +*((ساختمان شیمیایی ویروسها))
 +*((طبقه بندی ویروسها))
 +*((عفونتهای HIV در انسان))
 +*((ویروسهای جانوری))
 +*((هپاتیت A))
 +*((هپاتیت B))
 +*((کنترل بیماریهای ویروسی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای ویروس شناسی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_topics.asp?FID=3|آموزش میکروبیولوژی و ویروس شناسی]
 +**[http://microbes.blogfa.com/cat-2.aspx|خانه میکروبیولوژی]
 +**[http://www.pasteur.ac.ir/ICT/P_index.html|کتابخانه انستیتو پاستور ایران]
 +**[http://www.irdrug.com/AIDS.htm|در باره ویروس عامل ایدز]
 +**[http://www.aidsinfo.blogfa.com/|ایرانی بدون ایدز]
 +**[http://www.mydocuments.ir/article150.html|تاریخچه بیماری ایدز]
 +**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_posts.asp?TID=300&PN=1|آموزش زیست شناسی: هپاتیت]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.virology.net|چگونه ویروسها را طبقه بندی کنیم.]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Virology|ویکی پدیا]
 +**[http://www.virology.org/|ویروس شناسی]
 +**[http://www.lgcpromochem-atcc.com/common/catalog/animalVirology/animalVirologyIndex.cfm|طبقه بندی ویروسهای جانوری]
 +**[http://hsc.usf.edu/nocms/medicine/medmicro/virology/page.htm|ویروس شناسی پزشکی]
 +**[http://www.hopefs.org/Behavior/STD.html|بیماریهای جنسی]
 +**[http://www.aegis.com/|ایدز]
 +**[http://www.eldis.ids.ac.uk/hivaids/index.htm|راهنمای ایدز]
 +**[http://www.mcb.uct.ac.za/tutorial/virtut1.html|اطلاعات جامع در مورد ویروس شناسی]
 +**[http://www.virology.net/|ویروس شناسی]
 +**[http://nsm1.utdallas.edu/bio/gonzalez/lecture/micro/virology.htm|ویروس شناسی]
 +**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/index.html|بیماریزایی ویروسها]
 +**[http://web.uct.ac.za/depts/mmi/jmoodie/welcome1.html|ویروس شناسی پزشکی]
 +**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/VirGloss.html|اصطلاحات ویروس شناسی]
 +**[http://www.ihv.org/|ویروس ایدز]
 +**[http://www.cdc.gov/|کنترل بیماریها]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
 ایدز عبارت‌ است‌ از بوجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ در ((دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌)) (نقص‌ ایمنی‌). این‌ امر باعث‌ کاهش‌ توانایی‌ بدن‌ در مقابله‌ با عفونتها و توانایی‌ سرکوب‌ سلول‌های‌ غیرطبیعی‌ مثل‌ سلول‌های‌ سرطانی‌ می‌شود. ((ویروس‌ ایدز)) سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در ((بافت خون|خون‌)) (لنفوسیت‌ها) و سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در بافت‌ها مانند ((مغز استخوان))‌، ((طحال))‌، ((کبد)) و ((دستگاه لنفاوی|گره‌های‌ لنفاوی‌))) را درگیر می‌سازد. این‌ سلول‌ها در تولید ((پادتن))‌ برای‌ مقابله‌ با بیماریها و ((سرطان|سرطانها)) نقش‌ دارند. در مجموع‌ باید گفت‌ که‌ ایدز یک‌ نوع‌ نقص‌ ایمنی‌ ثانویه‌ است‌ که‌ در سیر عفونت‌ با ویروس‌ ایدز ایجاد می‌شود. ایدز عبارت‌ است‌ از بوجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ در ((دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌)) (نقص‌ ایمنی‌). این‌ امر باعث‌ کاهش‌ توانایی‌ بدن‌ در مقابله‌ با عفونتها و توانایی‌ سرکوب‌ سلول‌های‌ غیرطبیعی‌ مثل‌ سلول‌های‌ سرطانی‌ می‌شود. ((ویروس‌ ایدز)) سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در ((بافت خون|خون‌)) (لنفوسیت‌ها) و سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در بافت‌ها مانند ((مغز استخوان))‌، ((طحال))‌، ((کبد)) و ((دستگاه لنفاوی|گره‌های‌ لنفاوی‌))) را درگیر می‌سازد. این‌ سلول‌ها در تولید ((پادتن))‌ برای‌ مقابله‌ با بیماریها و ((سرطان|سرطانها)) نقش‌ دارند. در مجموع‌ باید گفت‌ که‌ ایدز یک‌ نوع‌ نقص‌ ایمنی‌ ثانویه‌ است‌ که‌ در سیر عفونت‌ با ویروس‌ ایدز ایجاد می‌شود.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/5/54/aids1.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/5/54/aids1.JPG}
  
