منو
 کاربر Online
1091 کاربر online
تاریخچه ی: ایالات امریکا

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-60Lines: 1-60
 !ایالات امریکا  !ایالات امریکا
 
 
 
 
  
 ||::~~green:نام ایالت~~::|::~~green:مساحت(کیلومتر مربع)~~::|::~~green:مرکز~~::|::~~green:تاریخ پیوستن به اتحاد~~::|::~~green:مخفف نام ایالت~~:: ||::~~green:نام ایالت~~::|::~~green:مساحت(کیلومتر مربع)~~::|::~~green:مرکز~~::|::~~green:تاریخ پیوستن به اتحاد~~::|::~~green:مخفف نام ایالت~~::
-::((آرکانزاس)) ::|::137754::|::لیتل راک::|::15ژوئن 1836 به عنوان بیست و پنجمین ایالت::|::Ark:: +::((آرکانزاس))::|::137754::|::لیتل راک::|::15ژوئن 1836 به عنوان بیست و پنجمین ایالت::|::Ark::
 ::((آریزونا))::|::295259::|::فینیکس::|::14فوریه 1912 به عنوان چهل و هشتمین ایالت ::|::Ariz:: ::((آریزونا))::|::295259::|::فینیکس::|::14فوریه 1912 به عنوان چهل و هشتمین ایالت ::|::Ariz::
 ::((آلاباما))::|::133915::|::مونتگومری::|:: 14دسامبر 1819 به عنوان بیست و دومین ایالت::|::Ala:: ::((آلاباما))::|::133915::|::مونتگومری::|:: 14دسامبر 1819 به عنوان بیست و دومین ایالت::|::Ala::
 ::((آلاسکا))::|::1530693::|::جونو::|::3 ژانویه 1959 به عنوان چهل و نهمین ایالت::|::مخفف ندارد:: ::((آلاسکا))::|::1530693::|::جونو::|::3 ژانویه 1959 به عنوان چهل و نهمین ایالت::|::مخفف ندارد::
 ::((آیداهو))::|::216430::|::بویزی::|::3ژانویه 1890 به عنوان چهل و سومین ایالت::|::مخفف ندارد:: ::((آیداهو))::|::216430::|::بویزی::|::3ژانویه 1890 به عنوان چهل و سومین ایالت::|::مخفف ندارد::
 ::((آیوا))::|::145752::|:: دموینز::|::28 دسامبر 1846 به عنوان بیست و نهمین ایالت::|::Ia:: ::((آیوا))::|::145752::|:: دموینز::|::28 دسامبر 1846 به عنوان بیست و نهمین ایالت::|::Ia::
 ::((اورگن))::|::251418::|::سیلم::|::14 فوریه 1859 به عنوان سی و و سومین ایالت::|::Ore:: ::((اورگن))::|::251418::|::سیلم::|::14 فوریه 1859 به عنوان سی و و سومین ایالت::|::Ore::
 ::((اوکلاهما))::|::181185::|::اوکلاهما سیتی::|::16 نوامبر 1907 به عنوان چهل و ششمین ایالت::|::Okla:: ::((اوکلاهما))::|::181185::|::اوکلاهما سیتی::|::16 نوامبر 1907 به عنوان چهل و ششمین ایالت::|::Okla::
 ::((اوهایو))::|::115998::|::کلمبوس::|:: 1 مارس 1803 به عنوان هفدهمین ایالت::|::مخفف ندارد:: ::((اوهایو))::|::115998::|::کلمبوس::|:: 1 مارس 1803 به عنوان هفدهمین ایالت::|::مخفف ندارد::
 ::((ایلی نوی))::|::149885::|::اسپرینگ فیلد::|:: 3 دسامبر 1818 به عنوان بیست و یکمین ایالت::|::Iu:: ::((ایلی نوی))::|::149885::|::اسپرینگ فیلد::|:: 3 دسامبر 1818 به عنوان بیست و یکمین ایالت::|::Iu::
 ::((ایندیانا))::|::94309::|:: ایندیاناپلیس::|::11 دسامبر 1816 به عنوان نوزدهمین ایالت::|::Ind:: ::((ایندیانا))::|::94309::|:: ایندیاناپلیس::|::11 دسامبر 1816 به عنوان نوزدهمین ایالت::|::Ind::
