منو
 کاربر Online
475 کاربر online
تاریخچه ی: اپیستیلبیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Epistilbite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-اپیستیلبیت - آگرگات های کروی قهوه ای - زرد (عرض تصویر 36 میلیمتر) +اپیستیلبیت - آگرگات های کروی قهوه ای
(
زرد (عرض تصویر 36 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اپیستیلبیت (Epistilbite)::__ ||__::اپیستیلبیت (Epistilbite)::__
-::Ca[Al2Si6O16].5H2O::
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
کامل - مطابق با سطح /010/|__::رخ::__
+::((کلسیم|Ca))(((آلومینیوم|Al))2Si6O16).5H2O::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-نامنظم|__::شکستگی::__
شفاف - نیمه کدر|__::((شفافیت))::__
ترد|__::نوع سختی::__
ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
بلوری - آگرگات دانه ریز شعاعی - کروی|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ایسلند ، انگلیس ، چک و اسلواکی ، هند ، امریکا ، کانادا و غیره::|__::ژیزمان::__
::HCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
CaO=6.01% Al2O3=10.93% SiO2=73.4% H2O=9.66%|__::ترکیب شیمیایی::__
سفید - متمایل به قهوه ای|__::رنگ ((کانی))::__
سفید|__::رنگ اثر خط ::__
واکنش های شیمیایی و اشعه ایکس|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::کلیت، تیتانیت ،لبیت،کورتز::|__::پاراژنز::__
::هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::منشورهای اغلب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::.در اتریش گرفته شده استAdula از نام ((کو))::|__::وجه تسمیه::__||
+::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ریز شعاعی - کروی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((ایسلند)) ، ((انگلیس)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((هند)) ، ((امریکا)) ، ((کانادا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::.((HCl)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=6.01% ((Al2O3))=10.93% ((SiO2))=73.4% ((H2O))=9.66%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::سفید - متمایل به قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
::((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با ((کانی)) های مشابه::__
::((استیلبیت)) - ((مزولیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((هولندیت))،((لامونتیت))،((شابازیت))،((مولیت)) و یره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - بعد از ((آتشفشان|آتشفشانی))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده استstibiteو کانی=epi از کلمات ((یوان))ی نزدیک::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
-||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ +||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|4|2.2|2.3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [06:18 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [04:36 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [06:51 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [07:55 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [07:46 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [05:24 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [05:03 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [04:40 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [04:27 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..