 
 
 
 
 !علت بیماری !علت بیماری
 عامل بیماری ایدز یک نوع ((ویروس)) از گروه ((رترو ویروسها)) است که باعث کاهش توانایی سیستم ایمنی بدن میزبان می‌شود. علایمی که ما در بیماری ایدز می‌شناسیم مربوط به بیماریهایی است که در اثر نقص دستگاه ایمنی بدن تولید می‌شوند. در اکثر بیماریهای ویروسی وضع به این منوال است که سلولهای مملو از ویروس ویروسها را آزاد کرده و این ویروسها خود را با پادتنهای آماده مواجه می‌بینند. در چنین وضعی بیماری شخص برطرف می‌شود. اما در مورد ویروس ایدز وضع به گونه‌ای دیگر است.

در اینجا اولین ویروسی که وارد اولین سلول میزبان می‌شوند از حمله پادتنها در امان می‌مانند. ویروسهای جدیدی که از سلول خارج می‌شوند بعضا توسط ((پادتن|پادتنها)) خنثی می‌شوند اما ژنهای اولیه در درون سلول میزبان به تولید ویروس ادامه می‌دهند. ممکن است که ویروس در بدو ورود به سلول میزبان به صورت غیر فعال درآید و بعد از گذشت چندین سال به مساعد شدن اوضاع فعالیت بیماریزایی خود را آغاز کند. این ویروس دستگاه ایمنی بدن را تضعیف می‌کند و در این یک ((سرماخوردگی)) ساده هم می‌تواند برای شخص مشکل ساز باشد.
 عامل بیماری ایدز یک نوع ((ویروس)) از گروه ((رترو ویروسها)) است که باعث کاهش توانایی سیستم ایمنی بدن میزبان می‌شود. علایمی که ما در بیماری ایدز می‌شناسیم مربوط به بیماریهایی است که در اثر نقص دستگاه ایمنی بدن تولید می‌شوند. در اکثر بیماریهای ویروسی وضع به این منوال است که سلولهای مملو از ویروس ویروسها را آزاد کرده و این ویروسها خود را با پادتنهای آماده مواجه می‌بینند. در چنین وضعی بیماری شخص برطرف می‌شود. اما در مورد ویروس ایدز وضع به گونه‌ای دیگر است.

در اینجا اولین ویروسی که وارد اولین سلول میزبان می‌شوند از حمله پادتنها در امان می‌مانند. ویروسهای جدیدی که از سلول خارج می‌شوند بعضا توسط ((پادتن|پادتنها)) خنثی می‌شوند اما ژنهای اولیه در درون سلول میزبان به تولید ویروس ادامه می‌دهند. ممکن است که ویروس در بدو ورود به سلول میزبان به صورت غیر فعال درآید و بعد از گذشت چندین سال به مساعد شدن اوضاع فعالیت بیماریزایی خود را آغاز کند. این ویروس دستگاه ایمنی بدن را تضعیف می‌کند و در این یک ((سرماخوردگی)) ساده هم می‌تواند برای شخص مشکل ساز باشد.
 !سیر بیماری و علایم آن !سیر بیماری و علایم آن
 ابتلا به بیماری ایدز در اغلب موارد با عوارض ساده‌ای مانند ((اسهال)) ، خارش پوست و افزایش خفیف حرارت بدن شروع می‌شود. این عوارض پس از چند هفته خودبخود برطرف می‌شود و شخص خیال می‌کند که به سرماخوردگی دچار بوده است. از آنجا که ساخته شدن پادتنهای موثر حدود 14 روز طول می‌کشد دراین زمان جدال بین ویروسها و پادتنها در جریان است. پس از سپری شدن این مرحله دورانی فرا می‌رسد که حال شخص بیمار خوب می‌شود اما در خون او پادتن ضد ایدز را می‌توان تشخیص داد و از خون وی ویروس ایدز را بدست آورد.

__~~green:لنفوسیت T4~~__ که مبتلا شده است شروع به تقسیم می‌کند همین امر باعث تورم ((دستگاه لنفاوی|غدد لنفاوی)) می‌شود. تورم غدد لنفاوی گاه ماهها یا سالها بعد از ابتلای اولیه پدیدار می‌شود و می‌تواند مدتها به همان حال باقی بماند. در بسیاری از موارد هم ناراحتیهای جدی دیگری به آن اضافه می‌شود. بیماران اکثرا به شدت لاغر می‌شوند چون دیواره روده آنها مواد غذایی را بطور کامل جذب نمی‌کند. در اروپا که تغذیه مردم رضایت بخش است کم شدن وزن چندان مخاطره آمیز نیست. اما در بعضی کشورهای جهان سوم که مردم با سوء تغذیه دست به گریبانند کاهش وزن فرد را نحیف می‌کند.

