منو
 صفحه های تصادفی
رهایی از احساس تنهایی
خانه زندگی
نابرابریهای طبقاتی از دیدگاه مارکس
فیزیک پزشکی
رقابت صحیح در تربیت
ISP
ملاک شایستگی آدم برای خلافت
استئومیلیت
فلسفه حجاب از دیدگاه قرآن
آلاینده های شیمیایی هوا
 کاربر Online
828 کاربر online
تاریخچه ی: ایتریوم

V{maketoc}{picture=Y_TableImage.png}
((اسکاندیوم))
((استرانسیوم)) __Yttrium__ ((زیرکونیوم))
((لانتانیوم))

((جدول استاندارد|جدول کامل))
__عمومی__
((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره)) Yttrium, Y, 39
((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک)) ((عنصر گروه 3|3 «IIIB))), ((عنصر دوره 5|5)) , ((بلوکd|d))
((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 4472 ((کیلوگرم بر مترمکعب|kg/m3)), __
((رنگ)) سفید نقره ای
{picture=125pxY2C39.jpg}
__خواص اتمی__
((وزن اتمی)) 88.90585 ((واحد جرم اتمی|amu))
((شعاع اتمی)) (calc.) 180 (212) ((پیکومتر|pm))
((شعاع کووالانسی)) 162 pm
((شعاع وندروالس)) no data
((ساختار الکترونی)) ~np~[~/np~((krypton|Kr))~np~]~/np~4d15((s-orbital|s))2
((electron| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) 2, 8, 18, 9, 2
((درجه اکسیداسیون)) ((«اکسید))) 3 ((«باز «شیمی»|باز)) ضعیف)
((ساختار کریستالی)) شش گوشه
__خواص فیزیکی__
((حالت ماده)) جامد ((«مگنتیسم|__)))
((نقطه ذوب)) 1799 ((کلوین|K)) (2779 °((فارنهایت|F)))
((نقطه جوش)) 3609 K (6037 °F)
((حجم مولی)) 19.88 ((scientific notation|ש)10-6 ((متر مکعب بر مول|m3/mol))
((گرمای تبخیر)) 363 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
((گرمای هم جوشی)) 11.4 kJ/mol
((فشار بخار)) 5.31 ((پاسکال|Pa)) at 1799 K
((سرعت صوت)) 3300 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
__متفرقه__
((الکترونگلتیویته)) 1.22 ((«درجه پاولینگ)))
((ظرفیت گرمایی ویژه)) 300 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
((رسانائی الکتریکی)) 1.66 106/m ((اهم))
((رسانائی گرمایی)) 17.2 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 600 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون 1180 kJ/mol
3rd پتانسیل یونیزاسیون 1980 kJ/mol
4th پتانسیل یونیزاسیون 5847 kJ/mol
5th پتانسیل یونیزاسیون 7430 kJ/mol
6th پتانسیل یونیزاسیون 8970 kJ/mol
7th پتانسیل یونیزاسیون 11190 kJ/mol
8th پتانسیل یونیزاسیون 12450 kJ/mol
9th پتانسیل یونیزاسیون 14110 kJ/mol
10th پتانسیل یونیزاسیون 18400 kJ/mol
__پایدارترین ایزوتوپها__((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))Longest ((نیمه عمر|t½)) is 106.65 ((day|d)) (Y-88)
89Y __100%__Y با 50 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است

واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.

ایتریوم یکی از ((عناصر شیمایی)) ((جدول تناوبی)) است که نماد آن y و ((عدد اتمی)) آن 39 میباشد. ((فلز انتقالی)) براق و سفید است. ایتریبیوم در کانی های عناصر کمیاب خاکی یافت میشود که دو نوع از ترکیبات آن در ساخت رنگ قرمز برای ((تلویزیون های رنگی)) مصرف میشود.

! خصوصیات قابل توجه


ایتریوم ((فلز))ی براق پرجلوه و فروزنده و کمیاب است که نسبتا در هوا مقاوم بوده و از نظر شیمیایی شبیه به ((لانتانید))ها میباشد. خرده های این فلز در دمای بالاتر از 400 درجه در هوا مشتعل میشود . اگر ایترویم به ذرات بسیار ریز تقسیم شود مقاومت خود را در مقابل هوا از دست میدهد. حالت متداول ((اکسیداسیون)) این عنصر +3 میباشد.
! کاربردها


اکسید ایتریوم از مهمترین ترکیبات ایتریوم است که بیشتر در ساخت اروپیمYvo4 و Y2O3 استفاده میشود که رنگ قرمز لامپ تصویر ((تلویزیون های رنگی)) را تولید میکند.

