منو
 صفحه های تصادفی
سوره حمد و نعمت ولایت حضرت علی علیه السلام
یک تن آهن سنگینتر است یا یک تن چوب؟
رایحه بهشتی زهرا علیهاسلام
قاطعیت امام علی علیه السلام در اجرای حدود الهی
عناصر گروه IIIA (قسمت دوم)
روش حضرت مهدی عج با شدت عمل
سمبولیسم
رفتار‌های تشویق کننده در یادگیری کودکان
حملات امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
بی‌نیازی
 کاربر Online
807 کاربر online
تاریخچه ی: اگوست کنت

-====زندگینامه اگوست کنت:====-
<table align=left>
<tr>
<td>
{picture file=img/daneshnameh_up/200px-Auguste_comte.jpg}
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center>
<small>
اگوست کنت(1857-1798)<BR>
</small>
</center>
</td>
</tr>
</table>
*1798. نوزدهم ژانویه تولد ((آگوست کنت)) در مون پلیه در خانواده ای ((کاتولیک)) و طرفدار سلطنت پدرش کارمند متوسطی است در اداره ی وصول عواید مون پلیه.

*1814- 1807 تحصیلات متوسطه در دبیرستان مون پلیه .کنت بزودی از مذهب کاتولیک دست می کشد و به افکار آزاد یخواهانه و انقلابی روی می آورد.

*1816 – 1814 – تحصیل درمدرسه‌ی ((پلی تکنیک)) که اگوست کنت در مسابقه ی ورودی آن از بین داوطلبان جنوب ، نفر اول می شود.

*1816 _ در ماه آوریل ، حکومت ((فرانسه)) ، در دوره‌ی احیای سلطنت ، مدرسه‌ی پلی تکنیک را می بندد زیرا مدرسه ی مذکور مظنون به ترویج ژاکوبن ها است . کنت که برای چند ماه به مون پلیه برگشته ، در دانشکده‌ی این شهر چند درس ((پزشکی)) و ((فیزیولوژی)) را دسال می کند. آنگاه ، مجدداً به ((پاریس)) می رود و برای امرار معاش به تدریس ریاضیات می پردازد.

*1817 _در ماه اوت کنت منشی ((سن سیمون)) می شود ،‌و تا سال 1824 همکار و دوست او می ماند . وی در در این مدت با آثار گوناگون فیلسوف صنعت ، یعنی سن سیمون ،‌همکاری دارد مانند : صنعت ، سیاستمدار ، سازمان دهنده .درباره سیستم صنعتی و شرعیات صنعتداران.

*1819.جدایی عمومی میان عقاید و اموال همکاری با نشریه سانسور،شارل کنت وشارل دونوایه.

*1820.ارزیابی مختصر از کل گذشته دوران جدید که در ماه آوریل در سازمان دهنده منتشر می شود.

*1822 . جزوه ای درباره ی کارهای علمی لازم برای تجدید سازمان جامعه که در سیستم صنعتی منتشر می شود.

*1824. سیستم سیاست اثباتی که چاپ تجدید نظر شده ای از کتاب قبلی است.
در ماه آوریل کنت این اثر را به سن سیمون فروخت و وی آن را بدون ذکر نام مولف در نشریه‌ی شرعیات اهل صنعت منتشر کرد . او گست کنت اعتراض کرد و دعوا شروع شد : « رئیس او این کتاب را بخش سوم یک مجموعه بنام شرعیات اهل((صنعت)) می داند که برای تشریح نظام فکری صنعتی سن سیمون نوشته شده مرد جوان ( یعنی آگوست کنت ) معتقد است که کتاب مذکور بخش اول یک مجموعه است به نام سیستم سیاست اثباتی ،که برای تشریح پوزیتیویسم اوگوست کنت نوشته شده ( هانری گوهیه ) . کنت بعدها از « تأثیر مصیبت باری » که « رابطه ی شوم » با یک « حقه باز فاسد » بر وی گذاشت سخن می گوید.

*1825 . ملاحظات فلسفی درباره‌ی علوم و دانشمندان ،ملاحظاتی درباره ی قدرت معنوی، این دو اثر در نشریه ی تولید کننده متعلق به سن سیمون هم منتشر شده اند .
ازدواج اوگوست کنت با کارولین ماسن روسپی سابق . این ازدواج که بر اساس « محاسبه‌ی جوانمردانه ای » انجام گرفت « تنها اشتباه حقیقتاً مهم زندگی من بود » کارولین ماسن چند بار کانون خانوادگی مشترک خود را ترک گفت.

*1826. ماه آوریل . آغاز دروس عمومی فلسفه ی اثباتی ، هومبول ، کارنو ،بلنویل ، فیزیولوژیست و یوآنسو ریاضیدان از جمله شاگردان او هستند.

*1827-1826 . بحران روحی . کنت تحت تأثیر نخستین گریز زنش از خانه و مشغله ی فراوان فکری ،مجبور می شود در یک استراحتگاه بخواند . وی پس از هشت ماه ،در حالیکه هنوز سلامتش را باز نیافته ،از آنجا خارج می شود و کمی بعد دست به خودکشی می زند . سپس بحران عصبی فرو می نشیند . کنت که به علل این بیماری کاملاً آگاه است ، برای جلوگیری از هر گونه بحران جدید ، رژیم جسمی و روحی بسیار سختی را بر خود هموار می کند .
*1829 . چهارم ژانویه . کنت دروس فلسفه ی اثبات را از سر می گیرد .

