منو
 کاربر Online
784 کاربر online
تاریخچه ی: اپیستیلبیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Epistilbite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ج لورهای دور عرض تصویر 21میلیمتر +ییلبیت - آگرگات های کوی هوه ای
رد (عرض تصویر 36 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::ول(Adular)::__
::KAlSi3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
|__::رخ::__
+||__::پیتیلیت (Epistilbite)::__
::((کلسیم|Ca))(((آلومینیوم|Al))2Si6O16).5H2O::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
- |__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((وئیس)) ، ((اطری)) ، ((رانس)) ، ((رنی)) ، ((مکک))::|__::ژیزمان::__
::و قلیاهای الکالن HF محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::کلیت، تیتانیت ،لبیت،کورتز::|__::پاراژنز::__
::هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::منشورهای اغلب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::.در اتریش گرفته شده استAdula از نام ((کو))::|__::وجه تسمیه::__||
+::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ریز شعاعی - کروی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((یسلند)) ، ((انگلی)) ، ((چک اسواکی)) ، (()) ، ((امریک)) ((کانادا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::.((HCl)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=6.01% ((Al2O3))=10.93% ((SiO2))=73.4% ((H2O))=9.66%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::سفید - متمایل به قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
::((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با ((کانی)) های مشابه::__
::((استیلبیت)) - ((مزولیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((هولندیت))،((لامونتیت))،((شابازیت))،((مولیت)) و یره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - بعد از ((آتشفشان|آتشفشانی))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده استstibiteو کانی=epi از کلمات ((یوان))ی نزدیک::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
-||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ +||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|4|2.2|2.3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [06:18 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [04:36 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [06:51 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [07:55 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [07:46 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [05:24 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [05:03 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [04:40 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [04:27 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..