*اکسید ایترویم همچنین در ساخت گارنت آهن-ایتریوم که صافی های مایکروویو بسیار موثری هستند .
*آهن ایترویم ((الومینیوم)) و ((گادولینیوم)) خاصیت ((مغناطیسی)) جالبی دارند Yttrium-iron-garnet به عنوان فرستنده و پخش کننده انرژی شنوایی بسیار موثر است. Yttrium Aluminum Garnet دارای سختی 8.5 است و همچنین به خاطر شباهت به ((الماس)) به عنوان ((سنگ جواهر)) استفاده میشود.
*مقدار کمی از این عنصر (0.2% تا 0.1) برای کم کردن اندازه دانه های((کروبیوم)) ((مولیبدنوم)) و ((زیرکنونیوم)) استفاده میشود و همچنین در افزایش مقاومت الومینیوم و ((منیزیم)) کاربرد دارد.
*به عنوان ((کاتالیزور)) برای ((پولیمر)) کردن گارنت آلومینیوم -ایتریوم ،فلورید لیتیوم ایتریوم ،و ایتریوم و انادیت در ترکیب دو پنتها مانند ((نئودیمیوم)) یا ((اربیم)) در ((لیزرهای مادون قرمز)) استفاده می شوند .
*این عنصر برای احیا کردن ((وانادیوم)) و دیگر غیر فلزان استفاده میشود.

ایتریوم به عنوان سازنده چدن گره دار شناخته شده که خاصیت رسانایی آن را افزایش میدهد. (گرافیت در ساخت چدن گره دار گره ها را به هم متراکن میکند تا از پوسته پوسته شدن آن جلوگیری کند.) از آن جا که اکسید ایتریوم ((نقطه ذوب)) بالاتر پایداری بیشتر و از استنباط کمتری نسبت به شیشه برخوردار است میتواند در فرمول ساخت ((شیشه)) و یا ((سرامیک)) استفاده شود.


! تاریخچه


((Ytterby)) که توسط Johann Gadolin در سال 1794کشف شد و توسط ((Friedrich ohler)) در سال ((1828)) به عنوان عصاره ناخالص ((Yttria)) از عمل احیاء ((کلرید)) YCl3 با ((پتاسیم)) به دست آمد. Yttria (Y2O3) اکسید ایتریوم است و توسط ((JohanGadolin)) در سال ((1794)) در معدن ((Gadolinite)) در Yetterby کشف شد.

در سال ((1843)) ((Carl Mosander)) ثابت کرد که Yttria میتواند به اکسید سه عنصر متفاوت تقسیم شود. Yttria نامی بود که برای مهمترین عنصر استفاده مشد و نام بقیه عناصر Erbia و Terbia بود . معدن سنگی که در نزدیکی دهکده Ytterby واقع شده معادن غیر معمولی زیادی در بر دارد که سنگهای کمیاب زمین و دیگر عناصر در آن یافت میشود . عناصر ((Erbium)), ((Terbium)), ((Ytterbium)) و Yttrium همه از روی نام این معدن نامگذاری شده اند.


! پیدایش

این عنصر در بیشتر معادن کمیاب زمین و سنگ ((معدن)) ((اورانیوم)) یافت میشود اما هرگز به صورت طبیعی به عنوان عنصر آزاد وجود ندارد. ایتریوم به صورت اقتصادی از خاک ((Monazite)) به مقدار 3% [|سریم|Ce)) ,((لاتانیوم|PO)),((la|فسفر)) 4 و همچنین از ((Bastnasite)) به مقدار 0.2% Ce, La بازیافت میشود. این عنصر توسط عمل تقلیل ((فلوروئید)) ایتریوم توسط فلز ((کلسیم)) به دست می آید اما با روش های دیگر نیز تولید میشود . جدا کردن این فلز از دیگر عناصر کمیاب بسیار سخت است زیرا هنگام استخراج به صورت پودر طوسی تیره رنگ میباشد. نمونه های سخره های قمری از ((Apollo program)) حاوی مقادیر زیادی از این عنصر میباشند.


! ایزوتوپها


ایزوتوپ طبیعی تنها از یک ((ایزوتوپ)) y89 تشکیل شده است . پایدارترین ((رادیو ایزوتوپ)) اکتیو Y-88 با ((نیمه عمر)) 106.65 روز و Y-91 با نیمه عمر 58.51 روز میباشند. تمام ایزوتوپهای دیگر آن نیمه عمری کمتر از یک روز دارند بجز Y-87 که نیمه عمر آن 79.8 ساعت است. حالت زوال ایزوتوپی در ایزوتوپهای زیر Y-89 ((الکترون گیری)) و حالت بعد از آن ((حذف بتا)) میباشد. برای این عنصر 26 ایزوتوپ ناپایدار شناخته شده است.
Y-90 در موازنه با ایزوتوپ هم خانواده اس ((استرونیوم)) 90 که محصول ((انفجار اتمی)) میباشد وجود دارد.


! هشدارها


اگرچه ترکیباتی که حاوی این عنصر هستند بسیار سمی میباشند ولی به ندرت در دسترس آدمی قرار میگیرد. نمک ایتریوم ممکن است ((سرطان زا)) باشد. این عنصر به طور معمول در بافت انسانی وجود ندارد و نقش حیاتی در زندگی آدمی بازی نمیکند.

!منابع
*[http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/39.html|Los|Alamos|National Laboratory - Yttrium]

! اتصالات خارجی
*[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Y/index.html WebElements.com - Yttrium]
*[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Y.html EnvironmentalChemistry.com - Yttrium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 07 مهر 1385 [06:39 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 07 مهر 1385 [06:38 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [05:10 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [08:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..