*1830 . انتشار جلد اول دروس فلسفه ی اثباتی . مجلدات بعدی یکی پس از دیگری در سالهای 1835 ، 1838 ، 1839 ، 1841 و 1842 منتشر می شوند.

*1831 ، شروع تدریس ((ستاره شناسی)) برای همه که در شهرداری ناحیه ی سوم درس داده می شود و تا 48- 1847 طول می کشد . کنت کرسی ((آنالیز)) مدرسه پلی تکنیک را درخواست می کند اما به نتیجه ای نمی رسد.

*1832 . انتصاب کنت به عنوان مربی آنالیز و ((مکانیک)) در مدرسه ی پلی تکنیک.

*1833. کنت از گیزو تقاضا می کند که یک کرسی تدریس تاریخ فرانسه برای او در کاژ دو فرانس به وجود آید . اما این تقاضا رد می شود.
کرسی ((هندسه)) ی پلی تکنیک نیز به سبب عقاید جمهوریخواهانه ی کنت به وی داده نمی شود.

*1836 . انتخاب کنت به عنوان ممتحن در پلی تکنیک.

*1842 . جدایی قطعی از خانم کنت

*1843 . رساله ی مقدماتی در هندسه ی تحلیلی.

*1844.گفتار درباره‌ی ذهن اثباتی مقدمه‌ی رساله‌ی فلسفی در ستاره شناسی برای همه . کنت مقام ممتحنی خود را در پلی تکنیک از دست می دهد از آن پس معشیت او با « کمک آزادانه‌ی ((پوزیتیویست))ی » که نخست ( در 1845 ) توسط جان استوارت میل و چندتن ثروتمند انگلیسی ،سپس ( از 1848 ) توسط امیل لیتره و چند تن از شاگردان یا مشتاقان فرانسوی برای وی فرستاده می شود می گذرد در ماه اکتبر با کلوتیلد دووُ خواهر یکی از دوستانش ،بر می خورد ،که سی سال دارد و جدا از شوهرش زندگی می کند و می داند که به بیماری شفا ناپذیری دچار است.

*1845 . « سال بی نظیر » کنت، عشقش را به کلوتید دو وُ اظهار می داد و وی او را فقط به دوستی بر می گزیند زیرا خود را در مورد آنچه از حد محبت بگذرد ناتوان می داند ».

*1846. پنجم آوریل ،کلوتیلد دووُ در برابر چشمان کنت می میرد و وی از این پس براستی خود را وقف پرستش این زن می کند.

*1847 . کنت مذهب بشریت را اعلام می کند.

*1848 . تأسیس انجمن پوزیتیویستی ، گفتار درباره مجموعه‌ی ((پوزیتیویسم)).


*1851 . کنت مقام مربی ریاضی خود رادر مدرسه ‌ی پلی تکنیک از دست می دهد و انتشار جلد اول سیاست اثباتی یا رساله‌ی ((جامعه شناسی)) در تأسیس مذهب بشریت ، مجلدات دیگر در سالهای 1853-1852 و 1854 منتشر می شوند.
کنت در 22 آوریل به اقای تولوز می نویسد : « یقین دارم که پیش از سال 1860 پوزیتیویسم را، به عنوان تنها مذهب واقعی و کامل ،در کلیسای ((نتردام)) تبلیغ خواهم کرد » .
در ماه دسامبر ، ((امیل لیتره)) وچندین از شاگردان، که از تأیید آگوست کنت از کودتای لویی ((ناپلئون)) منقلب شده و از جهتگیری فلسفه‌ی جدید نگران گردیده بودند ، از انجمن پوزیتیویست ها کناره می گیرند.

*1852 ، شرعیات اثباتی با شرح مختصری از مذهب همگانی.

*1855 . فراخوان به محافظه کاران.

*1856. ترکیب ذهنی یا سیستم همگانی تلقی های خاص حال عادی بشریت . کنت به رئیس اباء‌یسوع پیشنهاد می کند تا بر ضد فوران هرج و مرج طلبانه‌ی هذیان غربی متحد شوند .

*1857 . پنجم سپتامبر ،مرگ آگوست کنت در پاریس ،شماره ‌ی 10 ، کوچه‌ی موسیولوپرنس در آغوش شاگردانش .-====نظریات کنت:====-
*((تفکرات کلی کنت))
*((روشهای بررسی))
*((قانون پیشرفت بشر))
*((سلسله مراتب علوم))
*((ایستایی و پویایی اجتماعی))
*((آیین رهنمودی))

-====زمینه فکری اندیشه های کنت:====-
*((سنت پیشرفت))
*((سنت نظم))
*((سنت لیبرالیسم))
*((تاثیر سن سیمون))

-====زمینه اجتماعی اندیشه های کنت:====-
*((صحنه اجتماعی))
*((نسل اوست کنت))
*((وعده علم))
*((کنت بدون همفکران))
*((کنت در جستجوی مخاطبان))

-====منابع موجود در مورد اگوست کنت:====-
*((منابع فارسی))
*منابع خارجی
**((منابع انگلیسی))
**((منابع غیر انگلیسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 دی 1383 [12:22 ]   12   حبیب خناری نژاد      جاری 
 سه شنبه 22 دی 1383 [09:31 ]   11   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [09:25 ]   10   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [09:25 ]   9   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [09:19 ]   8   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [04:51 ]   7   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [14:46 ]   6   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [09:45 ]   5   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:45 ]   4   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:41 ]   3   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [07:01 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [07:00 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..