 ::((پنسیلوانیا))::|::119251::|::هاریسبرگ::|::12دسامبر 1787 به عنوان دومین ایالت::|::Pa :: ::((پنسیلوانیا))::|::119251::|::هاریسبرگ::|::12دسامبر 1787 به عنوان دومین ایالت::|::Pa ::
 ::((تکزاس))::|::691027::|:: آستین::|::29 دسامبر 1845 به عنوان بیست و هشتمین ایالت::|::مخفف ندارد:: ::((تکزاس))::|::691027::|:: آستین::|::29 دسامبر 1845 به عنوان بیست و هشتمین ایالت::|::مخفف ندارد::
 ::((تنسی))::|::109152::|::ناشویل::|::1 ژوئن 1796 به عنوان شانزدهمین ایالت::|::Tenn:: ::((تنسی))::|::109152::|::ناشویل::|::1 ژوئن 1796 به عنوان شانزدهمین ایالت::|::Tenn::
 ::((جورجیا))::|:: 152576::|::آتلانتا::|::2 ژانویه 1788 به عنوان چهارمین ایالت::|::Ga:: ::((جورجیا))::|:: 152576::|::آتلانتا::|::2 ژانویه 1788 به عنوان چهارمین ایالت::|::Ga::
 ::((داکوتای جنوبی))::|::199730::|::پیر::|::2 نوامبر 1889 به عنوان چهلمین ایالت::|::SD:: ::((داکوتای جنوبی))::|::199730::|::پیر::|::2 نوامبر 1889 به عنوان چهلمین ایالت::|::SD::
 ::((داکوتای شمالی))::|::183117::|::بیسمارک::|::2 نوامبر 1889 به عنوان سی و نهمین ایالت::|::ND:: ::((داکوتای شمالی))::|::183117::|::بیسمارک::|::2 نوامبر 1889 به عنوان سی و نهمین ایالت::|::ND::
 ::((دلاویر))::|::5292::|::دو ور::|::7 دسامبر 1787 به عنوان اولین ایالت::|::Del:: ::((دلاویر))::|::5292::|::دو ور::|::7 دسامبر 1787 به عنوان اولین ایالت::|::Del::
 ::((رود آیلند))::|::3139::|::پراویدنس::|::29 مه 1790 به عنوان سیزدهمین ایالت::|::RI:: ::((رود آیلند))::|::3139::|::پراویدنس::|::29 مه 1790 به عنوان سیزدهمین ایالت::|::RI::
 ::((فلوریدا))::|::151939::|:: تالاهاسی::|::3 مارس 1845 به عنوان بیست و هفتمین ایالت::|::Fla:: ::((فلوریدا))::|::151939::|:: تالاهاسی::|::3 مارس 1845 به عنوان بیست و هفتمین ایالت::|::Fla::
 ::((کارولینای جنوبی))::|::80582::|:: کلمبیا::|::23 مه 1788 به عنوان هشتمین ایالت::|::SC:: ::((کارولینای جنوبی))::|::80582::|:: کلمبیا::|::23 مه 1788 به عنوان هشتمین ایالت::|::SC::
 ::((کارولینای شمالی))::|::136412::|:: رالی::|::21 نوامبر 1789 به عنوان دوازدهمین ایالت::|::NC:: ::((کارولینای شمالی))::|::136412::|:: رالی::|::21 نوامبر 1789 به عنوان دوازدهمین ایالت::|::NC::
 ::((کالیفرنیا))::|::411047::|::ساکرامنتو::|::9 سپتامبر 1850 به عنوان سی و یکمین ایالت::|::Calif:: ::((کالیفرنیا))::|::411047::|::ساکرامنتو::|::9 سپتامبر 1850 به عنوان سی و یکمین ایالت::|::Calif::
 ::((کانتیکات))::|::12997::|::هارتفورد::|::9 ژانویه 1788 به عنوان پنجمین ایالت::|::Conn:: ::((کانتیکات))::|::12997::|::هارتفورد::|::9 ژانویه 1788 به عنوان پنجمین ایالت::|::Conn::