عرق کردن در شب و احساس خستگی ، التهاب بیضه‌ها از سایر علایم این بیماری است. مرحله بعدی که در آن تصویر نهایی بیماری ایدز به نمایش گذاشته می‌شود حاصل از درهم شکسته شدن کامل سیستم دفاعی بدن است. تعداد سلولهای لنفوسیت T4 به شدت کاهش یافته است و در این حالت انواع بیماریهای باکتریایی ، ویروسی و انگلی قادر هستند که فرد مبتلا را از پای بیاندازند.
 ابتلا به بیماری ایدز در اغلب موارد با عوارض ساده‌ای مانند ((اسهال)) ، خارش پوست و افزایش خفیف حرارت بدن شروع می‌شود. این عوارض پس از چند هفته خودبخود برطرف می‌شود و شخص خیال می‌کند که به سرماخوردگی دچار بوده است. از آنجا که ساخته شدن پادتنهای موثر حدود 14 روز طول می‌کشد دراین زمان جدال بین ویروسها و پادتنها در جریان است. پس از سپری شدن این مرحله دورانی فرا می‌رسد که حال شخص بیمار خوب می‌شود اما در خون او پادتن ضد ایدز را می‌توان تشخیص داد و از خون وی ویروس ایدز را بدست آورد.

__~~green:لنفوسیت T4~~__ که مبتلا شده است شروع به تقسیم می‌کند همین امر باعث تورم ((دستگاه لنفاوی|غدد لنفاوی)) می‌شود. تورم غدد لنفاوی گاه ماهها یا سالها بعد از ابتلای اولیه پدیدار می‌شود و می‌تواند مدتها به همان حال باقی بماند. در بسیاری از موارد هم ناراحتیهای جدی دیگری به آن اضافه می‌شود. بیماران اکثرا به شدت لاغر می‌شوند چون دیواره روده آنها مواد غذایی را بطور کامل جذب نمی‌کند. در اروپا که تغذیه مردم رضایت بخش است کم شدن وزن چندان مخاطره آمیز نیست. اما در بعضی کشورهای جهان سوم که مردم با سوء تغذیه دست به گریبانند کاهش وزن فرد را نحیف می‌کند.

عرق کردن در شب و احساس خستگی ، التهاب بیضه‌ها از سایر علایم این بیماری است. مرحله بعدی که در آن تصویر نهایی بیماری ایدز به نمایش گذاشته می‌شود حاصل از درهم شکسته شدن کامل سیستم دفاعی بدن است. تعداد سلولهای لنفوسیت T4 به شدت کاهش یافته است و در این حالت انواع بیماریهای باکتریایی ، ویروسی و انگلی قادر هستند که فرد مبتلا را از پای بیاندازند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/a/a4/aids2.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/a/a4/aids2.JPG}
  
 
 
 
 
