منو
 کاربر Online
651 کاربر online
تاریخچه ی: اپیستیلبیت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Epistilbite.jpg} +{picture=Epistilbite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اپیستیلبیت - آگرگات های کروی قهوه ای
(زرد (عرض تصویر 36 میلیمتر
 اپیستیلبیت - آگرگات های کروی قهوه ای
(زرد (عرض تصویر 36 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اپیستیلبیت (Epistilbite)::__ ||__::اپیستیلبیت (Epistilbite)::__
-::Ca(Al2Si6O16).5H2O::
::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
::کامل - مطابق با سطح /010/::|__::رخ::__
+::((کلسیم|Ca))(((آلومینیوم|Al))2Si6O16).5H2O::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-::نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع سختی::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - آگرگات دانه ریز شعاعی - کروی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((ایسلند)) ، ((انگلیس)) ، چک و اسلواکی ، ((هند)) ، ((امریکا)) ، ((کانادا)) و غیره::|__::ژیزمان::__
::HCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CaO=6.01% Al2O3=10.93% SiO2=73.4% H2O=9.66%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ریز شعاعی - کروی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((ایسلند)) ، ((انگلیس)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((هند)) ، ((امریکا)) ، ((کانادا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::.((HCl)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=6.01% ((Al2O3))=10.93% ((SiO2))=73.4% ((H2O))=9.66%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید - متمایل به قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - متمایل به قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
-::واکنش های شیمیایی و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +::((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با ((کانی)) های مشابه::__
 ::((استیلبیت)) - ((مزولیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((استیلبیت)) - ((مزولیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
-::((هولاندیت))،((لامونتیت))،((شابازیت))،((مزولیت)) و غیره::|__::پاراژنز::__
::هیدروترمال - بعد از ((آتشفشان|آتشفشانی))::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
+::((هولاندیت))،((لامونتیت))،((شابازیت))،((مزولیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - بعد از ((آتشفشان|آتشفشانی))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده استstibiteو کانی=epi از کلمات ((یونان))ی نزدیک::|__::وجه تسمیه::__||
+::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده استstibiteو کانی=epi از کلمات ((یونان))ی نزدیک::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
-||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ +||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|4|2.2|2.3|| ــ|4|2.2|2.3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [06:18 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [04:36 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [06:51 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [07:55 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [07:46 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [05:24 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [05:03 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [04:40 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [04:27 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..