 ::((کانزاس))::|::213096::|::توپکا::|29 ژانویه 1861 به عنوان سی و چهارمین ایالت::|::Kan:: ::((کانزاس))::|::213096::|::توپکا::|29 ژانویه 1861 به عنوان سی و چهارمین ایالت::|::Kan::
 ::((کلرادو))::|::269594::|::دنور::|::1 اوت 1876 به عنوان سی و هشتمین ایالت::|::Colo:: ::((کلرادو))::|::269594::|::دنور::|::1 اوت 1876 به عنوان سی و هشتمین ایالت::|::Colo::
 ::((کنتاکی))::|::104659::|::فرانکفورت::|::1 ژوئن 1792 به عنوان پانزدهمین ایالت::|::Ky:: ::((کنتاکی))::|::104659::|::فرانکفورت::|::1 ژوئن 1792 به عنوان پانزدهمین ایالت::|::Ky::
 ::((لوئیزیانا))::|::123667::|::باتون روژ::|::30 آوریل 1812 به عنوان هیجدهمین ایالت::|::La:: ::((لوئیزیانا))::|::123667::|::باتون روژ::|::30 آوریل 1812 به عنوان هیجدهمین ایالت::|::La::
 ::((ماساچوست))::|::21455::|::بستون::|:: 6 فوریه 1788 به عنوان ششمین ایالت::|::Mass:: ::((ماساچوست))::|::21455::|::بستون::|:: 6 فوریه 1788 به عنوان ششمین ایالت::|::Mass::
 ::((مریلند))::|::27091::|::آناپلیس::|::28 آوریل 1788 به عنوان هفتمین ایالت::|::Md:: ::((مریلند))::|::27091::|::آناپلیس::|::28 آوریل 1788 به عنوان هفتمین ایالت::|::Md::
 ::((مونتانا))::|::280847::|::هلنا::|::8 نوامبر 1889 به عنوان چهل و یکمین ایالت::|::Mont:: ::((مونتانا))::|::280847::|::هلنا::|::8 نوامبر 1889 به عنوان چهل و یکمین ایالت::|::Mont::
 ::((میزوری))::|::180514::|:: جفرسون سیتی::|:: 10 اوت 1821 به عنوان بیست و چهارمین ایالت::|::Mo:: ::((میزوری))::|::180514::|:: جفرسون سیتی::|:: 10 اوت 1821 به عنوان بیست و چهارمین ایالت::|::Mo::
 ::((می سی سی پی))::|::123514::|:: جکسون::|::10 دسامبر 1817 به عنوان بیستمیم ایالت::|::Miss:: ::((می سی سی پی))::|::123514::|:: جکسون::|::10 دسامبر 1817 به عنوان بیستمیم ایالت::|::Miss::
 ::((میشیگان))::|::251493::|::لانسینگ::|::26 ژانویه 1837 به عنوان بیست و ششمین ایالت::|::Mich:: ::((میشیگان))::|::251493::|::لانسینگ::|::26 ژانویه 1837 به عنوان بیست و ششمین ایالت::|::Mich::
 ::((مین))::|::86156::|::آکوستا::|::15 مارس 1820 به عنوان بیست و سومین ایالت::|::Me:: ::((مین))::|::86156::|::آکوستا::|::15 مارس 1820 به عنوان بیست و سومین ایالت::|::Me::
 ::((مینه سوتا))::|::224329::|::سنت پل::|::11 مه 1858 به عنوان سی و دومین ایالت::|::Minn:: ::((مینه سوتا))::|::224329::|::سنت پل::|::11 مه 1858 به عنوان سی و دومین ایالت::|::Minn::
 ::((نبراسکا))::|::200349::|::لینکن::|::1 مارس 1867 به عنوان سی و هفتمین ایالت::|::Nebr:: ::((نبراسکا))::|::200349::|::لینکن::|::1 مارس 1867 به عنوان سی و هفتمین ایالت::|::Nebr::
 ::((نوادا))::|::286352::|::کارسون سیتی::|::31 اکتبر 1864 به عنوان سی و ششمین ایالت::|::Nev:: ::((نوادا))::|::286352::|::کارسون سیتی::|::31 اکتبر 1864 به عنوان سی و ششمین ایالت::|::Nev::