 !عوامل تشدید کننده بیماری  !عوامل تشدید کننده بیماری
 *تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌. همجنس‌بازها در معرض‌ بیشترین‌ خطر هستند.  *تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌. همجنس‌بازها در معرض‌ بیشترین‌ خطر هستند.
 *بی‌بند و باری‌ جنسی‌  *بی‌بند و باری‌ جنسی‌
 *استفاده‌ از سرنگهای‌ آلوده‌ برای‌ تزریق‌ مواد مخدر *استفاده‌ از سرنگهای‌ آلوده‌ برای‌ تزریق‌ مواد مخدر
 *تزریق‌ خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ آلوده‌  *تزریق‌ خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ آلوده‌
 *مواجهه‌ کارکنان‌ بیمارستانها و تکنسینهای‌ آزمایشگاهی‌ با خون ‌، مدفوع‌ ، یا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز. *مواجهه‌ کارکنان‌ بیمارستانها و تکنسینهای‌ آزمایشگاهی‌ با خون ‌، مدفوع‌ ، یا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز.
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 *از تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌ یا افرادی‌ که‌ مواد مخدر تزریقی‌ مصرف‌ می‌کنند خودداری‌ شود.  *از تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌ یا افرادی‌ که‌ مواد مخدر تزریقی‌ مصرف‌ می‌کنند خودداری‌ شود.
 *از کاندوم‌ استفاده‌ شود.  *از کاندوم‌ استفاده‌ شود.
 *از بی‌بندوباری‌ جنسی‌ خودداری شود.  *از بی‌بندوباری‌ جنسی‌ خودداری شود.
 *خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ باید از لحاظ‌ آلودگی‌ بررسی‌ شده‌ باشد.  *خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ باید از لحاظ‌ آلودگی‌ بررسی‌ شده‌ باشد.
 !تشخیص بیماری !تشخیص بیماری
 تشخیص این بیماری از طریق ((آزمایش خون)) امکان‌پذیر است. خوشبختانه در کشور ما این آزمایش به صورت رایگان انجام می‌شود تا افراد مختلف از سلامتی خود اطمینان حاصل کنند. تشخیص این بیماری از طریق ((آزمایش خون)) امکان‌پذیر است. خوشبختانه در کشور ما این آزمایش به صورت رایگان انجام می‌شود تا افراد مختلف از سلامتی خود اطمینان حاصل کنند.
 !درمان !درمان
 در حال‌ حاضر داروها در معالجه‌ عفونت‌ ایدز مؤثر نیستند. برای‌ مقابله‌ با عفونت‌ها یا پیشگیری‌ از آنها ممکن‌ است‌ آنتی‌بیوتیک‌ تجویز شود. داروهای‌ ضد ویروسی‌ مانند __~~green:دیدانوزین~~__‌ ، __~~green:استاوودین~~__ ، __~~green:زالسی‌ تابین‌~~ __، __~~green:زیدوودین~~__‌ و نیز داروهای‌ مهارکننده‌ پروتئاز در درمان‌ عفونت‌ با ((ویروس‌ ایدز)) مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند و ممکن‌ است‌ پیشرفت‌ بیماری‌ را به‌ تأخیر اندازند. تجویز آنها باید توسط‌ پزشکان‌ با تجربه‌ انجام‌ پذیرد. با این‌ داروها (مثل‌ زیدووین‌) می‌توان‌ انتقال‌ عفونت‌ به‌ نوزادان‌ مادران‌ حامله‌ را کاهش‌ داد. تحقیقات‌ زیادی‌ در رابطه‌ با داروهای‌ جدیدتر و واکسن‌ آن‌ از طریق ((مهندسی ژنتیک)) در دست‌ انجام‌ هستند.  در حال‌ حاضر داروها در معالجه‌ عفونت‌ ایدز مؤثر نیستند. برای‌ مقابله‌ با عفونت‌ها یا پیشگیری‌ از آنها ممکن‌ است‌ آنتی‌بیوتیک‌ تجویز شود. داروهای‌ ضد ویروسی‌ مانند __~~green:دیدانوزین~~__‌ ، __~~green:استاوودین~~__ ، __~~green:زالسی‌ تابین‌~~ __، __~~green:زیدوودین~~__‌ و نیز داروهای‌ مهارکننده‌ پروتئاز در درمان‌ عفونت‌ با ((ویروس‌ ایدز)) مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند و ممکن‌ است‌ پیشرفت‌ بیماری‌ را به‌ تأخیر اندازند. تجویز آنها باید توسط‌ پزشکان‌ با تجربه‌ انجام‌ پذیرد. با این‌ داروها (مثل‌ زیدووین‌) می‌توان‌ انتقال‌ عفونت‌ به‌ نوزادان‌ مادران‌ حامله‌ را کاهش‌ داد. تحقیقات‌ زیادی‌ در رابطه‌ با داروهای‌ جدیدتر و واکسن‌ آن‌ از طریق ((مهندسی ژنتیک)) در دست‌ انجام‌ هستند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/3/38/aids3.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/3/38/aids3.JPG}
  
 
 
 
 
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ عفونت‌ ایدز را دارید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ عفونت‌ ایدز را دارید.
 *اگر پس‌ از تشخیص‌، علایم‌ یک‌ عفونت‌ دیگر ظاهر شوند (تب‌، سرفه‌، یا اسهال‌).  *اگر پس‌ از تشخیص‌، علایم‌ یک‌ عفونت‌ دیگر ظاهر شوند (تب‌، سرفه‌، یا اسهال‌).
 *اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان،‌ عوارض‌ جانبی‌ بسیاری‌ دارند. *اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان،‌ عوارض‌ جانبی‌ بسیاری‌ دارند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اختلالات دستگاه ایمنی بدن)) *((اختلالات دستگاه ایمنی بدن))
 *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی)) *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
 *((بحران ایدز)) *((بحران ایدز))
 *((تکثیر ویروسها)) *((تکثیر ویروسها))
 *((دستگاه ایمنی بدن)) *((دستگاه ایمنی بدن))
 *((راههای انتقال ویروسها)) *((راههای انتقال ویروسها))
 *((صفات عمومی ویروسها)) *((صفات عمومی ویروسها))
 *((عفونتهای HIV در انسان)) *((عفونتهای HIV در انسان))
 *((ویروس))  *((ویروس))
 *((ویروس شناسی))  *((ویروس شناسی))
 *((ویروسهای جانوری))  *((ویروسهای جانوری))
 *((ویروسهای گیاهی)) *((ویروسهای گیاهی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [07:59 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 28 آذر 1384 [13:15 ]   6   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:53 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:50 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:48 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [07:43 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [06:28 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..