 ::((نیوجرزی))::|::20168::|::ترنتون::|::18 دسامبر 1787 به عنوان سومین ایالت::|::Nj:: ::((نیوجرزی))::|::20168::|::ترنتون::|::18 دسامبر 1787 به عنوان سومین ایالت::|::Nj::
 ::((نیومکزیکو))::|::314924::|::سانتافه::|::6 ژانویه 1912 به عنوان چهل و هفتمین ایالت::|::NM:: ::((نیومکزیکو))::|::314924::|::سانتافه::|::6 ژانویه 1912 به عنوان چهل و هفتمین ایالت::|::NM::
 ::((نیو همپشیر))::|::24023::|::کنکورد::|::21 ژوئن 1788 به عنوان نهمین ایالت::|::NH:: ::((نیو همپشیر))::|::24023::|::کنکورد::|::21 ژوئن 1788 به عنوان نهمین ایالت::|::NH::
 ::((نیویورک))::|::136583::|::آلبانی::|::26 ژوئیه 1788 به عنوان یازدهمین ایالت::|::NY:: ::((نیویورک))::|::136583::|::آلبانی::|::26 ژوئیه 1788 به عنوان یازدهمین ایالت::|::NY::
 ::((واشینگتن))::|:: ::|::المپیا::|::11 نوامبر 1889 به عنوان چهل و دومین ایالت::|::Wash:: ::((واشینگتن))::|:: ::|::المپیا::|::11 نوامبر 1889 به عنوان چهل و دومین ایالت::|::Wash::
 ::((وایومینگ))::|::253324::|::شاین::|::10ژوئیه 1890 به عنوان چهل و چهارمین ایالت::|::Wyo:: ::((وایومینگ))::|::253324::|::شاین::|::10ژوئیه 1890 به عنوان چهل و چهارمین ایالت::|::Wyo::
 ::((ورمونت))::|::24900::|::مونت پلیر::|::4 مارس 1791 به عنوان چهاردهمین ایالت::|::Vt:: ::((ورمونت))::|::24900::|::مونت پلیر::|::4 مارس 1791 به عنوان چهاردهمین ایالت::|::Vt::
 ::((ویرجینیا))::|::105586::|::ریچموند::|::26 ژوئن 1788 به عنوان دهمین ایالت::|::Va:: ::((ویرجینیا))::|::105586::|::ریچموند::|::26 ژوئن 1788 به عنوان دهمین ایالت::|::Va::
 ::((ویرجینیایی غربی))::|::62758::|::چارلستون::|::20 ژوئن 1863 به عنوان سی و پنجمین ایالت::|::Wva:: ::((ویرجینیایی غربی))::|::62758::|::چارلستون::|::20 ژوئن 1863 به عنوان سی و پنجمین ایالت::|::Wva::
 ::((ویسکانسین))::|::171496::|::مدیسن::|::29 مه 1848 به عنوان سی امین ایالت::|::Wise:: ::((ویسکانسین))::|::171496::|::مدیسن::|::29 مه 1848 به عنوان سی امین ایالت::|::Wise::
 ::((هاوائی))::|::16760::|::هونولولو::|::21 اوت 1959 به عنوان پنجاهمین ایالت::|::مخفف ندارد:: ::((هاوائی))::|::16760::|::هونولولو::|::21 اوت 1959 به عنوان پنجاهمین ایالت::|::مخفف ندارد::
 ::((یوتا))::|::219887::|::سالت لیک سیتی::|::4 ژانویه 1896 به عنوان چهل و پنجمین ایالت::|::مخفف ندارد:: ::((یوتا))::|::219887::|::سالت لیک سیتی::|::4 ژانویه 1896 به عنوان چهل و پنجمین ایالت::|::مخفف ندارد::
 ::__بخش فدرال__(بخش کلمبیا )::|::179::|::واشینگتن::|:: ::|::DC::|| ::__بخش فدرال__(بخش کلمبیا )::|::179::|::واشینگتن::|:: ::|::DC::||
  
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 10 بهمن 1383 [08:07 ]   3   طه محمدی      جاری 
 شنبه 10 بهمن 1383 [07:24 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 09 بهمن 1383 [23:17 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..